Sagt i salen

1 - 50 av totalt 173 tal

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2022-2023

Talman! Jag måste väl upprepa det jag sade. Jag tycker att vi ska ha kostnadstak på samtliga poster när det gäller budgeten. Det här är inget undantag. Däremot så får jag den inställningen, som är helt okej, att ledamoten Pettersson säger att när det gäller skärgårdstrafiken så ska vi inte införa något slags kostnadstak, men...

Mika Nordberg / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-01-18

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2022-2023

Talman! I min värld så om man har ett kostnadstak till exempel inom privatekonomi, inom ett företag eller inom en kommun inom landskapet så då vet man att man har en viss summa pengar. När de pengarna är slut då borde det få konsekvenser. Men vad ledamoten Juslin nu säger är att den stunden kommer...

Mika Nordberg / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-01-18

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2022-2023

Talman! Jag måste ju ändå nämna det i den här replikväxlingen. Jag tycker att ledamoten Juslin inte var så positivt inställd ändå till de investeringar för att sänka driftskostnader som undertecknad var med i förra regeringen och jobbade fram när det gäller till exempel västra Föglö. Skulle de infrastrukturprojekt vad gäller investeringar på land med...

Mika Nordberg / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-01-18

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2022-2023

Tack, talman! Jag kommer i mitt anförande att lyfta en fråga som jag vill ställa till lagtinget. Jag kommer att sluta med en uppmaning. Det är ju positivt med en tilläggsbudget som resulterar i ett överskott som det nu verkar för år 2022. Det som jag ändå anser att man behöver lyfta är de ca...

Mika Nordberg / Anförande / Remissdebatt / 2023-01-18

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2022-2023

Talman! Absolut, det kommer att vara en utmaning och det var också därför som jag kom med det tipset. Ska man inom nästa regeringsperiod på något sätt och vis kunna göra någonting seriöst åt ekonomin, då behöver man sätta sig ned och först komma överens om hur man ska ladda de här ramarna. Det är...

Mika Nordberg / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-01-18

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2022-2023

Tack, talman! Jag har ju hört väldigt många olika datum för när man tror att det här nya ekonomiska ramverket ska vara "up and running". Jag är lite pessimistiskt lagd för jag tror inte att allt kommer att vara klart till sommaren. Jag kanske har fel. Men där igen säger jag att man ska först...

Mika Nordberg / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-01-18

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2022-2023

Talman! Det är svåra frågor och det väcker mycket känslor och åsikter. Men problemet är just det som jag var inne på, när är rätt tid att ta de här? Nu är det liksom historia som vi pratar om. Vi pratar alltså om de sista månaderna på år 2022 där pengarna inte räckte till för...

Mika Nordberg / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-01-18

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2022-2023

Talman! Så är det. Jag tycker själv att man kanske har pratat lite för mycket till och med om skärgårdstrafiken och alla problem i förhållande till mycket andra kostnader som vi har. Men det är ju samma sak tycker jag med alla kostnader som plötsligt stiger väldigt mycket och vi bara kör på i gamla...

Mika Nordberg / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-01-18

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2022-2023

Talman! Det kanske var ett visst missförstånd. Jag tycker absolut inte att man bara ska göra det inom skärgårdstrafiken. Jag tycker att man ska göra det generellt sett överallt. Det är ju det som är hela idén med de nya ekonomiska ramarna. Du ska lägga ett tak där det ska hålla sig innanför. När det...

Mika Nordberg / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-01-18

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2022-2023

Talman! Förvisso så måste man förhoppningsvis även särskilja på investeringskostnader och driftskostnader även med det här nya regelverket. När man pratar om ramar så i min värld, trots att det är en ram för en avdelning, så är det ändå skillnad på investeringar och drift. Därför så tror jag att även fast vi har ett...

Mika Nordberg / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-01-18

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2022-2023

Jag talade i mitt anförande om de 3 miljoner euro som bränslet har förorsakat i tilläggskostnader. Bränslet kommer ju från de fartyg som trafikerar i skärgården, de har ju sina rutter och de har liksom sin funktion att fylla. Så fort du börjar ändra i turtäthet och annat så påverkar det ju de facto servicenivån. En...

Mika Nordberg / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-01-18

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2022-2023

Talman! Det är ju så att alla förändringar får konsekvenser. Men min retoriska fråga var, hur högt måste bränslepriset stiga före vi på riktigt måste ta den här diskussionen om att till exempel ändra i turlistor? Är det okej med 1,50 kostnad per liter? Är det okej med 2 euro per liter för dieseln? Kör vi...

Mika Nordberg / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-01-18

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2022-2023

Tack, talman! Jag kan hålla med ledamoten Salmén att det kan bli lite rundgång ibland.

Mika Nordberg / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-01-18

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2022-2023

Talman! Om ledamoten Juslin skulle ha hållit sig till fakta så kanske han hunnit med Skarven. Nu beklagar jag att jag måste ta replik när han inte kunde hålla sig till fakta. Västra Föglö kostade inte 100 miljoner. Här blandar man med siffrorna. Västra Föglö plus östra Föglös investeringar av hamnar och broar var 40 miljoner euro....

Mika Nordberg / Replik / Remissdebatt / 2023-01-18

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2022-2023

Talman! Ja, fakta är att den naturen som skulle ha blivit berörd kostar ungefär 400 000 liter diesel årligen, om man vill räkna på det.

Mika Nordberg / Replik / Remissdebatt / 2023-01-18

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2022-2023

Talman! I minister Höglunds öppning av sitt anförande så nämnde han likviditeten. Jag kanske inte var tillräckligt uppmärksam, men han nämnde siffran 60 miljoner som likviditet vid årsskiftet om jag förstod rätt. Sedan nämnde han också fastighetsverkets 18 miljoner. Var det så att de ingick i dessa 60 miljoner? Eller var det 60 på landskapet plus 18? Jag...

Mika Nordberg / Replik / Remissdebatt / 2023-01-16

Uppföljning av det jämställdhetspolitiska målet ekonomisk jämställdhet M 2/2022-2023

Talman! Jag tänkte att jag inte skulle säga någonting, men jag måste ändå. Jag kunde inte låta bli. Efter att ha hört på debatterna idag så tycker jag att det har framställts som om alla kvinnor vore offer som måste ta hand om sina barn. Jag tror ju de facto att det finns många kvinnor...

Mika Nordberg / Replik / Remissdebatt / 2023-01-11

Uppföljning av det jämställdhetspolitiska målet ekonomisk jämställdhet M 2/2022-2023

Tack för det! Den andra saken som också har lyfts här lite är förutsättningarna för kvinnor att komma fram på olika områden. Man har också idag pratat om företagande. Jag har inte uppfattat något konkret problem som har lyfts upp och som skulle hindra en kvinnlig företagare att vara företagare. Men jag kanske har missat...

Mika Nordberg / Replik / Remissdebatt / 2023-01-11

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, talman! I ledamot Manséns anförande så nämnde han att nollalternativet är inget alternativ. Då skulle jag gärna ha ett förtydligande där för att det finns ju de facto alternativa fossilfria drivmedel som till exempel miljödiesel. Förvisso är det dyrare, men dock ändå. Vi har ju en rätt stor skärgårdsflotta och att liksom byta ut...

Mika Nordberg / Replik / Enda behandling / 2022-12-14

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Talman! När man pratar om de här planerna tycker jag att man har också diskuterat många gånger att hur skulle de här planerna resultera i någonting konkret? Det är ju så att även fast det här lagtinget nu skulle ta en plan så är det ju så att varje val så kommer det in ungefär...

Mika Nordberg / Replik / Enda behandling / 2022-12-14

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Talman! Jag tänkte kommentera lite angående Prästösundsbron som ledamot Gunell tog upp sitt anförande. Det kanske finns en form utav klokskap trots allt i det som finans- och näringsutskottet kom fram till. Det säger jag inte för att på något sätt och vis vara emot en Prästösundsbron, men frågan är ju vad betydelsen av den...

Mika Nordberg / Replik / Enda behandling / 2022-12-14

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Talman! Det här hattifnatt kanske är något som Hållbart Initiativ kan mera beskriva i ett annat skede vad det innebära. Jag vet bara att i den här salen har man talat i tiotals år om skärgårdstrafiken. Det är sedan 90-talet när lagtinget fick ta över det ekonomiska ansvaret för skärgårdstrafiken. Det har varit i debatt...

Mika Nordberg / Replik / Enda behandling / 2022-12-14

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Talman! Jag reagerade på ledamoten Röbloms beskrivning av årtalet 2030. Det beskrevs nästan som ett avgrundsliknande stup som ligger framför en deadline. Är det inte risk att man målar upp en väldigt negativ bild istället för att man ska tro att man ska åstadkomma någonting positivt som det ändå är? Det sker utveckling på många...

Mika Nordberg / Replik / Remissdebatt / 2022-11-23

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Talman! Jag har ju sett det här året 2030 i olika dokument som en målsättningen, en gemensam målsättning som man lägger framför sig. Tittar man till exempel på bilindustrin så har de en målsättning att försöka fasa ut den fossila förbränningsmotorerna i fordon fram till 2030. Jag tror ju inte i min vildaste fantasi att...

Mika Nordberg / Replik / Remissdebatt / 2022-11-23

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack för det, ledamot Röblom. Ett skärgårdsmeddelande är säkert jättebra. Men tyvärr så är inte ett skärgårdsmeddelande lösningen på Ålands skärgårdstrafik, hur vi ska lösa den i framtiden. Även fast vi skulle komma med ett meddelande nu så är det ungefär åtta månader av aktivt arbete kvar på den här mandatperioden efter att vi kommer...

Mika Nordberg / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Talman! Det var just därför jag var inne på det, jag tror inte att Ålands landskapsregering inom en snar framtid kommer att bygga nya fartyg. Jag tror att det här konceptet med att hitta bra begagnade fartyg är någonting som Åland kommer att få räkna med som framtida projekt. Det är en kommentar. I mitt...

Mika Nordberg / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Talman! Jag vet inte om tiden räcker till. Men kort säger jag så här, att hitta bra begagnade fartyg, jag tror att det är detta som kommer att hända under nästa mandatperiod. När det gäller stora infrastrukturella satsningar så är jag tillbaka till att de behöver ha kvalificerad majoritet här i salen. Kanske så enkelt...

Mika Nordberg / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, talman! Vad jag känner till så finns det ingen i Moderaterna som på något sätt och vis skulle ha motsatt sig ett tunnelmeddelande. Anklagelsen om att Moderaterna skulle ha något att göra med att stoppa ett tunnelmeddelande, det känner jag inte igen. Min privata uppfattning när det gäller kostnaderna för skärgårdstrafiken är att jag...

Mika Nordberg / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Talman! Jag tror att vi alla känner till att ledamoten Pettersson är bland de största tunnel ivrarna här salen. Bra så. Men varför 500 000? Vad exakt ska man göra för de pengarna? Det finns inget underlag för det. Här blir man anklagad att vi inte vet vad vi pratar om. Men jag tror det...

Mika Nordberg / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, talman! Det kunde inte sägas bättre än vad ledamoten Pettersson just sade. "Målet är inte att bygga en tunnel". Ja, men om inte det är målet, då behöver vi inte sätta 500 000 på att komma med några slags utdragna löften om att vi ska nog göra det här, men vi ska ändå inte...

Mika Nordberg / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, talman! Jag kan bara instämma i tidigare talare att ett tunnelmeddelande vore ganska bra. Jag tror också att man från infrastrukturavdelningens sida behöver ha material och beredning i så här stora frågor och i viss mån så saknar jag det.

Mika Nordberg / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Vi ska inte utvidga diskussionen på det viset. Men under förra mandatperioden så var jag ansvarig för infrastrukturprojekt som hade startats av tidigare regeringar och vi fortsatte. Det fanns ett flertal omröstningar med majoritet för det. Men erfarenheten efter detta, när man också har fått begrunda lite hur allt slutade, så är att man har...

Mika Nordberg / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Talman! Jag ska i mitt anförande lite specificera orsakerna till varför vi i Moderaterna inte kan omfatta de tre meningar som man hittar på sidan 190 i budgeten som handlar om tunneln. Jag vill börja med att gå tillbaka till 2019 då vi skrev regeringsprogrammet. I regeringsprogrammet står det så här: "Landskapsregeringen avser att bygga en...

Mika Nordberg / Anförande / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Talman! Det har sagts tidigare här i salen från övriga regeringspartier, samarbetsparter till exempel Obunden Samling, att vi kanske inte har samma uppfattning i exakt alla frågor. Jag började mitt anförande med att säga att det är tre meningar i den här tjocka boken, på sidan 190, som vi i Moderaterna nu har svårt med....

Mika Nordberg / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Ja, det var en enkel fråga att svara på. Det är nämligen så att det spelar liksom ingen roll vad det är för slutresultat som man kommer fram till både i skärgårdsmeddelandet, förmodligen i tunnelmeddelandet och förmodligen i de flesta stora övriga satsningar, för det är väldigt svårt att hitta en kvalificerad majoritet i det...

Mika Nordberg / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, talman! Det ligga någonting i vad ledamot Gunell förde fram. Kanske är det så att nästa mandatperiod behöver delvis börja med lagtingsordningen som fastställer att större projekt ska ha kvalificerad majoritet. Kanske det behöver vara en sammansättning av samtliga partier för att driva igenom stora infrastrukturella projekt framledes. Det är fullt möjligt. Den här...

Mika Nordberg / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Det var ju därför som jag inledde i anförandet att från Moderaternas sida så skulle vi gärna ha ett tunnelmeddelande till lagtinget för att vi här i salen skulle få olika fakta på bordet. Hur stor del i finansieringen kommer t.ex. från bompeng och avgifter etc. Hur ser det ut när det gäller finansieringsbiten? Vad...

Mika Nordberg / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Jag försökte beskriva i samband med mitt anförande att för att komma fram till den slutliga prislappen och vad detta eventuellt kommer att kosta, så krävs det mycket mera utredningar. Det krävs mycket mera än vad man åstadkommer med 500 000. Man har tidigare under min ministertid pratat om att en provborrning åtminstone ligger närmare...

Mika Nordberg / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Talman! Den här diskussionen hade vi också under förra mandatperioden, jag var lite skeptisk då och i viss mån är jag det fortsättningsvis, men jag tror att det är någonting som man absolut behöver pröva och fundera på. Problemet blir precis att vi kommer ändå tillbaka till hur mycket pengar, skattemedel, ska vi ladda det...

Mika Nordberg / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Det brukar höras utan att jag sätter mikrofonen på, men för att övriga också ska höra så är det väl lika bra att ha den på. Talman! När det gäller den frågan så tror jag att den ska ställas till Centern i så fall. Men när det gäller själva omröstningen så får vi väl invänta...

Mika Nordberg / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Talman! Jag har noterat att i vissa motioner så har man försökt sig på det konststycket att villkora olika saker, men det är inte svårare än att man kan ta en sådan kostnad för en tunnelutredning i en tilläggsbudget i början på året om det behövs. Jag är mycket skeptisk till att villkora olika anslag....

Mika Nordberg / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Talman! När det handlar om att på lång sikt få finanserna på rätt köl så har jag funderat på den här frågan och kunde inte låta bli att ta replik. Jag tror att det har mycket att göra med själva regeringsbildningen efter ett val. I och med att ministrarna idag inte har personliga sekreterare eller...

Mika Nordberg / Replik / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Talman! Här i salen många gånger så tycker jag att det finns väldigt mycket lösningar och expertis för hur allt borde gå till. Men när man har suttit runt regeringsbordet, som också finansministern har gjort, så vet man att det är enkelt att säga att man ska få det här budgetmomentet ner och oftast är...

Mika Nordberg / Replik / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Talman! I ledamotens anförande tyckte jag att det kom vissa beskyllningar på moderaterna, att vi inte skulle vara villiga att hitta långsiktiga lösningar för skärgården och övriga infrastrukturfrågor. Jag tycker att vi var ganska tydliga i vårt anförande idag. Ska det lyckas med långsiktiga lösningar så behöver vi ha en bred parlamentarisk förankring här i...

Mika Nordberg / Replik / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, talman! När det gäller att hitta en konsensus i frågor eller hitta en bred majoritet så tror jag att de ekonomiska ramarna absolut är något som är helt omöjligt att säga att de ska vi inte prata om. Vi ska prata om serviceutbud. Vi ska prata om allt annat, men vi får inte prata...

Mika Nordberg / Replik / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Fru talman! När det gäller infrastrukturprojekt så är det ju viktigt att de kommer till i rätt ordning. Det är väl det man får säga angående Dånöbron att frågan är om allt kom till i rätt ordning. Det är ju så att det är en kommunal bro och den är väl en utav de enda...

Mika Nordberg / Replik / Remissdebatt / 2022-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, ledamot Holmberg. Det var precis dit jag ville komma i min andra replik. Det är ju så att landskapet har nämligen en bro tre kilometer söderut i samma kommun, Isaksöbron. Det är landskapsregeringen som är väghållare för den vägstumpen där bron ingår. Alltså det är landskapets bro. Jag tror att ska vi försöka reda...

Mika Nordberg / Replik / Remissdebatt / 2022-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Talman! Jag blev lite fundersam över den här skrivningen på sidan 190 om det här projektet fast förbindelse. Jag undrade lite vilket projekt det var, men vi har fått höra i dag att det är tanken på en tunnel. Det är ju så att lagtinget har ju inte fått ta del av något sådant projekt....

Mika Nordberg / Replik / Remissdebatt / 2022-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, talman! Ledamoten Nordberg har nog läst åtminstone så mycket att det står i betänkandet att själva driftskostnaderna för motsvarande 10 kilometers tunnel på Färöarna ligger på cirka 2 miljoner euro i året. Så man ska inte tro att det är gratis bara för att en tunnel finns. Men min följdfråga blir, tycker ledamoten Pettersson...

Mika Nordberg / Replik / Remissdebatt / 2022-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, fru talman! Ja, det är ju vissa frågor som är lite oklara. Jag tycker ju att det rätta sättet när det gäller att starta ett så här stort projekt - för som jag ser det så är det första gången vi på allvar talar i lagtinget om att starta upp ett tunnelprojekt på det...

Mika Nordberg / Replik / Remissdebatt / 2022-11-14