Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Förhandla om Ålands särställning i det kommande fastighetsskattesystemet MOT 7/2020-2021

Tack, talman! Tack till vicelantrådet för att han också lyfte behovet av förändring av den här fastighetslagstiftningen, också mot bakgrund av Ålands vision om havsbaserad vindkraft. Det här är ju något som det också riktas intresse mot i Finland. Redan i höstas så lämnade regeringen en proposition om just förändring mot bakgrund av att det...

Simon Holmström / Replik / Remissdebatt / 2021-04-28

Förhandla om Ålands särställning i det kommande fastighetsskattesystemet MOT 7/2020-2021

Talman! Ja, absolut, det finns en balans i den här skattesatsen just vad gäller den havsbaserade vindkraften. Visst ska kommunerna kunna få en ekonomisk fördel också av just sådana typer av projekt. Men samtidigt, en för hög skattesats kommer då att innebära att landskapsregeringen, om man vill ge incentive till just den här typen av...

Simon Holmström / Replik / Remissdebatt / 2021-04-28

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, talman! Det här betänkande som vi diskuterar är väldigt bearbetat av social- och miljöutskottet, det kan jag intyga och det tror jag också att ledamoten Påvals kan intyga. Vi har gjort ett väldigt gediget hörande, hört de sakkunniga och vi har gått in i problematiken med sjöfågelstammen. Vi har tittat på olika verktyg som...

Simon Holmström / Replik / Enda behandling / 2021-04-14

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, talman! Jo, det ändrar saker, för om man anser att aktiva örnbegränsande åtgärder är aktuella redan nu så då har man gjort ett ställningstagande. Då har man gjort ett ställningstagande att de åtgärder som har gjorts och planeras att göras inte är tillräckliga, att vi har uttömt alla möjligheter och att vi nu måste...

Simon Holmström / Replik / Enda behandling / 2021-04-14

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2020-2021

Talman! Nya, mångfacetterade hotbilder och krigsretorik präglar den internationella stormaktspolitiken i vår närmiljö. Ryssland ökar trycket mot sina grannar nyligen och alliansen Nato installerar sig i Östersjöområdet. Det finns allt större anledning att diskutera betydelsen av Åland som fredens öar. Alltsedan Ålandsservitutet från 1856, Ålandskonventionen från 1921, det bilaterala fördraget mellan Finland och Sovjetunionen 1940...

Simon Holmström / Anförande / Remissdebatt / 2021-04-14

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2020-2021

Tack, talman! Garant för självstyrelsen, demilitariseringen och neutraliseringen i det här fallet är ju signatärmakterna, de som skrivit på fördragen. Det är ju dem som vi behöver upplysa också när olika typer av avsteg görs. Åland kan ju inte själv upprätthålla en sedvanerätt på det sättet. Men vi behöver använda det här exemplet som vi...

Simon Holmström / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-04-14

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2020-2021

Tack, talman! Jag instämmer så klart i det som ledamoten Fellman sade. Landskapsregeringen har ju sedan några år tillbaka en strategi för just demilitariseringen, neutraliseringen och andra självstyrelsepolitiska frågor och hanteringen av olika typer av frågor, alltifrån kungafamiljens besök i bestyckade örlogsfartyg och så vidare. Men det är ju en sak i sig. Det som...

Simon Holmström / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-04-14

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

Talman! Det här är en dyster dag för den åländska självstyrelsen. Alla dagar som lagtinget debatterar misstroendeyrkanden är dystra dagar. Många ålänningar frågar sig, är det faktiskt läge nu mitt i en av de värsta kriser Åland befunnit sig i? I en kris där var tionde ålänning inte har en sysselsättning, där företagen totalt tappat...

Simon Holmström / Anförande / Enda behandling / 2021-04-12

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

Talman! Jag tänker inte på något sätt vara recensent till delar av oppositionen som använder olika typer av verktyg vare sig det spörsmål, misstroendeyrkande eller andra typer av åtgärdsuppmaningar. Men jag tror att vi i varje debatt i alla fall kan dra lärdom av olika händelseutvecklingar och också kunna se oss själva i spegeln som...

Simon Holmström / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-12

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

Talman! Det ankommer på alla lagtingets ledamöter och ministrar som uttalar sig i den här salen att hålla sina inlägg så sakliga som möjligt. Det innebär såklart att man inte ska slira på sanningen. Det var någonting som jag i alla fall fick lära mig i introduktionen för nya lagtingsledamöter för ett tag sedan. Man...

Simon Holmström / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-12

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

Talman! Det är just som ledamot Påvals är inne på, att det är enkelt att avfärda kritik av den här kalibern genom att attackera tillbaka och genom att använda en historisk händelseutveckling som ett skäl att inte svara i sak. Det tror jag att är problematiskt för det här lagtinget också i andra frågor. Jag...

Simon Holmström / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-12

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

Tack, talman! Jag uppfattade ledamoten Påvals resonemang som ett understöd för Hållbart Initiativs ställningstagande i den här frågan. Men jag vill också säga att det egentligen bara finns ett tillfälle tidigare då vi också har behövt göra en gränsmarkering och det var i frågan om jämställdhetsbonusen. Då visste vicelantrådet faktiskt tidigare om vårt ställningstagande, men använde...

Simon Holmström / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-12

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

Tack, talman! Förtroende inom politiken är någonting som man förtjänar. Jag är helt övertygad om att de övriga regeringspartierna också har prövats på tålamod i den här frågan. Det ger ju såklart anledning till diskussioner internt, många olika typer av diskussioner. Jag är helt övertygad om, med tanke på vad lantrådet har berättat i offentligheten,...

Simon Holmström / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-12

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

Talman! Det är, just som jag sade i mitt anförande, beklagligt att just denna principiellt viktiga fråga att inte svara JO i sak inte diskuterades inom regeringskonstellationen på en principiell nivå. Jag kan också svara på vicetalman Sjögrens fråga om spörsmålsdebatten. I alla fall för Hållbart Initiativs vidkommande så valde vi att avvakta den diskussionen...

Simon Holmström / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-12

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Tack, talman! Jag har idag valt att endast replikera på de anföranden som håller sig sakliga och argumentativa. Jag vill tacka till den delen ledamoten Selander för det, som tydliggör att den här frågan egentligen handlar om två saker. Alltså saken i sig, men också hanteringen. I saken i sig har landskapsregeringen, tillsammans med den...

Simon Holmström / Replik / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Talman! Det är precis som ledamoten Silander säger. Jag tycker ändå att det är helt riktigt och ärligt här i denna sal, i denna debatt, att säga att man både internt men också externt har behövt svara på frågor från allmänheten vad gäller hanteringen av denna JO-gate eller vad man nu ska kalla det. Det...

Simon Holmström / Replik / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Tack, talman! Det finns såklart alltid tillfällen som landskapsregeringen kan ta till akt för att tillsända riksmyndigheter i olika typer av markeringar. Oftast brukar det vara så att de tillfällena väljs med omsorg och att man har en diskussion med andra regeringspartier och kanske också föra en diskussion i självstyrelsepolitiska nämnden om just detta. Jag...

Simon Holmström / Replik / Enda behandling / 2021-04-07

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Tack ledamot Gunell för ett väldigt bra anförande som lyfte perspektivet så som man borde göra i den här debatten som blir väldigt petig. Jag vill också utforska begreppet parlamentariska överenskommelser som har förekommit i den här debatten. Det är ju en god tanke, vi har parlamentarism och samtidigt så har vi ett väldigt stort...

Simon Holmström / Replik / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Tack, talman! Tack så mycket ledamot Gunell för det svaret. Jag tror att en oro från många inom majoritetsblocket, vad gäller just den ekonomiska politiken långsiktigt, är att man kommer överens om någonting men sedan när det blir val igen så kommer vissa i oppositionen, och kanske också andra, att kritisera det arbete som man...

Simon Holmström / Replik / Enda behandling / 2021-03-29

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.-31.12.2020 NRB 1/2020-2021

Talman! Det tar emot att behöva visa passet. Det tar emot att behöva visa passet vid resa till vårt västra grannland. Detta händer i Norden som en gång strök passkravet för att vi skulle kunna resa mellan varandras länder. Istället för att samordna och arbeta gemensamt stod alla Nordiska länder nu för sina egna ensidiga...

Simon Holmström / Anförande / Föredras / 2021-03-29

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.-31.12.2020 NRB 1/2020-2021

Tack, talman! Jag delar ledamoten Påvals nyfikenhet i den här frågan. Jag tror att det kommer att kunna ta en lång tid. De här tankarna kring att närma sig Skottland vad gäller strategiskt samarbete har ju funnits ganska länge. Om vi jämför med till exempel Baltikum så tog det också en lång tid där efter...

Simon Holmström / Repliksvar / Föredras / 2021-03-29

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.-31.12.2020 NRB 1/2020-2021

Tack så mycket för det. Man kan absolut anföra att vi inte ska ha mer samarbete med omkringliggande regioner eftersom vi redan har ett sargat samarbete i kölvattnet av restriktionerna, gränser emellan. Jag tror däremot att det här är ett sätt att försöka ena också Norden i de nordiska värderingarna när man möter det andra....

Simon Holmström / Repliksvar / Föredras / 2021-03-29

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.-31.12.2020 NRB 1/2020-2021

Talman! Ja, som sagt, det var verkligen ett rafflande möte förra året när hållbarhetsutskottet bedömde det här förslaget och huruvida man skulle gå vidare eller inte. Resultatet blev 5-7 och en avstod, det skulle bara ha behövts en till då så skulle vi ha fortsatt på det. Men efter det mötet så konstaterade flera att...

Simon Holmström / Repliksvar / Föredras / 2021-03-29

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.-31.12.2020 NRB 1/2020-2021

Talman! Jag håller helt med. Jag tror att det är viktigt att alla i alla partigrupper inom det Nordiska rådet faktiskt hejar på varandra och uppmuntrar varandra till att inte kasta paj, utan verkligen se till att de förslag som man för fram argumenteras sakligt. Och att man kanske hittar en ny väg framåt som...

Simon Holmström / Repliksvar / Föredras / 2021-03-29

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.-31.12.2020 NRB 1/2020-2021

Talman! Det där var en väldigt bra fråga. Jag är lite för ny i det nordiska samarbetet för att kunna utröna hur länder positionerar sig. Oftast brukar det vara så att nationella parlamentariker väljer en partigrupp och det är utifrån partigrupperna som man får veta vad de egentligen tycker. Tidigare har det väckts ett medlemsförslag...

Simon Holmström / Repliksvar / Föredras / 2021-03-29

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.-31.12.2020 NRB 1/2020-2021

Tack, talman! I en nationell jämförelse så har ju Åland faktiskt ett ganska ambitiöst klimatmål, alltså 60 procent reduktionsmål till år 2030 från referensåret 2005. Det är inte många länder som har det. Det som händer på åländskt lokalt plan just nu är att inledande arbeten har gjorts för en klimatlag. Vi kan också sätta...

Simon Holmström / Repliksvar / Föredras / 2021-03-29

Åland behöver fler artrika vägar MOT 12/2019-2020

Talman! Enligt en färsk rapport från naturresursinstitutet och miljöcentralen pågår artutrotningen i rasande takt också i Finland. Redan tidigare visste vi att av de arter som förekommer på Åland bedöms knappt en femtedel vara hotade. På Åland har antalet arter och biotoper som rödlistats rentav ökat. Idag ser vi blott mosaikartade vykort från en svunnen tid...

Simon Holmström / Anförande / Enda behandling / 2021-03-22

Åland behöver fler artrika vägar MOT 12/2019-2020

Tack, talman! Tack till repliken ledamoten Holmberg. Till den första delen så kan inte jag hålla med. Det finns ett stort intresse snarare för just den här typen av frågor. Politiskt har frågan om artrika vägrenar inte haft en så stor politisk tyngd som jag tidigare har nämnt. Jag vill verkligen tacka och välkomna det...

Simon Holmström / Repliksvar / Enda behandling / 2021-03-22

Åland behöver fler artrika vägar MOT 12/2019-2020

Talman! Jag tror att hela landskapsregeringens och hela regeringsbasens ansvar att förverkliga de saker som man kommer överens om i olika förhandlingar, i utskottsarbete, i fem parti konstellationen. Jag tror också med de första stegen som nu landskapsregeringen planerar att den här frågan får ett ytterligare intresse, att man utbildar sig, att man tar reda...

Simon Holmström / Repliksvar / Enda behandling / 2021-03-22

Åland behöver fler artrika vägar MOT 12/2019-2020

Jag tror att den här behandlingen, herr talman, ger oss flera viktiga frågeställningar. Ska vi behandla motioner så som vi alltid har behandlat motioner, det vill säga kommer de från oppositionen så ska vi sätta tummen ner. Mitt personliga svar är nej jag tycker inte det. Jag tycker att motioner som är bra kräver en...

Simon Holmström / Repliksvar / Enda behandling / 2021-03-22

Åland behöver fler artrika vägar MOT 12/2019-2020

Talman! Då diskuterar vi den frågan vidare då. Jag har flera intressanta aspekter på den saken också. Vad gäller folkligt stöd, så skulle jag uppfatta att artrika vägar faktiskt redan har, oberoende av om ledamoten John Holmberg har visst antal röster eller inte. Jag uppfattar genom insändare, genom sociala medier aktivitet, samtal som jag har...

Simon Holmström / Repliksvar / Enda behandling / 2021-03-22

Åland behöver fler artrika vägar MOT 12/2019-2020

Talman! Vad gäller praxis så är jag kanske inte den personen som kan redogöra för det. Hur man behandlar motioner eller inte, men av det jag kan se från tidigare landskapsregeringar är att motioner som har kommit till lagtinget från oppositionen oftast har röstats ner och att de inte heller behandlas av utskott. Det tycker...

Simon Holmström / Repliksvar / Enda behandling / 2021-03-22

Åland behöver fler artrika vägar MOT 12/2019-2020

Tack, talman! Den upprördhet som vicetalman Sjögren påvisar så förstår inte jag, om jag ska vara ärlig. Jag tycker inte att vi behöver slå på trummorna i den här frågan. Utskottet är väldigt enigt i att de skötselplaner som nu finns behöver revideras och att artrikedomen behöver sättas i fokus på ett helt annat sätt....

Simon Holmström / Repliksvar / Enda behandling / 2021-03-22

Åland behöver fler artrika vägar MOT 12/2019-2020

Talman! Jag tycker att jag har förtydligat den frågan flertalet gånger med hänvisning till att arbete pågår i landskapsregeringen på det sätt som arbetet inte tidigare har pågått. Så har utskottet kommit fram till att föreslå inför lagtinget där jag också ingår i utskottet, att förkasta motionens att-sats och det är så saker och ting...

Simon Holmström / Repliksvar / Enda behandling / 2021-03-22

Åland behöver fler artrika vägar MOT 12/2019-2020

Tack, talman! Jag kan bara konstatera att det är väldigt beklagligt att oppositionen nu försöker göra höna av en fjäder. Det är väldigt tråkigt att oppositionen inte ser de stora landvinningar som har gjorts genom det här betänkandet och den starka intentionsförklaring som betänkandet ger till det praktiska utförandet till landskapsregeringen. Jag skulle hoppas att...

Simon Holmström / Repliksvar / Enda behandling / 2021-03-22

Åland behöver fler artrika vägar MOT 12/2019-2020

Tack, talman! Tack ledamot till ledamoten Påvals också för det här anförandet. Jag skulle vilja hålla mig på en principiell nivå som jag var inne på tidigare. Det viktigaste är väl att saker blir gjorda hos landskapsregeringen. Sen är det också så att oppositionen ofta misstror eller kommer med sprickor, som man vill komma...

Simon Holmström / Replik / Enda behandling / 2021-03-22

Åland behöver fler artrika vägar MOT 12/2019-2020

Talman! Jag håller med om det som ledamoten Påvals säger. Vi kan egentligen inte belastas för de tidigare spelreglerna, men vi kan se till att ändra dem. Jag tycker att vi har tagit ett steg, just i det här specifika fallet vad gäller att prioritera en motion som anses vara viktig. Att ta in många...

Simon Holmström / Replik / Enda behandling / 2021-03-22

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Talman! Få trodde väl för ett år sedan att pandemin skulle hålla i sig så här länge. Få trodde att näringslivets omsättningstapp skulle visa sig bli 22 % mindre förra året. Få trodde att nya mutationer skulle göra inträde på det här sättet och skapa en ny nedstängning. Under ett år har landskapsregeringen i snabb...

Simon Holmström / Gruppanförande / Remissdebatt / 2021-03-15

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Till talmannen kan Hållbart Initiativ säga att vi är beredda att ha en lång sittning. Till finansministern så ska jag säga gratulationer för den första ordentliga tilläggsbudgeten. Det är så att pandemin kommer att pågå, av allt att döma, en lång tid till. Effekterna för det insulära Åland kommer också att göra det likaså. Tiden...

Simon Holmström / Replik / Remissdebatt / 2021-03-15

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Jag tror att oavsett regeringskonstellation så skulle det vara en väldigt, väldigt svår process där man behöver väga in behovet av investeringar och väga in behovet av inbesparingar. Att gasa och bromsa samtidigt är ingen lätt avvägning, speciellt när vi har en pandemi som vi inte vet hur den utvecklas. Det är just dessa avvägningar...

Simon Holmström / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-03-15

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Talman! Jag tycker att ledamot Gunell ringar in problemen faktiskt väldigt väl. Jag tror att under den här tiden som Åland fortfarande befinner sig i en otroligt extraordinär situation så behöver vi ta det samhällsansvaret att fortfarande värna välfärden helt enkelt. Men samtidigt måste vi inse att vi kommer inte att kunna ha en sådan...

Simon Holmström / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-03-15

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Tack, talman! Som jag redan tidigare var inne på så är det otroligt viktigt just nu att förbereda de typer av reformer som kan minska budgetunderskottet under kommande år. Jag tror att viktigt i den bedömningen är att ha en gemensam prioriteringsgrund, det vill säga ha ett gemensamt ramverk för vad som kan tänkas vara...

Simon Holmström / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-03-15

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Talman! Jag håller helt med om att den fingervisningen behöver komma. Som finansministern har uttryckt sig flera gånger i debatten så kommer den att komma under omställningsbudgeten med ramar och anvisningar framöver. Ekonomi, som vicetalman Sjögren sade, är ett medel för att uppnå våra mål. Jag tror att det är viktigt att komma ihåg att...

Simon Holmström / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-03-15

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Talman! “Man är som besatt. Allt som betyder något i livet får stå åt sidan. ”Orden är en missbrukares. Alkoholrelaterade problem förbrukar stora resurser i samhället, inom hälso- och sjukvården, rättsväsendet och i form av förlorad produktivitet. Räknar vi in hur alkohol ofta leder till användning av andra rusmedel är samhällskostnaderna stora. I en svensk utredning...

Simon Holmström / Gruppanförande / Remissdebatt / 2021-03-15

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, talman! Tack så mycket för den frågan. Från Hållbart Initiativs perspektiv ska inte ekonomiska intressen stå före folkhälsan eller barns rätt att ha en uppväxtmiljö utan föräldrar som super och gör det väldigt obekvämt för dem. Därför är det också väldigt viktigt att noga, när man tittar på alkohollagstiftning, bedöma konsekvenserna för barnen och...

Simon Holmström / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-03-15

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, talman! Vad gäller mörkertalet så är det också något som THL, Institutet för hälsa och välfärd, försöker bedöma i sin statistik. Det är jättesvårt att veta. Med pandemin så vet vi att allt färre köper tax-free sprit och det har vi också sett i statistiken över försäljningen på Alko, också på Åland, som har...

Simon Holmström / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-03-15

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Talman! Under den långa process som den här frågan har debatterats i form av en promemoria, i form av remissförfaranden så har mycket hänt. För Hållbart Initiativs del har det varit särskilt viktigt att just möjligheten för 16-åringar att servera inte skulle finnas med i lagförslaget. Vi är väldigt tillfreds med att det inte finns...

Simon Holmström / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-03-15

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Talman! Det är viktigt att vi har en lagstiftning som håller, oavsett om det är pandemi eller inte. Att den faktiskt är grundad i fakta, att onödiga regleringar tas bort och de regleringar som faktiskt har effekt finns med. Sedan behöver vi anpassa det här till de åländska förhållandena därtill. Jag tror att de dubier...

Simon Holmström / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-03-15

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, talman! Jag sympatiserar personligen med många av de bevekelsegrunder som ledamoten Pettersson tar upp här. Jag konstaterar samtidigt också att det här är en fråga som berör och som troligtvis inte bara delar olika partier, utan också inom partier. Det kan rentav vara så att ledamöter kommer att behöva åberopa paragrafen i lagtingsordningen där...

Simon Holmström / Replik / Remissdebatt / 2021-03-15

Landskapsregeringens externpolitik M 2/2020-2021

Tack, talman! Vad gör egentligen Åland i världen och för världen? Ofta blir diskussionen om Ålands externpolitik grundad i vad Åland har eller ska ha för rättigheter i förhållande till Finland, det nordiska samarbetet eller EU. Det kan rentav låta så ibland, att det viktigaste är att Åland har en plats än att Åland driver...

Simon Holmström / Anförande / Remissdebatt / 2021-02-05