Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Ändring av blankettlagen om beskattningsförfarande LF 12/2021-2022

Tack, talman! Lagtingsledamot Holmberg, när det gäller just beskattningsförfarandelagen så är väl den en av de sista lagarna som vi ska börja fundera på att använda i någon form av självstyrelsepolitiskt syfte. Det kan ju knappast ens finnas ett intresse, varken bland organisationer eller medborgare, att ha något annat system helt plötsligt. Det finns ingen...

Marcus Måtar / Replik / Första behandling / 2022-05-09

Ändring av blankettlagen om beskattningsförfarande LF 12/2021-2022

Tack, talman! Lagtingsledamot Holmberg talade här om att man bara tycker. Det kommer ganska mycket abstrakta åsikter här. Det skulle vara intressant om lagtingsledamot Holmberg, som representant för Liberalerna, kunde berätta vad det är för fel på lagen om beskattningsförfarande. Är det antalet decimaler nu eller vad är det för konkreta fel på den här...

Marcus Måtar / Replik / Första behandling / 2022-05-09

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Talman! Bästa lagting och övriga åhörare. Från Obunden Samlings del kan vi konstatera att har funnits ett behov av den här lagändringen under en längre tid. Villkoren för att idka näring ingår i den typen av bestämmelser som behöver finnas fastställda i lag. Det har också varit tydligt i det här uppdraget, med början i...

Marcus Måtar / Anförande / Första behandling / 2022-04-20

Ändring av tjänstemannalagen LF 13/2021-2022

Tack, talman! Som lagtingsledamot Zetterman känner till så är jag ju lite av en paragrafryttare och väljer att följa lagtingsordningen och inte blanda bort korten här och diskutera om äpplen och päron samtidigt, utan vi håller oss till äpplena.

Marcus Måtar / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-28

Ändring av tjänstemannalagen LF 13/2021-2022

Tack, talman! Ja, lagtingsledamot Zetterman kan känna sig förvissad om att vi litar på givna löften i det här fallet. Tack!

Marcus Måtar / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-28

Ändring av tjänstemannalagen LF 13/2021-2022

Tack, talman! Jo, ledamot Holmberg, det är ju också så här att redan i dag kan vi inte behandla visstidsanställda tjänstemän sämre lönemässigt än vad vi behandlar de ordinarie tillsvidare anställa tjänstemännen. Således kommer det här inte att ha någon inverkan på ekonomin. Den minnesgode kan dra sig till minnes att vi här förra hösten...

Marcus Måtar / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-28

Ändring av tjänstemannalagen LF 13/2021-2022

Talman! Bästa lagting och övriga åhörare. Den här ändringen av tjänstemannalagen nu så är helt och hållet driven av yttre omständigheter som lantrådet just påpekade, dvs. ett EU-direktiv. Rikslagstiftning som är tillämplig på Åland påverkar att vi ska kunna bibehålla liknande förmåner som tjänstemän på andra ställen i landet. Vi behöver till exempel göra ändringar...

Marcus Måtar / Gruppanförande / Remissdebatt / 2022-03-28

Ändring av tjänstemannalagen LF 13/2021-2022

Tack, talman! Lagtingsledamot Holmberg, det förhåller sig på det sättet att reglering av visstidsarbetsförhållanden eller tjänsteförhållanden finns ju redan i alla lagar, utom i den åländska tjänstemannalagen. Lag om kommunala tjänsteinnehavare har det, statstjänstemannalagen har det och sjöarbetsavtalslagen har det. Det här är något som är helt standard i övriga delar av samhället och världen....

Marcus Måtar / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-28

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.- 31.12.2021 NRB 1/2021-2022

Talman! Bästa lagting och övriga åhörare. För Obunden Samlings del så vill vi också bidra till att hedra det här nordiska samarbetet och detta jubileum genom att säga några ord. Jag kan väl konstatera att den erfarenhet som vi har haft av nordiskt samarbete i det här lagtinget och den erfarenhet som många av oss...

Marcus Måtar / Gruppanförande / Föredras / 2022-03-25

Den åländska förvaltningens fortsatta digitalisering M 3/2021-2022

Tack, talman! Jag sade att jag har lite tittat på PAF och liksom många andra i den här salen fått information om PAF och det har inspirerat mig till det här. Den närmaste som jag tog som exempel var uppgiften om att för att börja fundera på digitalisering av en viss verksamhet så krävs det...

Marcus Måtar / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-16

Den åländska förvaltningens fortsatta digitalisering M 3/2021-2022

Talman! Bästa lagting och övriga åhörare. När det gäller digitalisering och digitaliseringsmeddelandet som vi ska debattera här i salen i lagtinget så ska jag säga några korta ord. Vi ska komma ihåg att vi i lagtinget sysslar med lagstiftning och budgetering. Det är lagstiftningsmakten och budgeteringsmakten som vi ska använda. Vi ska, tror jag, hålla...

Marcus Måtar / Gruppanförande / Remissdebatt / 2022-03-16

Den åländska förvaltningens fortsatta digitalisering M 3/2021-2022

Jag vet för lite om digitaliseringsprocessen gällande jaktkorten. Jag ser att det riktar sig till en väldigt bred skara människor, jägarna. Hur många personer som har varit inblandade i jaktkortshanteringen har jag ingen aning om. Det kan ha varit tio personer. Det kanske Zetterman skulle veta bättre, men jag har inte den uppgiften. Vi ska...

Marcus Måtar / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-16

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2020-2021

Tack, talman! Lagtingsledamot Zetterman, när amerikanerna nu väljer att sluta köpa rysk olja så är det en ganska enkel sak för dem. Det står för ungefär sju procent av deras behov, läste jag någonstans, medan ungefär 40 procent av det europeiska behovet eller EU:s behov täcks. Det är en mycket större fråga för EU att...

Marcus Måtar / Repliksvar / Enda behandling / 2022-03-09

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2020-2021

Talman! Bästa lagting och övriga åhörare. Betänkandet från självstyrelsepolitiska nämnden innehåller förstås många delar. Men liksom de flesta andra här så väljer jag att för Obunden Samlings del göra några reflektioner över det som kriget mot Ukraina kommer att skapa. Som historiskt intresserad så tycker jag mig se paralleller. Jag kan också säga att vi...

Marcus Måtar / Anförande / Enda behandling / 2022-03-09

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2020-2021

Talman! Ledamoten Zetterman har ju helt - vad jag kan förstå - rätt i sin analys. Höga priser ser vi redan, men hög inflation generellt och när det börjar slå ut på alla varor, inte bara nu på energipriser som alla känner av och drivmedelspriser som alla känner av idag. Man brukar ibland skoja när...

Marcus Måtar / Repliksvar / Enda behandling / 2022-03-09

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Talman! Bästa lagting och övriga åhörare. Det finns ju förstås mycket att säga om det här och min vana trogen har jag skrivit ett tal. Så det här, när det gäller den här tilläggsbudgeten så finns det förstås mycket att säga. Men jag tror att mycket kan också överlämnas till finans- och näringsutskottet som ska...

Marcus Måtar / Gruppanförande / Remissdebatt / 2022-02-04

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Tack, talman! Som sagt, vi har olika uppfattningar lagtingsledamoten Mattsson och jag. Jag säger lite som Emil i Lönnebergas pappa sade, att betala 25 öre för att få 5. Det är lite åt det hållet som vi rör oss.

Marcus Måtar / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-02-04

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Tack, talman! Vi har i det här sammanhanget valt att inte börja gå ut och ha åsikter om näringslivsstöd generellt. Vi noterar att de näringslivsstöd som finns är mycket mera regelbaserade. Det är ett helt annat system för att få de här pengarna och vi ställer mycket högre krav på sökanden i de fallen än...

Marcus Måtar / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-02-04

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Tack talman! Ja, lagtingsledamoten Sjögren begär nog lite förgäves, det ryms inte allt här. I det stora hela eftersom vi tiger kring en stor del av den här tilläggsbudgeten så får man väl betrakta tigandet som en form av samtycke. Men när vi har tröttnat på att samtycka så då säger vi tydligt vad det...

Marcus Måtar / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-02-04

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Tack, talman! Ja, lagtingsledamot Holmberg sitter i finans- och näringsutskottet och jag har viss tilltro till hans bedömningsförmåga. När det gäller att finansiera film i Finland så är det hela väldigt upphakat på bidrag och en viktig bidragsgivare är ju det här finska filminstitutet tror jag det heter eller finska filmstiftelsen kanske det heter. Jag...

Marcus Måtar / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-02-04

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Tack, talman! Lagtingsledamoten Holmberg har intressanta synpunkter och jag har förstås bekantat mig med ansökan angående de här medlen. I den här ansökan står det till exempel att inom januari kommer man att berätta vem som ska spela Janne och Maja, men inte har vi fått veta det. Det står mycket annat i den här...

Marcus Måtar / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-02-04

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Tack, talman! Lagtingsledamoten Fellman har på det sättet en felaktig uppfattning att jag tänkte inte på Fellman när jag hade hoppats på stöd i finans- och näringsutskottet. Jag måste ju vara ärlig och säga det. Men för övrigt, de här frågorna så det är klart att det finns positiva ringeffekter av filmprojekt och av det...

Marcus Måtar / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-02-04

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Tack, talman! Tiden vill inte räcka till här nu men jag ser ju väldigt tydligt att samhället ska inte syssla med varken det här projektet eller något annat. Jag bara säger att det finns många projekt som är intressanta och som man skulle kunna syssla med på en rent kommersiell basis. Såvida ett samhälle överhuvudtaget...

Marcus Måtar / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-02-04

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Tack, talman och minister Hambrudd. Som sagt så har jag ju redan sagt här att visserligen kan många olika projekt, även filminspelningar, ha positiva kringeffekter. Det som vi hävdar ändå är att det är inte en samhällsuppgift att hålla på och försöka få olika former av verksamheter att komma hit. Vi skapar förutsättningar genom att...

Marcus Måtar / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-02-04

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Tack, talman! Minister Hambrudd borde nog veta precis som alla andra att pengar är pengar om vi sedan kallar det PAF-pengar eller annat. Det här stod lagtingsledamoten Silander och pratade om före jag kom hit. Vi kan inte göra sådana åtskillnader. När coronapandemin slog vad gjorde vi? Jo, då tar vi pengar från PAF för...

Marcus Måtar / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-02-04

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Tack talman! Lagtingsledamoten Mattsson och jag har helt olika uppfattningar om sådana här saker. Just det här konkreta projektet så är jag och min lagtingsgrupp övertygade om att skulle äga rum oavsett om det kommer 300.00 härifrån eller inte. Och sedan så ger jag inte mycket för den här ansökan som kom in i början...

Marcus Måtar / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-02-04

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Talman! Bästa lagting och övriga åhörare. Från Obunden Samlings sida så ska jag i korthet säga några ord om det här lagförslaget. Före mig talade gruppordförande för Moderaterna Tage Silander och det förekom en diskussion med vicelantrådet Jansson som är ansvarig för den här lagändringen. Jag börjar från det. Det här är ju regler som...

Marcus Måtar / Gruppanförande / Remissdebatt / 2022-01-31

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Tack, talman! Vicelantrådet Jansson har helt rätt i sin analys här. Vi kan liksom inte säga när vi då under en 20-års period har haft den inflyttningen, den befolkningsökningen och den aktiviteten i näringslivet som vi har haft, så kan vi inte påstå att näringsrättsreglerna på det sättet har skrämt bort folk eller på något...

Marcus Måtar / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-01-31

Temporärt slopad inkomstgräns för studiestöd i fråga om förvärvsinkomst LF 9/2021-2022

Tack, talman! Jag har två frågor. Den ena frågan är, har man funderat på vad kostnaden är för det här? Vad uppskattar man att kostnaden blir? Den andra frågan, har man övervägt att begränsa eller hur är det tänkt? Ska det avse arbete på Åland eller kan man arbeta var som helst och vara berättigad...

Marcus Måtar / Replik / Remissdebatt / 2022-01-31

Temporärt slopad inkomstgräns för studiestöd i fråga om förvärvsinkomst LF 9/2021-2022

Tack, talman! Ja, jag måste bara få ett förtydligande här. Alltså är det Centerns lagtingsgrupps uppfattning att om jag till exempel, som är intresserad av matematik, börjar studera matte här och bli mattelärare och samtidigt sitter jag i lagtinget och får 5 000 euro i månaden, ska jag ändå få fullt studiestöd? Är det detta...

Marcus Måtar / Replik / Remissdebatt / 2022-01-31

Temporärt slopad inkomstgräns för studiestöd i fråga om förvärvsinkomst LF 9/2021-2022

Tack, talman! I mina öron och Obunden Samlings öron låter det som en totalt ohållbar politik att betala bidrag till folk som absolut inte behöver bidrag. Det är en mycket farlig väg. Jag undrar om ni har någon form av kommunikationsbrist i lagtingsgruppen?

Marcus Måtar / Replik / Remissdebatt / 2022-01-31

Temporärt slopad inkomstgräns för studiestöd i fråga om förvärvsinkomst LF 9/2021-2022

Talman! Bästa lagting och övriga åhörare. Kort, eftersom Obunden Samling stöder den här lagändringen, en temporär förändring som möjliggör under särskilda omständigheter som råder till följd av den här pandemin, så kan vi acceptera att man stryker denna inkomstgräns. Man möjliggör således att det blir förmånligare att arbeta och att folk inte ska dra sig...

Marcus Måtar / Gruppanförande / Remissdebatt / 2022-01-31

Temporärt slopad inkomstgräns för studiestöd i fråga om förvärvsinkomst LF 9/2021-2022

Tack, talman! Det är bra att det blir roligt så här på eftermiddagen. För det första så var jag väldigt tydlig i början. Det här är ett temporärt lagförslag som har kommit och som vi godkänner för vår del. Det är exceptionella omständigheter där det sägs att det behövs mycket extra folk, till exempel inom...

Marcus Måtar / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-01-31

Temporärt slopad inkomstgräns för studiestöd i fråga om förvärvsinkomst LF 9/2021-2022

Det lönar sig att studera därför att man får en bra utbildning, man får bättre lön och det lönar sig på många olika plan. Till exempel sommarbete, vad jag kan förstå, så är ju fullt möjligt idag redan. Att det sedan är brist inom olika branscher så har andra förklaringar än just det här,...

Marcus Måtar / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-01-31

Temporärt slopad inkomstgräns för studiestöd i fråga om förvärvsinkomst LF 9/2021-2022

Tack, talman! Jag tror inte jag sade någonting om akademisk utbildning eller något annat. Jag sade generellt att utbildning lönar sig. Det tror jag att jag kan leda i bevis, men jag har inte tillräckligt med tid. Jag brukar detaljstudera ÅSUB:s årsrapport, men jag kan inte på rak säga att jag kan plocka fram det...

Marcus Måtar / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-01-31

Temporärt slopad inkomstgräns för studiestöd i fråga om förvärvsinkomst LF 9/2021-2022

Tack, talman! När det gäller regeringsprogrammet så finns där saker som man kan se som någon form av strävanden och sedan finns det mera hårda bestämmelser. Till viss del så kan man väl konstatera att om den här saken finns - vilket jag faktiskt inte kommer ihåg hur det var formulerat exakt i regeringsprogrammet -...

Marcus Måtar / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-01-31

Temporärt slopad inkomstgräns för studiestöd i fråga om förvärvsinkomst LF 9/2021-2022

Tack, talman! Jag bestrider inte, lagtingsledamot Fellman, att den saken är utredd många gånger. Jag tror kanske inte bara i så fall på slutsatsen. Jag tror att det är fullt möjligt att ganska enkelt fixa den där saken rent tekniskt.

Marcus Måtar / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-01-31

Temporärt slopad inkomstgräns för studiestöd i fråga om förvärvsinkomst LF 9/2021-2022

Tack, talman! Vad är skillnaden sedan med en medborgarlön? Det här luktar ju medborgarlön. Det är bara att ge pengar. Så fort folk stiger upp på morgonen så ska de ha pengar. Hur ska vi jämföra dem med andra verksamheter där folk behöver arbete och anstränga sig för att klara sig? Hela idén med bidrag...

Marcus Måtar / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-01-31

Temporärt slopad inkomstgräns för studiestöd i fråga om förvärvsinkomst LF 9/2021-2022

Tack, talman! Det lät i mina öron som att lagtingsledamoten Holmström håller med mig rent principiellt. Det känns bra, eftersom det känns som att de som borde hålla med mig inte håller med mig.

Marcus Måtar / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-01-31

Temporärt slopad inkomstgräns för studiestöd i fråga om förvärvsinkomst LF 9/2021-2022

Tack, talman! De är ju så ivriga att ställa en massa frågor nu när jag indikerar att här kan finnas en alliansmöjlighet. När det gäller just dagens utveckling med teknik så har jag hört precis exakt den där förklaringen angående barnbidrag under många, många, många år. Jag tror att det är en jätteenkel dataoperation som...

Marcus Måtar / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-01-31

Temporärt slopad inkomstgräns för studiestöd i fråga om förvärvsinkomst LF 9/2021-2022

Lagtingsledamoten Josefsson kan tyvärr inte begränsa det sätt varpå jag besvarar den här frågan, för den måste besvaras principiellt för att svaret ska bli vettigt eller godtagbart. Det handlar om hela vårt samhällssystem, att vi genom beskattning tar pengar av folk för att vi ska ge pengarna vidare till sådana som behöver dem bättre. Och...

Marcus Måtar / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-01-31

Temporärt slopad inkomstgräns för studiestöd i fråga om förvärvsinkomst LF 9/2021-2022

Tack, talman! Lagtingsledamoten Holmströms analys kan jag köpa. Som sagt, vi är helt okej med det här temporära förslaget där man stryker inkomstgränserna, det har jag ju inte sagt någonting. Det är fortsättningen som jag ville flagga tydligt för. Vi ska inte betala bidrag till människor som inte behöver pengarna. Då ska pengarna förbli hos...

Marcus Måtar / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-01-31

Ändring av lagstiftningen om offentlig upphandling LF 1/2021-2022

Tack, talman! Ja, lagtingsledamot Zetterman och jag har helt olika uppfattningar om hur man värnar anseendet. Jag anser att man värnar anseendet genom att säga saker som faktiskt är korrekta och att inte stå och säga att lagstiftningar, som behandlas i det här parlamentet, har annan betydelse än vad de i verkligheten har. Det är...

Marcus Måtar / Repliksvar / Första behandling / 2022-01-26

Ändring av lagstiftningen om offentlig upphandling LF 1/2021-2022

Talman! Bästa lagting och åhörare. Min vana trogen så kommer jag upp lite på slutet och tänkte gjuta lite olja på vågorna. Trams är kanske ett ord som jag börjar med. Trams! Det verkar som om folk inte har förstått nästan någonting av den här lagstiftningen eller något annat som jag kan börja med. Jag...

Marcus Måtar / Anförande / Första behandling / 2022-01-26

Ändring av lagstiftningen om offentlig upphandling LF 1/2021-2022

Tack, talman! Det var ett bra förtydligande från lagtingsledamoten Holmström som visade att jag till viss del inte helt insåg varför ni kritiserade det här lagförslaget. Det var ett klarläggande. Men samtidigt så var det ett klarläggande på det sättet att vi har helt olika uppfattningar om vad man ska lagstifta om och vad man...

Marcus Måtar / Repliksvar / Första behandling / 2022-01-26

Ändring av lagstiftningen om offentlig upphandling LF 1/2021-2022

Tack, talman! Som sagt, man kan inte dra alla miljölagstiftningar och alla lagstiftningar som har miljöförbättrade syften över samma kam, det kan man inte. Vissa sådana här saker, som till exempel trenden att gå över till eldrivet eller mera miljövänliga fordon på olika sätt och vis, det är någonting som sker helt alldeles oavsett vilka...

Marcus Måtar / Repliksvar / Första behandling / 2022-01-26

Ändring av lagstiftningen om offentlig upphandling LF 1/2021-2022

Tack, talman! Nej, det känner vi absolut till, det hade Hållbart Initiativ informerat om på förhand, så det var inget märkligt. Jag sade att jag tyckte att de kunde väl ha valt en bättre fråga, en större fråga. Det var ju den lilla kritiken, plus att jag inte till alla delar hade insett vad de...

Marcus Måtar / Repliksvar / Första behandling / 2022-01-26

Ändring av lagstiftningen om offentlig upphandling LF 1/2021-2022

Tack, talman! Det blev ju nästan ett historiskt ögonblick här eftersom jag i princip skulle kunna skriva under på vartenda ett av dessa abstrakta påståenden som ledamoten Gunell framförde. Det är klart att lag, budget och sådant är viktigt såsom en generell princip. Men vissa frågor som när det gäller att påverka globala megatrender så...

Marcus Måtar / Repliksvar / Första behandling / 2022-01-26

Ändring av lagstiftningen om offentlig upphandling LF 1/2021-2022

Tack, talman! Ja, som sagt, det är ju så att kanske ordet trams var ett onödigt hårt valt. Men att identifiera okunskap, att identifiera felaktiga påståenden i det här lagtinget är mig veterligen inte förbjudet eller i strid med lagtingsordningen. Det är en stor del av det som vi håller på med här. När ni...

Marcus Måtar / Repliksvar / Första behandling / 2022-01-26

Ändring av landskapslagen om bostadsproduktion LF 29/2020-2021

Tack, talman! Lagtingsledamot Gunell skulle kunna berätta om det är en bra situation som vi har i dag. Vi kan konstatera att det har inte byggts ett hyreshus av en privat aktör. När skedde det senast? De hyreshus som har byggts av någon i Mariehamn har byggts av stadens eget bolag. Men jag antar att...

Marcus Måtar / Replik / Första behandling / 2021-12-15