Sagt i salen

1 - 50 av totalt 220 tal

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Talman, lagting, åhörare! Finlands omsorgsminister Krista Kiuru arbetar just nu för att permanenta den tillfälliga lagen om tvångsvaccinering mot Covid-19 för vårdpersonal. Den socialdemokratiske ministern försöker även köra över THL i fråga om en obligatorisk fjärde dos för den finska befolkningen. Från THL framkommer att skyddet efter den fjärde dosen alltid sjunker till en lägre nivå...

Stellan Egeland / Anförande / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, talman! Vi kan väl sätta in det under äldreomsorgen eller ÅHS eller varför inte någonstans under utbildningen, i och med att man är tvungen att vaccinera sig för att få en utbildning till närvårdare nuförtiden.

Stellan Egeland / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, talman! Nej, det är ju helt korrekt att det det inte är under vår egen behörighet. Det är därför jag avslutar med att jag hoppas att vi kan stå enade bakom det här oacceptabla lagförslaget. Landskapsregeringen lämnade ju ett bra utlåtande sist som den här lagen var på tal och jag hoppas att det...

Stellan Egeland / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Tack, talman! Jag är lite nyfiken på hur ledamot Holmberg ställer sig till utvecklingen på elmarknaden. Han är ju väldigt positiv till havsbaserad vindkraft. Jag undrar om han har någon spekulation om varför elpriserna har gått upp så extremt mycket de senaste åren?

Stellan Egeland / Replik / Enda behandling / 2022-09-19

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Holmberg. Ja, priserna på elmarknaden drog i väg långt tidigare än Rysslands anfallskrig. Vi fokuserar väldigt mycket på det och vi tror att det är en stor del av anledning. Jag skulle säga att den största anledningen till de skenande priserna är den så kallade omställningen till förnyelsebart. Om vi tittar...

Stellan Egeland / Replik / Enda behandling / 2022-09-19

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Tack, talman! Jag blev lite nyfiken på resonemanget kring att pengarna till kommunen skulle komma på grund av att Ålands framtid lämnade regeringsbasen. Är det så att ledamot Eriksson har suttit och motarbetat pengar till kommunerna? Eller på vilket annat sätt skulle detta ha gått till?

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Tack, talman! Jag får väl konstatera att det är de finurliga veteranerna som förstår sig på det här och vi rookies får väl helt enkelt bara acceptera att vi inte förstår hur det här gick till.

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2022-09-12

Ändring av jaktlagen LF 19/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Lindholm. Det är oerhört glädjande att höra att ledamoten också är inne för att man skulle tillåta en mindre skyddsjakt i närheten av känsliga häckningsområden. Tyvärr så har vi inte lyckats driva den frågan hela vägen, men det är bra att ledamoten är med på banan.

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2022-08-31

Ändring av jaktlagen LF 19/2021-2022

Tack, talman! Ja, så är det absolut. Alla vi som vistas ute i skärgården på våren ser ju att det här är synnerligen allvarligt. Det kan inte ses som att det finns någon annan lösning om vi nu vill ha kvar ejdern. Så är det, tyvärr.

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2022-08-31

Ändring av jaktlagen LF 19/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Påvals. Jag måste reflektera lite över den här dialogen med EU-kommissionen som man ska inleda. Jag tror ju tyvärr att man måste vara så pass handlingskraftig så att man tolkar fågeldirektivet och det som står där Det står ju att man ska skydda arter och livsmiljöer och en skyddsjakt borde...

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2022-08-31

Ändring av jaktlagen LF 19/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Påvals. Jo, man kan absolut föra en diskussion parallellt, men egentligen så hade vi behövt börja med den här skyddsjakten redan inför den här häckningssäsongen som nu har varit. Men jag hoppas ju absolut att den är i gång till kommande säsong, oavsett hur diskussionerna har gått med kommissionen.

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2022-08-31

Ändring av jaktlagen LF 19/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Gunell. Jag har fortfarande svårt att se varför politiker ska avgöra när fria människor ska vara hemma och vila upp sig och när fria människor faktiskt ska få vara fria och göra det som de vill göra på sin fritid.

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2022-08-31

Hantering av PAF-medel inom landskapsförvaltningen GR 1/2021-2022

Tack, talman! Tack Juslin. Juslin har ju synpunkter på det som står i meddelandet om att underhållet har skötts på skärgårdstrafiken och menade att de senaste haverierna var så inte var fallet, om jag tolkade ledamoten rätt. Men nog är det väl så att underhållet har skötts, och inte havererade väl till exempel Alfågeln på...

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2022-08-31

Hantering av PAF-medel inom landskapsförvaltningen GR 1/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamoten. Ja, jag håller inte med, för nu spelar det ingen roll om motorblocket är 30 år gammalt om halningen har skett för 3 000 timmar sedan. Det spelar ingen roll om blocket är gjutet 2021 eller om det är gjutet för 50 år sedan. Halningen är ju det avstånd, eller rättare...

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2022-08-31

Hantering av PAF-medel inom landskapsförvaltningen GR 1/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Gunell. Jag har fiskat ganska mycket kräftor i mina dagar och blir lite nyfiken på det som ledamot Gunell sade om att kräftorna dör i burarna innan man får upp dem. Nu betvivlar jag inte att vi har problem med vattenkvaliteten, det har vi ju. Men vad är det som gör...

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2022-08-31

Hantering av PAF-medel inom landskapsförvaltningen GR 1/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Gunell. En annan grej som ledamot Gunell nämnde var att det är ett hot mot Östersjön att ryska pengar går till krigsmaskineriet i stället för till reningsverk. Det borde betyda att sanktionerna som EU infört mot Ryssland inte bara leder till en energikatastrof i Europa, utan det leder också till en...

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2022-08-31

Ändring av jaktlagen LF 19/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Gunell. Jag hör väl till det blocket som kanske kallades för värdekonservativt här. Jag förstår inte riktigt vad kopplingen skulle vara till de här kristna högtiderna? Men jag tycker precis som Gunell att det är märkligt att det är hon som tar upp frågan. Jag förstår faktiskt inte riktigt varför man...

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2022-08-31

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Juslin. Modernt barnavårdsarbete handlar alltså om att politiker bestämmer hur familjerna delar upp sin föräldraledighet?

Stellan Egeland / Repliksvar / Första behandling / 2022-05-20

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Talman! Lagting, åhörare. Följande står att läsa i utskottets betänkande: "Eftersom barnens bästa, i enlighet med den av FN antagna konventionen om barnets rättigheter, bör vara rättesnöret för all lagstiftning välkomnar utskottet att bestämmelserna i landskapslagen om barnomsorg och grundskola om rätten till barnomsorg ska utgå från barnet och inte från vårdnadshavaren." Av just den...

Stellan Egeland / Anförande / Första behandling / 2022-05-20

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Gunell. Jag måste säga att det där var väl ändå en väldigt konstig tolkning av vad jag sade. Man tvingar människor till hur de ska dela upp sina föräldraledigheter, det är inte jämställdhetsarbete. Varför kan inte människor få bestämma över sina egna liv? Hur kan man tycka att politiker ska komma...

Stellan Egeland / Repliksvar / Första behandling / 2022-05-20

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Gunell. Ja, det här med att det är modernt, att det är modernt betyder ju inte per automatik att det är bra. Jag kan berätta vad som var modernt på 30-talet om någon är intresserad av att höra det här. Familjerna klarar alldeles utmärkt av att ta hand om sina...

Stellan Egeland / Repliksvar / Första behandling / 2022-05-20

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Nordberg. Ja, det beror på vilken av de två frågorna du tänker på. Om du tänker på den subjektiva rätten så har man ju valfrihet. Men om du tänker på föräldraledigheten så har man ju inte det på samma sätt som förut, den har ju minskat betydligt.

Stellan Egeland / Repliksvar / Första behandling / 2022-05-20

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Eckerman. Jag skulle gissa att den största anledningen till att jag står här är på grund av mina konservativa värderingar. Jag anser inte att man behöver speciellt mycket statistik för att lista ut att familjen som har skaffat barn är den som är bäst på att bestämma hur man ska uppfostra...

Stellan Egeland / Repliksvar / Första behandling / 2022-05-20

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Eckerman. Nu fanns det absolut inget skuldbeläggande av familjer i mitt anförande. Det är nog snarare tvärtom, jag berömmer familjerna och anser att de är fullt kapabla att avgöra vad som är bäst för deras barn. Sedan tror jag inte att sättet att få inflyttning eller sättet att få folk att vilja...

Stellan Egeland / Repliksvar / Första behandling / 2022-05-20

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Eckerman. På vilket sätt ökar detta flexibiliteten för föräldrarna? Politiker går in och säger att så här mycket måste den ena föräldern vara hemma och så här mycket måste den andra föräldern var hemma för annars kommer de skattepengar som ni har betalat in för det här att försvinna upp i...

Stellan Egeland / Repliksvar / Första behandling / 2022-05-20

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Mattsson. Den flexibilitet som finns i det här lagförslaget, den är ju minskad om man jämför med hur vi har i dag. Vi har ju mindre flexibilitet, vi har ju färre dagar som vi får dela med oss av. Så hur kan man driva argumentet att detta skulle vara flexibelt när...

Stellan Egeland / Repliksvar / Första behandling / 2022-05-20

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, talman! Jag vill tacka ledamot Eriksson för ett bra anförande. Jag tycker att det är mycket bra att han tog upp det här med skuldbeläggande samtal. Det där är en sak som börjar genomsyra hela samhället nu. Vi är så rädda för att kränka varandra så att man får inte säga någonting. Man måste...

Stellan Egeland / Replik / Första behandling / 2022-05-20

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Eckerman. Jag noterar att ledamoten tog upp problemet att det kan vara svårt att kombinera ett ansvarsfullt föräldraskap med en yrkeskarriär och det kan jag väl hålla med ledamoten om. Men om ledamoten är av den uppfattningen, borde hon då inte tycka att det är rimligt att föräldrarna faktiskt får välja...

Stellan Egeland / Replik / Första behandling / 2022-05-20

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Eckerman. Men av just den anledningen att det finns så väldigt många olika familjekonstellationer så borde väl föräldrarna få välja mer än vad de får med det här förslaget. Vidare så vill jag motsätta mig och till och med snudda vid att påstå att det är en osanning att påstå att...

Stellan Egeland / Replik / Första behandling / 2022-05-20

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Zetterman. Nu har man så många gånger hört att majoriteten håller inte ihop så att man börjar undra om det är någon slags liberal hälsningsfras som förekommer varenda gång ni träffas eller varenda gång ni tar ordet. Det är inget konstigt att det bland 20 ledamöter finns olika åsikter. Vi har...

Stellan Egeland / Replik / Första behandling / 2022-05-20

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Eckerman. Nu sitter jag inte i det där utskottet. Återigen så upprepar jag att jag ser inget konstigt med att vi har olika åsikter i olika frågor. Det är därför som vi har en demokrati och det är därför vi har många olika ledamöter. Den ledamot som sitter i det här...

Stellan Egeland / Replik / Första behandling / 2022-05-20

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Eckerman. Att är bråttom är inte riktigt en ursäkt för mig. Om jag tycker att det här lagförslaget är dåligt så måste jag göra det som står i min makt för att arbeta emot det och få det ändrat till ett lagförslag som jag tycker att är bättre. Det är liksom...

Stellan Egeland / Replik / Första behandling / 2022-05-20

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman! Jag har en stor respekt för ledamoten Manséns kunnande inom det förnyelsebara. Jag undrar hur han ser på de höga fluktueringar i elproduktion och det faktum att delar av nätet faktiskt kan tvingas stängas ner när vi inte har vinden eller solen på vår sida under till exempel vintertid?

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2022-05-18

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman! Jo, vattenkraften är ju naturligtvis alldeles ypperlig som reglerkraft, men nu vill man ju inte bygga ut den utan man vill ju snarare minska ner på vattenkraften då den definitivt inte ses som miljövänlig. Den må måhända vara bra ur koldioxid synpunkt, men den är definitivt inte miljövänlig. Vet ledamot Mansén något som...

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2022-05-18

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, talman! Ledamot Mattsson sade att ett modernt samhälle inte ska förhindra utan förenkla. Men nu förhindrar man ju människor att dela upp föräldraledigheten emellan sig såsom familjen själv vill. På vilket sätt förenklar man då för föräldrar? Och på vilket sätt skulle det leda till att nativiteten skulle öka på Åland?

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2022-05-02

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Talman, lagting, åhörare! Den här kampen för att begränsa familjernas frihet att styra sina egna liv bekymrar oss inom Obunden Samling. Att politiker ska in och peta i familjelivet är något vi helt ställer oss emot. Hur kan någon tycka att det är bra att staten bestämmer hur människor väljer att ta ut sin föräldraledighet?...

Stellan Egeland / Gruppanförande / Remissdebatt / 2022-05-02

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, talman! Tack för svaret ledamot Mattsson. Men man får ju inte dela upp de här dagarna som man vill, utan den större delen av dagarna är ju låsta. På vilket sätt ökar det flexibiliteten jämfört med nuvarande system?

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2022-05-02

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, talman! Nu förstår jag inte riktigt kopplingen däremellan. Men det jag menar är att om man ändå är hemma på dagarna så kan man väl ta hand om sina barn. Varför ska barnen vara på dagis medan föräldrarna är hemma på dagarna? Man vill väl ha barn, det var väl därför man skaffade barn....

Stellan Egeland / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-02

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, talman! Ja, låt oss hoppas att minister Hambrudd har rätt.

Stellan Egeland / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-02

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Jag hör ledamoten säga att den här vindkraftsparken kommer att ha samma effekt som flera kärnkraftverk. Tänker han då på installerad effekt? Eller tänker han faktiskt på den faktiska uteffekten som verkligen kommer att kunna levereras?

Stellan Egeland / Replik / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Pettersson. Jo, jag tycker också att det är viktigt att ålänningarna får reda på vad det är för effekter vi pratar om. När vi pratar om effekterna så är det ju bra om de får reda på den faktiska effekten som vi faktiskt kan ha nytta av och inte den installerade...

Stellan Egeland / Replik / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Jo, jag noterar att Holmberg, likt många andra, anser att vindkraften är något som kan minska vårt beroende av fossila bränslen från Ryssland. Kan ledamoten nämna någon plats i Europa där man har byggt ut vindkraften och på så sätt minskat sitt beroende av fossila bränslen?

Stellan Egeland / Replik / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Ja, det kan ju tänkas att investerarna tror på produktionsstöd också. Jag funderar, ledamot Holmberg brukar vara intresserad av siffror och jag har suttit och räknat lite här. Frågan som jag ställde till ledamot Pettersson, om att det står att 1 GW installerad effekt ska ge en faktisk avgiven effekt på 5 250...

Stellan Egeland / Replik / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Mansén som har helt rätt i att jag har blandat ihop begreppen. Jag hittade nämligen, under mina efterforskningar, inte ordet kapacitetsfaktor, så jag fick helt enkelt använda mig av verktygsgrad för att försöka förklara vad som jag ansåg var en form av faktisk ut effekt. Jo, även om man räknar på...

Stellan Egeland / Repliksvar / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Talman, lagting, åhörare! Jag vill börja med att reflektera kring det som utskottets ordförande Pettersson sade som ett svar på en av mina frågor om vindkraften och jag presenterade lite siffror där. Han sade att i våra närområden så tycker han att vindkraften har fungerat på ett fint sätt. Då måste jag väl drista mig...

Stellan Egeland / Anförande / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Nu blev det flera frågor här. Jag ska se om jag kommer ihåg alla. Till att börja med så tycker jag väl att det kanske är en bra sak att man sätter sig in i frågan som man behandlar och inte säger "jag förstår inte ett skvatt av det här som vi...

Stellan Egeland / Repliksvar / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Holmberg. Jag håller inte med om vem det är som tar risken. Jag skulle säga att det är norra Europas medborgare som tar risken, risken för att det blir mörkt och kallt. För om vi de närmaste vintrarna kommer att få se en vinter utan vind med mycket kyla, då kommer...

Stellan Egeland / Repliksvar / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Jag måste väl hålla med ledamot Holmberg om mycket av det han sade. Jag skulle inte säga att vi inte har någonting att förlora i det här, för det tror jag att vi har. Men rent ekonomiskt så kan det absolut vara lukrativt, ja.

Stellan Egeland / Repliksvar / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Josefsson. Jag ställer mig lite oförstående till varför Josefsson anser att det här är onödigt. Om jag läser ett betänkande där massor av fakta inte stämmer och jag ser att här missar vi med 70 procent, borde man inte lyfta upp den katten på bordet och säga att här har vi...

Stellan Egeland / Repliksvar / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Siffrorna kommer säkert från hörande och experter. Problemet är väl att man kanske använt siffrorna på fel sätt. Men om det kan anses lite trist att jag förstör festen och fokuserar på fel saker här så kan vi fokusera på sådant som roterande nersläckningar som har hänt i USA på platser där man...

Stellan Egeland / Repliksvar / Enda behandling / 2022-04-25