Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Fru talman! Tiden i parlamentet har lärt mig att ingenting är svart eller vitt. Ju mer fakta man har desto större är gråzonerna i de utmaningar och frågeställningar som vi tillsammans dagligen kämpar med. Det krävs kunskap, analys, samarbete och kompromiss för att nå framåt. Det har verkligen varit spännande, allmänbildande men också många dagar...

Liz Mattsson / Anförande / Remissdebatt / 2022-11-16

Temporärt slopad förvärvsinkomstgräns för studiestöd förlängs LF 7/2022-2023

Tack, talman! Tack ledamot Valve för ditt anförande. Jag vet att det här är en fråga som Moderaterna brinner för, men likaså Centern. Jag tycker om det du sade att det ska vara lätt att röra sig mellan studieliv och arbetsliv. Det tycker jag, när man pratar med den åländska befolkningen, att det här har...

Liz Mattsson / Replik / Remissdebatt / 2022-11-15

Temporärt slopad förvärvsinkomstgräns för studiestöd förlängs LF 7/2022-2023

Tack, talman! Det är just därför jag tycker det är bra också att man gör en förlängning av den här perioden nu, för då har man mera tid. Som vi har hört så finns det olika siffror också att basera de här utlåtanden på. Jag tycker det är bra att det här behandlas vidare i...

Liz Mattsson / Replik / Remissdebatt / 2022-11-15

Ändring av landskapslagen om ekologisk produktion LF 27/2021-2022

Talman! Lagen om ekologisk produktion är liten uppdatering av den befintliga lagen med syfte att skapa ett enhetligt kontrollsystem i EU och på detta sätt säkerställa en rättvis konkurrens mellan aktörer som är verksamma inom ekologisk produktion och öka konsumenternas förtroende för ekologiskt märkta produkter. De nya paragraferna som infogas i lagstiftningen baserar sig...

Liz Mattsson / Anförande / Remissdebatt / 2022-09-14

Försumlighet av risk- och skadehantering med stora ekonomiska påföljder S 1/2021-2022

Tack, talman! Det var otroligt modigt av ledamot Holmström att gå upp och hålla detta anförande. Jag är faktiskt imponerad att du gjorde det. Jag satt själv här och funderade på om jag skulle gå upp och säga något liknande. Jag funderar så himla mycket på Åland, på hela Åland och hur vi tillsammans ska...

Liz Mattsson / Replik / Enda behandling / 2022-09-14

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Påvals. Det var skönt med ett konstruktivt anförande så här på slutrakan. Jag tänkte också på det att när man ser tillbaka. Det går så lätt att glömma bort men det var ju, som ledamot Valve var inne på, inte länge sedan det var 15 procents arbetslöshet på Åland och idag...

Liz Mattsson / Replik / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Tack, talman! Det har inte varit en tråkig debatt idag, absolut inte, utan den har haft en mångfald. Vad det gäller arbetsföra äldre så tror jag att vi har mycket att hämta där. Det finns till exempel både inom jordbruks- och restaurangbranschen ännu mer arbetsplatser på Åland och det finns säkert en hel del olika...

Liz Mattsson / Replik / Remissdebatt / 2022-09-12

Förtidsröstning för väljare utanför Åland LF 23/2021-2022

Fru talman! För tre år sedan när jag fick äran att ingå i detta parlament kändes det väldigt långt till nästa val. Mycket har hänt på den tiden, vi har genomgått en pandemi och det pågår ett krig i Europa. Ett kring som utmanat cybersäkerheten i omvärlden och på Åland till en helt ny nivå....

Liz Mattsson / Gruppanförande / Remissdebatt / 2022-09-07

Förtidsröstning för väljare utanför Åland LF 23/2021-2022

Tack, talman! Som vi hörde i tidigare anförande av vicelantrådet Jansson så håller man idag på att bygga den här grunden, även den som ledamot Josefsson ofta pratar om, den här grunden som inte finns. Det finns ju en långsiktig vision i det här fallet vad gäller valet. När det gäller digital röstning så tycker...

Liz Mattsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-07

Förtidsröstning för väljare utanför Åland LF 23/2021-2022

Tack, talman! Där tycker jag också det är väldigt viktigt att den här lagen inte heller stänger några möjligheter för förtidsröstningsställena på studieorter, för där tror jag att man kan fånga upp en del. Jag tycker också såklart att det är väldigt, väldigt viktigt att engagera ungdomar att rösta i val. Jag tro på...

Liz Mattsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-07

Hantering av PAF-medel inom landskapsförvaltningen GR 1/2021-2022

Tack, talman! Det är precis som ledamot Bergbo sade, man har ändå en ganska tydlig grund i hur det här ska fungera. Digitaliseringen har gjort det enkelt att ladda upp bilagor och så vidare. I de ideella föreningarna tar det säkert ändå en hel del tid också för verksamhetsledarna. Jag upplever också att man har...

Liz Mattsson / Replik / Remissdebatt / 2022-08-31

Hantering av PAF-medel inom landskapsförvaltningen GR 1/2021-2022

Tack för ditt anförande ledamot Bergbo. PAF-bidragen är ju otroligt viktiga som jag tror att alla i den här salen också tycker. Jag har följt med hur ansökningsprocessen har utvecklas över tid. Den här rapporten var jätte, jätte bra, det är bra att man synar hur det fungerar men man kan också utveckla den här...

Liz Mattsson / Replik / Remissdebatt / 2022-08-31

Hantering av PAF-medel inom landskapsförvaltningen GR 1/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Gunell. Vatten är helt klart den viktigaste resursen vi har. Jag tänkte bara i sammanhanget påminna om att det hela tiden görs åtgärder också inom jordbruket, till exempel så gör man sedimenteringsbassänger som finansieras genom LBU-programmet. Det har faktiskt uppförts åtminstone fem-sex stycken på fasta Åland under den senaste tiden. Det...

Liz Mattsson / Replik / Remissdebatt / 2022-08-31

Hantering av PAF-medel inom landskapsförvaltningen GR 1/2021-2022

Tack, talman! Sådana typer av tankar och idéer är nog på gång också. Man ser ju det här som ett stort problem. Vilken människa som helst kan titta i våra sjöar och se hur de ser ut. Sen saknar jag ibland också siffror och mätningar så att man kan studera siffrorna ännu ytterligare. Jag vet...

Liz Mattsson / Replik / Remissdebatt / 2022-08-31

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Talman! Den här lagstiftningen utgår från EU:s balansdirektiv. Jag anser att det är en modern och bra lagstiftning med en gedigen forskningsgrund i botten som faktiskt främjar jämställdhet. Både kvinnor och män har en flexibilitet att tillsammans utgå från barnens bästa. Det är en bra lagstiftning.

Liz Mattsson / Replik / Första behandling / 2022-05-20

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Mattsson var det och inte ledamot Eckerman som du talade till. Vad gäller flexibiliteten så finns det också ett spann av dagar du kan välja. Du kan välja mera vilka tider och så vidare. Jag tror helt klart att den här lagstiftningen i det långa loppet kommer att vara positiv för...

Liz Mattsson / Replik / Första behandling / 2022-05-20

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman! Vad gäller odlingsbiten så är det nog många aspekter man får hålla i tanken samtidigt. Jordbruket är oerhört komplext; specialodlingen är komplex, mjölkproduktionen är komplex och det ska vara lönsamt. I dag odlar vi ungefär 6 400 hektar vall på Åland. Det är mycket. Jag tycker att det är viktigt att ha...

Liz Mattsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-18

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman! Till den delen håller jag med ledamot Holmström att maten är för billig idag. Vi behöver få upp priserna på maten. Det är kanske någonting som kommer att ske här framåt också om man ser till trendspaningen. Det är därför som det här stödet just precis nu är så viktigt för att upprätthålla...

Liz Mattsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-18

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, fru talman. Jag måste också kommentera eftersom du nämnde att jag också i talarstolen hade sagt att maten är för billig. Det är lite samma som ledamot Eriksson var inne på, förr i tiden var det en mycket större del av inkomsten som gick till matproduktion. Nu talar vi om mjölkproduktionen och den lönsamhetskris...

Liz Mattsson / Replik / Remissdebatt / 2022-05-18

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Fru talman! Jordbruket är just nu inne i en lönsamhetskris vi aldrig tidigare sett. Priset på gödsel har gått från cirka 400 euro/ton till 1 000 euro/ton vilket innebär en ökning på cirka 60 % bara under detta år. Under våren rapporterar mjölkproducenter ökade omkostnader med cirka 10 000 euro/månad vilket motsvarar 10 cent/liter...

Liz Mattsson / Anförande / Remissdebatt / 2022-05-18

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, fru talman! Det här är min personliga analys och den jag har tittat över tid. Jag tycker inte att situationen har blivit bättre. De här stora kedjorna har många billighetskampanjer och pressar priserna. Jag tycker faktiskt att den utveckling som har varit så har varit negativ och det blir för lite kvar i plånboken....

Liz Mattsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-18

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Det är ju så, men i grund och botten så gäller det ju lönsamheten. När vi har en lönsamhet så finns det också alla möjligheter att investera. Jag tycker inte heller det här är en fråga som man ska gå i försvarsställning för att det måste vara lönsamt. Det är ju det vi gör det...

Liz Mattsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-18

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman! Ett annat problem är ju också att det blir mycket matsvinn idag. Lyckas man ta tillvara på allt som finns så kan man också få ner matkostnaderna ganska mycket. Vi har till exempel potatis och lök på Åland som är väldigt billiga produkter att inhandla. Det finns väldigt mycket att diskutera i den...

Liz Mattsson / Replik / Remissdebatt / 2022-05-18

Den åländska förvaltningens fortsatta digitalisering M 3/2021-2022

Tack, fru talman! Jag var så ivrig. Jag visste inte riktigt att ledamoten Josefsson skulle ta den här knorren. Men detta är sådant som vi diskuterar ofta, hur man ska jobba med Åland och framtiden och framtidens politik. Det hänger också ihop med digitaliseringen och det hänger ihop med föreläsningen som han nämnde i början....

Liz Mattsson / Replik / Enda behandling / 2022-05-18

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman! Tack ministern för presentationen. Både likviditetslånet och stödet till jordbruket är oerhört viktigt just nu. Jag tror att det åländska jordbruket aldrig har varit i en sådan lönsamhetskris som vi är i. Man ser ju också att det här är problem som är långsiktiga. Jag ser också fördelningen mellan handeln och jordbruket, producenten....

Liz Mattsson / Replik / Remissdebatt / 2022-05-16

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman! Tack ministern för det svaret. Jag vill tacka för att det här stödet finns med nu i alla fall. Det är jätteviktigt tror jag att det i utskottet får en snabb behandling, för det handlar om dagar för vissa av näringarna inom lantbruket just nu. Tack för det.

Liz Mattsson / Replik / Remissdebatt / 2022-05-16

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman! Tack ledamot Eriksson för att du redogjorde för lantbrukets situationen och de ökade kostnaderna som det innebär. Jag tror att ingen i salen kan undgå att de befinner sig i en kris. Jag liksom ledamoten har ju under hela våren tryckt på det här, redan på hösten såg man tendenserna. Jag tänker ställa...

Liz Mattsson / Replik / Remissdebatt / 2022-05-16

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman. Det här är nog en väldigt viktig diskussion att föra, sätta upp och lyfta på agendan. Om vi långsiktigt ska klara det här så är det nog ändå fördelningen som är skev och det här behöver vi komma åt. Jag är glad för det svar som jag fick av ledamot Eriksson. Jag hoppas...

Liz Mattsson / Replik / Remissdebatt / 2022-05-16

Landskapsregeringens externpolitik M 1/2021-2022

Tack, talman! Jag vill också hålla med om att det har varit intressanta diskussioner kring en väldigt viktig fråga. Det här är ju givetvis diskussioner som vi också inom Centern för nästan varje vecka. Vi är många inom gruppen som är väldigt intresserade av frågorna. Jag vill bara påminna i sammanhanget om LBU-programmet som regeringen har...

Liz Mattsson / Replik / Enda behandling / 2022-05-11

Landskapsregeringens externpolitik M 1/2021-2022

Vad gäller naturskydd och miljöfrågor så är det oerhört komplexa frågor. Man måste forska i detalj på specifika saker. Vi måste försöka hitta en balans i alltihop. Men som sagt, det är oerhört komplexa frågor. Det handlar om att vi ska ha en hög självförsörjning, vi ska ha en hög biologisk mångfald och det här...

Liz Mattsson / Replik / Enda behandling / 2022-05-11

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Som jag sade i min tidiga replik så var det 160 dagar för kvinnor och 160 dagar för män och sen får man ju välja hur man delar upp de här två och en halv månaderna. Det tycker vi att är ett flexibelt system som också gynnar kvinnan. Det är ju det här som balansdirektivet...

Liz Mattsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-02

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, talman! Tack för frågan, Holmberg. Minister Hambrudd svarade också bra på det här. Jag och centergruppen tror att man i det här fallet måste lyfta blicken och se långsiktigt. Vad har detta för långsiktiga effekter? Den här lagstiftningen handlar om individen i fokus i första hand. Kan vi öka också antalet födda så kommer...

Liz Mattsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-02

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, fru talman! Återigen, jag tror att vi behöver införa den här lagstiftningen, titta på den, göra en analys och väga upp en helhet. Men någonstans måste vi våga vara modiga, våga börja. Vi måste ta den här lagstiftningen här och nu för att inte var ett samhälle som man inte heller vill flytta till....

Liz Mattsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-02

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Jämställdhet är ju någonting som ska genomsyra egentligen allt som vi gör. Vi behöver göra en bedömning. Precis som vi ska göra en barnkonsekvensbedömning så behöver vi också göra jämställdhetsbedömningar. Jag fokuserade kanske med kraft för att jag också känner det med kraft. Det är väldigt, väldigt viktigt. Och just när man läser den här...

Liz Mattsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-02

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, fru talman! Som sagt var den här lagstiftning som kommer i kraft nu så är ju ett steg i den riktningen. Men vi har ju också hållbarhetsagendan som hela tiden påpekar jämställdhet. Jag vill ge en eloge till minister Hambrudd för hon verkligen är en minister som värnar det här jämställdhetsarbetet. Jag har ingenting...

Liz Mattsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-02

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, fru talman! Jag ser också fram emot att behandla den här familjeledighetsreformen vidare i lag- och kulturutskottet. Jag vet att vi också där kommer att göra en barnkonsekvensanalys. Jag vet också att Eckerman kommer att sitta med, så det ska bli intressant med vidare behandling.

Liz Mattsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-02

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Jag ser också fram emot att behandla vidare.

Liz Mattsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-02

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, talman! Tack för repliken. Jo, jag tycker också det. När vi pratar om löneutveckling och karriärutveckling för kvinnor så är det oerhört viktigt att alla ska ha samma möjligheter att både kunna skaffa familj och samtidigt göra en karriär. Jag hoppas också att den här lagen kommer att göra - just som du nämnde...

Liz Mattsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-02

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Tack, talman! Det här var en av de första frågorna som jag diskuterar med riksdagsledamot Löfström, just nativiteten i Finland och hur vi kan öka antalet barnafödandet. Vi hoppas att den här lagstiftningen kan ge sådana konsekvenser. Det är det jag menar också, vi behöver lyfta blicken och se lite mer långsiktigt vad det här...

Liz Mattsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-02

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Fru talman! Jämställdhet, flexibilitet med individen i fokus är syftet med den familjereform som vi idag har på vårt bord. Lagstiftningen är mycket viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv. Jämställdhet på alla plan är något som vi i Centern anser bygger ett modernt och framtidsinriktat samhälle. Syfte med lagen som den är utformad är att fler pappor ska...

Liz Mattsson / Gruppanförande / Remissdebatt / 2022-05-02

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

När jag sade det så syftade jag på att just den här reformen ökar flexibiliteten. Det var ju 160 dagar både för man och kvinna och det här kan man ju parera lite sinsemellan hur man väljer att ta ut dem. Det kommer att göra att både mammor och pappor har en större flexibilitet. Så...

Liz Mattsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-02

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 M 2/2021-2022

Tack, talman! Jag tycker att det är bra att ledamoten tog upp skärmtid. Skärmtid kan ju vara så många olika saker. Jag saknade det också lite i betänkande just när man nämnde spelberoendet, men det är ju också väldigt mycket skärmtid. Man vet ju bara om man går till sig själv och kanske alla i...

Liz Mattsson / Replik / Enda behandling / 2022-04-06

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 M 2/2021-2022

Tack, talman! Spelberoende är något som har funnits sedan säkert tio år tillbaka, men den här skärmtiden är ju ett rätt modernt beroende som vi pratar om. Det kommer ju hela tiden mer social media som är uppbyggd på bekräftelse och beroende. Det här är nog något som vi framåt kommer att se mycket av...

Liz Mattsson / Replik / Enda behandling / 2022-04-06

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2021-2022

Fru talman, jag skulle vilja få behörighet om att bordlägga debatten till nästa måndag. Och sedan till mitt anförande. Under den tid som Finland och Åland varit en del av EU har man upplevt flera lönsamhetskriser inom jordbruksbranschen och redan innan kriget i Ukraina kom varningar om dålig lönsamhet både i Sverige, Finland och...

Liz Mattsson / Anförande / Remissdebatt / 2022-04-04

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2021-2022

Tack fru talman! Jag har ingen ingående analys, men det här har ju gått väldigt, väldigt fort som allt annat. Allt rusar i världen som är och jag vet att det här diskuteras. Man har från landskapsregeringens sida en god kontakt till den näringen. Sommarjobb och så vidare är väl en sak, men jag tror...

Liz Mattsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-04-04

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2021-2022

Jag tror vad det gäller den här delen så behöver vi alla kreativa hjärnor vi kan hitta för att få vårt samhälle att snurra. Att säkra livsmedelsproduktionen på olika sätt så är väldigt, väldigt viktigt just nu. Och som sagt, det förs diskussioner om vad man kan göra. Jag ser också fram emot olika andra...

Liz Mattsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-04-04

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2021-2022

Till exempel transportstöd är ju en sådan sak som vi har satt in redan och en sådan sak som kan underlätta för livsmedelsbranschen. Har ledamoten något ytterligare förslag på snabba åtgärder som man kan göra?

Liz Mattsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-04-04

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2021-2022

Jag kan inte annat än hålla med. Det är verkligen god tid. Det är oerhört viktigt att vi säkrar vår livsmedelsproduktion. Jag tror aldrig att krisen har varit så djup inom livsmedelsproduktionen som den är just nu och vi ska använda våra kreativa hjärnor och den verktygsbox vi har här på Åland. Och det var...

Liz Mattsson / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-04-04

Fyrverkerierna måste begränsas MI 1/2020-2021

Tack, talman! Det har diskuterats mycket i salen redan i dag, att det blir mer och mer förståelse för djurens välfärd kring avfyrade av fyrverkeripjäser. Jag tror personligen på att uppmuntra det egna ansvaret också. Jag tror att den här diskussionen som vi har haft under det här året också varit väldigt viktig för att...

Liz Mattsson / Repliksvar / Enda behandling / 2022-03-14

Fyrverkerierna måste begränsas MI 1/2020-2021

Herr talman! Att idag prata om problemen kring festens fyrverkerier känns i den värld vi nu befinner oss inte som ett lika stort och betydande problem som tidigare. Saker och ting får perspektiv, det måste jag säga. Jag tycker också det är mycket fint liksom ledamoten Eliasson och Fellman sade att få chansen att stå...

Liz Mattsson / Anförande / Enda behandling / 2022-03-14