Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, talman! Ledamot Holmberg har vissa poänger när det gäller offentlig konkurrens. Till exempel det sätt varpå det har fattas beslut av tidigare regering gällande biogasstödet och sådant, man kan nog lite höja på ögonbrynen. Det här projektet har ju ännu förverkligats, vilket vi från Obunden Samling ser positivt på. När det gäller till exempel...

Marcus Måtar / Replik / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, talman! Ja, som sagt, min fråga är: Ska man sälja bort allt som inte uttryckligen är postverksamhet? Är det bara postutdelningen och frimärken som de ska hålla på med och allt annat ska bort, är det så som Liberalerna vill? För det andra när det gäller Guttorp, ska det stängas ner, säljas bort och...

Marcus Måtar / Replik / Remissdebatt / 2022-11-16

Meddelande enligt 25 § 1 mom. lagtingsordningen för Åland M 1/2022-2023

Tack, talman! Man kan ju fråga sig vad som kommer först, hönan eller ägget? Det är lite den typen av debatt som lagtingsledamot Zetterman för här nu. Det ska ju vara intressant då eftersom det är en så stor skandal att regeringsprogrammet inte kommer att uppfyllas till punkt och pricka, vilket man antagligen kunde ha...

Marcus Måtar / Replik / Enda behandling / 2022-11-09

Meddelande enligt 25 § 1 mom. lagtingsordningen för Åland M 1/2022-2023

Tack, talman! Ja, alltså det jag ändå inte riktigt känner här är den riktiga uppriktigheten och den sanning som jag tror att egentligen ligger bakom här. Personligen sitter jag ju nästan varje måndag med på de här olika gruppledarmötena, där vi diskuterar hur saker och ting går framåt, tillsammans med övriga inom regeringssamarbetet. Varför har...

Marcus Måtar / Replik / Enda behandling / 2022-11-09

Meddelande enligt 25 § 1 mom. lagtingsordningen för Åland M 1/2022-2023

Tack, talman! Jag fick några kloka ord av henne på vägen, det är ju alltid bra. Jag kan väl kort bara, som oftast för Obunden Samling del, konstatera att inte något ont som inte för något gott med sig. Nu är Hållbart Initiativs saga all i den här regeringen. Gott så. Vi har kvar ett...

Marcus Måtar / Gruppanförande / Enda behandling / 2022-11-09

Meddelande enligt 25 § 1 mom. lagtingsordningen för Åland M 1/2022-2023

Tack, talman! Det man kan konstatera nu att ha hänt är ju faktiskt att det gäng som sitter kvar i den här regeringen blir ännu mera sammansvetsat. De kommer att jobba mycket bra med de frågor som finns kvar. Jag ska kanske egentligen inte göra det, men lite talar jag för ministern Wikström som är...

Marcus Måtar / Replik / Enda behandling / 2022-11-09

Meddelande enligt 25 § 1 mom. lagtingsordningen för Åland M 1/2022-2023

Tack, talman! Ledamoten Holmström är en skicklig retoriker som ofta börjar sina anföranden med en liten anekdot kanske och spinner vidare på det. Ni är dessutom någon form av fackelbärare när det gäller miljö och så vidare och det är ju bra. Det här med fackelbärare får mig att tänka på att vi satt i...

Marcus Måtar / Replik / Enda behandling / 2022-11-09

Ny klientavgiftslagstiftning LF 28/2021-2022

Tack, talman! Det låter bra det här. Som sagt, det blir väl social- och miljöutskottet som får den här lagstiftningen och det är bra om vi redan nu börjar titta och fundera alla. Det går att göra det här mycket enklare, tydligare och förutsägbart.

Marcus Måtar / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-26

Ny klientavgiftslagstiftning LF 28/2021-2022

Tack, talman! Att alla involveras förr eller senare så det finns regler och bestämmelser för hur jobbet här i lagtinget fungerar. Min poäng var mera det att alla regeringar borde ha en tydligare övergripande plan för vilket lagstiftningsarbete som är på kommande. Till exempel så kan man ju gå in på regeringars hemsidor och titta...

Marcus Måtar / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-26

Ny klientavgiftslagstiftning LF 28/2021-2022

Talman! Bästa lagting och övriga åhörare. Rent principiellt från Obunden Samling så kan jag konstatera att vi tycker att det är bra med en utveckling där vi får en egen fulltextlag på ett så här centralt område som förr eller senare berör oss alla. Sedan sällar vi nog oss till de övriga talarna som har...

Marcus Måtar / Gruppanförande / Remissdebatt / 2022-09-26

Ny klientavgiftslagstiftning LF 28/2021-2022

Tack, talman! Minister Holmberg-Jansson, det är bra och också, som sagt, om man tittar på helheten och på 19 § som stadgar om avdragen som man får göra. Som sagt, det här är en del av vår befolkning. Nu tänker jag främst på de äldre, ni väljer att tala främst de äldre, men det gäller...

Marcus Måtar / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-26

Ny klientavgiftslagstiftning LF 28/2021-2022

Tack, talman! Ledamot Holmberg, jo det är bra. Jag måste säga att det råder en otrolig enighet i den här salen. Lite förvånad blir man igen nu, varför kommer en sådan här lagstiftning upp just nu? Det beror egentligen på att Finland gör en stor reform i sina system och då först börjar vi reagera....

Marcus Måtar / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-26

Effektivisering av Ålands Pensionsfond MOT 15/2021-2022

Tack, talman! Ja, det är betryggande att höra att man gör på det sättet. Som sagt, det är viktigt och fortfarande utåt sett så kan man kanske bli bättre på att redogöra för hur det där fungerar så att säga. För i dag så saknar jag den uppgiften.

Marcus Måtar / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-21

Effektivisering av Ålands Pensionsfond MOT 15/2021-2022

Tack, talman! Det är mycket bra att Toivonen tar upp det här med att förvalta pengar. Det för mig lite bort från ämnet, men vi sitter också med stora likvida tillgångar i likvida medel för övrigt i landskapsförvaltningen. De förvaltas enligt mig genom att de ligger på nollräntekonton huvudsakligen. Det här borde man också ta...

Marcus Måtar / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-21

Effektivisering av Ålands Pensionsfond MOT 15/2021-2022

Talman! Bästa lagting och övriga åhörare. Det här får betecknas som ett mycket intressant ämne som lagtingsledamot Toivonen vid flera tillfällen tidigare också har lyft. Pensionsfonden har vi ju nog möjlighet att diskutera många gånger och i synnerhet i samband med budgeten så ska man ju titta att det är ett ganska stort belopp som...

Marcus Måtar / Anförande / Remissdebatt / 2022-09-21

Effektivisering av Ålands Pensionsfond MOT 15/2021-2022

Tack, talman! Lagtingsledamoten och ordföranden i pensionsfonden Eliasson har helt rätt som sagt när det gäller siffrorna kring hur stor del av pensionsansvaret som är täckt. Jag har samma uppfattning att den åländska pensionsfonden ligger jättebra. När det gäller benchmarking så är jag helt övertygad om att ni använder benchmarking och till exempel jämför den förvaltaren...

Marcus Måtar / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-21

Effektivisering av Ålands Pensionsfond MOT 15/2021-2022

Tack, talman! Jo, lagtingsledamot Toivonen och jag har nog likartade uppfattningar i det här. Det som man kan konstatera är att det finns bara en åländsk pensionsfond. Det är en fond som har 550 miljoner i tillgångar, som äger IT-byn, som tydligen har satsat någonting i Långnabba och som äger böndernas hus. Det går inte...

Marcus Måtar / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-21

Höjd landskapsandel för äldreomsorgen 2022 LF 26/2021-2022

Tack, talman! Ledamoten Zetterman har nog fel där. Det här var, så att säga, i säck långt före det kom i påse, det vill säga en långsam nedstrypning av kommunernas verksamhetsförutsättningar för att kratta manegen för ett fyrakommunsupplägg som den tidigare regeringen sysslade med, Men man fick inte igenom det på grund av delvis lagtekniska...

Marcus Måtar / Replik / Första behandling / 2022-09-19

Höjd landskapsandel för äldreomsorgen 2022 LF 26/2021-2022

Tack, talman! Ledamoten Zetterman ställde frågan eller kritiserade det här upplägget därför att det på något vis är politik. Det är ju som att kritisera huggormen för att den hugger, alltså vi sysslar ju med politik. Det är det som är hela grejen. Nu borde man ju istället ställa frågan; varför har tidigare regeringar gjort...

Marcus Måtar / Replik / Första behandling / 2022-09-19

Försumlighet av risk- och skadehantering med stora ekonomiska påföljder S 1/2021-2022

Tack, talman! Ledamoten ägnade på sitt kännspaka sätt halva sitt anförande först åt att kritisera att jag har ett felaktigt sätt att uttrycka mig, samtidigt som hon gör sig skyldig till exakt samma retoriska sätt. Men om det är siffror ni vill ha så är det här sådant som man själv kan plocka fram enkelt...

Marcus Måtar / Repliksvar / Enda behandling / 2022-09-14

Försumlighet av risk- och skadehantering med stora ekonomiska påföljder S 1/2021-2022

Tack, talman! Det var inte det jag sade. Jag sade att det var ni som skulle använda sunt förnuft, offentliga handlingar och källor för att ta reda på huruvida de siffror minister Christian Wikström presenterade här var korrekta. Men det är ganska lätt att själv göra den här bedömningen och se att det han sade...

Marcus Måtar / Repliksvar / Enda behandling / 2022-09-14

Försumlighet av risk- och skadehantering med stora ekonomiska påföljder S 1/2021-2022

Tack, talman! Det är ju så här att räkna ut räntan på det här beloppet är precis lika svårt som att räkna ut hur skadeståndet skulle vara, om ni skulle veta hur det är. Det är nämligen så att dröjsmålsräntan ändrar i takt med att grundräntan ändrar. Och fastän jag vet mycket så kan jag...

Marcus Måtar / Repliksvar / Enda behandling / 2022-09-14

Försumlighet av risk- och skadehantering med stora ekonomiska påföljder S 1/2021-2022

Talman! Bästa lagting och övriga åhörare. För Obunden Samlings del så för några dagar sedan, i måndags, så uttalade sig Christian Wikström, vår infrastrukturminister i det här ärendet. Han redogjorde för det som är fakta. Han byggde på det som jag också sade i samma debatt, hur det här än slutar så fastän tingsrättens dom...

Marcus Måtar / Anförande / Enda behandling / 2022-09-14

Försumlighet av risk- och skadehantering med stora ekonomiska påföljder S 1/2021-2022

Tack, talman! Lagtingsledamot Gunell, jag kan konstatera att för egen del så har jag läst tingsrättens dom, den är över 100 sidor. Jag har också läst inlagan eller besvärsskriften som landskapsregeringen har skickat till Åbo hovrätt där man resonerar klart juridiskt varför tingsrättens dom kan ifrågasättas. Trots att ni är väl insatt i det här, ni...

Marcus Måtar / Replik / Enda behandling / 2022-09-14

Försumlighet av risk- och skadehantering med stora ekonomiska påföljder S 1/2021-2022

Tack, talman! Till skillnad från lagtingsledamoten Gunell kan jag konstatera att jag aldrig har uttalat mig tvärsäkert om hur detta kommer att gå. Däremot har jag sagt att hur det än går, fastän vi måste betala 12 miljoner, så är det billigt jämfört med alternativet. Det är en stor skillnad i mitt sätt att se...

Marcus Måtar / Replik / Enda behandling / 2022-09-14

Försumlighet av risk- och skadehantering med stora ekonomiska påföljder S 1/2021-2022

Tack, talman! Det finns inga formella regler som förutsätter att landskapsregeringen ska inhämta lagtingets godkännande för att göra ett sådant beslut. Dessutom kan man ju i praktiken notera att när det beslutet togs att man väljer att gå vidare med en tingsrättsdom som på mycket goda grunder kan ifrågasättas. Om man har gett sig in...

Marcus Måtar / Repliksvar / Enda behandling / 2022-09-14

Försumlighet av risk- och skadehantering med stora ekonomiska påföljder S 1/2021-2022

Tack, talman! För det första, om vi säger att det har varit ungefär 23 personer bakom regeringen och så tar man bort 3 så blir det 18 kvar och så kan man avrunda det upp till 20. Men skämt åsido, det är lite skillnad på att välja att gå vidare och ifrågasätta en dom till...

Marcus Måtar / Repliksvar / Enda behandling / 2022-09-14

Försumlighet av risk- och skadehantering med stora ekonomiska påföljder S 1/2021-2022

Tack, talman! Som sagt, Socialdemokraterna är noga med att hålla höjd i debatten, det märks tydligt och det tackar jag för. När det gäller hur den här frågan ska lösas och har skötts så har jag alltid sagt att jag har ingen tvärsäker uppfattning. Men däremot kan jag resonera högt och tydligt om vad som...

Marcus Måtar / Repliksvar / Enda behandling / 2022-09-14

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Tack, talman! Lagtingsledamot Holmberg bör nu inte skjuta budbäraren här, utan den här saken får man väl diskutera i andra forum. Såhär har det gått till om man tycker kanske att det är någon form av likabehandling ändå.

Marcus Måtar / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Tack, talman! Ja, sådant skulle jag personligen inte syssla med.

Marcus Måtar / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Tack, talman! Det var ju bra nu då att jag iallafall inte kränkte, men mitt konstaterande kvarstår. Ni kan säga vad som helst. De här pengarna kommer till kommunerna, kommunerna använder pengarna klokt och därmed basta, om vi säger som så.

Marcus Måtar / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Tack, talman! Ja, det är så att lagtingsledamot Fellman kan ta mig på mina ord. Om man sätter sig in i den här frågan och ser vad projektet Västra Föglö, och fortsättningen, hade blivit att kosta för landskapet Åland så är det billigt med 500 000 €.

Marcus Måtar / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Tack, talman! Jag känner inte till vad det är för kostnader i miljonklassen som landskapet borde informera lagtinget om i den här frågan. Landskapsregeringen har helt korrekt, enligt min uppfattning, konstaterat att man inte tänker börja uttala sig i den här rättstvisten som nu är anhängig i hovrätten. Där jag misstänker, jag kommer inte ihåg...

Marcus Måtar / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Tack, talman! Jag har ingenting att tillägga där.

Marcus Måtar / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Tack, talman! När det gäller de här pengarna till kommunerna så undrar jag vad lagtingsledamot Fellman menar. Är det så att de här pengarna, enligt er uppfattning, på något sätt kommer att försvinna från kommunerna om de nu inte används när de kommer? Kan de inte användas i fortsättningen på något sätt? Det skulle jag...

Marcus Måtar / Replik / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Tack, talman! Lagtingsledamot Fellman, att hålla vallöftena är väl själva essensen i den politik som de flesta politiker önskar syssla med. Ett gott resultat för år 2022 samt en stark kassabehållning, menar ni att det inte bidrar till en större vilja att till exempel bibehålla skatten på den nivån den är i dag, eller till...

Marcus Måtar / Replik / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Tack, talman! Bästa lagting och övriga åhörare. Från Obunden Samling har vi några ord vi ska säga angående den här tilläggsbudgeten. Jag börjar väl då kanske i storleksordning, beloppsmässigt, det vill säga pengarna till kommunen. Helt i linje med regeringsprogrammet. Bättre sent än aldrig kanske man kan konstatera. Som ytterligare färdkost om vi får bestämma,...

Marcus Måtar / Gruppanförande / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Tack, talman! Jag kunde hålla med lagtingsledamot Zetterman här men då skulle vi båda ha fel, och det är ju synd. Så fort jag kommer med ett faktapåstående, i synnerhet lagtingsledamot Zetterman, som är lite känsligt så kommer genast de här orden "kränka" eller "det strider mot lagtingsordningen" eller någonting annat. Bemöt istället med fakta....

Marcus Måtar / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Tack, talman! Jag sade att det är så det är formulerat. Det blir alltså möjligt att ge ut de här garantierna utan säkerhet. Bara för att det är möjligt betyder inte att det är så man måste göra. Det står också där att landskapsregeringen får fatta beslut om villkoren för de här garantierna. Jag sade...

Marcus Måtar / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Tack, talman! Lagtingsledamot Zetterman, när det gäller dessa 750 000 till solcellsstödet så kan jag väl till viss del dela skepsisen att man betalar stödet till en verksamhet som man kan räkna hem ganska enkelt ändå. Det är en ganska snabb utveckling och väldigt många har ju redan fått stödet det här året. Är det...

Marcus Måtar / Replik / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Tack, talman! När det gäller vad Obunden Samling anser så anser man i allmänhet att det får gärna vara någon form av likabehandling så att säga och gärna under ett år. Vi är mycket skeptiska till det här solcellsstödet men har väl tagit det med långa tänder. Där får väl ministern försvara det närmare. Sen...

Marcus Måtar / Replik / Remissdebatt / 2022-09-12

Förtidsröstning för väljare utanför Åland LF 23/2021-2022

Tack, talman! Ja, som sagt, det där stämmer. Statistiken pekar på att det önskar människor. Det ska vara enkelt. Man vill inte stå i kö vid någon vallokal, man kanske överhuvudtaget vill undvika att träffa folk eller vad det sedan nu må vara och varför man vill att det ska funka via internet. Samtidigt så...

Marcus Måtar / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-07

Förtidsröstning för väljare utanför Åland LF 23/2021-2022

Tack, talman! Lagtingsledamot Zetterman, jag har en fråga. Det är lätt att stå och säga att man bör ha en högre ambitionsnivå. Det är ganska abstrakta ord som ni uttrycker från talarstolen. Det skulle vara intressant om ni kunde konkretisera vad ni menar, och då ställer jag några frågor. Ska till exempel Åland gå före...

Marcus Måtar / Replik / Remissdebatt / 2022-09-07

Förtidsröstning för väljare utanför Åland LF 23/2021-2022

Tack, talman! Då fick jag äntligen svar på min fråga här. Ni anser att vi inte ska gå i bräschen för detta och det sammanfaller med den uppfattning som jag har också. När det finns beprövade system då kan vi överväga om vi ska prioritera den här saken. Det gäller ungefär 1 500 väljare som...

Marcus Måtar / Replik / Remissdebatt / 2022-09-07

Förtidsröstning för väljare utanför Åland LF 23/2021-2022

Talman! Bästa lagting och övriga åhörare. Obunden Samling skulle väl kunna sammanfatta vår åsikt ungefär så här; vad var det vi sade? Till min stora förvåning såg jag faktiskt, vilket lagtingsledamoten Fellman konstaterade, att vallagen, alltså den gällande vallagen, godkändes enhälligt av förra lagtinget. Det får mig att undra, var det någon form av masspsykos...

Marcus Måtar / Gruppanförande / Remissdebatt / 2022-09-07

Förtidsröstning för väljare utanför Åland LF 23/2021-2022

Tack, talman! Ledamot Zetterman, jag tog bara det här med ungdomar som en liten kommentar till det som en av dina liberala kollegor uttryckte här och sade att det på något vis skulle ha med ungdomar att göra och göra det enklare för dem på något sätt. Men nu vet jag inte sedan om det...

Marcus Måtar / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-07

Försumlighet av risk- och skadehantering med stora ekonomiska påföljder S 1/2021-2022

Talman! Jag understöder lagtingsledamot Toivonens förslag om bordläggning till nästa plenum.

Marcus Måtar / Anförande / Enda behandling / 2022-09-05

Ändring av jaktlagen LF 19/2021-2022

Tack, talman! Ja, lagtingsledamot Lindholm sade ju att jag tycker att man ska minska ned arealkravet på rådjur också. Jag sade inte att man ska ta bort det, men ärligt talat så tror jag inte att det skulle spela så hemskt stor roll. Att skjuta bort flera rådjur för att minska de skador de gör...

Marcus Måtar / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-08-31

Ändring av jaktlagen LF 19/2021-2022

Talman! Bästa lagting och övriga åhörare. För Obunden Samlings del är vi mycket nöjda med att jaktlagen äntligen ändras såtillvida att dels fångstmetoderna och fångstsätten, fångstredskapen utökas och moderniseras och förbättras. Man kan till exempel använda mörkersikte, vilket är jättebra vid jakt på invasiva främmande arter såsom mårdhund. Vi tycker också att det har tagit...

Marcus Måtar / Gruppanförande / Remissdebatt / 2022-08-31

Ändring av jaktlagen LF 19/2021-2022

Tack, talman! Ja, lagtingsledamot Lindholm, om skulle vara Centerns förslag för att gå med på att vi inför vårjakt på bock så tror jag inte att Obunden Samling skulle ha något emot att man tar bort den här sommarjakten på bock eller augustijakten på bock, inga problem. Jag tror dock att införa någon form av...

Marcus Måtar / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-08-31