Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, talman! Jag minns att ledamoten Påvals tillsammans med ledamoten Holmström gick till media i början av mandatperioden och grät ut över vilken tråkig stämning det var här i salen. Jag brukar tänka på det när de här två ledamöterna sitter och gapar fast de inte har taltur. Hur det kommer sig att det bara...

Stellan Egeland / Replik / Enda behandling / 2023-04-26

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, talman! Jag har svårt att se vad som skulle vara dubbelt i det här. Upplägget var, som sagt, att de privata skulle ta risken och landskapet skulle betala mindre än vad man gör idag. Vem kan säga nej till det? Kommer det privata idag och säger samma sak och gör det, så är jag...

Stellan Egeland / Replik / Enda behandling / 2023-04-26

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, talman! Jag ska ställa en liknande fråga till Centern som min tjatiga vän Marcus Måtar ställde till Liberalerna. Har Centern något tak för vad skärgårdstrafiken får kosta? Eller får den kosta så mycket som den måste kosta bara för att upprätthålla den standard och den service som man anser att den måste hålla? Eller...

Stellan Egeland / Replik / Enda behandling / 2023-04-24

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, talman! Anser ledamoten att det finns en möjlighet att efterfrågan på skärgårdstrafik och utflyttning till skärgården kommer att öka eller känns det orimligt? Känns det som att befolkningen i skärgården kommer att öka?

Stellan Egeland / Replik / Enda behandling / 2023-04-24

Ny blankettlag om gödselmedel LF 18/2022-2023

Tack, talman! Tack, ledamot Holmberg. Liberalernas största problem med gödselmedel förefaller vara dricksvattentäkter och problem som det skulle kunna innebära för dem. Hur stor del av Ålands odlingsareal ligger i anslutning till de aktuella dricksvattentäkterna?

Stellan Egeland / Replik / Första behandling / 2023-04-19

Ny blankettlag om gödselmedel LF 18/2022-2023

Tack, talman! Så ledamot Holmberg står och håller ett långt anförande och sedan har han inte ens torrt på fötterna. En ansenlig del, vad är det? Det beror ju på vem man frågar, vad som är en ansenlig del och vad som inte är det. Det vore ju vackert så om ledamot Holmberg faktiskt hade...

Stellan Egeland / Replik / Första behandling / 2023-04-19

Förslag till första tilläggsbudget för år 2023 BF 4/2022-2023

Tack, talman! Tack minister Höglund. I replikskiftet med ledamoten Röblom nämnde ministern att man satsar på stödåtgärder där det behövs. Anser ministern att oljepannestödet är stödåtgärder där det behövs? Anser han att beloppet står i paritet till den förväntade klimatförbättringen som detta stöd ska ge?

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2023-04-17

Förslag till första tilläggsbudget för år 2023 BF 4/2022-2023

Tack, talman! Tack för det svaret. Anser ministern att det är en rimlig balans i mängden pengar som man lägger på det här kontra den viktiga klimatvinsten? Är den balansen rimlig? Tror man att det är värt pengarna? Är förbättringen så stor? Sen undrar jag om ministern har siffror på hur många människor som byter...

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2023-04-17

Ny blankettlag om gödselmedel LF 18/2022-2023

Tack, talman! Ledamot Holmberg fokuserade ju väldigt mycket på dricksvattentäkterna på Åland. Det är ju bra. Dricksvattentäkter är ju en förutsättning för att vi ska kunna leva här. Jag är inte heller någon stor förespråkare för en avsaltningsanläggning. Den här blankettlagen handlar ju om gödselmedel och det är väl för att gödsla odlingsmarker. Vet ledamoten...

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2023-03-27

Ny blankettlag om gödselmedel LF 18/2022-2023

Tack, talman! Tack ledamot Holmberg. Ja, det vore väl betydligt lämpligare att lägga krutet där. Om man inte ens vet hur stor areal som ligger i anslutning till dricksvattentäkter så kanske det inte är just gödselmedlet som är det stora problemet här. Det stora problemet är väl att man inte har de här skyddszonerna. Anser...

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2023-03-27

Dricksvattenkvalitet LF 19/2022-2023

Tack, talman! Det verkar ju som om de flesta ledamöter här i salen har gett upp våra dricksvattentäkter och anser att vi måste bygga en avsaltningsanläggning och att det liksom är det enda sättet att klara sig ur det här. Jag hör ju inte till dem, så jag är väl förmodligen också dricksvatten förnekare nu....

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2023-03-27

Dricksvattenkvalitet LF 19/2022-2023

Tack, talman! Har ordförande i Ålands Vatten någon aning om hur stor spillprocenten är idag? Som jag har förstått det så är det ju den förväntade befolkningsökningen på Åland som kräver att man gör något åt det här. Hur mycket befolkningsökning skulle vi klara av tror ledamoten om vi skulle lyckas halvera spillet?

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2023-03-27

Höjda inkomstgränser i barnomsorgen MOT 3/2022-2023

Tack talman! Jo, jag noterade här att ledamoten Fellman föreslog att man ska finansiera det här med en ändring av hemvårdsstödet. Under replikskiftet så nämnde hon att hemvårdsstödet är en så kallade kvinnofälla. Hemvårdsstödet är ett utmärkt sätt för föräldrar att få ta hand om sina egna barn. Det är ju ingalunda en kvinnofälla när...

Stellan Egeland / Anförande / Remissdebatt / 2023-03-13

Höjda inkomstgränser i barnomsorgen MOT 3/2022-2023

Tack, talman! Nej, det är ju naturligtvis som ledamoten sade att det fria valet funkar inte för alla här av ekonomiska skäl. Men om man skulle dra in hemvårdsstödet så skulle det ju vara ännu färre som hade råd att fatta ett fritt val. Så jag förstår inte resonemanget här.

Stellan Egeland / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-03-13

Byggnaders energiprestanda och energieffektivitet med anledning av ett motiverat yttrande från EU-kommissionen LF 16/2022-2023

Talman, lagting, åhörare. Införlivandet av detta direktiv har avhandlats såväl här i salen som i social- och miljöutskottet, där jag själv är ledamot. Jag anser att den sittande landskapsregeringen gjorde ett bra jobb med att få ärendet anpassat för vår småskaliga och lokala marknad. EU var av en annan åsikt, och detta är enbart att beklaga. Det...

Stellan Egeland / Anförande / Remissdebatt / 2023-03-13

Höjda inkomstgränser i barnomsorgen MOT 3/2022-2023

Tack, talman! Ja, det är väl där våra åsikter skiljer oss åt. Socialdemokraterna anser att vi måste ha ett system där alla måste välja just den här vägen. Vi förespråkar mera frihet och ett system där det blir enklare för fler människor att välja själva.

Stellan Egeland / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-03-13

Landskapsregeringens externpolitik M 3/2022-2023

Tack, talman! Jag måste säga att jag tycker att det är lite märkligt att ledamot Röblom i egenskap av företrädare för ett så kallat miljöparti ser det som något ont angående tveksamheten kring att exploatera stora orörda naturområden, att det är något negativt med den tveksamheten. Varför är det så? Det är väl självklart att...

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2023-03-06

Landskapsregeringens externpolitik M 3/2022-2023

Tack, talman! Jag uppfattade i ledamotens anförande att det var något negativt med tveksamheten. Jag ser inte debatten som att den handlar om kärnkraft, utan tveksamheten som råder handlar ju om vad som händer med vår natur. Oavsett vad man tycker om elhybridfärjan, så ställde sig Hållbart Initiativ negativa till den för att man skulle...

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2023-03-06

Tillfällig skatt på vinster inom elbranschen LF 13/2022-2023

Tack, talman! Ja, de energipriser som vi ser idag är ju en produkt av flera politiska beslut som skedde långt innan kriget i Ukraina. Bland annat är den gröna omställningen en av de bidragande orsakerna till att energipriserna har dragit iväg. Vi har också avregleringen som EU har gått in för. Man ska komma ihåg...

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2023-01-25

Tillfällig skatt på vinster inom elbranschen LF 13/2022-2023

Tack, talman! Ja, som sagt, faktum kvarstår att priserna drog iväg redan långt innan kriget i Ukraina. Det här beror till stor del på politiska beslut som har fattats inom EU. Nu står vi här och tycker att det föll inte ut riktigt som vi ville att det skulle falla ut så nu måste vi...

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2023-01-25

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2022-2023

Tack, talman! Ledamoten ondgör sig här över att styrelsen för högskolan är bakbunden och måste be mamma och pappa om lov om man vill göra något. Det finns ju fog för den kritiken naturligtvis. Men jag tänker också att det var ju Hållbart Initiativ som hade den ministerportföljen under tre år. Känner ledamoten att Hållbart...

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2023-01-18

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2022-2023

Tack, talman! Men om vi bortser lite från bolagiseringen, man kan ju inte gärna bara vänta i tre år och strunta i allt annat medan processen pågår. Anser ni att ni gav styrelsen den handlingsfrihet som ni kunde ge dem? Anser ni att ni hade bra återkoppling till styrelsen när de ville diskutera frågor eller...

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2023-01-18

Uppföljning av det jämställdhetspolitiska målet ekonomisk jämställdhet M 2/2022-2023

Tack, talman! Där kom det igen då att jag visar någon form av hat mot S-kvinnor. Alltså för att man kritiserar er ideologi, för att man kritiserar hur ni för politik och för att man kritiserar hur ni ställer grupper mot varandra, då är det ett hat mot er. Ni känner inte att ni missbrukar...

Stellan Egeland / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-01-18

Uppföljning av det jämställdhetspolitiska målet ekonomisk jämställdhet M 2/2022-2023

Talman, lagting, åhörare! Jag trodde enbart att vi skulle debattera ”Skillnader i inkomster mellan kvinnor och män”, eftersom det är det som meddelandet handlar om, men jag noterade tidigare i debatten att ämnet tenderade att breddas en del. Faktum är väl att de flesta anföranden handlade om jämställdhet eller feminism i största allmänhet. Jag satt ju...

Stellan Egeland / Anförande / Remissdebatt / 2023-01-18

Uppföljning av det jämställdhetspolitiska målet ekonomisk jämställdhet M 2/2022-2023

Tack så mycket för det. Det man kan nämna är ju att det är inte så att jag påstår att det inte finns några skillnader. Det är inte så att jag påstår att hela samhället är jämställt. Men genom att man inte kan påpeka det helt uppenbara, det gör ju att hela debatten blir förstörd....

Stellan Egeland / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-01-18

Uppföljning av det jämställdhetspolitiska målet ekonomisk jämställdhet M 2/2022-2023

Lika lön för likvärdigt arbete, den tycker jag är intressant. Hur ska man värdera det riktigt? Vem ska avgöra vad som är ett likvärdigt arbete? Det här handlar väl, som allt annat, om tillgång och efterfrågan. Är det inte så?

Stellan Egeland / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-01-18

Uppföljning av det jämställdhetspolitiska målet ekonomisk jämställdhet M 2/2022-2023

Tack, talman! Jag måste börja med att ställa en motfråga. Vilka grupper är det som jag har visat hat mot? Kan någon vid något tillfälle säga när jag har visat hat mot en grupp? Har jag visat det mot kvinnor? Nej, aldrig! Har jag visat det emot mot hbtq-personer? Nej, aldrig! Jag har inte visat...

Stellan Egeland / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-01-18

Uppföljning av det jämställdhetspolitiska målet ekonomisk jämställdhet M 2/2022-2023

Tack, talman! Tack ledamot Påvals. Jag vet inte, idag har man ju en reell chans att välja sina löner. Den är ju inte bara teoretisk, den är ju i allra högsta grad reell. Det finns något som kallas för jämställdhetsparadoxen som handlar om att i de stater som har en väl utvecklad välfärd där man...

Stellan Egeland / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-01-18

Uppföljning av det jämställdhetspolitiska målet ekonomisk jämställdhet M 2/2022-2023

Alltså nu sade jag ju aldrig så att man skulle gå in för att höja lönerna i offentlig sektor. Det jag sade var att om man verkligen har för avsikt att försöka utplåna skillnaderna i löner mellan män och kvinnor så krävs det en höjning av lönerna inom offentlig sektor. Det är inte jag som...

Stellan Egeland / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-01-18

Uppföljning av det jämställdhetspolitiska målet ekonomisk jämställdhet M 2/2022-2023

Den frågan kan inte jag svara på. Jag kan bara konstatera att lönerna höjdes inte under den förrförra mandatperioden. Ja, marginellt. Det var marginellt för vi klagar ju fortfarande på att lönerna är för låga så att så mycket kan ju inte ha hänt. Och förra mandatperioden hände inte heller någonting. Jag vet inte varför...

Stellan Egeland / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-01-18

Uppföljning av det jämställdhetspolitiska målet ekonomisk jämställdhet M 2/2022-2023

Tack, talman! Ledamoten talade här om att företagare kan ju jobba trots att de har hemvårdsstöd. Man får ju inte arbeta om man tar ut hemvårdsstöd, men det går bra för en egenföretagare. Då funderar jag på, hur går det till? Är det faktiskt lagligt för en egenföretagare att arbeta medan han får hemvårdsstöd?

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2023-01-11

Uppföljning av det jämställdhetspolitiska målet ekonomisk jämställdhet M 2/2022-2023

Tack, talman! Konstateras kan alltså att ledamotens sviktande moral skulle vara skäl nog för att man ska få bidrag samtidigt som man förvärvsarbetar. Jag förstår inte, jag får faktiskt inte till det här? Om en företagare då kan strunta i förbudet att arbeta, då kan väl en anställd göra det också. Om chefen ringer så...

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2023-01-11

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, talman! Jag föreslår att meningen som börjar med "med anledning av ovanstående föreslår utskottet att lagtinget ger sitt samtycke" ersätts med följande mening: "Utskottet föreslår att lagtinget inte ger sitt samtycke till en del av landskapets allmänna vatten för uppförande av havsbaserad vindkraft med hänsyn till dess negativa effekter på en orörd havsmiljö samt...

Stellan Egeland / Anförande / Enda behandling / 2022-12-19

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, talman! Tack, ledamot Juslin. Jag måste säga att det hedrar ledamot Juslin att han manifesterar sitt oberoende på det här sättet. Det tycker jag att man allt för ofta får höra i salen, att det skulle vara något negativt och att man inte ställer sig bakom gruppen. Jag tycker att det här var bra....

Stellan Egeland / Replik / Enda behandling / 2022-12-15

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Talman! Jag läser här under ekonomisk översikt så står det att i Norden är gasberoendet ganska litet och elförsörjningen baserar sig varken på gas eller olja, vilket innebär att risk för elbrist kan uppstå men är inte akut. Då undrar jag har utskottet fört en dialog och kommit fram till den här slutsatsen? Är det...

Stellan Egeland / Replik / Enda behandling / 2022-12-14

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Talman! Det var skönt att höra. Jag kan inte säga att jag är helt övertygad ändå, men vi går vidare. Jag tänker på den här skrivningen som står om utarrendering av mark för vindkraft. Borde inte den skrivningen rimligtvis vara med i utskottets förslag där den var med från början? Den har ju på något...

Stellan Egeland / Replik / Enda behandling / 2022-12-14

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, talman! Tack, ledamot Röblom. Det här är ju naturligtvis mina egna ord. Jag är ju tvungen att göra det som mina väljare förväntar sig av mig. Jag har inget problem med det. Det är de som bär rätten till min lojalitet.

Stellan Egeland / Repliksvar / Enda behandling / 2022-12-14

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, talman! Tack, ledamot Zetterman. Nej, jag trodde att jag var tydlig nog första gången. Det här är enbart mitt eget förslag. Jag skulle säga som jag sagt förut, att merparten av Obunden Samling är ju positiva till havsbaserad vindkraft.

Stellan Egeland / Repliksvar / Enda behandling / 2022-12-14

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Talman! Lagting, åhörare. Jag föreslår att meningen "Med anledning av ovanstående föreslår utskottet att lagtinget ger sitt samtycke till en utarrendering av området från landskapets allmänna vatten, med villkoret att lagtinget fortlöpande hålls informerat och slutligen godkänner utarrenderingen samt underlaget för konkurrensutsatt offentlig budgivning" i betänkandets allmänna motivering under rubriken "Samtycke till mark- och vattenöverlåtelser"...

Stellan Egeland / Anförande / Enda behandling / 2022-12-14

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, talman! Jamen det gör jag så gärna. Jag förstod aldrig att du liksom var ute efter att få något längre resonemang. Jag trodde bara du ville uttrycka att du hade en förhoppning om att vi inte var så många som delade min uppfattning. Jag tror att vi kan vara ganska många faktiskt när man...

Stellan Egeland / Repliksvar / Enda behandling / 2022-12-14

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Huruvida ledamot Zetterman tror att det här är något som jag gör enbart för att det genererar publicitet, det får ju stå för henne. Jag säger väl bara att man ska inte döma andra efter sig själv. Det här är ju, som säkert de flesta vet, en ganska viktig fråga för mig. Jag har ingen...

Stellan Egeland / Repliksvar / Enda behandling / 2022-12-14

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, talman! Tack, ledamot Holmström. Det var en intressant fråga. Jag skulle nog svara som så att det finns frågor där jag har förtroende för landskapsregeringen och det finns nog frågor där jag inte har förtroende för landskapsregeringen.

Stellan Egeland / Repliksvar / Enda behandling / 2022-12-14

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, talman! Ledamot Holmström får väl får väl spekulera i vart den gränsen ligger och jag håller väl inte riktigt med. Jag tycker nog att man kan ha förtroende för människor i olika grad i olika frågor. Jag ser inget konstigt med det. Vi har i alla fall inte samma åsikt här, det är ju...

Stellan Egeland / Repliksvar / Enda behandling / 2022-12-14

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack, talman! Ledamoten nämner i sitt anförande att han tror att det åländska folket har en god kännedom om den här agendan och att den fungerar som ett samhällskontrakt. Vidare så berättar ledamot Sjögren att hon ser ett lamt intresse från landskapsregeringen i de här frågorna. Jag skulle tro att det lama intresset från landskapsregeringen...

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2022-12-12

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack, talman! Jo, jag kan säkert tänka mig att ungefär 70 procent av Ålands befolkning känner till att vi har en hållbarhetsagenda och att den heter bärkraft o.s.v. Men om man ställer frågan om man tycker att det är bra eller dåligt att vi har långsiktig planering så kommer naturligtvis de flesta svara ja för...

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2022-12-12

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Sjögren. Nu menar jag inte att hela arbetet ska läggas ner. Jag säger att den här agendan kan vi lika gärna lägga ner. Det går att arbeta hållbart utan att sitta och ha ändlösa möten med ouppnåeliga mål och drömmar om att blomstra. Men gällande Agenda 2030 så är det klart...

Stellan Egeland / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-12-07

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack, talman! Nu är det ju inte så att jag tycker att det är något fel att pojkar och flickor ska få gå i skolan och det tror jag faktiskt att ledamot Sjögren förstår också. Sedan tycker jag väl också att det blir lite löjligt när ledamot Sjögren försöker få det att låta som att...

Stellan Egeland / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-12-07

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Jag måste nog säga att jag uppfattade inte riktigt vad frågan var. Vad är det som ledamot Påvals vill att jag ska svara på?

Stellan Egeland / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-12-07

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Talman, lagting, åhörare! Jag tänker dela med mig av några funderingar gällande hållbarhetsagendan. Den är ju som jag nämnt tidigare Ålands bidrag till FN:s Agenda 2030. Det förefaller ju vara så att de flesta politiker i salen ställer sig bakom Agenda 2030, vilket i sig är synnerligen förvånande då stora delar av agendan handlar om global...

Stellan Egeland / Anförande / Remissdebatt / 2022-12-07

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Ja, vad syftet är, det kan vi ju spekulera i naturligtvis. Följden blir ju naturligtvis att det blir en centraliserad politik och den blir styrd på ett mycket mindre sätt från nationalstater eller från landskap. Det är ju definitivt så det blir.

Stellan Egeland / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-12-07