Sagt i salen

1 - 50 av totalt 87 tal

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Tack, talman! Jag kunde inte låta bli att ta en replik när ledamot Holmberg nämner konsekvenserna för det åländska samhället och näringslivet. Kan inte ledamot Holmberg hålla med om också att hela den här debatten och rubrikerna som skapats av konflikterna mellan, i det här fallet, framför allt oppositionen och regeringsblocken, framför allt vicelantrådet, också...

Jesper Josefsson / Replik / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Det är något som troligtvis har byggts upp under lång tid och bidragit med just sådana här väldigt onödiga konflikter. Jag tror självkritiken kommer från båda håll. Den skulle behöva förbättras, det kan jag hålla med om. Den insändaren jag hade i förra veckan bygger mycket på de här konflikterna. Jag skrev den under frågestunden...

Jesper Josefsson / Replik / Enda behandling / 2021-04-07

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Tack för ett sakligt anförande ledamot Gunell. Jag kan stämma in i att vi borde ha en djupare debatt om ekonomin. Det blir ganska hattigt att diskutera enskilda satsningar och inte satsningar. Jag instämmer också att här och nu borde vi satsa och gasa och satsa just på de saker som ger framtida inkomster. Men...

Jesper Josefsson / Replik / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Då är frågan, när är rätt tajming? Kan man inte kombinera de två? Besparingskrav är också målsättningar. Ledamot Gunell nämnde till exempel ÅHS, det är inte så specifikt att det beloppet ska tas av ÅHS. Välfärden är absolut i fokus. Man behöver inte skära ner välfärden om man sparar.

Jesper Josefsson / Replik / Enda behandling / 2021-03-29

Åland behöver fler artrika vägar MOT 12/2019-2020

Tack, talman! Först av allt, tack ledamot Påvals för en bra behandling i utskottet, som vanligt. Jag tänkte bygga vidare på det här med praxis och principer kring motioner. Jag tycker att det är en mycket större fråga egentligen, jag tycker att hela systemet med opposition och motioner skulle behöva ses över. Jag tycker att...

Jesper Josefsson / Replik / Enda behandling / 2021-03-22

Åland behöver fler artrika vägar MOT 12/2019-2020

Absolut. Funkar det här systemet i dagens samhälle? Det är det som är frågan. Kan man modernisera det på något sätt? Jag har inget svar på hur man ska göra, men man borde fundera på det här. För, till exempel den här diskussionen med många andra, fokuset blir istället partipolitiken, man försöker lägga ord i...

Jesper Josefsson / Replik / Enda behandling / 2021-03-22

Gör menstruationsskydd kostnadsfria och lätt tillgängliga MOT 2/2020-2021

Tack, talman! Den 24 november förra året gick ett enhälligt parlament i Skottland inför att erbjuda gratis mensskydd. De är först i världen med att göra det här. Då är frågan förstås, om även vi här på Åland borde göra detsamma? Det här är framförallt en jämställdhetsfråga eftersom flickor och kvinnor, jämfört med män, har en...

Jesper Josefsson / Gruppanförande / Remissdebatt / 2021-01-27

Gör menstruationsskydd kostnadsfria och lätt tillgängliga MOT 2/2020-2021

Eftersom vår förvaltning och speciellt troligtvis den avdelningen och den tjänstemannen som skulle få det uppdraget är väldigt pressad just nu. Detta är högst kopplat till vår redan pressade budget. Så det är svaret på det.

Jesper Josefsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-01-27

Gör menstruationsskydd kostnadsfria och lätt tillgängliga MOT 2/2020-2021

Jag skulle jättegärna ha ett bra svar på den frågan. Vi kan mycket möjligt diskutera den vidare i utskottet. Jag tycker att det är klokt också att inledningsvis se hur det faller ut i Skottland, för där får vi faktiskt se hur det blir i praktiken. Det kan vara svårt att se det i teorin...

Jesper Josefsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-01-27

Gör menstruationsskydd kostnadsfria och lätt tillgängliga MOT 2/2020-2021

Tack för den redogörelsen ledamot Eckerman. Jag uppfattade ingen fråga, men som ledamoten konstaterade så är det en kostnad som män inte behöver stå för.

Jesper Josefsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-01-27

Ändring av landskapslagen om studiestöd LF 12/2020-2021

Tack, talman! Den här lagändringen innehåller två delar som minister Hambrudd nyss redogjorde för, en höjning av landskapsborgen för studielånet och en höjning av det extra tillägget. Om jag inleder med studielånet så är det motiverat att höja av flera anledningar. Till att börja med så ansöker cirka hälften av alla studerande studielån, den siffran är...

Jesper Josefsson / Gruppanförande / Remissdebatt / 2021-01-18

Ändring av landskapslagen om studiestöd LF 12/2020-2021

Tack för frågan ledamot Eckerman. Vi liksom landskapsregering utesluter inte läroplikt och landskapsregeringen har meddelat att de analyserar utfallet av det i Finland. Men i fall syftet är att öka antalet som slutför en examen inom andra stadiet så tror vi att det finns bättre och mer flexibla tillvägagångssätt här på Åland. Den här frågan...

Jesper Josefsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-01-18

Ändring av landskapslagen om studiestöd LF 12/2020-2021

Absolut. Det man också kan diskutera är ett läromedelstillägg som också finns i Finland som jag har förstått att ska fasas ut eftersom man gått in för läroplikt. Jag vet också att landskapsregering ser över ifall behovet finns helt enkelt. Vi har vårt extra tillägg förstås för 17-åringar som vi nu ökar så det täcker...

Jesper Josefsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-01-18

Ändring av landskapslagen om studiestöd LF 12/2020-2021

Tack, ledamot Påvals och också för ledamotens arbete i studentföreningen. Jag har själv varit med om och också jobbat för studerandes möjlighet att fortsätta sin studie.

Jesper Josefsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-01-18

Ändring av landskapslagen om studiestöd LF 12/2020-2021

Jag håller med det som ledamot Påvals lyfter. Som minister Hambrudd nämnde så kommer det även fler ändringar i studiestödslagen inom 2021. Bland annat kommer vi att se över inkomstgränsen som jag antar att ledamot Holmberg står redo att ta upp efter mig. Det kommer ändringar i rätt riktning.

Jesper Josefsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-01-18

Ändring av landskapslagen om studiestöd LF 12/2020-2021

Tack! Jag tänkte bara säga kort kring vuxenstudiestödet, man kan se på lite olika sätt. Här kan man få vuxenstudiepenning 27 månader, jämfört med rikets femton månader. Jag hakar på lite utanför ämnet inkomstgränsen, där ser jag att man kanske gynnar framför allt de vuxenstuderande om man skulle slopa den eller åtminstone höja den.

Jesper Josefsson / Replik / Remissdebatt / 2021-01-18

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Jag tänkte koppla till vicetalman Sjögrens fråga: Vart är vi på väg? Framåt! Det är precis det som ledamot Påvals diskuterade, väldigt framåtsyftande. Jag vill tacka för det. Jag hoppas också att alla kan fokusera framåt och sluta fokusera på vad som hände förra mandatperioden och vad som hände för tio år sedan. Jag tycker...

Jesper Josefsson / Replik / Enda behandling / 2020-12-17

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, talman! Jag brukar inte vanligtvis replikera med mina egna partikollegor. Men jag måste göra det när du också nämnde den här utbildningen som ledamot Högman gav en replik på. Jag tycker att det är väldigt spännande och ser stora möjligheter. Dels, som ledamot Högman nämnde, kan de bli klarare snabbare, de kommer ut snabbare...

Jesper Josefsson / Replik / Enda behandling / 2020-12-17

Ålands reform- och investeringsprojekt i EU:s facilitet för återhämtning och resiliens M 1/2020-2021

Jag hakar på och säger tack minister Eliasson, regeringen, förvaltning och alla involverade. Man skulle gärna se fler åtgärder som snabbt skapar sysselsättning, vilket finansministern själv sade att det har varit klurigt att få in dem i flaggskeppsområdet speciellt med tidsbristen till på det. Men här kan man ju också tänka att man nu frigör pengar....

Jesper Josefsson / Replik / Föredras / 2020-12-14

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, talman! Tack, ledamot Holmberg. Det är mycket och många viktiga saker du lyfter i anförandet. Jag måste ta vara på folkets frågan och bygga vidare. Som Holmberg nämner har framför allt nya linjen en väldigt viktig funktion i samhället och för de elever och ungdomar som går där. Det jag funderar rent ekonomiskt, du...

Jesper Josefsson / Replik / Remissdebatt / 2020-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Då förstår jag. Den tanken har jag själv tänkt i form av direktionordförande för folkis. Det förs också en väldigt bra dialog mellan folkis, gymnasiets personal och musikinstitutet har träffats för väldigt goda dialoger för att hitta gemensamma vinster. De tankarna går väldigt mycket, det är bra att det är fler som tänker i de...

Jesper Josefsson / Replik / Remissdebatt / 2020-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, talman! Tack minister Karlström. Jag gör en Mika Nordberg, klickar in mig för att jag vill höra mer överlag. Jag finner kanske en rädsla från oppositionen. De tror att vi ska skapa en it-avdelning som ska sitta på sitt rum och komma på lösningar, så här ska de i receptionen jobba, så här ska...

Jesper Josefsson / Replik / Remissdebatt / 2020-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack. En annan rädsla är att många tror att vi ska anställa kodknackare, men där anser, tror och hoppas jag att det är mer it-ledarskap, styra vart man ska. Sedan köper man förstås in specialkompetensen, det här området är väldigt brett och komplext. Det är väldigt naivt att kunna tänka att man ska anställa allt...

Jesper Josefsson / Replik / Remissdebatt / 2020-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, talman! Åland har en stark välfärd och det är en stor anledning till att människor vill flytta hit. Och vi har, som andra samhällen, byggt upp det genom olika lagar, förordningar, planer, strukturer, processer och arbetssätt för att kunna ge det till alla ålänningar. Med allt det så kommer naturligtvis kostnader i alla dess...

Jesper Josefsson / Anförande / Remissdebatt / 2020-11-12

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack ledamot Påvals. Vi har haft mycket bra diskussioner sinsemellan och också tidigare i arbetet i idéutvecklingsgruppen. Det jag förklarade angående sättet man arbetar med digitalisering så just hela strukturförändringen är digital transformation. Det är kanske ett samlingsnamn för det. Anledningen till att jag själv kanske inte använder det är för att jag tror att...

Jesper Josefsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-11-12

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Det jag avslutade med var inte direkt kritik mot just Liberalerna eller mot någon specifik. Kanske underförstått förstås, men i många diskussioner, båda utanför men också härinne, så upplever jag att det saknas ganska mycket förståelse för hur både ministrarnas, lantrådets och tjänstemännens dagar ser ut. Det kan förstås vara för att jag har...

Jesper Josefsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-11-12

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Kanske också det utspelet som gjordes igår av vissa, jag tycker att det inte hör hemma här. Det blir ganska respektlöst med tanke på hur läget ser ut och att Åland är i en kris. Jag tror ingen förstår och jag förstår inte heller den press och börda det är när det gäller hur arbetet...

Jesper Josefsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-11-12

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Holmberg. Jag tänker inte bara ge kritik utan också tacka för ett sakligt och lösningsorienterat anförande. Jag blev också glad att ledamoten Holmberg börjar försöka se kommunreformen från andra vinklar. Jag respekterar ledamot Holmbergs syn på hela kommunfrågan och hans vilja att försöka lösa det. Så tack! Men också lånefullmakten, jag...

Jesper Josefsson / Replik / Remissdebatt / 2020-11-12

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Jag fortsätter med förtroendet som jag nämnde. Jag känner mig väldigt bekväm med att ge en lånefullmakt till regeringen. Jag vet att de kommer göra allt de kan för att använda så lite som de bara kan. Som sagt, jag anser att det är väldigt ansvarsfullt att ta höjd. Den här summan är ingen politisk...

Jesper Josefsson / Replik / Remissdebatt / 2020-11-12

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, talman! Ledamot Zetterman lyfter en väldigt viktig fråga, som hon själv nämnde. Jag bygger vidare på liknelsen att bygga ett hus. Att tänka ut vad man behöver och vill är första steget, men ofta när man sedan kommer till verkligheten och inser hur tomten och marken måste förberedas så måste man oftast tänka om....

Jesper Josefsson / Replik / Remissdebatt / 2020-11-11

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, talman! Absolut. En IT-avdelning i den här storleken, eller en storlek större, kommer inte att kunna täcka all kompetens man behöver. Vi behöver en grund och en bas att stå på. Det viktigaste för att undvika dåliga upphandlingar eller var nu problemet sitter till exempel med Ålarm, dyra upphandlingar kanske jag ska säga, är...

Jesper Josefsson / Replik / Remissdebatt / 2020-11-11

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Ledamot Gunell tycker att man ska lyssna på experter när det kommer till digitala egna lösningar, vilket jag håller med. Vi kan faktiskt gå två våningar upp, en våning för mig, och prata med lagtingets egen personal som har byggt det här systemet som vi pratar i. Det är ett system som också andra parlament...

Jesper Josefsson / Replik / Remissdebatt / 2020-11-10

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Jag håller med ledamot Gunell. Man ska inte bygga bara för att bygga av principskäl. Det håller jag helt med om. Men att dra det över en kam och bara gå in för standardiseringssystem, så det tror jag inte att är en bra lösning för Åland och speciellt inte heller de finska system där ofta...

Jesper Josefsson / Replik / Remissdebatt / 2020-11-10

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, talman! Vad menar ledamot Eckerman angående att studiestödet inte räcker för en hel utbildning när det gäller vuxna? Om man jämför med den finska vuxenstudiepenningen så räcker den bara 15 månader. De har förvisso en högre summa, men summa summarum så blir det ganska lika i slutändan. Enligt mig är det också bättre att...

Jesper Josefsson / Replik / Remissdebatt / 2020-11-10

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Min första fråga som jag inledde med var; vad menar ledamot Eckerman att studiepenningen här på Åland inte täcker en hel utbildning? Den är just nu 27 månader och man får studiestöd endast för de månader eller till och med dagar som man studerar. Det är ungefär 9 månader per år, 9 delat på 27...

Jesper Josefsson / Replik / Remissdebatt / 2020-11-10

Temporärt tilläggsstöd till arbetsgivare inom näringslivet och till arbetslösa för start av företagsverksamhet LF 35/2019-2020

Tack talman! Jag tänkte hålla ett kort anförande och lyfta något som ligger mig varmt om hjärtat - att starta eget företag. Jag ska förstås hålla mig till vad det här lagförslaget innehåller - ett starta eget stöd för arbetslösa. Som utskottet skriver i sitt betänkande, och som ledamot Valve också nämnde, så har Åland under...

Jesper Josefsson / Anförande / Första behandling / 2020-09-30

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2020 BF 6/2019-2020

Tack, talman! Jag tänkte ta siktet framåt och prata om något som kommer effektivisera, spara pengar, öka attraktionskraften och underlätta människors och företags vardag. Nämligen digitaliseringen. Digitaliseringsfrågan är inget man löser i samband med en tilläggsbudget och det som nämns här är bara toppen av ett gigantiskt isberg. De flesta här inne vet säkert att det...

Jesper Josefsson / Anförande / Remissdebatt / 2020-09-16

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2020 BF 6/2019-2020

Jag tror att starta-eget-stödet kommer att leda till många nya företag, för det finns många med många bra idéer där ute. Jag tror också att det är många, många som kommer våga just nu. Det är också i kriser som det finns många möjligheter. Vare sig man lyckas eller inte så är det också väldigt...

Jesper Josefsson / Replik / Remissdebatt / 2020-09-16

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2020 BF 6/2019-2020

Har man funderat på att utveckla det till mer än bara stödpengar, till exempel uppföljning eller liknande och kanske kombinera det just företagsskolan eller Business Lab? Jag tror att man kan göra det ganska effektivt med lite medel. Här kanske man också kan kombinera privata aktörer så blir det sysselsättning gånger två, så att säga.

Jesper Josefsson / Replik / Remissdebatt / 2020-09-16

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2020 BF 6/2019-2020

Ledamot Zetterman har rätt i att jag behöver se över historiken. Det var därför jag även sade vad jag hade hunnit greppa. Vi behöver absolut se över ÅDA:s uppdrag och den interna organisationen så att det inte blir dubbelarbete. Det är nog underförstått i alla fall för mig. Målet är ändå detsamma, en effektiv och...

Jesper Josefsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-09-16

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2020 BF 6/2019-2020

Jag tror att ett överhängande problem har varit att vi inte har vetat vad som ska göras och hur det ska göras på bästa sätt. Därför måste vi inleda med just skapandet av kompetensen. Den här tilläggsbudgeten innehåller inte rekrytering av någon ny tjänst, utan bara en samling av den kompetens som finns. Sedan därefter,...

Jesper Josefsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-09-16

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2020 BF 6/2019-2020

Tack, talman! Det är absolut inte heller tanken att kasta bort ÅDA och ersätta med något nytt. Det är mer som ett komplement och också en utveckling av ÅDA. Som jag sade, den största anledningen till att ÅDA kanske inte har fungerat som tänkt är att vi från förvaltningens håll möjligtvis har varit otydliga eller...

Jesper Josefsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-09-16

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2020 BF 6/2019-2020

Jag instämmer med ledamoten Sjögren och det är just därför vi behöver bygga upp kompetensen.

Jesper Josefsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-09-16

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2020 BF 6/2019-2020

Nu glömde jag lite bort vad du inledde med. Digital transformering, det är egentligen precis vad jag säger, det är ett samlingsbegrepp. Jag tror inte heller att det är jättemånga som vet vad digital transformering är och skillnaden mellan det och digitalisering. Jag hoppas också att detta leder till att man kanske utmanar lagstiftningen lite. Det...

Jesper Josefsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-09-16

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2020 BF 6/2019-2020

Jag tror också att det är viktigt att inse att i hela ÅDA processen har man lärt sig väldigt mycket och kommer att göra det. Digitaliseringen är en väldigt komplex fråga. Det kanske var lite naivt - jag vill inte kritisera - att tro att en samlad kompetens inom det helt digitala kan lösa det....

Jesper Josefsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-09-16

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2020 BF 6/2019-2020

Just i gällande tilläggsbudget så tycker jag inte alls att man går åt ÅDA. Sedan har det varit andra diskussioner. Det här är, som sagt, kanske snarare ett komplement till ÅDA för att få ÅDA att fungera bättre. I processen kommer man antagligen att behöva se över ÅDA:s uppdrag för det är för stort just nu.

Jesper Josefsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-09-16

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2020 BF 6/2019-2020

Nu fick jag helt blackout och glömde bort vad du sade, ursäkta.

Jesper Josefsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-09-16

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2020 BF 6/2019-2020

Gällande vad som har gjorts, vad som kommer att göras och kompetensen samt vår egen kunskap i ämnet så är den interna kompetensen viktig. Det är precis som vilken avdelning som helst, infrastrukturavdelningen eller utvecklingsavdelningen, det ska finnas kunskap och kompetens inne i huset. Varje minister och politiker kan inte ämnet på den nivån och...

Jesper Josefsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-09-16

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2020 BF 6/2019-2020

Just gällande IT-skulden som man oftast slänger sig med så det första problemet som jag tog upp var att man har digitaliserat vissa system, man har duttat lite som jag sade och då blir det i slutändan så att vissa system funkar men kanske inte med det nya systemet. Eller vissa system uppdateras inte ens...

Jesper Josefsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-09-16

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2020 BF 6/2019-2020

Jag tror att både näringsministern och finansministern har god dialog med ÅDA.

Jesper Josefsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-09-16