Sagt i salen

1 - 50 av totalt 108 tal

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, talman! Tack minister Karlström. Om demografin är det stora problemet, hur kommer det sig att man då aldrig har hört några diskussioner om hur vi ska öka barnafödandet?

Stellan Egeland / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, talman! Men då kommer samma problem att återuppstå gång på annan. När den inflyttade befolkningen åldras, för de kommer ju inte heller att skaffa några barn, så då måste vi också föra in ännu flera människor för att kunna ta hand om dem. Eller så får vi börja se över de strukturella problemen. Kan...

Stellan Egeland / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, talman! Ja, jag är helt enig med ledamot Toivonen här. Jag håller med om att de som flyttar hit ska naturligtvis välkomnas och känna sig välkomna. Men det är just självändamålet och tron på att det här är lösningen på alla våra problem.

Stellan Egeland / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, talman! Det var någonting som John Holmberg sade som jag skulle kommentera, men jag glömde bort det. Jag får väl ställa en motfråga istället. Vad är då en lagom befolkningsmängd eller menar ledamot Holmberg att den ständigt ska öka?

Stellan Egeland / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, talman! Tack för frågan ledamot Salmén. Jag är oerhört positiv till det. Det enda som jag ställde mig emot var att man nästan tar det som ett självändamål med inflyttning och det tror jag inte på. Men absolut, skulle vi få mera företag här och vi skulle ha behov av mera arbetskraft så kommer...

Stellan Egeland / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, talman! Tack för frågan ledamot Zetterman. Nej, absolut inte, då måste jag nog tyvärr drista mig till att påstå att ledamot Zetterman lyssnade lite slarvigt. Jag ser absolut inte inflyttning som en belastning. Det jag sade var att jag ser inget självändamål i inflyttning, vilket många tycks tro att det är. Och jag sade...

Stellan Egeland / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, talman! Givetvis så finns det positiva aspekter och det har jag aldrig nekat till heller. Det jag har sagt är att det finns inget självändamål och vi kommer inte att lösa alla våra problem. I en situation när vi har en väldigt hög arbetslöshet så är det nog kanske bäst om vi fokuserar att...

Stellan Egeland / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Talman! Lagting, Åhörare. Jag tänkte prata lite om ett par punkter ur ”Fem fokusområden för nystart av Åland”. Den första punkten handlar primärt om jobb och utbildning. Vackert så! Utbildning är en otroligt viktig del i skapandet av ett starkt samhälle. Gällande så kallade ”Sysselsättningsfrämjande åtgärder” så är det väl något som man får försöka hålla...

Stellan Egeland / Anförande / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, talman! Jag måste nog konstatera att ledamot Zettermans replik om att jag skulle anse att kvinnor borde vara hemma och föda barn egentligen var under hennes intelligensnivå. Även om ledamot Zetterman och jag sällan tycker lika om speciellt mycket, utom möjligtvis någon ekonomisk fråga här och där, så måste jag ändå säga att jag...

Stellan Egeland / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-10

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Talman! Lagting och åhörare. Jag vill i korta drag framföra Obunden Samlings hållning i denna fråga. Vi i Obunden Samling tror på frihet för människor. Vi tror att människor i så stor utsträckning som möjligt ska få bestämma över sina egna liv och ta ansvar för sina egna handlingar. Den här lagen medför en viss...

Stellan Egeland / Anförande / Första behandling / 2021-04-21

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, talman! Jag blir lite nyfiken på hur ledamot Toivonen resonerar här. Han förefaller vara mycket orolig över denna lilla liberalisering av alkoholpolitiken, samtidigt som han tidigare har förespråkat att vi ska föra en debatt om legalisering kring cannabis. Hur går de här två ståndpunkterna ihop?

Stellan Egeland / Replik / Första behandling / 2021-04-21

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

ANDTS-programmet handlar väl om droger, det handlar väl om alkohol, tobak och övriga droger. Jag tycker att min fråga är befogad. Ledamot Toivonen uttryckte en stor oro över liberaliseringen av alkohollagen, då måste man väl ändå kunna få höra ett resonemang kring varför han vill föra en dialog om en legalisering av cannabis.

Stellan Egeland / Replik / Första behandling / 2021-04-21

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Fellman för den fråga. Ledamoten frågar sig varför jag har en så föraktfull inställning till frågor som rör kvinnor? Det har jag absolut inte. Det som jag är emot är att vad man än diskuterar så försöker man göra det till en annan form av fråga än vad det är. Du...

Stellan Egeland / Repliksvar / Första behandling / 2021-04-21

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, talman! Ja, alkohol har ju naturligtvis många negativa konsekvenser och det kan man prata mycket om. Men nu var det inte Socialdemokraternas ståndpunkter som de har fört fram i den här frågan faktiskt som jag tänkte på när jag pratade om sexuella trakasserier mot kvinnlig serveringspersonal. Det var en helt annan replik som jag...

Stellan Egeland / Repliksvar / Första behandling / 2021-04-21

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Toivonen. Det påverkar ju utfallet av misshandelsfall ganska stort beroende på vilket klockslag som folk lämnar krogen. Den här undersökningen i Norge som ledamot Toivonen hänvisade till där ökningen på 16 procent lär ha skett, vilket klockslag ändrade man från och till?

Stellan Egeland / Replik / Första behandling / 2021-04-21

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, talman! Jag är mycket väl medveten om att ledamoten hänvisade till en insändare, men det blir ändå en hänvisning till en undersökning. Då tycker jag att man ska ta sig besväret att kolla upp vad undersökningen baseras på.

Stellan Egeland / Replik / Första behandling / 2021-04-21

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, talman! Jag noterade att ledamot Toivonen oroas så till den milda grad så att han föreslår ett återtagande av det här lagförslaget. Jag skulle vilja ha svar på; vad är det specifikt som ledamot Toivonen oroas för?

Stellan Egeland / Replik / Första behandling / 2021-04-19

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, talman! I stället för att svara på frågan så svarar Toivonen på den motsatta frågan, vad han inte oroas för. Jag vet inte om det är ANDTS-programmet som ligger till grund för Toivonen värderingar eller vart han vill komma med det här, men jag ser fortfarande inte vad hans oro kommer sig av. Att...

Stellan Egeland / Replik / Första behandling / 2021-04-19

Utvärdering samt verksamhetsjämförelse i det hälsofrämjande arbetet MOT 6/2020-2021

Tack, talman! Jag vill tacka ledamot Josefsson för ett intressant anförande. Jag tycker att det är bra att han tar upp de här frågorna. Typ 2-diabetes, fetma och andra åkommor som kommer sig av osunt levande pratar man inte alls lika mycket om med samma rädsla som man pratar till exempel om tobak och alkohol....

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2021-04-19

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Talman, lagting, åhörare! Jag har ju redan hållit mitt huvudanförande i den här frågan så jag ska fatta mig kort. Jag kan inte stöda det här ändringsförslaget av den enkla anledningen att jag anser nog att det är bättre i det här fallet att det står "kan". Jag anser inte att vi bör prata med...

Stellan Egeland / Anförande / Enda behandling / 2021-04-14

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, talman! Nu försökte jag hålla det här lite snyggt. Ledamot Påvals brukar själv hugga väldigt mycket på att jag är kritisk till utskottsarbetet, fast jag själv har suttit i utskottet och borde ha löst det när jag väl satt där. Det här är ju precis samma sak. Nu har ju både jag och Påvals...

Stellan Egeland / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-14

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, talman! Att tolka fågeldirektivet själva benämnde ledamot Holmberg som den smala stigen. Jag föredrar ofta den smala stigen eftersom jag vet att den breda vägen bär någon annanstans.

Stellan Egeland / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-14

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, talman! Nu måste jag nog säga att det är ganska påtagligt att det här blir något av ett skådespel, eftersom ledamot Holmberg mycket väl vet att det här inte är blockpolitik eller har någonting med det att göra. Vi förde ju nämligen en dialog om det här i måndags och jag berättade redan då...

Stellan Egeland / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-14

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, talman! Tack ledamot Zetterman. Nej, det tror ju inte jag. Om sanningen ska fram så är det ju ganska sällsynt att ledamot Egeland får sin vilja igenom.

Stellan Egeland / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-14

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, talman! Tack ledamot Påvals. Min bedömning är att det skulle ha en väldigt god effekt. Jag skulle nog kunna tänka mig att jämföra det med jakten på till exempel kråka. De lär sig ganska snabbt var det finns hot. Idag finns inga hot för havsörnen och därför kan de härja fritt på det uppdukade...

Stellan Egeland / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-12

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Talman! Lagting, åhörare. Vi är många som med egna ögon bevittnar sjöfågelstammens och då främst ejderns minskade population. Vi i jägarkåren gör vad vi kan för att utrota de invasiva arter som utgör ett hot mot vår naturliga fauna, detta trots att EU har förbjudit oss att behålla vår belöning i form av vårdandet av det...

Stellan Egeland / Anförande / Enda behandling / 2021-04-12

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, talman! Tack ledamot Påvals. Jag tänker så här att det ena behöver ju inte utesluta det andra. Jag skulle säga att jakten skulle behöva föras i en liten skala och det skulle behöva ske snabbt. I ett inledande skede så tror jag att den har väldigt stor effekt. Men i det stora hela långa...

Stellan Egeland / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-12

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, talman! Tack ledamot Holmberg. Ja, anledningen till att det kanske inte är tydligare än så här i betänkandet beror väl, som Holmberg vet, på att det finns många viljor inblandade i det här. Jag är väl kanske längst åt ena hållet, tätt följd av ledamot Lindholm. Sedan finns det ju naturligtvis de som går...

Stellan Egeland / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-12

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, talman! Nej, om man ser i närregionerna så är det väl samma sak där. Havsörnen är ju vår elefant. Havsörn, varg och övriga rovdjur väcker ju väldigt stora känslor hos människor. Vi har en jägarkår som ofta förespråkar skyddsjakt som metod och sedan har vi de som ser det som helt orimligt.

Stellan Egeland / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-12

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Jag ber att få understöda ledamot Häggblom.

Stellan Egeland / Replik / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Talman! Ledamot Gunell nämnde att detta har blivit dyrare för att man bygger i trä och att det är något som vi borde vara stolta över och att det kommer att dra ner på driften. Kan ledamot Gunell förklara på vilket sätt det här byggnadssättet kommer att dra ner på driftskostnaderna?

Stellan Egeland / Replik / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Tack, talman! Hur ska vi kunna ha en saklig debatt om frågor om svaret man får är: "Det här drog jag till med jag vet inte riktigt varför. Du kanske kan fråga någon annan om det".

Stellan Egeland / Replik / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Det stämmer alldeles utmärkt. Jag ska också hålla mig till fakta så att jag ber ledamot Sjögren titta på taklutningen på de trätaken och jämföra dem med besökscentret. Man kan ju också ha panel på väggarna i trä och de är lodräta så att vattnet rinner av och träet har goda möjligheter att torka. Så...

Stellan Egeland / Repliksvar / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Tack för det. Då hoppas vi att jag har fel och att du har rätt.

Stellan Egeland / Repliksvar / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Talman, lagting, åhörare! En hård prövning av utgifter måste till – är den här utgiften faktiskt så viktig att landskapet ska låna pengar för att betala den? Den meningen kommer från budgetramarna för det här året. Egentligen så skulle det väl räcka så för mig, inte skulle jag väl behöva säga så mycket mer om...

Stellan Egeland / Anförande / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Tack, talman! Ledamot Fellman inledde sitt anförande med att berätta att vissa lagtingsledamöter påminde henne om farbröder som står inne på ett byggvaruhus som jag inte tänker namnge. Jag förstod aldrig riktigt vad hon ville ha sagt med det? Jag ser det ju som att det måste vara positivt att det finns kompetens inom...

Stellan Egeland / Replik / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Jag är satt här av dem som har röstat på mig för att utföra ett specifikt jobb. Då är det väl bra om jag använder mig av den kunskapen som jag har. Om jag ser saker som jag tycker att verkar vara tveksamma så måste jag ju kunna påpeka det, annars är jag väl en...

Stellan Egeland / Replik / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Talman! Jag önskar understöda ledamot Häggblom.

Stellan Egeland / Replik / Enda behandling / 2021-03-29

Landskapsregeringens externpolitik M 2/2020-2021

Tack, talman! Jag får konstatera att vi ser väldigt olika på vad frihet handlar om. Om man läser agendan så handlar det mycket om att det ska flyttas medel från en del av befolkningen till en annan del av befolkningen, det kallar inte jag för frihet. Återhämtningsfonden är ett lysande exempel på hur vår frihet...

Stellan Egeland / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-02-05

Landskapsregeringens externpolitik M 2/2020-2021

Jo men det där är ju bara drömmar, det går ju inte, det är inte genomförbart. Nej, du kan inte ge bort din frihet och samtidigt behålla din frihet, du kan inte lämna makten till någon annan och själv tro att du har den kvar.

Stellan Egeland / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-02-05

Landskapsregeringens externpolitik M 2/2020-2021

Tack, talman! Jag vill påpeka för ledamot Påvals att jag inledde med att berätta att det här handlar om att jag vill göra några påpekanden gällande externpolitiken i framtiden.

Stellan Egeland / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-02-05

Landskapsregeringens externpolitik M 2/2020-2021

Tack, talman! Ledamot på Påvals satt med i samma utskott som jag när vi diskuterade det här och han vet mycket väl att jag motsatte mig väldigt mycket i det som stod i det här. Stå här och påstå att jag inte har sagt någonting det stämmer ju inte, i så fall var inte Påvals...

Stellan Egeland / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-02-05

Landskapsregeringens externpolitik M 2/2020-2021

Tack, talman! Ja.

Stellan Egeland / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-02-05

Landskapsregeringens externpolitik M 2/2020-2021

Tack, talman! Jag undrar vad det är som är så himla anmärkningsvärt med det här om jag ska vara ärlig, att vi starkt motsätter oss mycket av den politik som ligger till grund för den här agendan det ser inte jag som något konstigt. Det som jag kan tycka är konstigt är att det finns...

Stellan Egeland / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-02-05

Gemensam förvaltning av strömmingen i Ålands hav och Bottenhavet MOT 4/2020-2021

Tack, talman! Jag vill bara mycket kort tacka ledamot Holmström för ett mycket sakligt och bra anförande.

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2021-02-05

Landskapsregeringens externpolitik M 2/2020-2021

Talman, lagting, åhörare! Jag vill för Obunden Samlings del göra några påpekanden gällande externpolitiken i framtiden. Vi har den senaste tiden kunnat notera att överstatlighet från EU har satt käppar i hjulen för självstyrelsen. Det faktum att EU enbart låter Åland yttra sig ihop med Finland i vissa frågor, här senast körkortslagen, gör att vi...

Stellan Egeland / Anförande / Remissdebatt / 2021-02-05

Gör menstruationsskydd kostnadsfria och lätt tillgängliga MOT 2/2020-2021

Tack, talman! I mitt anförande i ämnet så ställde jag några frågor till motionärerna. Alla de frågorna blev obesvarade till förmån för att man stod och hävde ur sig saker som att det vara struntprat och allt möjligt. Jag tänkte jag skulle göra ett försök till att få svar på några av de här frågorna....

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2021-02-01

Republikens presidents framställning gällande konventionen om barnets rättigheter om indragning av barn i väpnade konflikter RP 17/2019-2020

Ledamot Toivonen går ut och skrämmer slag på stora delar av Ålands befolkning. Visst är det jätteläskigt med IS-krigare och visst är det många regioner runt omkring oss som har jättestora problem med det här. Men kan inte Toivonen förklara vad det här förändrar. På vilket sätt skulle någon kunna placera människor här? Jag tycker...

Stellan Egeland / Replik / Första behandling / 2021-01-27

Republikens presidents framställning gällande konventionen om barnets rättigheter om indragning av barn i väpnade konflikter RP 17/2019-2020

Tack, talman! Jag tycker att situationen börjar bli snudd på absurd. Alltså ledamot Toivonen påstår att det finns en risk, men om man ber honom påpeka vad det är för risk han ser, då kan han inte göra det. Men han ser ändå spöken mitt på dagen. Jag tycker också att det är en tokig...

Stellan Egeland / Replik / Första behandling / 2021-01-27

Gör menstruationsskydd kostnadsfria och lätt tillgängliga MOT 2/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Söderlund. Jag blir oerhört nyfiken på "att menscertifiera" lagtinget. Vad är det och på vilket sätt skulle vi få ett mer jämställt lagting av det?

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2021-01-27