Sagt i salen

1 - 50 av totalt 98 tal

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Talman! Lagting och åhörare. Jag vill i korta drag framföra Obunden Samlings hållning i denna fråga. Vi i Obunden Samling tror på frihet för människor. Vi tror att människor i så stor utsträckning som möjligt ska få bestämma över sina egna liv och ta ansvar för sina egna handlingar. Den här lagen medför en viss...

Stellan Egeland / Anförande / Första behandling / 2021-04-21

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, talman! Jag blir lite nyfiken på hur ledamot Toivonen resonerar här. Han förefaller vara mycket orolig över denna lilla liberalisering av alkoholpolitiken, samtidigt som han tidigare har förespråkat att vi ska föra en debatt om legalisering kring cannabis. Hur går de här två ståndpunkterna ihop?

Stellan Egeland / Replik / Första behandling / 2021-04-21

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

ANDTS-programmet handlar väl om droger, det handlar väl om alkohol, tobak och övriga droger. Jag tycker att min fråga är befogad. Ledamot Toivonen uttryckte en stor oro över liberaliseringen av alkohollagen, då måste man väl ändå kunna få höra ett resonemang kring varför han vill föra en dialog om en legalisering av cannabis.

Stellan Egeland / Replik / Första behandling / 2021-04-21

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Fellman för den fråga. Ledamoten frågar sig varför jag har en så föraktfull inställning till frågor som rör kvinnor? Det har jag absolut inte. Det som jag är emot är att vad man än diskuterar så försöker man göra det till en annan form av fråga än vad det är. Du...

Stellan Egeland / Repliksvar / Första behandling / 2021-04-21

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, talman! Ja, alkohol har ju naturligtvis många negativa konsekvenser och det kan man prata mycket om. Men nu var det inte Socialdemokraternas ståndpunkter som de har fört fram i den här frågan faktiskt som jag tänkte på när jag pratade om sexuella trakasserier mot kvinnlig serveringspersonal. Det var en helt annan replik som jag...

Stellan Egeland / Repliksvar / Första behandling / 2021-04-21

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Toivonen. Det påverkar ju utfallet av misshandelsfall ganska stort beroende på vilket klockslag som folk lämnar krogen. Den här undersökningen i Norge som ledamot Toivonen hänvisade till där ökningen på 16 procent lär ha skett, vilket klockslag ändrade man från och till?

Stellan Egeland / Replik / Första behandling / 2021-04-21

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, talman! Jag är mycket väl medveten om att ledamoten hänvisade till en insändare, men det blir ändå en hänvisning till en undersökning. Då tycker jag att man ska ta sig besväret att kolla upp vad undersökningen baseras på.

Stellan Egeland / Replik / Första behandling / 2021-04-21

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, talman! Jag noterade att ledamot Toivonen oroas så till den milda grad så att han föreslår ett återtagande av det här lagförslaget. Jag skulle vilja ha svar på; vad är det specifikt som ledamot Toivonen oroas för?

Stellan Egeland / Replik / Första behandling / 2021-04-19

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, talman! I stället för att svara på frågan så svarar Toivonen på den motsatta frågan, vad han inte oroas för. Jag vet inte om det är ANDTS-programmet som ligger till grund för Toivonen värderingar eller vart han vill komma med det här, men jag ser fortfarande inte vad hans oro kommer sig av. Att...

Stellan Egeland / Replik / Första behandling / 2021-04-19

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Talman, lagting, åhörare! Jag har ju redan hållit mitt huvudanförande i den här frågan så jag ska fatta mig kort. Jag kan inte stöda det här ändringsförslaget av den enkla anledningen att jag anser nog att det är bättre i det här fallet att det står "kan". Jag anser inte att vi bör prata med...

Stellan Egeland / Anförande / Enda behandling / 2021-04-14

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, talman! Nu försökte jag hålla det här lite snyggt. Ledamot Påvals brukar själv hugga väldigt mycket på att jag är kritisk till utskottsarbetet, fast jag själv har suttit i utskottet och borde ha löst det när jag väl satt där. Det här är ju precis samma sak. Nu har ju både jag och Påvals...

Stellan Egeland / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-14

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, talman! Att tolka fågeldirektivet själva benämnde ledamot Holmberg som den smala stigen. Jag föredrar ofta den smala stigen eftersom jag vet att den breda vägen bär någon annanstans.

Stellan Egeland / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-14

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, talman! Nu måste jag nog säga att det är ganska påtagligt att det här blir något av ett skådespel, eftersom ledamot Holmberg mycket väl vet att det här inte är blockpolitik eller har någonting med det att göra. Vi förde ju nämligen en dialog om det här i måndags och jag berättade redan då...

Stellan Egeland / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-14

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, talman! Tack ledamot Zetterman. Nej, det tror ju inte jag. Om sanningen ska fram så är det ju ganska sällsynt att ledamot Egeland får sin vilja igenom.

Stellan Egeland / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-14

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Talman! Lagting, åhörare. Vi är många som med egna ögon bevittnar sjöfågelstammens och då främst ejderns minskade population. Vi i jägarkåren gör vad vi kan för att utrota de invasiva arter som utgör ett hot mot vår naturliga fauna, detta trots att EU har förbjudit oss att behålla vår belöning i form av vårdandet av det...

Stellan Egeland / Anförande / Enda behandling / 2021-04-12

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, talman! Tack ledamot Påvals. Min bedömning är att det skulle ha en väldigt god effekt. Jag skulle nog kunna tänka mig att jämföra det med jakten på till exempel kråka. De lär sig ganska snabbt var det finns hot. Idag finns inga hot för havsörnen och därför kan de härja fritt på det uppdukade...

Stellan Egeland / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-12

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, talman! Tack ledamot Påvals. Jag tänker så här att det ena behöver ju inte utesluta det andra. Jag skulle säga att jakten skulle behöva föras i en liten skala och det skulle behöva ske snabbt. I ett inledande skede så tror jag att den har väldigt stor effekt. Men i det stora hela långa...

Stellan Egeland / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-12

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, talman! Tack ledamot Holmberg. Ja, anledningen till att det kanske inte är tydligare än så här i betänkandet beror väl, som Holmberg vet, på att det finns många viljor inblandade i det här. Jag är väl kanske längst åt ena hållet, tätt följd av ledamot Lindholm. Sedan finns det ju naturligtvis de som går...

Stellan Egeland / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-12

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, talman! Nej, om man ser i närregionerna så är det väl samma sak där. Havsörnen är ju vår elefant. Havsörn, varg och övriga rovdjur väcker ju väldigt stora känslor hos människor. Vi har en jägarkår som ofta förespråkar skyddsjakt som metod och sedan har vi de som ser det som helt orimligt.

Stellan Egeland / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-12

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Talman, lagting, åhörare! En hård prövning av utgifter måste till – är den här utgiften faktiskt så viktig att landskapet ska låna pengar för att betala den? Den meningen kommer från budgetramarna för det här året. Egentligen så skulle det väl räcka så för mig, inte skulle jag väl behöva säga så mycket mer om...

Stellan Egeland / Anförande / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Jag ber att få understöda ledamot Häggblom.

Stellan Egeland / Replik / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Talman! Ledamot Gunell nämnde att detta har blivit dyrare för att man bygger i trä och att det är något som vi borde vara stolta över och att det kommer att dra ner på driften. Kan ledamot Gunell förklara på vilket sätt det här byggnadssättet kommer att dra ner på driftskostnaderna?

Stellan Egeland / Replik / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Tack, talman! Hur ska vi kunna ha en saklig debatt om frågor om svaret man får är: "Det här drog jag till med jag vet inte riktigt varför. Du kanske kan fråga någon annan om det".

Stellan Egeland / Replik / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Det stämmer alldeles utmärkt. Jag ska också hålla mig till fakta så att jag ber ledamot Sjögren titta på taklutningen på de trätaken och jämföra dem med besökscentret. Man kan ju också ha panel på väggarna i trä och de är lodräta så att vattnet rinner av och träet har goda möjligheter att torka. Så...

Stellan Egeland / Repliksvar / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Tack för det. Då hoppas vi att jag har fel och att du har rätt.

Stellan Egeland / Repliksvar / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Tack, talman! Ledamot Fellman inledde sitt anförande med att berätta att vissa lagtingsledamöter påminde henne om farbröder som står inne på ett byggvaruhus som jag inte tänker namnge. Jag förstod aldrig riktigt vad hon ville ha sagt med det? Jag ser det ju som att det måste vara positivt att det finns kompetens inom...

Stellan Egeland / Replik / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Jag är satt här av dem som har röstat på mig för att utföra ett specifikt jobb. Då är det väl bra om jag använder mig av den kunskapen som jag har. Om jag ser saker som jag tycker att verkar vara tveksamma så måste jag ju kunna påpeka det, annars är jag väl en...

Stellan Egeland / Replik / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Talman! Jag önskar understöda ledamot Häggblom.

Stellan Egeland / Replik / Enda behandling / 2021-03-29

Landskapsregeringens externpolitik M 2/2020-2021

Talman, lagting, åhörare! Jag vill för Obunden Samlings del göra några påpekanden gällande externpolitiken i framtiden. Vi har den senaste tiden kunnat notera att överstatlighet från EU har satt käppar i hjulen för självstyrelsen. Det faktum att EU enbart låter Åland yttra sig ihop med Finland i vissa frågor, här senast körkortslagen, gör att vi...

Stellan Egeland / Anförande / Remissdebatt / 2021-02-05

Landskapsregeringens externpolitik M 2/2020-2021

Tack, talman! Jag får konstatera att vi ser väldigt olika på vad frihet handlar om. Om man läser agendan så handlar det mycket om att det ska flyttas medel från en del av befolkningen till en annan del av befolkningen, det kallar inte jag för frihet. Återhämtningsfonden är ett lysande exempel på hur vår frihet...

Stellan Egeland / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-02-05

Landskapsregeringens externpolitik M 2/2020-2021

Jo men det där är ju bara drömmar, det går ju inte, det är inte genomförbart. Nej, du kan inte ge bort din frihet och samtidigt behålla din frihet, du kan inte lämna makten till någon annan och själv tro att du har den kvar.

Stellan Egeland / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-02-05

Landskapsregeringens externpolitik M 2/2020-2021

Tack, talman! Jag vill påpeka för ledamot Påvals att jag inledde med att berätta att det här handlar om att jag vill göra några påpekanden gällande externpolitiken i framtiden.

Stellan Egeland / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-02-05

Landskapsregeringens externpolitik M 2/2020-2021

Tack, talman! Ledamot på Påvals satt med i samma utskott som jag när vi diskuterade det här och han vet mycket väl att jag motsatte mig väldigt mycket i det som stod i det här. Stå här och påstå att jag inte har sagt någonting det stämmer ju inte, i så fall var inte Påvals...

Stellan Egeland / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-02-05

Landskapsregeringens externpolitik M 2/2020-2021

Tack, talman! Ja.

Stellan Egeland / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-02-05

Landskapsregeringens externpolitik M 2/2020-2021

Tack, talman! Jag undrar vad det är som är så himla anmärkningsvärt med det här om jag ska vara ärlig, att vi starkt motsätter oss mycket av den politik som ligger till grund för den här agendan det ser inte jag som något konstigt. Det som jag kan tycka är konstigt är att det finns...

Stellan Egeland / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-02-05

Gemensam förvaltning av strömmingen i Ålands hav och Bottenhavet MOT 4/2020-2021

Tack, talman! Jag vill bara mycket kort tacka ledamot Holmström för ett mycket sakligt och bra anförande.

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2021-02-05

Gör menstruationsskydd kostnadsfria och lätt tillgängliga MOT 2/2020-2021

Tack, talman! I mitt anförande i ämnet så ställde jag några frågor till motionärerna. Alla de frågorna blev obesvarade till förmån för att man stod och hävde ur sig saker som att det vara struntprat och allt möjligt. Jag tänkte jag skulle göra ett försök till att få svar på några av de här frågorna....

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2021-02-01

Republikens presidents framställning gällande konventionen om barnets rättigheter om indragning av barn i väpnade konflikter RP 17/2019-2020

Ledamot Toivonen går ut och skrämmer slag på stora delar av Ålands befolkning. Visst är det jätteläskigt med IS-krigare och visst är det många regioner runt omkring oss som har jättestora problem med det här. Men kan inte Toivonen förklara vad det här förändrar. På vilket sätt skulle någon kunna placera människor här? Jag tycker...

Stellan Egeland / Replik / Första behandling / 2021-01-27

Republikens presidents framställning gällande konventionen om barnets rättigheter om indragning av barn i väpnade konflikter RP 17/2019-2020

Tack, talman! Jag tycker att situationen börjar bli snudd på absurd. Alltså ledamot Toivonen påstår att det finns en risk, men om man ber honom påpeka vad det är för risk han ser, då kan han inte göra det. Men han ser ändå spöken mitt på dagen. Jag tycker också att det är en tokig...

Stellan Egeland / Replik / Första behandling / 2021-01-27

Gör menstruationsskydd kostnadsfria och lätt tillgängliga MOT 2/2020-2021

Talman, lagting, åhörare! Trots den ekonomiska krisen, när man hoppas på en viss återhållsamhet, så kom den här motionen lika oväntat som en baksmälla efter en rejäl firmafest. Tidens melodi är att göra jämställdhetsfrågor av allt, precis allt. Återigen så får vi se identitetspolitiken som tar ett av verktygen ur den gigantiska ”Vi och dom-verktygslådan”. För...

Stellan Egeland / Gruppanförande / Remissdebatt / 2021-01-27

Gör menstruationsskydd kostnadsfria och lätt tillgängliga MOT 2/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Söderlund. Jag blir oerhört nyfiken på "att menscertifiera" lagtinget. Vad är det och på vilket sätt skulle vi få ett mer jämställt lagting av det?

Stellan Egeland / Replik / Remissdebatt / 2021-01-27

Gör menstruationsskydd kostnadsfria och lätt tillgängliga MOT 2/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Fellman. Det gläder mig att att ledamot Fellman inte ser sig som ett offer och det gläder mig att hon nu tar den makten som hon har. Men jag kan ändå inte låta bli att se varför man ska hitta de här orättvisorna överallt. Om man nu känner att man har...

Stellan Egeland / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-01-27

Gör menstruationsskydd kostnadsfria och lätt tillgängliga MOT 2/2020-2021

Tack, talman! Jag får konstatera att jag och Fellman är nog rörande överens om att det finns orättvisor. Det har jag inte sagt något om, aldrig betvivlat det. Däremot så skulle jag säga att det går en inflation i det.

Stellan Egeland / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-01-27

Gör menstruationsskydd kostnadsfria och lätt tillgängliga MOT 2/2020-2021

Tack, talman! Jag skulle ju inte säga att det är en direkt skräll att ledamoten Gunell inte håller med om min analys. Jag tackar så hemskt mycket för tipset om att förkovra sig. Jag kan säga att jag kommer själv från arbetarklassen och jag har själv varit oerhört intresserad av samhällsutveckling och politik i hela...

Stellan Egeland / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-01-27

Gör menstruationsskydd kostnadsfria och lätt tillgängliga MOT 2/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Gunnel. Jag tror att både jag och Gunell är nog ganska överens om att det är viktigt med rättvisa och det är viktigt att man får styra över sina egna liv. Men däremot så tror jag att jag och ledamot Gunell har olika syn på vad som är rättvisa.

Stellan Egeland / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-01-27

Gör menstruationsskydd kostnadsfria och lätt tillgängliga MOT 2/2020-2021

Ja, jag vet inte vad jag ska peka ut, det finns väl massor av orättvisor. Jag håller t.ex. inte med om alla de här strukturella orättvisorna som är så populära att plocka fram i debatten idag.

Stellan Egeland / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-01-27

Upphävande av bestämmelser om införande av traktorbilar LF 9/2020-2021

Tack, talman! Lagting, åhörare. Jag måste börja med att kommentera att det är faktiskt inget större problem att det finns en större mängd bilar än vad det finns medborgare på Åland, eftersom man inte kan köra så många bilar samtidigt. Det gläder mig att utskottet nämner att de ser fram emot att landskapsregeringen återkommer med ett...

Stellan Egeland / Anförande / Första behandling / 2021-01-25

Upphävande av bestämmelser om införande av traktorbilar LF 9/2020-2021

Tack, talman! Ledamoten står här och förespråkar att vi måste rädda klimatet, vi måste göra uppoffringar för att rädda klimatet. Jag undrar; vad tycker Eckerman är den mest lämpliga åtgärden? Att en person som bor inne i stan och jobbar inne i stan kanske gör sig av med sin privatbil eller är det de ungdomar...

Stellan Egeland / Replik / Första behandling / 2021-01-25

Upphävande av bestämmelser om införande av traktorbilar LF 9/2020-2021

Eftersom jag inte fick svar på mina frågor så tänker jag fortsätta fokusera på dem. Jag vill fråga ledamot Eckerman om hon vet hur mycket partiklar en mopedbil släpper ut i förhållande till en dieselbil eller i förhållande till en bensinbil? Det är ju ändå de här ombyggda bilarna som vi återanvänder som är uttjänta....

Stellan Egeland / Replik / Första behandling / 2021-01-25

Upphävande av bestämmelser om införande av traktorbilar LF 9/2020-2021

Tack, talman! Nej, vi hör ju inte till den sidan som gillar förbud riktigt. Vi tycker ju att valmöjlighet är en bra sak. Vi kommer inte att förespråka att någonting ska förbjudas. Man behöver heller inte, för att ha en A-traktor, vara uppvuxen i ett garage, utan det går minsann att köpa en begagnad A-traktor...

Stellan Egeland / Repliksvar / Första behandling / 2021-01-25