Sagt i salen

1 - 50 av totalt 86 tal

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Tack, talman! Tack lantrådet för att än en gång varit väldigt tydlig när det gäller bakgrunden till beslutet om vaccinationslistan. Det hoppas jag nu verkligen går fram hos alla, hur det ligger till. När det handlar om steg 4, massvaccineringen och vaccineringen av vissa samhällsviktiga funktioner så är det samtidigt som då massvaccineringen kommer igång...

Robert Mansén / Replik / Enda behandling / 2021-04-07

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Gunell för ett bra anförande. Jag tycker att du hade många bra poäng och lyfte bra frågor och påpekanden. Det visar också på att vi har en samsyn mellan regeringspartierna och oppositionen åt båda hållen. Vi vågar ha en debatt. Var och en tänker igenom sin hållning här. Du nämnde att...

Robert Mansén / Replik / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Jag håller med. Finans- och näringsutskottet har ju resonerat i de banorna också, tycker jag. Jag vill avslutningsvis säga att det är ju så att förvaltare tenderar att bromsa, innovatörer vill gasa på. Det är det jag vill se framåt.

Robert Mansén / Replik / Enda behandling / 2021-03-29

Upphävande av bestämmelser om införande av traktorbilar LF 9/2020-2021

Tack så mycket talman! Tack för ett intressant inlägg från ledamoten. Det är precis som jag lyfte fram, att en personbil som byggs om till A-traktor förses med en teknisk lösning för att begränsa hastigheten, det vet vi. Hastigheten blir inte den normala hastigheten som fordonet annars är avsedd att framföras med. Det kan ju...

Robert Mansén / Replik / Första behandling / 2021-01-25

Upphävande av bestämmelser om införande av traktorbilar LF 9/2020-2021

Tack för det. Det inser också ledamoten Mansén. Jag håller med ledamot Egeland i att mopedbilar kanske inte är en så klok lösning. Jämför man mopedbilen med en A-traktor som byggs korrekt, så tror jag att det är en mycket bättre lösning och framförallt en mer trafiksäker lösning. Vi vill väl alla att ungdomarna ska...

Robert Mansén / Replik / Första behandling / 2021-01-25

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Tack, talman! Bästa lagting. Då har vi betänkandet angående lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen på vårt bord. Kommunsammanslagning har varit, är och kommer att förbli en kinkig fråga som väcker känslor. Detta gäller inte bara på Åland utan också i Finland, Norden eller var helst makthavarna tagit sig för att ändra de kommunala gränserna....

Robert Mansén / Anförande / Första behandling / 2021-01-20

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Fellman. Du ställer riktigt bra frågor. Det här är, precis som jag sade i mitt anförande, väldigt komplext. Vad det här lagförslaget ändrar på från tidigare är framförallt den här frivilligheten. Du frågar om det här är tillräckligt. Det vågar väl ingen säga i det här rummet att det här är...

Robert Mansén / Repliksvar / Första behandling / 2021-01-20

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Tack, talman! Ja, är det här tillräckligt och önskat resultat? Jag skulle säga att vi måste dela upp det här. Det är en process i varje fall som går vidare. Om önskat resultat, ja vad är det önskade resultatet? Det är väl ändå att vi får bärkraftigare kommuner, starkare kommuner. På så vis kan vi...

Robert Mansén / Repliksvar / Första behandling / 2021-01-20

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Sjögren. Ja, resonerande är väl ledordet här. Jag tycker att vi var resonerande också i utskottet faktiskt. Det var inte så att det var regeringsblocket som dikterade. Jag tycker att vi hade en konstruktiv diskussion i utskottet. Huruvida övriga utskott skulle höras eller inte så fördes det också en diskussion kring....

Robert Mansén / Repliksvar / Första behandling / 2021-01-20

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Tack, talman! Jag tror inte att vi kommer så mycket längre i den här diskussionen ledamot Sjögren och jag mera än att jag konstaterar att utskottets ordförande var ju inne på det här också, vad utskottets uppdrag var egentligen. Det kan utvidgas hur mycket som helst egentligen. Det här var en ändring till lagen som...

Robert Mansén / Repliksvar / Första behandling / 2021-01-20

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Tack, talman! Jag hörde att ledamot Holmberg precis kom in på det jag tänkte svara faktiskt. Nu har det ju också hänvisats till finans- och näringsutskottets utlåtande till budgeten 2021 i utskottets betänkande. Så att säga att vi i utskottet inte alls har tagit del av andra utskotts åsikter så det tycker jag nog är...

Robert Mansén / Repliksvar / Första behandling / 2021-01-20

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Tack, talman! Jag hör vad du säger Holmberg, men jag håller inte med på alla punkter. Jag anser att vi har gjort ett bra arbete i utskottet i en komplex fråga. Jag hoppas att det här nu tar saker och ting framåt.

Robert Mansén / Repliksvar / Första behandling / 2021-01-20

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamoten för stödet. Jag upplever också att vi har haft en bra dialog. Det är alltid ge och ta. Så klart att det finns olika åsikter. Jag är extra glad över att vi har kunnat föra ett gediget resonemang i utskottet trots att det fanns reservationer. I reservationen så framkommer att det...

Robert Mansén / Repliksvar / Första behandling / 2021-01-20

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack ledamot Holmberg för ett väldigt framåtsyftande anförande. Det var riktigt roligt att höra. Jag noterar också att du lyfte fram det här med grundläggande utmaningar och att utskottet lyckas på ett parlamentariskt sätt. Det visades i ditt anförande. Jag ser fram emot det fortsatta arbete efter budgeten. Det är mycket utmaningar som vi har...

Robert Mansén / Replik / Enda behandling / 2020-12-17

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Jag noterar gång på gång att ledamot Holmberg lyfte "tillsammans" i sitt anförande. Det är precis det som det handlar om. Nu tycker faktiskt att det märks att vi börjar prata om saker och ting tillsammans. Tack än en gång för anförandet!

Robert Mansén / Replik / Enda behandling / 2020-12-17

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, talman! Ledamoten är kritisk, hör jag, och tror inte att ålänningarna skaffar elbil i den omfattning som man kanske förväntar sig. Jag har lite tittat på statistiken och konstaterar att under 2019 så ökade antalet elbilar med 50 procent och under 2020 så här långt så har de ökat med 34 procent, alltså från...

Robert Mansén / Replik / Enda behandling / 2020-12-17

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, talman! Det här med statistik är ju alltid intressant, hur man läser den. Bensinfordon på Åland i dag har ökat med 300 stycken under år 2020, så där har ledamoten och jag olika uppfattningar. Som sagt, de som har den klart högsta procentuella ökningen är ju elfordonen just nu. När det gäller fordonsgas så...

Robert Mansén / Replik / Enda behandling / 2020-12-17

Ålands reform- och investeringsprojekt i EU:s facilitet för återhämtning och resiliens M 1/2020-2021

Talman! EU:s facilitet för återhämtning och resiliens är avsedd att förbättra återhämtningsförmågan i medlemsstaterna, lindra krisens sociala och ekonomiska konsekvenser samt stödja den gröna och digitala omställningen. Landskapsregeringen och riksmyndigheterna har efter samråd överenskommit om en fördelningsnyckel för beräkning av det belopp som ska utgöra Ålands andel av det bidrag som allokeras till Finland. Ålands...

Robert Mansén / Gruppanförande / Föredras / 2020-12-14

Ålands reform- och investeringsprojekt i EU:s facilitet för återhämtning och resiliens M 1/2020-2021

Tack, talman! Ledamot Manséns värld är nog densamma som ledamot Silanders värld. Som jag ser det så är de här projektbeskrivningarna målade, som nämnts också, med ganska bred pensel. De möjliggör en tolkning som kan få den största möjliga lokala nyttan, vilket är bra tycker jag. Det är rätt viktigt i det här skedet att...

Robert Mansén / Repliksvar / Föredras / 2020-12-14

Ålands reform- och investeringsprojekt i EU:s facilitet för återhämtning och resiliens M 1/2020-2021

Tack, talman! Som sagt, jag känner till hur landskapsregeringen har resonerat när det gäller det femte alternativet. Det känner jag faktiskt inte till. Men det finns garanterat ett femte, det bör det finnas och det hoppas jag att finns, så att säga. Men som sagt, det här är mycket pengar och stora områden täcks in...

Robert Mansén / Repliksvar / Föredras / 2020-12-14

Ålands reform- och investeringsprojekt i EU:s facilitet för återhämtning och resiliens M 1/2020-2021

Tack, talman! Tyvärr kan jag inte ge några detaljer kring det som ledamot Gunell frågade efter. Det är en relevant fråga så jag hoppas att du kan rikta den till landskapsregeringen och få svar på den.

Robert Mansén / Repliksvar / Föredras / 2020-12-14

Ålands reform- och investeringsprojekt i EU:s facilitet för återhämtning och resiliens M 1/2020-2021

Tack, talman! Än en gång ställer ledamot Gunell en riktigt bra fråga som jag tyvärr inte kan svara på, men den är väsentlig på alla punkter. Jag känner till diskussionerna sedan tidigare om hur man försökte få till eldrift när det gäller kollektivtrafiken och så vidare. Man behöver nog tänka på rollfördelningen i de här...

Robert Mansén / Repliksvar / Föredras / 2020-12-14

Ålands reform- och investeringsprojekt i EU:s facilitet för återhämtning och resiliens M 1/2020-2021

Tack, talman! Ledamot Mansén har lite svårt att svara på den frågan om jag ska vara ärlig. I mitt anförande koncentrerade jag mig mera på projektets nytta för Åland och så vidare, men det här är också en ingrediens. Jag får säga som jag sade till ledamot Gunell; ta gärna den här diskussionen direkt...

Robert Mansén / Repliksvar / Föredras / 2020-12-14

Ålands reform- och investeringsprojekt i EU:s facilitet för återhämtning och resiliens M 1/2020-2021

Tack ledamot Toivonen. Det är ju fyra projektområden vilka är svåra att säga rangordningen på. Jag skulle säga som så att de alla är viktiga på sitt sätt. Sedan har vi också hört och konstaterat att vissa av de här projekten har kommit längre i projektbeskrivningarna. Jag, som har erfarenhet av att ha drivit projekt...

Robert Mansén / Repliksvar / Föredras / 2020-12-14

Ålands reform- och investeringsprojekt i EU:s facilitet för återhämtning och resiliens M 1/2020-2021

Tack ledamot Toivonen. Det beror väl lite på vem man frågar om vi vet lite om det. Frågar du mig så vet jag ganska mycket om offshore vindkraft och att det finns stor potential. Det är ett projekt som tidsmässigt ligger längre fram i tiden. Därför tog jag i mitt och Centerns anförande upp att...

Robert Mansén / Repliksvar / Föredras / 2020-12-14

Ålands reform- och investeringsprojekt i EU:s facilitet för återhämtning och resiliens M 1/2020-2021

Tack, talman! Det är intressant att höra ledamotens resonemang kring elfordon. Jag är lite förvånad, man brukar säga "gräv där du står", vindkraften är definitivt någonting som vi har bevisat att är en lokalt producerad produkt som vi kan ha stor nytta av. Jag funderar lite och jag har en fråga till ledamoten. Hur ser...

Robert Mansén / Replik / Föredras / 2020-12-14

Ålands reform- och investeringsprojekt i EU:s facilitet för återhämtning och resiliens M 1/2020-2021

Tack för det svaret. Jag konstaterar att vi har lite olika syn på det här ledamoten och jag. Nog är det så att branschen, fordonsbranschen ser att elfordon har en väldigt stor potential. Vi märker nu att många biltillverkare kommer ut med elbilar och priserna ska förhoppningsvis sjunka. Nog är det ju helt klart en...

Robert Mansén / Replik / Föredras / 2020-12-14

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Talman! Landskapsregeringen föreslår att frivilliga samgåenden mellan kommuner möjliggörs genom ändringar i lagstiftningen om den kommunala indelningen. Man betonar att ”försöket under den föregående mandatperioden att direkt genom lag sammanslå kommuner till större enheter fungerar inte eftersom det förutsätter att kommunerna frivilligt går samman i större helheter. Landskapsregeringen föreslår därför en kommunreform som både respekterar...

Robert Mansén / Anförande / Remissdebatt / 2020-12-09

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Tack, talman! Först politisk mognad, där var jag faktiskt självkritisk också. Jag menar alla i det sammanhanget. Det handlar om att ge en möjlighet att ta fram fakta och jag kan tänka mig att många funderar att det är Lemland Lumparland han pratar om. Men jag tänker överlag när det gäller kommunsammanslagningar. Så i mitt...

Robert Mansén / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-12-09

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Zetterman. Jag förstår ditt resonemang och håller med dig. Jag tror ändå att det är viktigt, ingen lag är perfekt, inte heller i det här fallet lagförslaget. Det är viktigt, som jag ser det, att vi kommer igång med frivilligheten. Jag ser gärna framför mig att det blir en utredning...

Robert Mansén / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-12-09

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Holmberg. Jag hör vad du säger. Jag kanske inte håller med alla punkter. Jag hoppas att Liberalerna i lagtinget och ute i kommunerna höjer blicken och ser på möjligheterna med det här. Låt vara om man inte tycker att lagen är till hundra procent perfekt. Men att man vill vara med...

Robert Mansén / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-12-09

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Tack för det. Jag tar till mig vad ledamot Holmberg säger. Jag hoppas att processen framöver kan utvecklas i rätt riktning. Jag förstår att nyckeltal är viktiga så jag har ingenting att säga emot det.

Robert Mansén / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-12-09

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Tack, talman! Jag vet inte, jag tror jag vet vad ledamot Sjögren vill komma fram till. Jag vill inte kommentera förra lagtingets diskussioner. Jag utgår ifrån nya lagtinget men har jobbat med kommunala frågor länge och jag tar det från min utgångspunkt. Jag ser det här lagförslaget som intressant att titta på för kommuner...

Robert Mansén / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-12-09

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Tack, talman! Tack vicetalman Sjögren. Den här frågan du ställer borde riktas till landskapsregeringen. Det förvånar mig att du ställer den till mig, som är lagtingsledamot. Jag tycker att vi kan ta den med oss till utskotts diskussionen.

Robert Mansén / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-12-09

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Tack, talman! När jag står här i lagtingets talarstol pratar jag för Ålands del så klart. Där ser jag att livskraftigare kommuner måste ju vara vår målsättning här. Att det nu nämns mycket Lemland Lumparland i diskussionen, så ska vi komma ihåg att det har ännu inte tagits beslut i Lemland i den frågan. Den...

Robert Mansén / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-12-09

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Tack, talman! Livskraftiga kommuner, fakta underlag och så vidare. Det är väl kanske därför som Lemland Lumparland-exemplet kommer upp så ofta, för att det finns underlag när det gäller samarbete Lemland Lumparland. Vi har ett väldigt utvecklat samarbete mellan de två kommunerna så det gör ju att en utredning i det sammanhanget behöver inte...

Robert Mansén / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-12-09

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Holmström, tack för att du besvarade frågan jag fick tidigare på ett mycket bra sätt. Jag instämmer till fullo.

Robert Mansén / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-12-09

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Tack, talman! Jag håller helt med, det är inte 4 bortkastade år tidigare. Det är också en del av processen, det som man gjorde för fyra år sedan. Vi hör av debatten att det är en ingrediens i den fortsatta utvecklingen. Tack så mycket.

Robert Mansén / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-12-09

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, talman! Tack minister Röblom för ett mycket bra anförande. Jag är mycket glad över att vi går framåt när det gäller tankarna och idéerna som nu ska förverkligas i ett utvecklingscentrum. Jag har själv erfarenhet av att ha drivit teknologicentrum. Jag vet att det här är motsatsen till vad som just sades, att det...

Robert Mansén / Replik / Remissdebatt / 2020-11-12

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Vi är så klart helt inne på samma linje här. Jag ser också möjligheten att det blir ett gränssnitt gentemot övriga högskolor och universitet via utvecklingscentret. Jag hoppas också på att det kan skapa praktikplatser med mera. Kontakten till näringslivet är oerhört viktigt och den kommer naturligt genom det här centret.

Robert Mansén / Replik / Remissdebatt / 2020-11-12

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, talman! Jag vill nyansera debatten lite och ge min bild av det här. Som kommunpolitiker i Lemland och med goda erfarenheter av kommunala samarbete med bland annat Lumparlands kommun så välkomnar jag vicelantrådet Harry Janssons besked om att möjligheten ska finnas till frivilliga samgåenden mellan åländska kommuner. Det är viktigt att hindret gällande lagstiftning undanröjs....

Robert Mansén / Replik / Remissdebatt / 2020-11-12

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack för det vicelantrådet. Jag kan bara att fylla i att viljan har ju inte kommit upp nu, utan den fanns också under den föregående mandatperioden. Före lagstiftningen har kommit i kraft så lämnade Lemlands och Lumparlands kommun in varsin förfrågan om möjligheten att kunna samarbeta och få möjligheter via landskapsregeringen. Men då fick man...

Robert Mansén / Replik / Remissdebatt / 2020-11-12

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Toivonen. Det här var intressant att höra. Jag blir lite förvånad över resonemanget att du ställer gasbilsalternativet gentemot elbil så starkt i ditt anförande. Nu har du förvisso i svaret på repliken försökt att lite rätta till det tycker jag, vilket jag är tacksam för, men jag blir faktiskt förvånad över...

Robert Mansén / Replik / Remissdebatt / 2020-11-12

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack för det svaret. Alltså det handlar inte om lokalt producerad energi som ledamot Toivonen förespråkar här. Det är i sådana fall import av gas till Åland. Jag hade gärna sett att du haft en idé kring gasproduktionen också, att vi skulle fått upp den i en större skala. Elproduktionen är på gång att bli i...

Robert Mansén / Replik / Remissdebatt / 2020-11-12

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, talman! Tack ledamot Påvals. Det var verkligen trevligt att få höra positiva tongångar från oppositionen. Vi byter ämne lite och kommer in på något som jag tycker att är riktigt intressant. Jag tänker på budgetmotion nr 43, skärpt lagstiftning kring viltolyckor. Jag tycker att den är jätteintressant, men jag vill bara lyfta det här...

Robert Mansén / Replik / Remissdebatt / 2020-11-12

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Jag håller helt med, ledamot Påvals, det är jätteviktigt. Jag upplever att den här förändringen som har skett i det här samarbetet som uppkommit ändå är ett klart fall framåt.Är det så att ledamot Påvals funderar på att ta modell från Sverige när det gäller hur lagstiftningen skulle kunna se ut? Jag vet att man...

Robert Mansén / Replik / Remissdebatt / 2020-11-12

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, talman! Tack minister Karlström. Jag tänker ta upp energipriser som du nämnde. Jag håller med, det är jätteviktigt och bra att man fortsättningsvis kapitaliserar Kraftnät Åland för att hålla ner energipriset, sade du. Men jag vill bara i en replik ta upp att energipris är lite otydligt, det handlar ju faktiskt om överföringen som...

Robert Mansén / Replik / Remissdebatt / 2020-11-12

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Ja, det stämmer. Energin här är lokalt producerad så det är ett miljövärde att tänka på också. Du nämnde energipris men jag tänkte ta upp uppvärmningssidan ytterligare. Vad gör landskapsregeringen för insatser när det gäller biobränsle och liknande för att stöda den lokala produktionen?

Robert Mansén / Replik / Remissdebatt / 2020-11-12

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, talman! Jag tycker att det är intressant det här. Som ny i lagtinget satte man sig in i det här. Vad har skett tidigare? Vad var förutsättningarna? Jag kunde konstatera att vi beställde tydligen en färja mellan Gripö och Svinö, men saknade infrastruktur på Gripö för att ha en elhybridfärja där. Vilket jag tyckte...

Robert Mansén / Replik / Remissdebatt / 2020-11-11

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Sedan idén med Degerby-Svinö, elfärja, tycker jag är intressant och det kan jag säga att jag diskuterar den möjligheten rätt ofta inom Centern. Det är inte allt för osannolikt att vi hamnar där, om det visar sig att tunnelfrågan inte kommer framåt på önskat sätt. Jag är lösningsfokuserad. Jag tycker det är intressant att socialdemokraterna...

Robert Mansén / Replik / Remissdebatt / 2020-11-11