Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, fru talman! Tiden är i allra högsta grad en aspekt när vi pratar om vilka åtgärder som ska göras och när de ska göras för att säkra vår sjöfågelstams fortlevnad och då speciellt när det handlar om ejderns möjligheter till en framgångsrik häckning. Vi riskerar att inom loppet av bara några år tappa en...

Simon Påvals / Anförande / Enda behandling / 2021-04-14

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, fru talman! Det ska det absolut göra. Jag anser inte heller att vi behöver slösa mer tid än vi har på självaste dialogen. Jag tycker att vi ska testa frågan så fort det går. Jag har också tyckt det tidigare. Jag anser, som tidigare har sagts, att utskottets behandling har varit väldigt bra. Jag...

Simon Påvals / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-14

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, fru talman! Jag ser inte det här som en fråga som egentligen ska hanteras blockpolitiskt utan även sakligt framförallt, precis som ledamot Holmström sade. Jag gör bedömningen att det inte ändrar frågan i sak. Jag gör bedömningen att de åtgärder som ska göras väljer vi själva. Men den tid det tar att driva den...

Simon Påvals / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-14

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, fru talman! Nej, jag håller inte alls med om att det är politik i den här frågan. Det här klargör ju vad vi ska göra och när vi ska göra det. "Bör" är ett starkare ord än "kan", det är det. Jag vet att i utskottsarbetet så landar man ofta på enskilda ord. Samtidigt...

Simon Påvals / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-14

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, fru talman! Det skulle vara ett alternativ att ta det tillbaka till utskottsbehandlingen, absolut. Men återigen är tiden också en aspekt. Jag tycker att det är av allra största vikt att vi får den här behandlingen färdig och därför tog jag beslutet att ta det i salen istället för tillbaka till utskottet. Det som...

Simon Påvals / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-14

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, fru talman! Tack ledamot Lindholm för den kommentaren. Jag håller med om att den liggande skrivningen kan tolkas så att man inleda diskussion nu, men jag har också hört dem som säger att det inte kan tolkas så. Det är just luddigheten i skrivningen som jag anser att skulle behöva åtgärdas. Jag tycker att...

Simon Påvals / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-14

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, herr talman! Jag håller helt med ledamot Lindholm om att vi inte ska fördröja processen ytterligare. Det är därför som jag tar det i salen istället. Vi har lite olika åsikter kring vad de här olika skrivningarna innebär. Jag tänker att det är lika bra att ta det i salen direkt och så får...

Simon Påvals / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-14

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, herr talman! Jag har fått veta att det här inte kommer att fördröja processen ytterligare. Vi kommer att kunna klubba det här betänkandet idag och röstningen kommer att kunna genomföras idag. Det var precis just därför som jag valde att ta detta i salen för att vi inte skulle behöva ta det tillbaka till...

Simon Påvals / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-14

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, herr talman! Bedömningen till varför vi bordlade det ärende, ledamot Valve, har ju också att göra med att jag hade fått intrycket att det var flera partier som hade önskat uttala sig men inte var redo förra gången. Jag ansåg också att det fanns ett mervärde i den saken. Jag hoppas att vi kan...

Simon Påvals / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-14

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, herr talman! Jag får tacka ledamot Toivonen för det stöd han för ändringsförslaget. Jag vill göra en liten klarering bara. Det är inte ett klämförslag som här har framställts, utan ett förslag till ändring i motiveringen. Anledningen till det är dels att det i så fall skulle ha stridit mot det som står i...

Simon Påvals / Replik / Enda behandling / 2021-04-14

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, herr talman! En del är vi överens om, men inte just det att vi inte ska inleda dialogen med EU-kommissionen först. Det är min bestämda åsikt att ett sådant arbete behöver genomföras i dialog med EU. Det är också intressant att majoriteten eventuellt håller på att göra blockpolitik av den här saken. Mitt anförande som...

Simon Påvals / Replik / Enda behandling / 2021-04-14

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, herr talman! Jag vill ändra lydelsen under rubriken "Utskottets av situationen". Lydelsen som gäller lyder: "Parallellt kan enligt utskottet även en dialog inledas med EU-kommissionen om eventuella aktiva örnbegränsande åtgärder såvida säsongens passiva åtgärder inte når önskvärt resultat". Jag skulle vilja ändra lydelsen till: "Parallellt bör även en dialog inledas med EU-kommissionen...

Simon Påvals / Anförande / Enda behandling / 2021-04-14

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen F 4/2020-2021

Tack, herr talman! Åland har haft en relativt god inflyttning under 2020 och intresset för att flytta till landsbygd och skärgård har ökat i allmänhet, både i Sverige och Finland under coronapandemin. Det finns en risk dock för att konkurrensen kommer att bli ganska hård inom den närmaste framtiden, de som har funnit att landsbygd...

Simon Påvals / Fråga / Föredras / 2021-04-14

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen F 4/2020-2021

Tack, talman! Statsrådet utnämnde 8 oktober 2020 en parlamentarisk arbetsgrupp för att förbättra möjligheterna för glesbebyggda områden i Finland. Fyra konkreta förslag togs fram som delvis inspirerade av den norska modellen för att ge människor incitament att flytta till glesbygdsområden. Skattelättnader på lön för de som flyttar, möjlighet att dra av studielån, slopade arbetsgivaravgifter för...

Simon Påvals / Tilläggsfråga / Föredras / 2021-04-14

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen F 4/2020-2021

Tack, herr talman! Precis, det låter väldigt bra. Vilka arbetsmarknadsåtgärder tror näringsministern det bör tas till utöver bostadsfrågan? Den andra frågan, finns det behov av klargörande definitionerna på Åland av landsbygd, glesbygd, skärgård i relation till motsvarande definition i fastlandet, för att exempelvis kunna öka samarbete med riket kring de här sakerna som exempelvis presenterades...

Simon Påvals / Tilläggsfråga / Föredras / 2021-04-14

Ändring av miljökonsekvensbedömningar LF 19/2020-2021

Tack, herr talman! Från Liberalernas sida så tycker vi det är intressant att få behandla det här, speciellt jag som sitter i social- och miljöutskottet. Som jag bedömer det är det preciseringar av vad som ska beaktas i bedömningar ifall ett projekt behöver MKB eller icke. Det är mindre förändringar av formell karaktär. Men ack...

Simon Påvals / Anförande / Remissdebatt / 2021-04-12

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

Tack, herr talman! Tack till ledamot Holmström för ett sakligt och bra anförande. Mycket av det som ledamot Holmström lyfte fram har jag själv tänkt på under helgen och under förra veckan, delvis kring debattklimatet och vissa har använt ett argument mot - jag säger inte att Holmström har gjort det - att oppositionen ska...

Simon Påvals / Replik / Enda behandling / 2021-04-12

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

Tack, herr talman! Det är klart att den här är frågan är obekväm för regeringspartierna, det märks. Den är obekväm även för det parti som vicelantrådet själv tillhör. De vinklar som har kommit fram i den här debatten är just kring att man ska prioritera ekonomin istället för den här frågan, lite som Holmström var...

Simon Påvals / Replik / Enda behandling / 2021-04-12

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

Tack, talman! Livliga debatter tenderar att få en och annan spinoff. En av dem så har varit just det som ledamoten Silander pratade om i slutet av sitt anförande. Detta att det har varit ett argument från dels lagtingsledamöter men också från andra partirepresentanter att det är gammalt groll och gammal ost som står bakom...

Simon Påvals / Replik / Enda behandling / 2021-04-12

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

Herr talman! Det var alltså inte min mening, ledamot Silander, att säga att Silander har gjort något uttalande. Det har gjorts, i dagens tidning har det gjorts och det har gjorts på sociala medier. Som också nämndes tidigare så tar sociala medier och tidningar en aktivare roll idag i debatten. Den kommer in i lagtingsrummet...

Simon Påvals / Replik / Enda behandling / 2021-04-12

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, herr talman! Jag vill börja med att meddela att jag är mycket stolt över att ha varit med och bidragit till detta betänkande i social- och miljöutskottet. Det nämndes tidigare att det kanske inte är så många som läser betänkanden eller tittar på debatten, men jag kan intyga att det är ganska många som...

Simon Påvals / Anförande / Enda behandling / 2021-04-12

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, fru talman! Tack ledamot Egeland för det anförandet. Den här diskussionen kring de aktiva och passiva åtgärderna har vi fört i utskottet. Det gläder mig också att utskottet inte stänger dörren för aktiva åtgärder av olika slag. Hur bedömer ledamot Egeland effektiviteten av skyddsjakt om man jämför det med andra aktiva åtgärder, som exempelvis...

Simon Påvals / Replik / Enda behandling / 2021-04-12

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, fru talman! För decimering av havsörnsstammen kunde jag tänka mig att man i stället måste gå till roten med det och i så fall är det istället boet vi bör prata om. Att försöka få till en decimering genom jakt tror jag personligen inte att är så effektivt. Det som ledamot Egeland nämnde är skrämselåtgärder...

Simon Påvals / Replik / Enda behandling / 2021-04-12

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, herr talman! Jag tycker att det är ett väldigt bra förslag. Den texten som ligger just nu är lite luddig och går att tolkas lite som man vill. Jag tycker att det är viktigt att den texten konkretiseras. Jag kan tycka att det är ett väldigt bra förslag att vi faktiskt inleder de åtgärderna...

Simon Påvals / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-12

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, herr talman! Tack för anförandet ledamoten Valve. Jag håller helt med om att det var ett väldigt bra arbete som utfördes. Det var väldigt givande på många sätt. Ett mål som jag i alla fall hade och som jag tror att många andra ledamöter i utskottet hade var att detta inte får bli enbart ett...

Simon Påvals / Replik / Enda behandling / 2021-04-12

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, herr talman! Precis. Jag tycker att det här skulle behöva preciseras lite mera här i efterhand kring när det här parallelt ska inledas. När ska vi inleda diskussioner med kommissionen? Kan de inledas omgående så behöver det inte innebära att de aktiva åtgärderna behöver inledas omgående. Det handlar om att processen med att diskutera...

Simon Påvals / Replik / Enda behandling / 2021-04-12

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, herr talman! Jag önskar få understöda förslaget om bordläggning.

Simon Påvals / Replik / Enda behandling / 2021-04-12

Ändring av miljökonsekvensbedömningar LF 19/2020-2021

Tack, herr talman! Precis så, enklare förhoppningsvis från båda hållen, att det är enklare för verksamhetsutövaren att veta vad som har beslutas och varför, men också att det gör förfarandet enklare för myndigheten. Vi vet att vi har en väldigt pressad myndighet inom ÅMHM. Vi vet också att dessa resurser finns och att de kan...

Simon Påvals / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-04-12

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Tack, herr talman! Vicelantrådet Jansson hävdar att det är oppositionens fel att den här frågan har fått uppmärksamhet. Jag anser att den frågan är lite felvänd på tidslinjen. Det är nog vicelantrådet Janssons egen markering som har fått ganska mycket uppmärksamhet i finsk media som provokativ, som grundlagsstridig. Där till och med lantrådet Thörnroos själv...

Simon Påvals / Replik / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Tack, talman! Självstyrelsepolitiska nämndens utlåtande från 12 december, tror jag det var, hävdar vicelantrådet att han har i ryggen, men det har ingenting att göra med den här markeringen som gjordes. Att den markeringen som vicelantrådet gjorde är grundad på det på något sätt. När jag läser tidningsledarna brukar jag alltid se till att...

Simon Påvals / Replik / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Tack, herr talman! Jag får lite intrycket, dels av ledamoten Högman och tidigare utlåtande från regeringsparter som har valt att uttala sig i frågan i dag, att man dels inte riktigt har varit med på tåget från första början med det här agerandet som vicelantrådet Harry Jansson har gjort och att man nu försöker sitt...

Simon Påvals / Replik / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Tack, talman! Det betyder också att man måste stå bakom det som görs, såklart. Vicelantrådet Harry Jansson har gjort sig tydlig här att hela regeringen står bakom och har stått bakom det agerandet som nu har genomförts och oavsett vad det betyder så är det faktum att det inte är så många andra vi har...

Simon Påvals / Replik / Enda behandling / 2021-04-07

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Tack, herr talman! Jo, jag delar till mångt och mycket den känsla som ledamoten Josefsson uttryckte i sin insändare angående att någonting inte riktigt stämmer. Vi nya som kom in i lagtinget från arbetslivet vill jobba lösningsfokuserat och jobbar med sakfrågor. I mångt och mycket pratas det om vad som har hänt för fem,...

Simon Påvals / Replik / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Tack, herr talman! Jag ska inte heller säga att vi står här med svaren på frågorna. Precis som Josefsson gjorde i sin insändare så presenterade han inte heller ett svar på den här frågan. Jag tycker faktiskt att det är på sin plats i och med att det svaret ska komma från lagtingets. Det svaret...

Simon Påvals / Replik / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Tack, herr talman! Ledamoten Fellman avslutade sitt anförande med att prata lite om parlamentarismen och sättet vi hanterar den just nu. Det är ett intressant resonemang och en diskussion som har kommit i gång och som verkar flika in vad än vi pratar om. Det finns en anledning till det. Det finns också en anledning...

Simon Påvals / Replik / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Tack, herr talman! Återigen, det finns anledning till att det förra systemet ändrades också. Det kanske är så att det här sättet vi arbetar på nu också är i en förändringsprocess, det är det som vi just bara ser just nu. Missnöjet väcks över vad det leder till och vi kanske måste bestämma om vi...

Simon Påvals / Replik / Enda behandling / 2021-03-29

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.-31.12.2020 NRB 1/2020-2021

Tack ledamot Eriksson för den redogörelsen. Passligt nog så har ledamot Eriksson slips med Kalmarunionens flagga idag. Det nordiska samarbete, kanske inte som det såg ut på den tiden men som det ska se ut i framtiden är ett av de viktigaste uppdragen just nu för Nordiska rådet att reda ut. Coronan har tagit tempen...

Simon Påvals / Replik / Föredras / 2021-03-29

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.-31.12.2020 NRB 1/2020-2021

Tack, herr talman! Ja, man ska väl sikta mot stjärnorna och landa i molnen då kanske. Ledamoten Eriksson är på rätt plats för att kunna påverka något i den riktningen. Den gemensamma tidszonen tror jag att är oerhört mycket viktigare än vi tror. Tiden är relativ på många sätt, men vi tar den ofta för...

Simon Påvals / Replik / Föredras / 2021-03-29

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.-31.12.2020 NRB 1/2020-2021

Tack, herr talman! Jag vill tacka ledamot Holmström för ett bra anförande. Det var också trevligt att Norden tar en lite fredligare kontakt med Skottland än vad de gjorde år 793 vid attacken vid Lindisfarne. Det gläder mig. Det gläder mig också det klimatarbete som planeras att göras. Jag tycker att det är intressant just den...

Simon Påvals / Replik / Föredras / 2021-03-29

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.-31.12.2020 NRB 1/2020-2021

Tack, herr talman! Vid första åtanke så känns det främmande, men när man tar det ett varv till så börjar man tänka att vi har ju väldigt mycket gemensam kultur och gemensam historia med Skottland likväl som med Island, Grönland och övriga grannar vi har runt om oss. Detta är nog en intressant tanke som...

Simon Påvals / Replik / Föredras / 2021-03-29

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.-31.12.2020 NRB 1/2020-2021

Tack, herr talman! Jag tackar också ledamot Wille Valve för ett bra anförande. Det känns tryggt att ha den delegationen vi har just nu i nordiska rådet. Vi ser fram emot de kommande åren. När ledamoten Valve pratade om att vi ska tänka på barnen, vi ska ta hand om de svaga i vårt samhälle...

Simon Påvals / Replik / Föredras / 2021-03-29

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.-31.12.2020 NRB 1/2020-2021

Tack, herr talman! Jo och en annan sak som jag skulle vilja diskutera med ledamot Valve som medlem i gränshindersgruppen är just kring tidsskillnaden och åter igen det förslag som kom från Åland år 2019, på initiativ av Mikael Staffas och den delegationen. Finns det en chans att vi i den gruppen skulle kunna framföra...

Simon Påvals / Replik / Föredras / 2021-03-29

Åland behöver fler artrika vägar MOT 12/2019-2020

Tack, herr talman! Allteftersom behandlingen gick i utskottet så blev det alltmer intressant. Även under hörandeprocessen som innehöll en synnerligen väl komponerad hörande lista, där ska utskottet ha. Under den processen blev det allt tydligare att frågan är viktig på flera plan. Det framkommer också i utskottsbetänkandet i övrigt, i motiveringen. Jag vill tacka...

Simon Påvals / Anförande / Enda behandling / 2021-03-22

Åland behöver fler artrika vägar MOT 12/2019-2020

Tack, herr talman! På ett sätt så är jag förvånad att inte ledamoten Holmström skrev under vår reservation och ansåg att den här motionen skulle godkännas i sakfråga. På ett annat sätt politiskt, så jag är inte alls förvånad, för att jag förstår att HI i den här frågan och i flera frågor står lite...

Simon Påvals / Replik / Enda behandling / 2021-03-22

Åland behöver fler artrika vägar MOT 12/2019-2020

Tack, herr talman! Jag håller helt med. En jättebra behandling. Väldigt intressant, jag är synnerligen glada över de skrivningarna som fick genom motiveringen och jag bara hoppas att den här frågan får sin rättmätiga behandling i praktiken också när den ska göras praktik av den. Holmström nämnde att vi behöver nya folk uppbåd liksom det...

Simon Påvals / Replik / Enda behandling / 2021-03-22

Åland behöver fler artrika vägar MOT 12/2019-2020

Tack, herr talman! I det här ärendet anser jag att oppositionsledamöternas uppsåt har varit ärligt. Det är en viktig fråga, när vi till och med har begärt majoriteten i utskottets åsikt kring detaljer i klämmen som vi faktiskt var beredda att ändra på, vi som var motionärer. När det ändå där inte heller gick vidare....

Simon Påvals / Repliksvar / Enda behandling / 2021-03-22

Åland behöver fler artrika vägar MOT 12/2019-2020

Tack, herr talman! Anledningen till att vi reserverade oss är egentligen två delar. Den ena är att vi inte har fullt förtroende för att det den ministära landskapsregeringen säger faktiskt kommer att genomföras i praktik. För det de säger är de facto olika. Två ministrar säger olika saker. Den andra orsaken till varför man som...

Simon Påvals / Repliksvar / Enda behandling / 2021-03-22

Åland behöver fler artrika vägar MOT 12/2019-2020

Tack, herr talman! Jo det är så också att de inbitna politiker som sitter här i salen kanske himlar med ögonen och suckar, nu kommer den nya lagtingsledamöter som säger att vi måste ändra på ordningen och på principerna och praxis. Det är alltid nya som har gjort det varje år och sedan kommer de...

Simon Påvals / Repliksvar / Enda behandling / 2021-03-22

Åland behöver fler artrika vägar MOT 12/2019-2020

Tack så mycket. Jag ska säga också, att det säger väldigt mycket om det här parlamentet, att vi har möjlighet att föra den här diskussionen på ett sakärende. Att vi har en talman som tillåter den här diskussionen, som är kopplad till det på det här sättet. Det gör att vi kan gå vidare i...

Simon Påvals / Repliksvar / Enda behandling / 2021-03-22

Åland behöver fler artrika vägar MOT 12/2019-2020

Det skulle jag kunna tänka mig att vara. Jag är också beredd att kunna sänka hastigheten säsongsvis, på vissa avsnitt. Det som framkom under hörandeprocessen och i behandlingen är att man kan klippa på olika sätt. Det behöver inte vara antingen eller, utan att det faktiskt finns olika höjd, olika tekniker, som man kan använda...

Simon Påvals / Repliksvar / Enda behandling / 2021-03-22