Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, herr talman! Jag ska fatta mig kort. Finansministern nämnde budgetslitaget och vikten av att omfördela medel inom budget. Jag undrar med anledning av min motion kring valkostnaderna, moment 23000 och kostnader för Ålands polismyndighet, varför har man inte lyckats flytta dessa kostnader om 6 000 och 10 000 mellan moment. Varför behövs tilläggsmedel?

Simon Påvals / Replik / Remissdebatt / 2022-05-16

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, herr talman! Det är ändå landskapsregeringen som har det politiska ansvaret över hur budgetmedlen ska fördelas. Den här typen av "bottom up" budgetering så vet vi ju att försvårar enormt kontrollen över budgeteringen i landskapet. Ska det verkligen höra till lagtingets politiska nivå att klubba tilläggsanslag om 6 000 euro? Det börjar kännas...

Simon Påvals / Replik / Remissdebatt / 2022-05-16

Landskapsregeringens externpolitik M 1/2021-2022

Tack, herr talman! Jag vill bara säga att jag understöder ledamoten Valves anförande fullt och fast och anser att löften ska hållas, speciellt om de ges över parlamentsgränser och över riksgränser på det sätt som det gjordes 2009. Och vi är noga med att poängtera att det är var och ens partigrupp på Åland som...

Simon Påvals / Replik / Enda behandling / 2022-05-11

Landskapsregeringens externpolitik M 1/2021-2022

Tack, herr talman! Jag måste konstatera och poängtera att det finns enormt många frågor som behöver besvaras innan vi har klargjort vad vi kan göra innan deadline 2023. Första frågan är hur ska vi göra det här? Är det sekundärt eller primärt att först köpa in mark eller det primära att faktiskt nyttja de frivilliga...

Simon Påvals / Replik / Enda behandling / 2022-05-11

Landskapsregeringens externpolitik M 1/2021-2022

Tack, herr talman! Men vi måste också kunna konstatera vad som redan görs och hur det kan klassas. Det är väldigt noga, för det tycker jag inte att är tydligt i det här läget. Siffrorna döljer ofta verkligheten i många fall ska vi komma ihåg. Människan ingår ju också, ledamoten Holmström, i lösningen i många...

Simon Påvals / Replik / Enda behandling / 2022-05-11

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2021-2022

Tack, herr talman! Med reservation för det ovanliga världsläget under den här mandatperioden så tar jag mig ändå friheten att lufta lite regionalpolitik med lantrådet och trafik i första hand. En bro över Prästösund har varit efterfrågad sedan många år och lantrådet Thörnroos har personligen varit en av dess politiska förkämpar under åren, både...

Simon Påvals / Fråga / Föredras / 2022-05-02

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2021-2022

Tack, herr talman! Det är egentligen snarare den politiska biten som jag är ute efter och lantrådets bord där man har den övergripande politiken. För under budgetdebatten för budgeten 2021 så fick jag svar av finans- och näringsutskottets ordförande Pettersson att vi skulle vänta med att budgetera för Prästösundsbron innan tunnelkommittén släppte sin slutrapport och...

Simon Påvals / Tilläggsfråga / Föredras / 2022-05-02

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2021-2022

Tack, herr talman! Återigen så är det egentligen en bredare vision som vi är ute efter. Det handlar egentligen om regionalpolitik i slutändan och det handlar ju om att om det byggs en tunnel så innebär det att vi riskerar att lägga ner Hummelvikshamnen på lång sikt i och med att hubben ska anläggas i...

Simon Påvals / Tilläggsfråga / Föredras / 2022-05-02

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, herr talman! Tack ordförande Pettersson för anförandet. Ordförande pratade om att vi behöver vidga vår vyer, tänka stort, jobba snabbt och att det är nyckeln i den här ekvationen för att på något sätt kunna ha en chans att vara med i första vågen. Det är tydligt att konkurrensen är stor. Speciellt när det...

Simon Påvals / Replik / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Men det är här som det lite skaver när man ska tänka stort och jobba snabbt. De samhällen som är runt om oss har ju större samhällsstrukturer och de har kanske också större marginaler. Min fråga har varit från första början; det åländska samhället, med splittrade samhällsstrukturer, med alla kommuner och med så många delar...

Simon Påvals / Replik / Enda behandling / 2022-04-25

Energipolitisk strategi MOT 8/2021-2022

Tack, herr talman! Jag väljer att gå från sak till kontext här. Återigen har vi ledamoten Egeland från obundna som står och kritiserar ganska gravt ett av regeringens stora projekt som majoriteten vill ge sken av att man står bakom och att det finns en bred majoritet bakom. Då vill jag fråga Egeland, är det...

Simon Påvals / Replik / Remissdebatt / 2022-04-11

Energipolitisk strategi MOT 8/2021-2022

Tack, herr talman! Nej, missförstå mig absolut inte! Det håller jag helt med om. Det som jag tycker att är märkligt är att det inte någon gång kommer något från den andra sidan av obundna, utan det är enbart Egeland som har åsikter i frågan och låter sig stå oemotsagd av det egna partiet. Jag...

Simon Påvals / Replik / Remissdebatt / 2022-04-11

Förebyggande av ungas psykiska ohälsa samt införande av mobilfri grundskola MOT 9/2021-2022

Tack, fru talman! Jag vill tacka ledamoten Eriksson för en motion med bra syften. Det är en mycket bra debatt som väcks tack vare den. En sak som jag är fundersam över är kring det här mobilförbudet. När jag själv gick i högstadiet runt millennieskiftet så var det en stor diskussion kring den saken. Med...

Simon Påvals / Replik / Remissdebatt / 2022-04-11

Förebyggande av ungas psykiska ohälsa samt införande av mobilfri grundskola MOT 9/2021-2022

Jag stöder att saken absolut kräver en genomgång. Jag håller helt med om den saken att det finns skärmtid som behöver begränsas för ungdomar. Sedan till vilken del det är, så det tror jag att varken jag eller ledamot Eriksson är helt 100 procent experter på att säga Det är ju så att mobiltelefoner idag...

Simon Påvals / Replik / Remissdebatt / 2022-04-11

Förebyggande av ungas psykiska ohälsa samt införande av mobilfri grundskola MOT 9/2021-2022

Tack, fru talman! Angående ledamot Erikssons motion kring ungas psykiska ohälsa och mobilfri skolan så vill jag börja med att säga att jag och den liberala lagtingsgruppen stöder det övergripande syftet för att främja barns och ungas mentala hälsa. Det är bra att saken tas upp och att diskussionen tas löpande. Rent tekniskt så tycker jag...

Simon Påvals / Anförande / Remissdebatt / 2022-04-11

Förebyggande av ungas psykiska ohälsa samt införande av mobilfri grundskola MOT 9/2021-2022

Tack, herr talman! Jag tänker ändå att den här diskussionen har tagits ganska djupt redan parlamentariskt. Den har tagits i lagtinget. Jag har stort förtroende för att minister Holmberg-Jansson och hennes ambitioner kring sakerna kommer att följas upp. Jag hoppas att de praktiska åtgärderna, som går förbi en parlamentarisk kommitté, faktiskt kommer att genomföras och...

Simon Påvals / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-04-11

Förebyggande av ungas psykiska ohälsa samt införande av mobilfri grundskola MOT 9/2021-2022

Tack, herr talman! Trevande på ett sätt, men om man tillsatt ett projekt för 300 000, ett treårigt projekt som sammanlagt ska gå på 800 000 och som är inriktat på att förbättra ungas hälsa och välfärd, så tycker jag ändå på något sätt att det är den vägen man har gått in för. Det...

Simon Påvals / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-04-11

Förebyggande av ungas psykiska ohälsa samt införande av mobilfri grundskola MOT 9/2021-2022

Tack, herr talman! Tack ledamot Eckerman för den repliken. Nej, det handlar ju om att det är inte en sanning i det här, tyvärr, så är det. Ju mer man går in i det och diskuterar med sakkunniga så inser man ju att det är allt annat än en sanning. Vi pratar om att det...

Simon Påvals / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-04-11

Förebyggande av ungas psykiska ohälsa samt införande av mobilfri grundskola MOT 9/2021-2022

Tack, herr talman! I den värld vi idag lever i, där vi har telefonen i fickan hela tiden och där vi har hela världen att svara mot, så gäller det att hitta tekniker inom den ramen. Precis det som ledamoten Eckerman nämnde, de aktiva rasterna så de kräver faktiskt en insats. Det krävs ett nytänk,...

Simon Påvals / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-04-11

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2021-2022

Tack, herr talman! Kopplad till den civila beredskapen som landskapsregeringen skriver om här så handlar min fråga om beredskapen mot olika typer av hybridkrigföring. Vi vet ju alla att i dagens moderna värld så innan man ser några typer av militära medel så är det olika typer av hybridkrigföring som konflikter inleds med. Det kan...

Simon Påvals / Replik / Remissdebatt / 2022-04-04

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2021-2022

Tack, herr talman! Om man drar frågan vidare till mer praktiska ordalag och tänker sig att det åländska samhället ändå i slutändan har en ganska bra grogrund till att kunna ha en god beredskap kring de här frågorna, i och med att vi har en låg anonymitetsgrad, i och med att vi är relativt få...

Simon Påvals / Replik / Remissdebatt / 2022-04-04

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2021-2022

Tack, talman! Den åländska livsmedelsproduktionen är i krigets skugga, i allra högsta grad, en självstyrelsefråga lika mycket som en näringslivsfråga. Jag anser att när det handlar om Ålands självförsörjningsgrad så är det ju hela landskapsregeringens ansvar att vi bibehåller den under en kris och allra helst så är det ju vicelantrådets. Det gäller ju att...

Simon Påvals / Replik / Remissdebatt / 2022-04-04

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2021-2022

Tack, fru talman! Ett tillägg. Att lägga vikt på just det sammansatta landskapsregeringens ansvar, att den här frågan inte enbart är näringsministern ansvar. Centern har nio mandat och stor del av landskapsregeringen är centerstyrd. Det är många av era väljare som har väntat sig att det här ska skötas. Jag hoppas verkligen att den kraften...

Simon Påvals / Replik / Remissdebatt / 2022-04-04

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Tack, herr talman! Det är absolut ett jättebra initiativ och jag tycker man märker att äldre personer tar till sig digitaliseringen väldigt bra. De flesta som man känner och pratar med av den äldre generationen säger att det är inga bekymmer överhuvudtaget. Allt eftersom tiden går och allt fler äldre personer tillgodoser sig digitala tjänster så...

Simon Påvals / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-28

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Tack, fru talman! Jag vill börja med att säga att jag märker att majoriteten av partierna har haft bättre insyn i detta lagförslag än vad vi i oppositionen har haft. Vi fick det här lagförslaget till kännedom i fredags och vi har inte riktigt haft möjlighet att ha gruppmöten i saken och gå igenom vad...

Simon Påvals / Gruppanförande / Remissdebatt / 2022-03-28

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.- 31.12.2021 NRB 1/2021-2022

Talman! Jag vill tacka ledamot Eriksson för den redogörelsen. En sak som inte nämns explicit i den här berättelsen, men som har att göra med gränshinder, är ju en sak som diskuteras i Nordiska rådet och även här i många år, nämligen den gemensamma tidszonen för fastlands Norden i och med att EU avser att...

Simon Påvals / Replik / Föredras / 2022-03-25

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.- 31.12.2021 NRB 1/2021-2022

Tack så mycket, herr talman. Jag tackar för det svaret. En annan fråga som jag har handlar just om det nordiska samarbetet. Jag väntar mig som sagt inget långt svar på det här. Jag skulle gärna ha det, men det går inte under en minut kanske. Det har att göra med att det nordiska samarbetet...

Simon Påvals / Replik / Föredras / 2022-03-25

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.- 31.12.2021 NRB 1/2021-2022

Tack, herr talman! Jag tackar ledamot Simon Holmström för det anförandet. Det är inte bara så att Norden och Åland har ett ömsesidigt kärleksförhållande. Norden finns ju på Åland och har funnits i alla tider. Mångfalden som vi har på Åland och har haft i alla tider är möjliggjord genom genom de öppna gränser som...

Simon Påvals / Replik / Föredras / 2022-03-25

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.- 31.12.2021 NRB 1/2021-2022

Tack så mycket, herr talman! Jo, den nordeuropeiska modellen är ju intressant där långvariga konflikter i många fall leder till djup vänskap och leder till samarbete på det här sättet. Det är lätt att hitta sitt hem på Åland. Vi har ju verkligen inte varit konfliktlösa här heller. Folk har skjutit varandra för inte ens...

Simon Påvals / Replik / Föredras / 2022-03-25

Den åländska förvaltningens fortsatta digitalisering M 3/2021-2022

Tack, herr talman! Tack ledamot Josefsson för anförandet. Det är alltid roligt att lyssna på när Josefsson när diskuterar digitalisering. Man märker att det finns en hög kunskapsnivå. EU:s mål år 2030 är att 100 procent av den viktiga offentliga servicen ska finnas på nätet. Det innebär alltså att de digitala systemen ska vara norm...

Simon Påvals / Replik / Remissdebatt / 2022-03-16

Den åländska förvaltningens fortsatta digitalisering M 3/2021-2022

Tack så mycket. Jo, jag håller helt med om att det bara är ord, men ack så viktiga ord. De här orden går ju ihop, så det kan finnas mycket förvirring däremellan. Jag efterlyser ändå tydligare gränsdragningar. Den andra frågan handlar lite grann om språkfrågan. Både jag och ledamot Josefsson är ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden...

Simon Påvals / Replik / Remissdebatt / 2022-03-16

Den åländska förvaltningens fortsatta digitalisering M 3/2021-2022

Tack, herr talman! Jag reagerade lite på den här retoriken att just digitaliseringen i sig skulle vara ett hot mot självstyrelsen. Jag har hört det sägas förut också av företrädare för landskapsregeringen och jag motsätter mig det resonemanget. Det är ändå, så att säga, som att en kökskniv i högerhanden skulle vara ett hot mot...

Simon Påvals / Replik / Remissdebatt / 2022-03-16

Den åländska förvaltningens fortsatta digitalisering M 3/2021-2022

Absolut, men jag vill bara säkerställa att vi inte har den retoriken som framställs, att digitaliseringens verktyg i sig är ett hot. Det är ett verktyg som vi behöver hantera bättre för att kunna hantera de här frågorna. Jag ser att det förbättras hela tiden på det digitala planet; översättningar och möjligheten att kunna få...

Simon Påvals / Replik / Remissdebatt / 2022-03-16

Den åländska förvaltningens fortsatta digitalisering M 3/2021-2022

Tack, herr talman! Jag reagerade på det här som ledamot Eliasson sade. Jag håller med om att det är viktigt att slå vakt om att samtliga medborgare i samhället kan tillgodogöra sig den offentliga servicen på de sätt som man själv föredrar. EU:s mål till år 2030 är att 100 procent av den viktiga offentliga...

Simon Påvals / Replik / Remissdebatt / 2022-03-16

Den åländska förvaltningens fortsatta digitalisering M 3/2021-2022

Det handlar om att tänka två tankar samtidigt, tänka kompetenshöjning bland befolkningen och vi ska absolut vara medvetna om att den stora delen av befolkningen, oavsett ålder, har gjort ett enormt hopp i digitaliseringen. Vi har människor i dag i flera åldrar, men ofta den äldre generationen, som inte har växt upp med IT och...

Simon Påvals / Replik / Remissdebatt / 2022-03-16

Fyrverkerierna måste begränsas MI 1/2020-2021

Tack, herr talman! Liberalerna instämmer helt i att fyrverkerier som avfyras på fel sätt, på fel plats och vid fel tidpunkt är ett otyg som riskerar att orsaka stress, fara för liv och skador för hälsa, egendom och inte minst för djuren. Jag fick själv smaka på det otyget för ungefär för en vecka...

Simon Påvals / Anförande / Enda behandling / 2022-03-14

Fyrverkerierna måste begränsas MI 1/2020-2021

Tack, herr talman! Tack ledamot Eckerman för den repliken. Jag håller helt med om att lagstiftare har ett ansvar också att föregå med goda exempel. Just det som vi också skriver i motiveringen är ju att det skulle behövas informationskampanj från landskapsregeringens sida, men också att alla lagtingsgrupper instämmer så att attityden sakta men säkert...

Simon Påvals / Repliksvar / Enda behandling / 2022-03-14

Fyrverkerierna måste begränsas MI 1/2020-2021

Tack, herr talman! Men det är ju precis det här som är slutledningen i utskottet och även här inne. Vi är överens om syftet. Vi är överens om att vi behöver successivt arbeta för att minska fyrverkerierna. Vi behöver se till att om det ska skjutas så ska det skjutas på rätt sätt och på...

Simon Påvals / Repliksvar / Enda behandling / 2022-03-14

Fyrverkerierna måste begränsas MI 1/2020-2021

Tack, herr talman! Jag håller med ledamot Valve när han säger att förbud måste korrelera med opinionen och attityden hos befolkningen. Ett effektivt förbud kräver ett gediget förarbete för att säkerställa att dessa två dansar på samma fot, så att säga. Jag vill liksom föregående repliktagare lite gå emot det här som Wille Valve pratade...

Simon Påvals / Replik / Enda behandling / 2022-03-14

Fyrverkerierna måste begränsas MI 1/2020-2021

Tack, herr talman! Som ledamoten nämnde, så om den existerande lagstiftningen skulle efterföljas och kunna kontrolleras bättre så skulle vi vara långt komna, vilket jag avslutade den förra repliken med. Det lilla tidsfönster som vi har på nyår är för många djurägare ganska hanterligt ändå. Man kan anpassa sig på många sätt, vilket inte heller...

Simon Påvals / Replik / Enda behandling / 2022-03-14

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2020-2021

Under den korta tid som Ukraina har varit ett relativt fritt land i demokrati under de flaggorna så har man ändå fått känna och smaka på hur det är att leva i ett land där meningsfrihet ska vara grunden för statsskicket och där man ska hålla demokratiska val. Det är någonting som vi kanske lite...

Simon Påvals / Replik / Enda behandling / 2022-03-09

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2020-2021

Tack, fru talman! Jag vill tacka ledamot Eliasson för det anförandet. Det är mycket viktiga ord att säga. Det visar, och det vi har sett också den senaste veckan, på att fred, demokrati och frihet är någonting som bygger tillit och utvecklar människor och får människor att känna sig fria. Att leva i fred är...

Simon Påvals / Replik / Enda behandling / 2022-03-09

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 M 2/2021-2022

Tack, fru talman! ANDTS-programmet 2022-2024 är det program där vi från politiskt håll presenterar våra målsättningar för att förebygga och hantera skadeverkningar av alkohol, narkotika, doping, tobak och spel, både individuellt och på samhällsnivå. Arbetet i kommittén med framtagandet av programmet har varit väldigt konstruktivt och givande, man har lärt sig saker och fått...

Simon Påvals / Gruppanförande / Remissdebatt / 2022-03-07

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 M 2/2021-2022

Tack, fru talman! Jag vill tacka ledamoten Pettersson för detta anförande. Det visar verkligen på hur mångfacetterade och faktiskt hur svår dessa frågor kan vara. Det handlar om olika personers förutsättningar och var man kommer från. Jag instämmer fullt och fast att den öppna dialogen bidrar till att minska stigmatisering. Detsamma gäller exempelvis mental ohälsa som...

Simon Påvals / Replik / Remissdebatt / 2022-03-07

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 M 2/2021-2022

Tack, fru talman! Jag håller helt med. Jag tror också att det finns en bättre chans för det nu när vi har separerat åtgärdsprogrammet, och det skrivs av dem som faktiskt har saken i sina händer. Som fältare arbetade jag enligt det förra ANDTS-programmet och de program som har varit före det. Jag håller med...

Simon Påvals / Replik / Remissdebatt / 2022-03-07

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 M 2/2021-2022

Tack, fru talman! Tack minister Annette Holmberg-Jansson som för den repliken. Ja, jag vill haka på kring kamratstödsgrupperna och speciellt Ninnigrupperna som man lyfter fram och anhörigas roll. Något som är väldigt bra och som finns i beskrivningarna är just skillnaden på vuxna anhöriga och barn som är anhöriga. Vuxna som är anhöriga kan användas...

Simon Påvals / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-07

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 M 2/2021-2022

Tack, fru talman! De två frågorna som ministern nu nämnde i replik, dels läkemedelsmissbruket och äldres bruk, är två väldigt svåra frågor som är mer komplicerade att ringa in. Jag kommer ihåg från diskussionerna i kommittén att läkemedelsmissbruk ofta går in i narkotikabruk, det är svårt att definiera vad som är vad och sätta fingret...

Simon Påvals / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-07

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 M 2/2021-2022

Tack, herr talman! Tack till ledamoten Bergbo för det anförandet. Jag vill lyfta upp det som ledamot Bergbo sade just kring anhöriga och anhöriga barn och vikten av att hjälpa anhöriga barn till ett så normalt liv som möjligt, ett liv där man hela tiden slipper utsättas och exponeras för det beroendet som en anhörig...

Simon Påvals / Replik / Remissdebatt / 2022-03-07

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 M 2/2021-2022

Tack, herr talman! Debatten eller diskussionen kring stigmat är väldigt intressant. Som tidigare nämnts så leder ju diskussioner ofta till att stigmat försvagas. Ledamoten Eriksson satte fingret på en väldigt viktig sak, det här med attityder och hur man, som ledamoten sade tidigare, ombord hade väldigt förlåtande attityd och hade en väldigt liberal attityd -...

Simon Påvals / Replik / Remissdebatt / 2022-03-07

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 M 2/2021-2022

Tack, herr talman! Vi ser samma trend också med tobaken som har varit väldigt tydlig under 90-talet. Jag har bekanta som pratar om att rökte du inte ombord så var du lite utanför och det var lite svårt. Men det gäller också samhället generellt. När jag var liten, jag är född 1986, så satt folk...

Simon Påvals / Replik / Remissdebatt / 2022-03-07