Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Landskapsregeringens externpolitik M 1/2021-2022

Talman! Är det någon som vill göra en sak i taget så är det ju ledamoten Holmberg som bara tror på frivilliga avsättningar som den saliggörande lösningen för att vi ska nå de här målen över huvud taget. Men nu har jag försökt berätta flera gånger att om vi ska ha ett system som tidigast...

Simon Holmström / Replik / Enda behandling / 2022-05-11

Landskapsregeringens externpolitik M 1/2021-2022

Talman! Det är en jättebra fråga hur mycket pengar som skulle behövas för att göra investeringar. Och det kanske också är en förenklad fråga. Så har man kanske ställt frågan tidigare eftersom man enbart har sett det strikta naturskyddet som det enda sättet att uppnå procentsatser, så att säga. Men i dag vet vi att...

Simon Holmström / Repliksvar / Enda behandling / 2022-05-11

Landskapsregeringens externpolitik M 1/2021-2022

Talman! Vi kan inte sticka under stol med att det självklart behövs pengar för att köpa marker med stor biologisk mångfald på Åland. För det första vet vi inte exakt var de markerna finns så därför är det också väldigt svårt att göra en kartläggning och en värdering av de här markerna för att landskapet...

Simon Holmström / Repliksvar / Enda behandling / 2022-05-11

Landskapsregeringens externpolitik M 1/2021-2022

Talman, omställningen pågår med stormsteg världen över. Hinner Åland med att förverkliga allt i EU:s att-göra lista? Självstyrelsepolitiska nämnden lägger en stor del av sitt fokus på följderna av EU:s gröna giv och EU:s klimatpaket Fit for 55 som presenterades sommaren 2021. Lagstiftningspaketet är som bekant en följd av de nya målsättningarna om klimatneutralitet och...

Simon Holmström / Anförande / Enda behandling / 2022-05-11

Landskapsregeringens externpolitik M 1/2021-2022

Talman! Jag tror på samma sätt som ledamoten Holmberg att vi behöver öka takten men inte enbart vad gäller de enskilda skyddsformerna utan vi behöver öka takten på alla typer av verktyg som vi har i vår verktygsbox. För det tar år att utveckla de frivilliga skyddsformerna. Finland har ett bra system för det. Men...

Simon Holmström / Repliksvar / Enda behandling / 2022-05-11

Landskapsregeringens externpolitik M 1/2021-2022

Talman! Vi kan inte sätta någon åtgärd längst ner i listan i det läge som vi befinner oss just nu. Och om vi tror att den frivilliga avsättningen genom frivilliga skyddsformer är kostnadsneutral så tror vi fel. För i Finland så har vi två stycken program - Metso-programmet och Helmi-programmet - som också finansierar skyddsåtgärder...

Simon Holmström / Repliksvar / Enda behandling / 2022-05-11

Landskapsregeringens externpolitik M 1/2021-2022

Talman! Vad skyddar vi saker och ting emot? Ja, egentligen människan. Det är vi människor som har orsakat problem vad gäller biologisk mångfald. Det är ju inte någon typ av naturlig utveckling. Och vad vi gör - den mänskliga aktivitet som är den mest skadliga här på Åland - är habitat fragmentering. Det vill säga...

Simon Holmström / Repliksvar / Enda behandling / 2022-05-11

Landskapsregeringens externpolitik M 1/2021-2022

Tack, talman! Ledamoten Påvals vet ju så klart om att det finns olika typer av naturskydd och försöker skapa en polemik här på något sätt, vad jag förstår, i att det enbart på något sätt skulle finnas en typ av naturskydd som vi ska applicera genom någon storskalig samhällelig kampanj. Det har jag aldrig sagt...

Simon Holmström / Repliksvar / Enda behandling / 2022-05-11

Landskapsregeringens externpolitik M 1/2021-2022

Tack talman! Betydande framsteg skall alltså ha gjorts, enligt EU, i uppnåendet av de här nya procentsatserna senast i slutet av 2023. Då tycker ledamoten Holmberg att det dyrt och onödigt att köpa markområden utan att man enbart skulle fixa det här genom frivilliga avsättningar som ledamoten på något sätt tror också är billigt eller...

Simon Holmström / Replik / Enda behandling / 2022-05-11

Ursprungsgarantier för energi LF 16/2021-2022

Talman! Den gröna kraften är hisnande. Det har vi redan god erfarenhet av på Åland med våra landbaserade vindkraftverk och solpaneler på hustak. Och vi är målmedvetna om att fortsätta att utforska möjligheterna. Ålands satsning på storskalig havsbaserad vindkraft har redan skapat gröna jobb på Åland. För konsumenterna har det blivit allt viktigare att veta...

Simon Holmström / Gruppanförande / Remissdebatt / 2022-05-09

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Talman! Att utveckla högskolan till att bli en utvecklande kraft sker inte genom att outsourca styrningen till en annan högskola, yrkeshögskola i Finland eller någon annanstans. Det tror vi i Hållbart Initiativ att görs genom att man behåller styrningen av högskolan på Åland och utvecklar den så klart i samarbete med de högskolor och universitet...

Simon Holmström / Repliksvar / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Tack också till ledamoten Holmberg som levererade ett antal konkreta förslag, färdkost kan man väl säga. Han levererade också en bild, en verklighetsbild eller i alla fall en syn att verkligheten ser ut så att investeringsviljan kommer i vågor, och det tycker jag att är intressant. Det kan man ju se nu i...

Simon Holmström / Replik / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Talman! Visst finns det en stor iver, kanske till och med en stor frustration över att saker och ting går långsamt och att man behöver släppa sargen och så vidare. Men samtidigt så måste vi se att vi behöver ha de här lagberedningstjänsterna som ledamoten Holmberg pratade om. Vi behöver ha de här EU-projekten, som...

Simon Holmström / Replik / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Talman! Det sägs ofta att det saknas visioner i åländsk politik. Det sägs ofta att den åländska tillväxten måste öka - oklart hur. Det sägs ofta att det saknas reformer som skapar framtidstro. Storskalig havsbaserad vindkraft på åländska vatten levererar svar på alla tre frågor. Vi vet att våra lämpliga områden för havsbaserad vindkraft uppgår...

Simon Holmström / Anförande / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Jag tror att det viktigt att hålla fanan högt i det här, att hålla hoppet uppe. Att hela tiden tro att ålänningarna inte kan göra saker, det kommer att leda till att vi har en stagnation att vänta. Jag menar, om man skulle ha den typen av hållning som ledamoten Fellman nu förfäktar för 100...

Simon Holmström / Repliksvar / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Jag tror att det finns en missuppfattning om att alla åländska vatten som planeras för detta på något sätt ska arrenderas samtidigt och att det skulle skötas väldigt, väldigt långt fram i tiden. Men så är det inte alls, utan det finns många olika typer av delområden som skulle kunna skötas genom en centraliserad process...

Simon Holmström / Repliksvar / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Talman! Det som jag läser i utskottsbetänkandet är att det är viktigt att hålla en balans mellan att komma till skott snabbt, men också att ha all nödvändig data och utredningsmaterial så att vi inte säljer ut saker för billigt. Det är viktigt att vi inte stressar upp oss i onödan, men samtidigt är det...

Simon Holmström / Repliksvar / Enda behandling / 2022-04-25

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Talman! Det är inte jag som tycker något om protektionism i det här fallet, utan det är ett lagtingsledamot Juslin som kallade kravet på att ha ålänningar i styrelser som otidsenlig protektionism. Vi kanske kan gå tillbaka, när vi får se det transkriberade protokollet av det här anförandet, vad lagtingsledamoten egentligen sade. Ni får rätta...

Simon Holmström / Replik / Första behandling / 2022-04-20

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Tack, talman! Det känns lite främmande för mig att höra att en utskottsordförande som lagtingsledamot Juslin pratar om den här lagstiftningen som en otidsenlig protektionism, och speciellt den delen som gäller kravet att ha ålänningar i bolagsstyrelser. Det är kanske övermage med tanke på att vi för det första har haft en parlamentarisk grupp som...

Simon Holmström / Replik / Första behandling / 2022-04-20

Energipolitisk strategi MOT 8/2021-2022

Talman! Det smärtar så oerhört att se hur det brutala ryska invasionskriget i Ukraina fortsätter. Men det gläder mig att leva i en del av världen som skarpt markerar sitt fördömande och markerar sitt fördömande av Rysslands agerande genom hårda ekonomiska sanktioner. Det är sanktioner som är avsedda att isolera Rysslands ekonomi och krigsförmåga. En...

Simon Holmström / Anförande / Remissdebatt / 2022-04-11

Energipolitisk strategi MOT 8/2021-2022

Talman! Jag kan också säga att vi har redan reservgeneratorer på Åland som Kraftnät Åland har bedömt att är tillräckliga i en situation då till exempel Sverigekabeln slås ut eller repareras, vilket kan ta 100 dagar, eller då Finlandskabeln kanske inte fungerar. Den här bedömningen - tätt följt såklart av en riskanalys - vilka typer...

Simon Holmström / Replik / Remissdebatt / 2022-04-11

Energipolitisk strategi MOT 8/2021-2022

Tack, talman! Det var 2020 som landskapsregeringen fattade beslut om en havsplan för Åland efter två stycken remissrundor där man för första gången identifierade områden norr och söder om fasta Åland för storskalig havsbaserad vindkraft. År 2021 kom det vindkraftsmeddelandet där man också ville involvera och informera lagtinget. Med det som bas har också finans-...

Simon Holmström / Replik / Remissdebatt / 2022-04-11

Energipolitisk strategi MOT 8/2021-2022

Talman! Det är absolut inga fel med det, men vad har Socialdemokraterna gjort under den här processen från första början? Jo, man har blåst upp stora mörka moln. Man har sagt att det här behöver vi inte göra, vi behöver inte satsa på det här och det är för stort för Åland. Vad ska lilla...

Simon Holmström / Replik / Remissdebatt / 2022-04-11

Energipolitisk strategi MOT 8/2021-2022

Talman! Det är mycket korrekt att den nya säkerhetspolitiska situationen medför ett omtänk i hur vi ska bygga ut våra elsystem och hur vi ska driva våra samhällen på förnyelsebar energi som inte gör sig tillgänglig för olika typer av angrepp. Och i detta så kan vi ju inse att kärnkraft är ett mycket riskabelt...

Simon Holmström / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-04-11

Energipolitisk strategi MOT 8/2021-2022

Talman! De utmaningarna, de problemen och vilka typer av infrastrukturinvesteringar som det än handlar om så förekommer alltid. Det förekommer en diskussion i EU om hur man ska sätta upp riktlinjer för investeringar och hur man ska sätta upp riktlinjer för entreprenader. Men samtidigt vet vi att vi lever i ett fritt Europa på det...

Simon Holmström / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-04-11

Energipolitisk strategi MOT 8/2021-2022

Talman! Jag uppfattade att det svaret redan hade avgetts av minister Alfons Röblom i en replik, och det är också ett förslag som han har väckt i ett tidigare skede före detta kom på lagtingets bord. Jag tycker att det är viktigt här, om man ska prata om en parlamentarisk samling, att man inte ska...

Simon Holmström / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-04-11

Energipolitisk strategi MOT 8/2021-2022

Talman! Jag ska bara säga att när det gäller andra parlament, som till exempel Sveriges riksdag, så har där slutits en energipolitisk - vad det nu kallas - en överenskommelse som ligger på parlamentarisk nivå. Den inte haft en grund egentligen i vad miljöberedningen eller vad någon annan institution med stöd från regeringen har åstadkommit...

Simon Holmström / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-04-11

Energipolitisk strategi MOT 8/2021-2022

Talman! Ledamoten Egeland är lite orolig för vår elförsörjningssäkerhet på Åland och det kan man ju vara. Jag är också orolig för det av en annan orsak, nämligen klimatförändringen och klimatkrisens påverkan på nederbörd och för ökad frekvens av stormar och oväder. Vi såg ju redan tidigare med Alfrida att den största risken för elförsörjningssäkerhet...

Simon Holmström / Replik / Remissdebatt / 2022-04-11

Energipolitisk strategi MOT 8/2021-2022

Tack, talman! Bland diverse olyckskorpar så blir jag i alla fall glad för att ledamoten Valves positivism eller optimism i det här rummet. Han talade också om möjligheterna med den här energiomställningen och också tydligheten i att elektrifieringen är vägen för skärgårdstrafiken. För vi vet att skärgårdstrafiken är den största orsaken till landskapets fossilberoende. Vi...

Simon Holmström / Replik / Remissdebatt / 2022-04-11

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.- 31.12.2021 NRB 1/2021-2022

Talman! Jag är stolt över att vara Nordbo. Det är en identitet jag gärna bär när jag reser omkring i världen. Det är en av alla nivåer av identitet: Ålänning, finländare, nordbo, europé och världsmedborgare. Det nordiska ger en särskild tillhörighet. Det handlar om historia, språk och mentalitet. Det handlar om en kulturell samhörighet som...

Simon Holmström / Gruppanförande / Föredras / 2022-03-25

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.- 31.12.2021 NRB 1/2021-2022

Talman! Det är ju, som ledamot Eckerman sade, alltid en risk med kriser, att man går till ett panikläge där man inte tittar på de långsiktiga konsekvenserna av kortsiktigt agerande. Den risken finns på nationellt plan. Det finns också såklart i Nordiska rådet. Det är ordförandelandet som ger agendan för vad man ska diskutera...

Simon Holmström / Repliksvar / Föredras / 2022-03-25

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.- 31.12.2021 NRB 1/2021-2022

Talman! Pantsystem för olika typer av drycker är ett sådant exempel på en fråga som Norden borde ha löst för länge, länge sedan. Den frågan har ju drivits från åländsk sida redan tidigare. Vi gjorde en ny drive här faktiskt förra året där vi från Mittengruppen ställde en skriftlig fråga till Nordiska ministerrådet om varför...

Simon Holmström / Repliksvar / Föredras / 2022-03-25

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.- 31.12.2021 NRB 1/2021-2022

Talman! Det stämmer. Norden har varit i krig med varandra och nordiska länder och områden har haft väldigt stor osämja. Det här är ju ändå någonting som man så klart behöver värdera. Vad är det som har funkat, vad är det som inte har funkat? Jag kan ju konstatera att sedan andra världskriget och sedan...

Simon Holmström / Repliksvar / Föredras / 2022-03-25

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.- 31.12.2021 NRB 1/2021-2022

Jag håller helt med om att Åland har en väldigt, väldigt stor roll att spela i Nordiska rådet. Så klart är det av självstyrelsepolitisk vikt att Åland finns med. Men vi behöver ju utnyttja den plattformen till fullo, och det det upplever jag att den här delegationen verkligen gör, i och med att vi så...

Simon Holmström / Repliksvar / Föredras / 2022-03-25

Fyrverkerierna måste begränsas MI 1/2020-2021

Talman! Ja, lika absurt som det är så håller jag väl med i den bedömningen. Vi kan ju också se i Europa under coronaåren att många europeiska länder och städer har förbjudit uppskjutning av fyrverkerier, men kanske av ett annat skäl och det är de stora folksamlingarna. Så att hitta skäl så tror jag att...

Simon Holmström / Repliksvar / Enda behandling / 2022-03-14

Fyrverkerierna måste begränsas MI 1/2020-2021

Talman! I ett utskott så behöver man understöd av en person till för att markera en åsikt och föra någonting till omröstning och vad gäller vissa formuleringar osv. I denna fråga så var det egentligen bara jag som uppfattade att ett godkännande av medborgarinitiativet var det enda rimliga. Då förde jag fram detta som en...

Simon Holmström / Repliksvar / Enda behandling / 2022-03-14

Fyrverkerierna måste begränsas MI 1/2020-2021

Talman! Men om det är så att vi har en lag och den inte följs och att den återupprepat inte följs, då kan ju inte små justeringar göra det bättre. Det är ju ingen raketvetenskap att lagstiftning fungerar. Och det är faktiskt ingen raketvetenskap att också förbud fungerar om de är väl avvägda. Jag tycker...

Simon Holmström / Replik / Enda behandling / 2022-03-14

Höjt reseavdrag även på Åland MOT 4/2021-2022

Talman! Det är ju i sådana fall ett extremt trubbigt verktyg. Dagens avdrag är ju inte på något sätt specificerat enligt drivmedel, utan har man en fossil bil så kommer man att få ännu mer stöd för att fortsätta köra den fossildrivna bilen. Det som vi egentligen borde satsa på är ju allmänna transportmedel. Cyklism,...

Simon Holmström / Replik / Remissdebatt / 2022-03-14

Fyrverkerierna måste begränsas MI 1/2020-2021

All lagstiftning ska såklart prövas enligt självstyrelselagen. Det finns lagstiftning och har funnits lagstiftning på Åland som har stridit mot eller varit ett kryphål mot den grundlagsstadgade näringsfrihet och där kan vi t.ex. nämna affärstidslagen på Åland som vi faktiskt också upphävt i det här lagtinget. Så det har funnits fall där man med vissa...

Simon Holmström / Repliksvar / Enda behandling / 2022-03-14

Fyrverkerierna måste begränsas MI 1/2020-2021

Talman! Det här medborgarinitiativet är skrivet på ett visst sätt och det är inom dess gränser som vi behöver diskutera den här frågan. Det handlar inte om upplåtelse eller användning. Det handlar om försäljning av fyrverkerier och då ska vi också komma med ett svar från de politiska partiernas håll. Vi kommer med svaret att...

Simon Holmström / Repliksvar / Enda behandling / 2022-03-14

Fyrverkerierna måste begränsas MI 1/2020-2021

Talman! Nyåret är för de flesta av oss förknippat med stort nöje och firande. Det ger ett avslut och en början. Fyrverkerierna är för de flesta en del av en kollektiv ceremoni. Att fyrverkerierna är viktiga visar också undersökningar i vårt närområde. Men den springande frågan är: Ska vi låta alla smälla var som...

Simon Holmström / Anförande / Enda behandling / 2022-03-14

Fyrverkerierna måste begränsas MI 1/2020-2021

Talman! Orsaken till varför jag nämnde just det sjunkande intresset för att köpa olika typer av pyrotekniska artiklar handlar ju om att det finns ett stort allmänt stöd i att fira nyår på ett annat sätt, att avsluta året på ett annat sätt och att fira in det nya året på ett annat sätt. Då...

Simon Holmström / Repliksvar / Enda behandling / 2022-03-14

Fyrverkerierna måste begränsas MI 1/2020-2021

Tack, talman! Tack också till ledamot Valve. Jag tycker så här långt i den här diskussionen att vi har kunnat etablera det faktum att dagens lagar och regler följs inte. Och som svar på det så kommer ledamoten Valve med uttalande om att vi behöver öka folks respekt till lagen och kommer kanske också med...

Simon Holmström / Replik / Enda behandling / 2022-03-14

Höjt reseavdrag även på Åland MOT 4/2021-2022

Tack, talman! På Åland har vi vant oss vid att sitta bekvämt i våra bilar när vi kör till jobbet eller till butiken. Det är lätt att leva lika bekvämt även om förutsättningarna i världen förändras och leva så bekymmerslöst och också önska att samhället på något sätt skulle skydda den typen av vardag och...

Simon Holmström / Replik / Remissdebatt / 2022-03-14

Höjt reseavdrag även på Åland MOT 4/2021-2022

Tack, talman! Resekostnadsavdraget är ju en av de åländska fossila subventionerna, kan man väl egentligen säga. Det tycker jag att är helt ärligt att säga. På Åland har vi en gammal och stor bilflotta som tyvärr drivs till väldigt stor del av fossila bränslen, även om nybilsförsäljningen går väldigt, väldigt snabbt vad gäller hybridbilar och...

Simon Holmström / Replik / Remissdebatt / 2022-03-14

Höjt reseavdrag även på Åland MOT 4/2021-2022

Talman! Det stämmer att utvecklingen av kollektivtrafiken har tagit en väldigt lång tid. Jag är väldigt glad för att utvecklingen vad gäller tätortstrafik nu har kommit i gång. Det finns vissa finjusteringar såklart att göra och nästa steg är landsortstrafiken där man behöver ta dessa frågor i beaktande. En del av paketet är ju då...

Simon Holmström / Replik / Remissdebatt / 2022-03-14

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2020-2021

Talman! “Fred är den enda striden värd att utkämpa.” Citatet kommer från Nobelprisförfattaren Albert Camus och skrevs dagen efter att USA släppte atombomben över Hiroshima. Mottot “Ändamålet helgar medlen” var för honom helt främmande. Vi kan nog alla hålla med. Men låt oss vara på det klara med vad det innebär att kämpa för fred....

Simon Holmström / Anförande / Enda behandling / 2022-03-09

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2020-2021

Tack, talman! Det stör, det kränker och det sårar många att det officiella Åland så pass många gånger har valt att kalla det bestialiska och det monstruösa angreppet mot Ukraina som en kris och inte för vad det egentligen är ett krig. Det kanske kan verka lite fjuttigt och man kanske inte alltid tänker på...

Simon Holmström / Replik / Enda behandling / 2022-03-09

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2020-2021

Talman! Tack så mycket för den kommentaren ledamoten Wille. Det är också en betraktelse jag gör, att demilitariseringen från 1856 så sällan tas upp och dess bevekelsegrunder, rötter och varför man kom fram till det just då. I mitt anförande har jag försökt påvisa att just det "varför" då är samma "varför" i dag. Konflikten...

Simon Holmström / Repliksvar / Enda behandling / 2022-03-09

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Talman! Det var i somras som nyheten blev känd att produktionsbolaget av Stormskärs Maja var intresserad av att filma här på Åland. Men det var inte på något sätt självklart att så skulle vara fallet. Det kan vi läsa av medierapporteringen. Det här stödet som vi nu diskuterar på 300 000 euro är alltså en...

Simon Holmström / Replik / Enda behandling / 2022-02-09