Sagt i salen

1 - 50 av totalt 167 tal

Ursprungsgarantier för energi LF 16/2021-2022

Tack talman! Det här är, som jag ser det, en lagstiftning som i grunden rör främjande av energi från förnybara energikällor. Det är ett led i EU:s målsättning att andelen förnybar energi ska vara 32 % av den totala energikakan och det redan år 2030. Den nya ursprungsgarantilagen ska förbättra kunders möjligheter att påverka ursprunget...

Robert Mansén / Gruppanförande / Remissdebatt / 2022-05-09

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Vi är nog rätt långt inne på samma linje här. Jag håller med om att vi behöver skruva upp tempo. Vi behöver ta tillvara chanserna som kommer. Vi ska också vara medvetna om att energibehovet inte kommer att bli mättat i nära framtid. Så vi har möjligheter även framöver. Och, som sagt, jag håller med...

Robert Mansén / Replik / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack Egeland för den rättelsen. Om vi lite beskriver så att alla förstår kapacitetsfaktor, om man har en kapacitetsfaktor på 50 procent så betyder det att man kan räkna ut produktionen som så att 50 procent av årets timmar så går det med full effekt. Då är det 50 procent, och det räknar man att...

Robert Mansén / Replik / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Talman! Jag vill börja med att, liksom utskottet, framhålla att jag ser stor potential med utveckling av storskalig vindkraft såväl norr som söder om Åland. Landskapsregeringen föreslås därför prioritera båda dessa havsområden lika högt i det fortsatta arbetet. Havsbaserad vindkraft i det yttre havsbandet är något nytt och delvis oprövat i våra förhållanden. Den ska...

Robert Mansén / Anförande / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Holmberg för ett intressant anförande. Du betonade gång på gång att första vågen är helt avgörande och det är nu eller aldrig. Nog är det väl så att den första vågen egentligen har gått för länge sedan när det gäller havsbaserad vindkraft. Det är bara det att vi har inte sett...

Robert Mansén / Replik / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Egeland. Det var ju intressant med lite tekniska uträkningar. Jag har väl inte riktigt samma uträkningar i min hand om vi säger så. Du pratade om verkningsgrad och där uppfattar jag kanske att du egentligen tänker på kapacitetsfaktorn. En kapacitetsfaktor då i sådana fall för landbaserade vindkraftverk är på 30 procent,...

Robert Mansén / Replik / Enda behandling / 2022-04-25

Energipolitisk strategi MOT 8/2021-2022

Tack minister Röblom. Ja, så är det. Jag tror att de här processerna måste ske parallellt med varandra, dvs. aktörernas intresse för det här och landskapsregeringens intresse för att bevara de åländska intressena måste ske parallellt i ett samarbete. På så vis når vi de resultat så snabbt som vi alla önskar.

Robert Mansén / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-04-11

Energipolitisk strategi MOT 8/2021-2022

Tack ledamot Gunell. Så är det, precis så är det. Kraftnät Ålands kostnader så tror jag att vi har lättare härifrån att försöka påverka medan eldistributionsbolagens beslut måste tas av dem. Men det är rimligt att tro att när kostnaderna sjunker för dem så ska det också på något vis synas ner mot konsument. Så...

Robert Mansén / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-04-11

Energipolitisk strategi MOT 8/2021-2022

Tack ledamot Gunell. Vi är nog helt överens i den här frågan. Det är klart att även den här åtgärden måste tittas på och belysas för det finns många bekymmer framöver när det gäller el- och energikostnader, de kommer att stiga. Vi har inte sett effekten av det ännu, så man måste vara väldigt proaktiv...

Robert Mansén / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-04-11

Energipolitisk strategi MOT 8/2021-2022

Det är enklare att prata om stora termer och stora projekt och så vidare, men det jag lite saknar och skulle vilja höra lite mera från ministern är just om enskilde medborgaren och energirådgivning för den enskilde medborgaren som ska göra de rätta energi- och miljövalen, men också de ekonomiska valen framöver. Det inte är...

Robert Mansén / Replik / Remissdebatt / 2022-04-11

Energipolitisk strategi MOT 8/2021-2022

Tack för det svaret. Det är ju så att energirådgivning och energikontor, som det ofta heter, har ju funnits länge inom EU och också i Finland och Sverige som är framåt på det här området. Det handlar väldigt mycket om att man har energirådgivning som är oberoende. Man får göra de egna valen, men man...

Robert Mansén / Replik / Remissdebatt / 2022-04-11

Energipolitisk strategi MOT 8/2021-2022

Talman! Tack för möjligheten att få diskutera ett mycket aktuellt och viktigt ämne i dessa dagar, dvs. energipolitik. Socialdemokraterna efterlyser i sin åtgärdsmotion en genomtänkt plan för att kunna öppna spelplanen för etableringar där olika nationella och internationella energimarknadsaktörer visat intresse för åländska mark- och vattenområden. Det är en efterlysning och scenario som är...

Robert Mansén / Anförande / Remissdebatt / 2022-04-11

Slopande av eget fordonsregister MOT 7/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Holmberg. Du målar upp en målbild som jag håller med om. Skulle det där genomföras och lyckas så skulle det vara jättebra. Men det handlar just om att det behöver tittas på möjligheterna och riskerna med en så drastisk förändring som att direkt gå in och lagstifta om det. Åtgärdsmotionen handlar...

Robert Mansén / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-28

Slopande av eget fordonsregister MOT 7/2021-2022

Tack, talman! Det handlar ju om att harmonisera lagstiftningen. Det kräver nog sin tid att titta på vad det finns för följdverkningar och möjligheter i det här. Jag sågar ju definitivt inte initiativet som sådant, men jag försökte i mitt anförande beskriva att det här handlar inte om någon quick fix. Man behöver titta på...

Robert Mansén / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-28

Slopande av eget fordonsregister MOT 7/2021-2022

Tack talman! Ledamot John Holmberg föreslår i åtgärdsmotionen att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att göra ett inriktningsbeslut och i skyndsam ordning utreda och lagstifta om att fordonsregistret hanteras av Traficom i Finland. Det är ett förslag bland många underfundiga och tankeväckande förslag från ledamot Holmberg. Det är i sig alltid bra att det kommer initiativ...

Robert Mansén / Gruppanförande / Remissdebatt / 2022-03-28

Den åländska förvaltningens fortsatta digitalisering M 3/2021-2022

Tack, talman! Tack minister Karlström. Jag håller helt med, det är ett mycket bra meddelande som du presenterade. Det är också ett mycket bra arbete som arbetsgruppen har gjort, ett mycket bra underlag som behövs. Mycket viktigt! En sak som jag särskilt fäste vikt vid är e-arkivet. Jag skulle gärna höra lite mera kring det. Kan...

Robert Mansén / Replik / Remissdebatt / 2022-03-16

Den åländska förvaltningens fortsatta digitalisering M 3/2021-2022

Tack för den förklaringen. Ja, jag håller helt med dig, visst är det så. Samtidigt vill jag bara påminna om att just frågan om e-arkiv har funnits med väldigt länge och jag tror att det är en av de här lågt hängande frukterna som verkligen måste komma på plats. Konsekvenserna av att inte ha ett...

Robert Mansén / Replik / Remissdebatt / 2022-03-16

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Eliasson i och tack alla övriga talare här idag. Det har varit oerhört viktiga ord som har sagts. Jag vill passa på som invald i vårt parlament - en fungerande demokrati - säga att jag stöder allt som har sagts idag. Det är väldigt viktiga ord.

Robert Mansén / Replik / Enda behandling / 2022-03-09

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Holmberg. Jag håller mångt och mycket med det du inledde med. Jag tyckte att det var riktigt positivt. Du nämnde Hjerson serien och Maja-filmen och hur vi kan dra nytta av det framöver. Jag har saknat detta lite i debatten faktiskt. Det har varit så mycket negativt. Vi skulle behöva tänka...

Robert Mansén / Replik / Remissdebatt / 2022-02-04

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Så är det säkert. Men om man tänker på Maja-filmen som sådan, som vi också har hört mycket pratats om idag, så det som beskrivs där är i mångt och mycket vårt kulturarv. Jag tror att vi har ett bra upparbetat material som nu kan återanvändas och hållas vid liv, som också nämnts och som...

Robert Mansén / Replik / Remissdebatt / 2022-02-04

Ändring av lagstiftningen om offentlig upphandling LF 1/2021-2022

Tack, talman! Jag tänker också passa på att ta upp elbilar. Jag tror ju att verkligheten kommer att gå förbi direktivet i det fallet. Jag äger själv en elbil och jag äger också en bensinbil. Jag har gjort ett överslag som exempel och kom fram till att om jag fortsätter köra min bil 15 000...

Robert Mansén / Replik / Första behandling / 2022-01-26

Ändring av lagstiftningen om offentlig upphandling LF 1/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Zetterman. Det var ett intressant anförande, som jag håller med om rätt långt. En sak som jag håller med om - jag hoppas också att ledamoten håller med om det - är att lagförslaget faktiskt uppfyller direktivet. Det kanske är det väsentliga att tänka på här. Du nämnde också utmaningen om...

Robert Mansén / Replik / Första behandling / 2022-01-26

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Holmberg, framförallt tack för samarbetet i finans- och näringsutskottet. Ironi är inte lätt, ledamot Holmberg, ett plus ett är inte tre och det kräver nog en bättre förklaring än vad du har gett hittills. Ledamoten är en aktiv lagtingspolitiker med många åsikter, oftast även riktigt konstruktiva tycker jag. Ett stort tack för...

Robert Mansén / Replik / Enda behandling / 2021-12-14

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack för förklaringen på ironin. Det var mycket tydligare nu. Javisst är det så att det är oppositionens roll att komma med synpunkter och granska budget, regerings- och utskottsarbetet. Men ändå min erfarenhet, som rätt ny i finans- och näringsutskottet, efter det här budgetarbetet är att hela utskottet hade en rätt så konstruktiv diskussion under arbetets...

Robert Mansén / Replik / Enda behandling / 2021-12-14

Ändring av lagstiftningen om offentlig upphandling LF 1/2021-2022

Tack, talman! Tack vicetalman Sjögren. Jag ser inte att vi tar bort möjligheten för skärgården. På samma sätt som finansministern så ville jag bara peka på var lagstiftningen har störst effekt. Det är ju i centralorter där elfordon till exempel passar rätt bra. Jag hoppas samtidigt att utvecklingen är sådan att alternativet rena fordon är...

Robert Mansén / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-22

Ändring av lagstiftningen om offentlig upphandling LF 1/2021-2022

Tack, talman! Jag håller med. Jag förstår vad vicetalman Sjögren lite är ute efter. Jag håller med att så klart ska inte landsbygden och skärgården fråntas möjligheten i lagstiftningen, klart att de ska inbegripas i det. Men jag tycker att man höra kommunerna och kommunförbundet i den här frågan för att ta reda på var...

Robert Mansén / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-22

Ändring av lagstiftningen om offentlig upphandling LF 1/2021-2022

Tack ledamot Nordberg. Du träffar ganska rätt kan jag säga. Det är också en fundering som jag har haft när jag läste det här. Hur klarar man den utmaningen när det gäller tunga fordon? Jag vill egentligen lite passa på den frågan. Jag tycker att det vore bra om lag- och kulturutskottet granskar hur det...

Robert Mansén / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-22

Ändring av lagstiftningen om offentlig upphandling LF 1/2021-2022

Talman! Lagförslaget reglerar vilka vägtransportfordon och trafiktjänster som omfattas, vilka krav ett rent fordon ska uppfylla och vilken procentandel av en upphandlande enhets anskaffning av fordon och trafiktjänster som ska vara rena. De upphandlande enheterna som berörs är landskapsregeringen, dess underlydande myndigheter och inrättningar samt kommunerna. I direktivet om rena fordon finns bestämmelser...

Robert Mansén / Anförande / Remissdebatt / 2021-11-22

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Ledamot Egeland, jag måste börja med att säga att Centern tar skarpt avstånd från det vi just hörde från ledamot Egeland och de obundna. Det är klart, vi har en värld bestående av 50 procent kvinnor och 50 procent män. Givetvis ska vi jobba för att det också ska avspeglas i parlamentet, något...

Robert Mansén / Replik / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Tack minister Wikström. Ministern tar upp gång- och cykelbanan till Järsö-Nåtö och det tycker jag är bra. Jag hoppas det är högt prioriterat. Du nämner att den är på gång men jag skulle gärna vill ha lite mer klarhet i hur länge vi kan förvänta oss att det tar innan vi har en...

Robert Mansén / Replik / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Tack vicetalman Sjögren. Det var ett intressant anförande som jag håller med om rätt långt. Det var mycket tankar och funderingar som jag gärna står bakom. Men du frågar; ska vi passivt hänga med eller vill vi vara proaktiva? Jag kan säga att jag vill vara proaktiv. Jag tror också att jag kan...

Robert Mansén / Replik / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Vi är som sagt eniga i den här frågan. Det handlar ju om omställning, vi måste vara smarta. Det handlar om många mandatperioder framöver. Här gäller det verkligen att vi har en långsiktig syn på det hela. Däremot är jag lite fundersam, men det är väl det som är politik så klart att vi ska...

Robert Mansén / Replik / Remissdebatt / 2021-11-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Ledamot Måtar håller Obunden Samlings gruppanförande. Obunden Samling sitter också runt regeringsbordet. Då blir det här lite märkligt. Är det inte så att Obunden Samling också därmed godkänt regeringsförslaget från regeringen? Jag skulle gärna höra hur Obunden Samling resonerar egentligen?

Robert Mansén / Replik / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Okej, tack för det. Jag uppfattar av Måtar att det emellanåt är ledamoten Måtars egna åsikter, ibland är det Obunden Samling åsikter och så vidare. Ja, det kan inte vara lätt att hålla ett gruppanförande i Obunden Samling, men ni gör ju skäl för namnet definitivt.

Robert Mansén / Replik / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Bästa lagting, åhörare. Landskapsregeringen växlar upp den långsiktiga nystarten av Åland genom att under perioden 2021-2024 genomföra en satsning på fem fokusområden. I det här anförandet kommer jag främst att belysa fokusområde 3 - grön kraft på export. Det är ett fokusområde som definitivt innehåller starka och välkomna inslag av nytänkande och...

Robert Mansén / Anförande / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Tack minister Röblom för ett bra anförande, ett bra och framåtsyftande anförande, det känns riktigt skönt att höra det. Det är ju så att vi ligger trots allt rätt mycket efter när det gäller klimat- och energisatsningar på Åland, det måste vi nog ändå erkänna. Det ska inte den belasta nuvarande regeringen enbart...

Robert Mansén / Replik / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack minister Röblom. Det är ju så att visst ligger vi efter, men det är ett faktum i vissa områden. Med vår småskalighet kontra storskalighet så det betyder ju att småskaliga samhällen också har väldigt stora möjligheter att ställa om och vara föregångare. Det vi hör från ministerns anförande är väldigt positivt. Jag tror att...

Robert Mansén / Replik / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, ministern. Jag håller med. Som sagt, jag gläder mig över att snart få ta del av en omställningsplan. Den elektriska färjan, som mycket har diskuteras, är ju ett steg i rätt riktning, som jag nämnde här. Jag ser fram emot planen.

Robert Mansén / Replik / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Tack minister Röblom. Ja, visst är det så att det går väldigt fort nu. Vi har ju väldigt mycket medvind, om vi säger så, med satsningen nu på Långnabba som också kommer att sätta Åland på kartan. Det är inte havsbaserad vindkraft allena som sätter oss på kartan just nu. Men tillsammans med...

Robert Mansén / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Tack minister Wikström. Det gläder mig att höra att ministern har tagit till sig lagtingets önskan om en omställningsplan och att den är på gång. Regeringen jobbar med den. Jag ska också tillägga att jag gärna skulle se en omställningsplan och utvecklingsplan. Det handlar ju inte bara om att ställa om bränslet som...

Robert Mansén / Replik / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Gunell. Ja, vi har definitivt förutsättningarna att bli det. Det har länge efterfrågats att vi skulle bygga ut vindkraften mycket snabbare. Men det sker en drastisk förändring och teknisk utveckling just nu. Man kan göra en jämförelsen att skulle vi då på 90-talet ha bestämt oss för att vi skulle ha...

Robert Mansén / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Först vill jag också säga att det som skiljer Åland från många andra platser i Norden är vår vindpotential. Det gör oss intressanta. Vi har idag en bevisad god vindpotential jämfört med många andra platser, det är ju förutsättningen för vindkraft. När det gäller arbetskraft så tror jag att vi bör fundera på att utbilda på...

Robert Mansén / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack minister Röblom, jag håller helt med. Vi ska definitivt dra nytta av det här. Vi måste, som jag också sade i mitt anförande, här och nu vara varse om den satsning som sker och dra nytta av den. Den havsbaserade vindkraften har framtiden framför sig definitivt och den är värd att satsa på. Det...

Robert Mansén / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamoten. Ja, har vid den tiden? Det fina i kråksången är att vi faktiskt också kan bygga vindkraft semi offshore, om man tänker täcka upp Ålands elförbrukning med vindkraft så har vi stora möjligheter att göra det. Den havsbaserade vindkraften är ju en produktion in i det nordiska energisystemet, där Åland blir...

Robert Mansén / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Det behöver inga gnaga så länge till tycker jag. Minister Röblom har ju sagt flera gånger här att det har funnits intresse bland stora aktörer att komma till Åland. Det om något är väl ett kvitto på att man är intresserad och har orsak att komma till Åland och inte bara för att...

Robert Mansén / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! De stora utmaningarna i havsbaserad vindkraft är just att de är placerade ute i havet. Havsdjupet blir en rätt stor avgörande faktor i dagsläget. Det man pratar om just nu är monteringen på 30-40 meters djup, det är väl det största man planerar i dagsläget. Att komma djupare så kräver en teknik som...

Robert Mansén / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Tack, talman! Ja, det pågår överallt, det stämmer. Jag tror att offshore satsningen handlar om storskalighet och det är detta som gör det intressant. Jag vill definitivt inte säga att det behöver bli en show stopper, det att gå djupare än 30-40 meter. Jag tror - utgående från den kunskap jag har, jag kan inte...

Robert Mansén / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-11-16

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Sjögren. Jag håller inte mycket med om vad du sade just, måste jag säga. Det var nog dina egna ord så klart. Jag har inte varit länge med i finans- och näringsutskottets diskussioner, men jag har definitivt inte upplevt att man pratar enbart dieselelektriskt framöver. Vad man pratar om, och som...

Robert Mansén / Repliksvar / Enda behandling / 2021-09-29

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Tack, talman! Som jag har uppfattat diskussionen, det jag har hört i salen idag, så är ju en långsiktig planering på gång så småningom. Det handlar ju lite om tidtabellen, om jag förstått det rätt, för de anmärkningar som har kommit från oppositionen, att den här långsiktiga planeringen borde komma väldigt snabbt. Jag uppfattar...

Robert Mansén / Repliksvar / Enda behandling / 2021-09-29

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021 BF 5/2020-2021

Diskussionen blir väldigt yvig när det handlar om förnyelse och planering och så vidare. Vi ska komma ihåg att det tilltänkta nygamla tonnaget, om det går som planerat, är 20 år gammal. Den vi har i dag och byter ut är 40 år gammal, då får vi lite perspektiv. Menar då oppositionen att det bättre...

Robert Mansén / Repliksvar / Enda behandling / 2021-09-29