Sagt i salen

1 - 50 av totalt 115 tal

Vidareutnyttjande av information från offentlig sektor LF 26/2020-2021

Tack för ordet! Eftersom jag var borta vid remissdebatten av det här lagförslaget så vill jag passa på att säga några ord nu. Det här kanske inte är det hetaste ämnet att debattera men det är faktiskt en stor och viktig pusselbit i hur Åland ska lyckas med digitaliseringen. Som utskottet nämner så är det flera...

Jesper Josefsson / Anförande / Första behandling / 2021-09-29

Vidareutnyttjande av information från offentlig sektor LF 26/2020-2021

Jag tror jag har nämnt det förut. Jag tror man skulle behöva - och det är väl lite det som efterfrågas också - ha ett meddelande, plan eller strategi, vad man nu kallar det, och helt enkelt ha helheten i åtanke och se vilken grund som behövs. Nu blir man ofta att fokusera - jag...

Jesper Josefsson / Repliksvar / Första behandling / 2021-09-29

Vidareutnyttjande av information från offentlig sektor LF 26/2020-2021

Absolut, jag håller med. Danmark är ett väldigt bra exempel på det som ledamot Zetterman beskrev. Redan på 70-talet införde Danmark ett befolkningsregister som de sedan har byggt på och kopplar egentligen allt till befolkningsregistret. Det är nog steg ett i vår grund, att bygga upp något sorts befolkningsregister. Rent tekniskt hur det ska se...

Jesper Josefsson / Repliksvar / Första behandling / 2021-09-29

Vidareutnyttjande av information från offentlig sektor LF 26/2020-2021

Jag bygger vidare lite på den här liknelsen om servisen. Vi försöker inte bara upphandla hela servisen, vi försöker också upphandlar bordet som den ska stå på. Om vi lyckas bygga upp bordet och den grunden så kommer också upphandlingarna i kommande projekt att gå betydligt smidigare och blir betydligt billigare också. Jag nöjer mig...

Jesper Josefsson / Repliksvar / Första behandling / 2021-09-29

Vidareutnyttjande av information från offentlig sektor LF 26/2020-2021

Jo, jag håller helt med. Vi gör väldigt många dyra misstag. Det är oftast vid upphandlingen som de misstagen sker. Man får ju oftast det som man beställer, men det som man beställer kanske inte är det som man behöver eller det som sedan funkar i praktiken. Det är ett problem. Men det är inte...

Jesper Josefsson / Repliksvar / Första behandling / 2021-09-29

Vidareutnyttjande av information från offentlig sektor LF 26/2020-2021

Som den centerpartist jag är så är jag generellt emot centralisering. Men just när det kommer till data så tror jag att det är nyckeln och att sedan decentralisera sätten hur vi använder datan. Det leder också till stora inbesparingar, just när det kommer till säkerhet, om vi kan bygga en stark säker bas med...

Jesper Josefsson / Repliksvar / Första behandling / 2021-09-29

Vidareutnyttjande av information från offentlig sektor LF 26/2020-2021

Jag vill bara inflika att det kan sticka i många självstyrelsepolitiska ögon att säga att man ska bygga något på finska system. Det fina med digitala system är att de pratar varken finska eller svenska. Det är upp till den som bygger det som användaren ser och väljer språket. Man kan bygga som ett skal...

Jesper Josefsson / Replik / Första behandling / 2021-09-29

Vidareutnyttjande av information från offentlig sektor LF 26/2020-2021

Ålarm ska bli rätt intressant att följa, för där lägger man grunden i ett finskt system men bygger på ett åländskt skal helt enkelt. Så det är en liten hybrid, det är inte så att man anammar det finska systemet. Det är grunden till det, men det kommer att se helt åländskt ut, om jag...

Jesper Josefsson / Replik / Första behandling / 2021-09-29

Misstroendeyrkande MY 2/2020-2021

Jag råkar var med i referensgruppen, jag är också med i regeringsblocket och jag är ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden. Jag har varit med på samtliga möten i alla instanser och vi har aldrig diskuterat ett enskilt fall, utan endast ändring i förordningen. Så att gå emot instanserna, att de har sagt nej är fel. Däremot...

Jesper Josefsson / Replik / Enda behandling / 2021-06-11

Misstroendeyrkande MY 2/2020-2021

Tack, talman! Det är en väldigt stor skillnad på att ändra en hel förordning som gäller alla än att bara gå emot förordningen och applicera det på ett fall. Det är en stor skillnad. Om vicelantrådet hade ändrat förordningen efter ett nej från självstyrelsepolitiska nämnden då hade diskussionen varit något helt annat.

Jesper Josefsson / Replik / Enda behandling / 2021-06-11

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

(Applåd) Det var en dålig klapp. Men finansministern skämtade om en storm av applåder och jag vill ge en liten applåd i alla fall. Jag uppskattar finansministerns ambition att göra budget och bokslut mer pedagogiskt och transparent. Det bidrar till färre onödiga konflikter och missförstånd och det skulle vara väldigt viktigt för Ålands del. Fortsätt...

Jesper Josefsson / Replik / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Då jag lyssnar på Liberalernas förslag så tycker jag att ni säger ungefär samma sak som landskapsregeringen, men bara med andra ord. Jag tänker ta fasta på det goda. Det är bland annat idén om att kompensera arbetsgivaravgiften för företag och deras första anställda, dels för att idén är konkret men också för att idén...

Jesper Josefsson / Replik / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack för det minister Röblom. Jag tror att vi två delar samma vision här. Som ministern också sade så ska det bli väldigt roligt att se resultatet av det. Det blir en spännande resa att följa.

Jesper Josefsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Jag är inte personligen desto mer insatt i EU-projektsdjungeln, men jag förstått att det finns väldigt mycket och speciellt nu i samband med coronan också. Även om processen går långsamt så gäller det att vara på tårna även när det kommer till det.

Jesper Josefsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Som jag också sade så vet jag inte om det är en enhet, grupp eller vad som är mest optimalt. Men jag tror på den funktionen att någon eller många jobbar med de här frågorna också. Att man tar vara på personalens engagemang på något sätt så tror jag att är väldigt viktigt. När jag...

Jesper Josefsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Talman! Vi står inför stora samhällsutmaningar, inte enbart till följd av coronapandemin, utan även utmaningar som miljö- och klimatförändring, ökad ohälsa och behovet av en digital omställning och egentligen väldigt mycket till. Allt detta i samband med ett ökande strukturellt underskott för vår ekonomi. För att möta de här utmaningarna krävs innovation inom alla områden....

Jesper Josefsson / Anförande / Remissdebatt / 2021-05-10

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Man blir väldigt glad att få diskutera såhär stora visioner och idéer. Det viktiga är att tänka långsiktigt, men ändå göra de här små insatserna och hålla bollen i rullning. Vilket vi fått presenterat. Det tar mycket tid och energi, men det kommer vara värt det i slutändan. Med det sagt vill jag...

Jesper Josefsson / Replik / Remissdebatt / 2021-05-03

Automatiserat beslutsfattande MOT 5/2020-2021

Precis, men det arbetet skulle i så fall just vara en del av hela framtagningen av planen. Vi talar egentligen samma språk här bara det att det är olika tidpunkter. Jag delar motionens uppmaning och syfte. Det är mycket bra. Sedan om det är rätt tidpunkt att lägga fokus på att just se över de möjligheterna,...

Jesper Josefsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-04-19

Automatiserat beslutsfattande MOT 5/2020-2021

Det jag pratade om är egentligen inte just det här i huset utan hela Åland. Men jag tror också att det arbetet måste initieras via lagting och via landskapsregeringen. Jag säger inte att landskapsregeringens IT-enhet ska ta fram hur hela Ålands digitalisering ska fungera, utan det just den här samordningen som diskuterades tidigare idag. I...

Jesper Josefsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-04-19

Utvärdering samt verksamhetsjämförelse i det hälsofrämjande arbetet MOT 6/2020-2021

Till att börja med så vet jag inte heller om det är min uppgift att svara på. Det är just upp till de sakkunniga att avgöra vad man ska satsa på och prioritera. Men generellt så tror jag att man kan göra mycket. Områden som skola och sjukvård där tror jag man kan ha mycket...

Jesper Josefsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-04-19

Utvärdering samt verksamhetsjämförelse i det hälsofrämjande arbetet MOT 6/2020-2021

Just när det kommer till lagstiftning så är det svårt också att beräkna folkhälsokonsekvenser. Som jag nämnde i början av mitt anförande så tror jag att man måste jobba väldigt strategiskt när det kommer till folkhälsa och förebyggande. Det är inte bara vår lagstiftning som ändras utan hela världen och vårt samhälle. En drömstrategi skulle...

Jesper Josefsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-04-19

Automatiserat beslutsfattande MOT 5/2020-2021

Talman! Automatiserat beslutsfattande är något Centerns lagtingsgrupp välkomnar. Att generellt göra manuella och repetitiva uppgifter automatiserade bidrar till ett mer produktivt och troligtvis också mer givande arbete för tjänstemännen. I många fall bidrar det även med bättre service och säkerhet för användaren, alltså befolkningen. Till en viss del har arbetet börjat. Näringsministern har tidigare lyft jaktkortet,...

Jesper Josefsson / Anförande / Remissdebatt / 2021-04-19

Utvärdering samt verksamhetsjämförelse i det hälsofrämjande arbetet MOT 6/2020-2021

Svara på frågan kan jag inte, utan det är regering som kan svara på det. Men just när vi pratar om kostnader så anledningen att jag och Centern efterfrågar just de samhällsekonomiska utvärderingarna beror på att det blir också mycket lättare att egentligen våga satsa på förebyggande arbete och veta vad man ska satsa på...

Jesper Josefsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-04-19

Utvärdering samt verksamhetsjämförelse i det hälsofrämjande arbetet MOT 6/2020-2021

Allt handlar om balans. I tidigare diskussioner var det en balans mellan näringsliv och folkhälsa. Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi i Sverige har också beräknat att fetma kostar samhället cirka 25 miljarder kronor. Vad orsakar fetma? Ska vi då till exempel förbjuda socker? Allt handlar om att hitta en balans och jobba från olika håll.

Jesper Josefsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-04-19

Utvärdering samt verksamhetsjämförelse i det hälsofrämjande arbetet MOT 6/2020-2021

Exakt. Jag tror att det är en stor nyckel i att jobba mer förebyggande från politiskt håll, att försöka sätta siffror på det. Det låter ju lite hemskt egentligen att det är pengarna som styr. Men vi har ett ekonomiskt ansvar. Jag tror att detta är den stora nyckeln till hur man ska lyckas satsa...

Jesper Josefsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-04-19

Utvärdering samt verksamhetsjämförelse i det hälsofrämjande arbetet MOT 6/2020-2021

Just att lägga fokus på det förebyggande arbetet för barn tror jag att är det allra viktigaste. Man har också sett att om barn växer upp ohälsosamma så är det en väldigt svår trend att ta sig ur både fysiskt och psykiskt. Framförallt barn som lider av övervikt och fetma så har man sett att...

Jesper Josefsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-04-19

Utvärdering samt verksamhetsjämförelse i det hälsofrämjande arbetet MOT 6/2020-2021

Förebyggande hälsoarbete blir bara alltmer viktigare, vårt samhälle och vår värld utvecklas i rasande fart och det blir allt svårare att leva som vi är skapta för; att vara fysiskt aktiva, sova mycket, ha tid att tänka, vara i naturen och äta varierat och nyttigt. Därför är det viktigt att arbeta förebyggande och vara ett steg...

Jesper Josefsson / Gruppanförande / Remissdebatt / 2021-04-19

Utvärdering samt verksamhetsjämförelse i det hälsofrämjande arbetet MOT 6/2020-2021

Svår fråga, men jag tror Åland har mycket att vinna på att utåt vara väldigt hälsosamma så att säga. Vi har närhet till naturen och hälsa prioriteras allt högre i dagens samhälle, just som jag också nämnde. Det är svårare att vara hälsosam i dagens samhälle. Om vi lyckas bygga ett samhälle där det är...

Jesper Josefsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-04-19

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Tack, talman! Jag kunde inte låta bli att ta en replik när ledamot Holmberg nämner konsekvenserna för det åländska samhället och näringslivet. Kan inte ledamot Holmberg hålla med om också att hela den här debatten och rubrikerna som skapats av konflikterna mellan, i det här fallet, framför allt oppositionen och regeringsblocken, framför allt vicelantrådet, också...

Jesper Josefsson / Replik / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Det är något som troligtvis har byggts upp under lång tid och bidragit med just sådana här väldigt onödiga konflikter. Jag tror självkritiken kommer från båda håll. Den skulle behöva förbättras, det kan jag hålla med om. Den insändaren jag hade i förra veckan bygger mycket på de här konflikterna. Jag skrev den under frågestunden...

Jesper Josefsson / Replik / Enda behandling / 2021-04-07

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Tack för ett sakligt anförande ledamot Gunell. Jag kan stämma in i att vi borde ha en djupare debatt om ekonomin. Det blir ganska hattigt att diskutera enskilda satsningar och inte satsningar. Jag instämmer också att här och nu borde vi satsa och gasa och satsa just på de saker som ger framtida inkomster. Men...

Jesper Josefsson / Replik / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Då är frågan, när är rätt tajming? Kan man inte kombinera de två? Besparingskrav är också målsättningar. Ledamot Gunell nämnde till exempel ÅHS, det är inte så specifikt att det beloppet ska tas av ÅHS. Välfärden är absolut i fokus. Man behöver inte skära ner välfärden om man sparar.

Jesper Josefsson / Replik / Enda behandling / 2021-03-29

Åland behöver fler artrika vägar MOT 12/2019-2020

Absolut. Funkar det här systemet i dagens samhälle? Det är det som är frågan. Kan man modernisera det på något sätt? Jag har inget svar på hur man ska göra, men man borde fundera på det här. För, till exempel den här diskussionen med många andra, fokuset blir istället partipolitiken, man försöker lägga ord i...

Jesper Josefsson / Replik / Enda behandling / 2021-03-22

Åland behöver fler artrika vägar MOT 12/2019-2020

Tack, talman! Först av allt, tack ledamot Påvals för en bra behandling i utskottet, som vanligt. Jag tänkte bygga vidare på det här med praxis och principer kring motioner. Jag tycker att det är en mycket större fråga egentligen, jag tycker att hela systemet med opposition och motioner skulle behöva ses över. Jag tycker att...

Jesper Josefsson / Replik / Enda behandling / 2021-03-22

Gör menstruationsskydd kostnadsfria och lätt tillgängliga MOT 2/2020-2021

Eftersom vår förvaltning och speciellt troligtvis den avdelningen och den tjänstemannen som skulle få det uppdraget är väldigt pressad just nu. Detta är högst kopplat till vår redan pressade budget. Så det är svaret på det.

Jesper Josefsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-01-27

Gör menstruationsskydd kostnadsfria och lätt tillgängliga MOT 2/2020-2021

Jag skulle jättegärna ha ett bra svar på den frågan. Vi kan mycket möjligt diskutera den vidare i utskottet. Jag tycker att det är klokt också att inledningsvis se hur det faller ut i Skottland, för där får vi faktiskt se hur det blir i praktiken. Det kan vara svårt att se det i teorin...

Jesper Josefsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-01-27

Gör menstruationsskydd kostnadsfria och lätt tillgängliga MOT 2/2020-2021

Tack för den redogörelsen ledamot Eckerman. Jag uppfattade ingen fråga, men som ledamoten konstaterade så är det en kostnad som män inte behöver stå för.

Jesper Josefsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-01-27

Gör menstruationsskydd kostnadsfria och lätt tillgängliga MOT 2/2020-2021

Tack, talman! Den 24 november förra året gick ett enhälligt parlament i Skottland inför att erbjuda gratis mensskydd. De är först i världen med att göra det här. Då är frågan förstås, om även vi här på Åland borde göra detsamma? Det här är framförallt en jämställdhetsfråga eftersom flickor och kvinnor, jämfört med män, har en...

Jesper Josefsson / Gruppanförande / Remissdebatt / 2021-01-27

Ändring av landskapslagen om studiestöd LF 12/2020-2021

Tack, talman! Den här lagändringen innehåller två delar som minister Hambrudd nyss redogjorde för, en höjning av landskapsborgen för studielånet och en höjning av det extra tillägget. Om jag inleder med studielånet så är det motiverat att höja av flera anledningar. Till att börja med så ansöker cirka hälften av alla studerande studielån, den siffran är...

Jesper Josefsson / Gruppanförande / Remissdebatt / 2021-01-18

Ändring av landskapslagen om studiestöd LF 12/2020-2021

Tack för frågan ledamot Eckerman. Vi liksom landskapsregering utesluter inte läroplikt och landskapsregeringen har meddelat att de analyserar utfallet av det i Finland. Men i fall syftet är att öka antalet som slutför en examen inom andra stadiet så tror vi att det finns bättre och mer flexibla tillvägagångssätt här på Åland. Den här frågan...

Jesper Josefsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-01-18

Ändring av landskapslagen om studiestöd LF 12/2020-2021

Absolut. Det man också kan diskutera är ett läromedelstillägg som också finns i Finland som jag har förstått att ska fasas ut eftersom man gått in för läroplikt. Jag vet också att landskapsregering ser över ifall behovet finns helt enkelt. Vi har vårt extra tillägg förstås för 17-åringar som vi nu ökar så det täcker...

Jesper Josefsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-01-18

Ändring av landskapslagen om studiestöd LF 12/2020-2021

Tack, ledamot Påvals och också för ledamotens arbete i studentföreningen. Jag har själv varit med om och också jobbat för studerandes möjlighet att fortsätta sin studie.

Jesper Josefsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-01-18

Ändring av landskapslagen om studiestöd LF 12/2020-2021

Jag håller med det som ledamot Påvals lyfter. Som minister Hambrudd nämnde så kommer det även fler ändringar i studiestödslagen inom 2021. Bland annat kommer vi att se över inkomstgränsen som jag antar att ledamot Holmberg står redo att ta upp efter mig. Det kommer ändringar i rätt riktning.

Jesper Josefsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-01-18

Ändring av landskapslagen om studiestöd LF 12/2020-2021

Tack! Jag tänkte bara säga kort kring vuxenstudiestödet, man kan se på lite olika sätt. Här kan man få vuxenstudiepenning 27 månader, jämfört med rikets femton månader. Jag hakar på lite utanför ämnet inkomstgränsen, där ser jag att man kanske gynnar framför allt de vuxenstuderande om man skulle slopa den eller åtminstone höja den.

Jesper Josefsson / Replik / Remissdebatt / 2021-01-18

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Jag tänkte koppla till vicetalman Sjögrens fråga: Vart är vi på väg? Framåt! Det är precis det som ledamot Påvals diskuterade, väldigt framåtsyftande. Jag vill tacka för det. Jag hoppas också att alla kan fokusera framåt och sluta fokusera på vad som hände förra mandatperioden och vad som hände för tio år sedan. Jag tycker...

Jesper Josefsson / Replik / Enda behandling / 2020-12-17

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, talman! Jag brukar inte vanligtvis replikera med mina egna partikollegor. Men jag måste göra det när du också nämnde den här utbildningen som ledamot Högman gav en replik på. Jag tycker att det är väldigt spännande och ser stora möjligheter. Dels, som ledamot Högman nämnde, kan de bli klarare snabbare, de kommer ut snabbare...

Jesper Josefsson / Replik / Enda behandling / 2020-12-17

Ålands reform- och investeringsprojekt i EU:s facilitet för återhämtning och resiliens M 1/2020-2021

Jag hakar på och säger tack minister Eliasson, regeringen, förvaltning och alla involverade. Man skulle gärna se fler åtgärder som snabbt skapar sysselsättning, vilket finansministern själv sade att det har varit klurigt att få in dem i flaggskeppsområdet speciellt med tidsbristen till på det. Men här kan man ju också tänka att man nu frigör pengar....

Jesper Josefsson / Replik / Föredras / 2020-12-14

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, talman! Tack, ledamot Holmberg. Det är mycket och många viktiga saker du lyfter i anförandet. Jag måste ta vara på folkets frågan och bygga vidare. Som Holmberg nämner har framför allt nya linjen en väldigt viktig funktion i samhället och för de elever och ungdomar som går där. Det jag funderar rent ekonomiskt, du...

Jesper Josefsson / Replik / Remissdebatt / 2020-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Då förstår jag. Den tanken har jag själv tänkt i form av direktionordförande för folkis. Det förs också en väldigt bra dialog mellan folkis, gymnasiets personal och musikinstitutet har träffats för väldigt goda dialoger för att hitta gemensamma vinster. De tankarna går väldigt mycket, det är bra att det är fler som tänker i de...

Jesper Josefsson / Replik / Remissdebatt / 2020-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, talman! Tack minister Karlström. Jag gör en Mika Nordberg, klickar in mig för att jag vill höra mer överlag. Jag finner kanske en rädsla från oppositionen. De tror att vi ska skapa en it-avdelning som ska sitta på sitt rum och komma på lösningar, så här ska de i receptionen jobba, så här ska...

Jesper Josefsson / Replik / Remissdebatt / 2020-11-13