Sagt i salen

1 - 50 av totalt 162 tal

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Jag stämmer lite in på tidigare replikskiften. Hur mycket jag än uppskattar att det är lite mera siffror och saklighet i lagtingsdebatten så tycker jag att den här kanske är lite onödig. För det enda vi politiker behöver veta just i detta är att det är många, många företag som vill spendera miljontals...

Jesper Josefsson / Replik / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Absolut, det är bra att nämna ifall det finns felaktigheter. Men jag tycker inte att vi ska lägga fokus på det och basera hela vårt beslut, om vi ska gå inför den här satsningen, på detta. För kärnan är just att det finns företag som antagligen har lagt ner hur mycket miljoner som helst redan...

Jesper Josefsson / Replik / Enda behandling / 2022-04-25

Förebyggande av ungas psykiska ohälsa samt införande av mobilfri grundskola MOT 9/2021-2022

Jag vet också att ledamot Holmberg har pratat mycket om fysisk aktivitet på recept. Jag vet att en av de främsta sömnforskarna pratar om sömn eller vila på recept. Ledamot Holmberg nämnde att mycket av dagens problem, antagligen just psykisk ohälsa beror på att vi aldrig får koppla av. Där är just fysisk aktivitet bland...

Jesper Josefsson / Replik / Remissdebatt / 2022-04-11

Förebyggande av ungas psykiska ohälsa samt införande av mobilfri grundskola MOT 9/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Holmberg. Jag passar på att ta en replik när ledamot Holmberg tog upp fysisk aktivitet, framförallt hos våra ungdomar men även egentligen hela befolkningen. Ledamot Holmberg nämnde också sömnen ganska många gånger i sitt anförande. Kopplat till just mobiler och kanske till sociala medier framförallt så har man också sett att i...

Jesper Josefsson / Replik / Remissdebatt / 2022-04-11

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2021-2022

Fru talman! Jag vill understöda bordläggningen och bordläggningstiden.

Jesper Josefsson / Anförande / Remissdebatt / 2022-04-04

Den åländska förvaltningens fortsatta digitalisering M 3/2021-2022

Tack, talman! Det här meddelandet och alla tillhörande dokument är bra, de är faktiskt riktigt bra. Det lägger grunden för en stor strukturreform som är behövlig för Åland. Det är en grund som saknats och det är en av ganska många anledningar till varför Åland ligger efter i digitaliseringen och har en s.k. digital skuld...

Jesper Josefsson / Gruppanförande / Remissdebatt / 2022-03-16

Den åländska förvaltningens fortsatta digitalisering M 3/2021-2022

Som vanligt håller jag mycket med ledamot Zetterman i den här frågan, men även i repliken. Jag håller helt med. Vi måste jobba på bredden i den här frågan och det är kanske den största utmaningen, exakt i vilken ända man ska börja vet jag inte riktigt. Jag gissar på att det är därför man...

Jesper Josefsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-16

Den åländska förvaltningens fortsatta digitalisering M 3/2021-2022

Tack för frågan! Jag delar nog inte bekymrat att orden saknas. Jag tycker ändå att det som det innebär så innehåller det. Jag tror just att digital transformering kan förvirra många människor, därför använder jag personligen inte det heller. Det som jag presenterade här går väl i linje med meddelandet. Det var där som jag...

Jesper Josefsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-16

Den åländska förvaltningens fortsatta digitalisering M 3/2021-2022

Bra fråga ledamot Påvals och väldigt viktig. Det här är kanske en av våra största utmaningar. Det är absolut mest kostnadseffektivt att gå in i alla finska system, men vad har det för konsekvenser? Dels språket förstås, men det är kanske den enklaste biten att tackla, skulle jag säga. När det kommer ner till dataprogrammering...

Jesper Josefsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-16

Den åländska förvaltningens fortsatta digitalisering M 3/2021-2022

Tack ledamot Valve. Jag håller med, det känns faktiskt som majoriteten, om inte alla, i lagtinget har en samsyn när det kommer till den här frågan. Det är väldigt bra. Därför är det jätteviktigt att vi just jobbar parlamentariskt med den där frågan, för den är så otroligt långsiktig på så många plan.

Jesper Josefsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-16

Den åländska förvaltningens fortsatta digitalisering M 3/2021-2022

Tack, talman! Ctrl c/ctrl v. Jag håller mycket med vad ledamot Zetterman sade just när det gäller kompetensen och utbildningen att lära ut ctrl c/ctrl v, en sådan grej. Hur ledamot Zetterman tankar där? Hur möter man det på bästa sätt? Ska man anställa fler med en sådan kompetens som smittar av sig så att...

Jesper Josefsson / Replik / Remissdebatt / 2022-03-16

Den åländska förvaltningens fortsatta digitalisering M 3/2021-2022

Det är precis åt det hållet som åtminstone jag tänker, att digitaliseringsenheten har som uppgift att kartlägga och tillsammans med övrig personal se över arbetsprocessen Hur jobbar man? Vad lägger man tid på? Varför lägger man tid på att mata in de här siffrorna under 20 procent av arbetstiden? Kan man göra det på något...

Jesper Josefsson / Replik / Remissdebatt / 2022-03-16

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Vi förde en hel del sådana diskussioner. Jag gissar att det har förts sådana diskussioner i många, många år. Det är jättesvårt att svara på. Man kan spekulera att näringsrätten har varit en väldigt viktig del av det Åland som vi har idag. Jag tror att just språkbestämmelserna har sin plats. Det är också Centerns...

Jesper Josefsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-01-31

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Man kan vända på den frågan hur många gånger som helst, utan att komma till ett exakt svar. Jag vet att ÅSUB tidigare försökte göra en analys av lindring av näringsrätten. Sammanfattningen där var att det åländska samhället och ekonomin tjänar på ett mer lindrat regelverk just för att det ökar konkurrensen, vilket gynnar effektivisering...

Jesper Josefsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-01-31

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Först och främst så ser jag fram emot ledamot Zettermans anförande. Jag håller helt med om att vi borde bli bättre på att jobba med kommunikationen och marknadsföring utåt om Åland. Jag vet också att landskapsregeringen har sökt efter en kommunikationsstrateg som bland annat ska jobba mer med det här och lägga kraft på Åland...

Jesper Josefsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-01-31

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Där kan det bli lite problematiskt, fast egentligen inte just för att man kan ge ett tillfälligt näringstillstånd, vilket man kan ha i fem år. Så om t.ex. jag skulle flytta till Åland, ta mitt företag med mig och jag är den enda i styrelsen så skulle jag få tillfällig näringsrätt och om fem år...

Jesper Josefsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-01-31

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Talman! Under åren så har en modernisering av näringsrätten varit högt upp på - framförallt - näringslivets önskelista. Grundtanken med näringsrätten är att trygga det åländska nationalitetsskyddet, med fokus på det svenska språket, vilket de flesta ålänningar är måna om att trygga. Det är som tur inte den delen i sig som fått kritik utan framförallt...

Jesper Josefsson / Gruppanförande / Remissdebatt / 2022-01-31

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Tack också ledamot Sjögren för samarbetet i gruppen. Anledningen till att man inte har haft en majoritet i lagtinget är antagligen högst troligen baserad på stand-still klausulen, som jag redogjorde för.

Jesper Josefsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-01-31

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Näringslivet var tidigt med i processen i gruppen. Jag tror faktiskt att det var första hörande som vi hade i arbetet. Det som de lyfte var framförallt just styrelsesammansättningen. Som vi också kan läsa av remissvaren så är de överlag nöjda med liggande förslag.

Jesper Josefsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-01-31

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Absolut, jag ser det här också som ett första steg, ett ganska stort steg egentligen. Vissa vill säkert ha det ännu större, att man till exempel helt slopar detta kring styrelsesammansättning så att det inte behöver vara någon ålänning med i styrelsen. Det som jag upplevde från näringslivet överlag var att de tycker också att det...

Jesper Josefsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-01-31

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Det är mycket bra. Jag upplever att egentligen ingen har gjort partipolitik av det här, inte den här gången i alla fall. Jag har ingen koll på hur det var innan. Jag vet bara vad som gäller nu. Som svar så när det gäller mitt eget parti Centern så vet jag enbart att alla i...

Jesper Josefsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-01-31

Temporärt slopad inkomstgräns för studiestöd i fråga om förvärvsinkomst LF 9/2021-2022

Talman! Idag kan man som heltidsstuderande tjäna max 939 € per månad vid sidan om sina studier. Ifall du tjänar mer så mister du ditt studiestöd. Jag har pratat med flera studenter som tvingas tacka nej till jobb på grund av detta - även fast de kunnat och velat jobba extra och samtidigt klarat av sina...

Jesper Josefsson / Gruppanförande / Remissdebatt / 2022-01-31

Temporärt slopad inkomstgräns för studiestöd i fråga om förvärvsinkomst LF 9/2021-2022

Det kan bli så, men det kan också bli motsatsen. Tack vare att man kan jobba, tjäna extra och klara av sin ekonomi så fortsätter man att studera i den takten och inte avbryter studierna för att till exempel arbeta ett år och bygga upp en kassa. Sedan kan man också kanske behöva se över...

Jesper Josefsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-01-31

Temporärt slopad inkomstgräns för studiestöd i fråga om förvärvsinkomst LF 9/2021-2022

Det kan mycket väl vara en mycket principiell fråga. Enligt mig och Centerns lagtingsgrupp så är vi av principen att belöna dem som är driftiga och faktiskt klarar av att jobba, om de vill jobba och om de behöver, men ändå klarar av sina studier. Varför inte ge dem studiestöd också? Jag ser inga problem...

Jesper Josefsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-01-31

Temporärt slopad inkomstgräns för studiestöd i fråga om förvärvsinkomst LF 9/2021-2022

Ledamot Måtar kan studera till mattelärare om han så vill och få studiestöd för det. Däremot för en lagtingsledamot kanske det inte är så klokt, men det är upp till varje ledamot i fråga. Men just med en sådan lagstiftning, med en slopad inkomstgräns, så uppmuntrar vi till vidareutbildning, vilket samhälle gör och vilket jag gör....

Jesper Josefsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-01-31

Temporärt slopad inkomstgräns för studiestöd i fråga om förvärvsinkomst LF 9/2021-2022

Jag har också väldigt svårt att se att man studerar till exempel till mattelärare bara för skojs skull eller för att få de här 250 euro i månaden. Om man gör det av ekonomiska skäl för att lura systemet så tror jag att man tjänar mer på att jobba på vilket jobb som helst. Jag...

Jesper Josefsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-01-31

Temporärt slopad inkomstgräns för studiestöd i fråga om förvärvsinkomst LF 9/2021-2022

Jag kan inte annat göra något annat än att hålla med ledamot Valve.

Jesper Josefsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-01-31

Temporärt slopad inkomstgräns för studiestöd i fråga om förvärvsinkomst LF 9/2021-2022

Jag kan lämna mitt anförande här uppe åt ledamot Valve.

Jesper Josefsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-01-31

Temporärt slopad inkomstgräns för studiestöd i fråga om förvärvsinkomst LF 9/2021-2022

På samma gång så möjliggör man ju att de som lyfter studiestöd är med och bidrar till skattepengar också, eftersom de kan tjäna så pass mycket att de faktiskt betalar skatt. Jag har jättesvårt att se någon nackdel med det här, eftersom det enda man gör är att man ger studiestöd till dem som studerar....

Jesper Josefsson / Replik / Remissdebatt / 2022-01-31

Temporärt slopad inkomstgräns för studiestöd i fråga om förvärvsinkomst LF 9/2021-2022

Den frågeställningen kommer utan tvekan att tas upp, ifall man borde justera vuxenstudiestödet på något sätt. Nu har jag faktiskt inte kollat om det har uppdaterats i Finland. Om man ser på totalen vad man kan få som vuxenstuderande i Finland gentemot Åland så är det totala beloppet större om du tar del av det...

Jesper Josefsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-01-31

Temporärt slopad inkomstgräns för studiestöd i fråga om förvärvsinkomst LF 9/2021-2022

Tack för frågan ledamot Eckerman, den är väldigt väsentlig. Personligen har jag svårt att se att bara för att du kan jobba mer vid sidan om dina studier så varför skulle det avbryta dina studier? Snarare kanske du avbryter dina studier för att du kan tjäna mer på att jobba för att du inte få...

Jesper Josefsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-01-31

Temporärt slopad inkomstgräns för studiestöd i fråga om förvärvsinkomst LF 9/2021-2022

Vad tror ledamot Måtar att är den stora nackdelen om man skulle slopa inkomstgränsen helt? Vad skulle hända om vi glömmer det principiella, att ge pengar till dem som kanske inte behöver? På samma gång ser man ju att man ger pengar till dem som är driftiga om de klarar av studier och arbete på...

Jesper Josefsson / Replik / Remissdebatt / 2022-01-31

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Påvals. Jag tänker bara förtydliga och upprepa det som ledamot Högman sade tidigare i ett replikskifte. Vi håller på att se över gymnasielagen för tillfället och just kostnader för läromedel. Den här arbetsgruppen, som jag också ingår i och som ledamot Högman är ordförande för, kommer alldeles strax att ge arbetet...

Jesper Josefsson / Replik / Enda behandling / 2021-12-14

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Jag kan förstås inte tala för hela majoriteten, men åtminstone för dem som deltar i den här arbetsgruppen där alla från majoriteten ingår. Vi är alla eniga om just det här. Det kommer att vara en enig rapport, och också tjänstemän är med om rapporten. Jag kanske inte ska säga att det kallas en rapport...

Jesper Josefsson / Replik / Enda behandling / 2021-12-14

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Det beror nog lite på hur man ser på det. Inledningsvis kommer det vara dyrt, men i slutändan så kommer det som sagt att effektivisera - om det är syftet med att digitalisera. I t ex Sverige kan man säga att majoriteten av myndigheterna lägger nio procent av sina verksamhetskostnader på IT och Åland kanske...

Jesper Josefsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Jag får väl först och främst tacka för det ledamot Zetterman hoppas på. Jag hoppas själv att åtminstone få delta i kommittén. Det som ofta blir att kosta och varför så många tror att IT kostar mer än vad det ger är för att man ofta gör både och samtidigt. Man fortsätter att göra det...

Jesper Josefsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Om jag börjar med det befolkningen kommer efterfråga och efterfrågar redan. Det går alltmer åt det digitala och yngre generationer kommer att efterfråga det mer. Vi kan också se att det kommer lagstiftning från EU som säger; digitalisera det här, ha de här säkerhetsnivåerna osv. En viktig del av kommitténs arbete tror jag också kommer...

Jesper Josefsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Nästa Silicon Valley kanske inte, men kanske Nordens. Som sagt vi har redan idag ledande företag. Digitalisering är väldigt brett och där tror jag också att om inte samhället är digitalt, Åland är ganska analogt, så kommer det inte heller locka de personerna. Som jag sade i anförandet har de räknat ut att X-Road i...

Jesper Josefsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Talman! Jag tar stafettpinnen och fortsätter med digitalisering till allas överraskning. För hundra år sedan var havet vår största möjlighet och vår väg ut till världen. Med hjälp av fartyg och färjor fick vi Åland att blomstra och utvecklas till en unik plats i världen. Det här har vi gjort bra och det ska vi...

Jesper Josefsson / Anförande / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Jag tycker majoriteten lyssnar, åtminstone landskapsregeringen och näringsminister Karlström. Vi har väldigt goda dialoger inom det här området. Det är väldigt brett och komplext. Jag börjar nog själv greppa helheten lite och se vad man borde göra och satsa på. Som sagt, jag är väldigt glad att man har tillsatt en parlamentarisk kommitté. Det här...

Jesper Josefsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Gällande öppna API:er så är det inte det vi ska fokusera på i första hand, utan det är egentligen en biprodukt av att vi gör samhälle mer digitalt. Den datan finns tillgänglig. Det i sin tur kan näringslivet tjäna på befolkningen.

Jesper Josefsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Absolut, det kommer att vara en stor fråga för kommittén och säkert också för självstyrelsepolitiska nämnden hur man ska förhålla sig till i första hand finska system. Det viktiga är att det ska fungera på svenska helt enkelt. Och det kan man antagligen lösa. Eller det allra viktigaste anser jag är att de här systemen...

Jesper Josefsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Om jag börjar med dina tre punkter och frågar här hur mycket vill vi ha? Jag gissar på att yngre generationer kommer att vilja ha mer och mer digitalt. Jag tror att det viktig här - det jag försökte presentera just - är att datan följer med mig. Att man rör sig ganska fritt mellan...

Jesper Josefsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Jag håller mig kort. Jag vet att vi alla vill hem. Jag och ledamot Zetterman är ganska samstämmiga i den här frågan. Det som kanske skiljer oss åt eller kanske också är lite oklart är just hur mycket personer man möjligtvis behöver anställa. Där anser jag att en stor anledning till att vi...

Jesper Josefsson / Replik / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack för de fina orden. Jag hoppas att ledamot Zetterman också kommer att ingå i den här kommittén från Liberalernas håll. Hur tror ledamot Zetterman att man borde göra med ÅDA? Jag vet att du sitter på två stolar i den här frågan, som kommunpolitiker också. Borde man ta det under landskapet och få fart...

Jesper Josefsson / Replik / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Jag är väldigt glad att landskapsregeringen har slagit fast det här målet om att Åland ska vara en föregångare i det förebyggande arbetet med att främja psykisk och fysisk hälsa. Jag hoppas också att det målet håller sig över mandatperioden framöver. Med våra korta pendlingsavstånd, möjlighet till fritid, närhet till hav och natur...

Jesper Josefsson / Replik / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Det man också borde se över, som jag vet att man har beräknat i Sverige, är att se till exempel vad psykisk ohälsa kostar samhället och sjukvården. Ett exempel är typ 2 diabetes, där har man räkna ut att varje år kostar det 17 -18 miljarder kronor. Då kan man hyfsat enkelt räkna ut vad...

Jesper Josefsson / Replik / Remissdebatt / 2021-11-16

Vidareutnyttjande av information från offentlig sektor LF 26/2020-2021

Tack för ordet! Eftersom jag var borta vid remissdebatten av det här lagförslaget så vill jag passa på att säga några ord nu. Det här kanske inte är det hetaste ämnet att debattera men det är faktiskt en stor och viktig pusselbit i hur Åland ska lyckas med digitaliseringen. Som utskottet nämner så är det flera...

Jesper Josefsson / Anförande / Första behandling / 2021-09-29

Vidareutnyttjande av information från offentlig sektor LF 26/2020-2021

Jag tror jag har nämnt det förut. Jag tror man skulle behöva - och det är väl lite det som efterfrågas också - ha ett meddelande, plan eller strategi, vad man nu kallar det, och helt enkelt ha helheten i åtanke och se vilken grund som behövs. Nu blir man ofta att fokusera - jag...

Jesper Josefsson / Repliksvar / Första behandling / 2021-09-29

Vidareutnyttjande av information från offentlig sektor LF 26/2020-2021

Absolut, jag håller med. Danmark är ett väldigt bra exempel på det som ledamot Zetterman beskrev. Redan på 70-talet införde Danmark ett befolkningsregister som de sedan har byggt på och kopplar egentligen allt till befolkningsregistret. Det är nog steg ett i vår grund, att bygga upp något sorts befolkningsregister. Rent tekniskt hur det ska se...

Jesper Josefsson / Repliksvar / Första behandling / 2021-09-29