Sagt i salen

1 - 50 av totalt 240 tal

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, talman! Jag vill börja med att tacka minister Höglund för det arbete som finansministern har gjort under de gångna åren. Han har hållit i börsen och lagt goda förslag. Utifrån den insyn som ministern har haft under de gångna åren så undrar jag om han kan svara på en fråga. När ungefär tidsmässigt kommer vi...

Mika Nordberg / Replik / Remissdebatt / 2023-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, talman! Under de år jag har varit med i politiken så tycker jag att det oftast har varit så att det första beskedet i samband med många budgetbehandlingar har varit ett minus streck och så har vi en ganska stor summa. Innan vi är klara med den här så har vi trollat med knäna....

Mika Nordberg / Replik / Remissdebatt / 2023-11-13

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Talman! Ledamot Pettersson målar med stora ord och kanske en myckenhet av ord. När han nämnde den första hållbarhetsagendan så sade han att hela lagtinget var enigt bakom den. Han nämnde också i sitt anförande att man kan uppfatta hållbarhetsagendan som drömmar och visioner och i viss mån abstrakt. Jag vill också påminna att finans-...

Mika Nordberg / Replik / Enda behandling / 2023-09-22

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Talman! Ser man sedan under årens lopp hur den här hållbarhetsagendan har använts här i salen i debatten så har man ibland lyft denna hållbarhetsagenda för att säga stopp och belägg vi kan inte göra den här, till exempel, infrastrukturella satsningar för då tar vi saker ur berggrunden etcetera så vi kan inte göra det...

Mika Nordberg / Replik / Enda behandling / 2023-09-22

Könsneutral lagstiftning kring graviditet LF 34/2022-2023

Talman! Jag vet inte om du någonstans i mitt anförande hittar någon värdering åt varken det ena eller det andra hållet. Jag lyfte att jag tror att det är viktigt att de barn som föds har tillgång till moderskapslådor, vilket jag också nämnde i mitt anförande. Om man en gång har gjort den fysiska handlingen som...

Mika Nordberg / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-15

Könsneutral lagstiftning kring graviditet LF 34/2022-2023

Talman! Jag tycker att ledamot Ingrid Zetterman är lite förvirrad i sina begrepp och pratade om att det här inte är vår lagstiftning. I den lag som ligger på bordet framför mig så står det Ålands lagting och det är den lagen jag pratar om nu. Ska vi ändra att det ska stå en gravid...

Mika Nordberg / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-15

Könsneutral lagstiftning kring graviditet LF 34/2022-2023

Talman! När det gäller frihet så tror jag att det är väldigt viktigt att vi som lagtingsledamöter har den friheten. Också medborgare i vårt samhälle har den friheten. Om de tycker att det är bara kvinnor som kan få barn, män kan inte få barn, då måste både jag som ledamot och medborgare i samhället...

Mika Nordberg / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-15

Könsneutral lagstiftning kring graviditet LF 34/2022-2023

Talman! Jag tror att det finns någon slags värdegrund eller någon slags vikt att få just den här lagstiftningen igenom. Tittar vi på konsekvenserna angående hur många de facto som kommer att beröras av våra 30 000 ålänningar så har vi kommit fram till att det är väldigt få. Vi pratat i hela debatten att det...

Mika Nordberg / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-15

Könsneutral lagstiftning kring graviditet LF 34/2022-2023

Talman! Det här replikskiftet visar ju att den här debatten är ute och cyklar ganska ordentligt. Alltså, den här lagstiftningen handlar överhuvudtaget inte om det ofödda barnets könstillhörighet. Den här debatten handlar om en gravid kvinna eller en gravid person. Jag tycker att vi behöver hålla oss till vad den här lagstiftningen de facto handlar...

Mika Nordberg / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-15

Könsneutral lagstiftning kring graviditet LF 34/2022-2023

Tack, fru talman! När den här lagstiftningen var uppe i remissdebatten så uttalade jag mig inte i frågan. Och ibland kan man ju fråga sig om man behöver blanda sig i alla frågor? När det gäller den här frågan så slog det mig ändå att det är väldigt många gånger som vi efter en tid...

Mika Nordberg / Anförande / Första behandling / 2023-09-15

Könsneutral lagstiftning kring graviditet LF 34/2022-2023

Talman! Det är helt korrekt och det finns säkert sådana även på Åland. Innan ett barn blir könsmoget så pratar vi om en rätt lång tid och det är inte vad den här lagstiftningen nu handlar om. Den här lagstiftningen handlar om de kvinnor som har valt att göra en handling, gå till ämbetshuset, registrera...

Mika Nordberg / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-15

Könsneutral lagstiftning kring graviditet LF 34/2022-2023

Talman! I mitt anförande så har jag varken sett ner på den ena eller andra människan som upplever att den vill göra handlingen att byta sitt juridiska kön. Det finns ingenting sådant här. Nu tappade jag den andra frågan som du hade.

Mika Nordberg / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-15

Könsneutral lagstiftning kring graviditet LF 34/2022-2023

Talman! Tack för påminnelsen där om den delen. När det gäller könstillhörighet som en individ kan välja så står det ju att det ska vara en varaktig upplevelse för den personen. Som jag uppfattar det så finns det ingen tidsgräns där. Tidigare har det varit olika kriterier som behöver vara uppfyllda om det ena och...

Mika Nordberg / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-15

Könsneutral lagstiftning kring graviditet LF 34/2022-2023

Tack, talman! Tack för det förtydligande ledamot Måtar. Jag tror att det här är liksom en mera ideologisk fråga i grund och botten än ett riktigt praktiskt problem för många ålänningar som vi har hört.

Mika Nordberg / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-15

Könsneutral lagstiftning kring graviditet LF 34/2022-2023

Talman! Historien har gett oss självstyrelse på Åland och jag tror att orsaken är att ibland så kan det vara bra att vi på Åland tänker själva. Vi har en möjlighet här att fortfarande få systemen att fungera, trots att vi har en avvikelse i vissa frågor gentemot hur det är i Finland. Så i...

Mika Nordberg / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-15

Könsneutral lagstiftning kring graviditet LF 34/2022-2023

Tack, talman! Jag tänker frågar ledamoten Valve som sitter med i social- och miljöutskottet, har man uppehållit sig någonting kring paragraf 4? I paragraf 4 så står det så här om understödets innehåll: "Landskapsregeringen beslutar om moderskapsförpackningens innehåll och fastställer det beloppsmässiga storleken på moderskapsunderstödet". Borde man inte egentligen då säga att det ska heta...

Mika Nordberg / Replik / Första behandling / 2023-09-15

Könsneutral lagstiftning kring graviditet LF 34/2022-2023

Talman! Men utifrån hela lagstiftningen och det här ändringsförslaget som kommer nu, från gravid kvinna till gravid person, så i logikens namn så ifrågasätter jag det lite. Kan man ändå ha kvar moderskapsförpackningen? Eller kommer vi att komma tillbaka till lagtingssalen en annan gång och behöva ändra också moderskapsförpackningens titulering och moderskapsunderstödets titulering?

Mika Nordberg / Replik / Första behandling / 2023-09-15

Anpassad kommunal avfallshantering LF 29/2022-2023

Tack, talman! Jag tycker att den här debatten är ganska bred. Man blandar ganska mycket mellan utförare och själva lagstiftaren. Vad jag vet så behandlar vi ju själva avfallslagen och det är ju det som är vår uppgift. Sen är det ju upp till kommunerna att se till att den efterlevs. I kommunerna har man...

Mika Nordberg / Replik / Första behandling / 2023-09-13

Anpassad kommunal avfallshantering LF 29/2022-2023

Tack, talman! Historien inom Mise känner jag rätt väl till. Det har ju varit ett antal styrelser som har varit politiskt tillsatta för att försöka följa med och styra upp själva verksamheten. Under årens lopp har det kanske varit nitiska verksamhetsledare och andra tjänstemän som har försökt kanske göra mera än vad uppdraget och lagen...

Mika Nordberg / Replik / Första behandling / 2023-09-13

Godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen mellan Finlands regering och Sveriges regering om internationell taxitrafik på väg samt överenskommelsen om ändring av överenskommelsen om internationell taxitrafik på väg RP 6/2022-2023

Tack, talman! Tack vicelantrådet för presentationen. Trots att det kanske inte är vicelantrådets eget område så är det fint att han kunde hoppa in och ta det här. Man kan ju tänka sig att taxitrafik, i och med att vi inte har någon vägförbindelse direkt mellan Åland och Sverige, inte är så aktuellt. De facto...

Mika Nordberg / Replik / Remissdebatt / 2023-09-06

Genomförande av det ändrade direktivet om användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter LF 38/2022-2023

Talman! Jag tycker att det är bra att vi i lagtinget kan lyfta det här lagförslaget i remissdebatten i dag, trots att inte ansvarig minister är på plats och kan presentera det desto mera. Läser vi de handlingar vi har fått så är det ett ganska okomplicerat direktiv som kommer från EU. Det här lagförslaget...

Mika Nordberg / Gruppanförande / Remissdebatt / 2023-09-06

Ändringar av regelverken gällande lagtingets arbetsformer samt ledamöterna i lagtinget och landskapsregeringen TMK 3/2022-2023

Talman. Bra så. Det är väl det som kanske är idén om man har en arvodeskommission som kommer fram till något, att det är det som ska gälla. Men sen vet vi ju att när de har kommit fram till ett beloppet så saknas det fortfarande lagstiftning. Så det betyder att de behöver läggas fram...

Mika Nordberg / Replik / Remissdebatt / 2023-05-31

Ändringar av regelverken gällande lagtingets arbetsformer samt ledamöterna i lagtinget och landskapsregeringen TMK 3/2022-2023

Tack talman och tack vice talman Sjögren! Jag hade ju förmånen att sitta med i den här arbetsgruppen, likt Sjögren, och det finns ju säkert olika åsikter i många av de här olika frågorna. Men det är ju bra att vi till slut kom till ett enigt betänkande. Däremot så undrar jag lite angående tidtabellen...

Mika Nordberg / Replik / Remissdebatt / 2023-05-31

Ny vägtrafiklagstiftning LF 15/2022-2023

Tack, talman! Och vi i Moderaterna och jag personligen vill börja med att tacka utskottets ordförande samt övriga medlemmar i utskottet. Som vi hörde i anförandet så har det ju varit en väldigt grundlig genomgång av det här lagförslaget och vi justerar kan man säga, vissa paragrafer. Men dessa justeringar som kanske inte verkar så...

Mika Nordberg / Replik / Första behandling / 2023-05-24

Anpassad kommunal avfallshantering LF 29/2022-2023

Talman! Jag tänkte i mitt replikskifte säga att jag tror att ändå det här att kommunerna nu får välja själva är ganska bra. I min hemkommun Jomala och i Mariehamn så tror jag att det trots allt är rätt många kommuninvånare som är rätt nöjda med den hämtning som sker idag. Och det kanske minskar...

Mika Nordberg / Replik / Remissdebatt / 2023-05-24

Anpassad kommunal avfallshantering LF 29/2022-2023

Jo, det är ju precis det som ministern var inne på att det är viktigt med flera aktörer. Och det kan ju hända att det finns kommuner på landsbygden etcetera som finner det bättre att ha ett avvikande system jämfört med centralorten. Och då tycker jag att det här är en frihet som de kommunerna...

Mika Nordberg / Replik / Remissdebatt / 2023-05-24

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, talman! Ledamoten Gunell var inne lite i sitt anförande på frågan om landskapet ska äga fartygen själva eller ha totalentreprenad. På något sätt och vis så har det sagts här i salen många gånger att vi ska ha totalentreprenad och låta de privata sköta det här. Men då har man trott att om de...

Mika Nordberg / Replik / Enda behandling / 2023-04-26

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Talman! När man hör Hållbart Initiativs gruppanförande så blir jag lite fundersam. Kommer Hållbart Initiativ överhuvudtaget att tillåta byggnation av infrastruktur, som nya vägar och hamnar, för att möjliggöra förkortade färjpass i framtiden? Jag har bilden av att man är emot all form av nybyggnation.

Mika Nordberg / Replik / Enda behandling / 2023-04-26

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Talman! Jag tror att det där är lite i betraktarens ögon, för nästan i samtliga fall när du ska bygga infrastruktur så gör du ingrepp. Det är nästan omöjligt att bygga någonting utan att det får konsekvenser, men man kan ju ändå uppnå en förbättring. Ta då det exemplet som de facto Hållbart Initiativ var...

Mika Nordberg / Replik / Enda behandling / 2023-04-26

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Talman! Jag tror att man behöver upprepa skillnaden att gå in för en totalentreprenad kontra att köpa egna fartyg. Precis som ledamoten själv sade i sitt anförande så köper man fartyg så betalar man bort dem kontant och då pratar man egentligen inte längre efter det om avskrivningsvärdena och vad båten kostade, utan man pratar...

Mika Nordberg / Replik / Enda behandling / 2023-04-26

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, talman! Jag vill säga att jag tryckte på replik rätt tidigt i anförandet. Början av anförandet var riktigt bra. Ledamoten Måtar nämnde att lagtinget borde bestämma om en pott pengar som skärgårdstrafiken skulle kosta och sedan skulle man säga till någon annan; lös det! Då skulle vi kanske inte stå här i salen och...

Mika Nordberg / Replik / Enda behandling / 2023-04-26

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, talman! Jag reagerade på ministerns anförande när han var inne på olika framdrivningstekniker. Ministern nämnde att han tror att det är handelssjöfarten som kommer att sätta framdrivningstekniken eller energislaget, så att säga. Vi vet att i handelssjöfarten så är det LNG idag som är ett av dem. Men vi vet ju också att inom...

Mika Nordberg / Replik / Enda behandling / 2023-04-24

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Men i de räkneexempel på 300 miljoner som jag tog upp så är nuvarande cirka 20 miljoners nivå gånger 15 år det som utgör 300 miljoner. Däremot så att bara fortsätta med detta påverkas förstås av energipriser och allt annat. Det var därifrån som siffrorna kom.

Mika Nordberg / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-24

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, talman! Den andra saken som jag reagerade på var när man ville lyfta fram den nya vajerfärjan, som trafikerar mellan Nagu och Korpo, som hade en incident här med en blackout, precis som ministern sade. Men då pratar vi inte om de fartygen som jag nämnde i min förra replik, alltså Elektra och Altera...

Mika Nordberg / Replik / Enda behandling / 2023-04-24

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Talman! Jag försökte i mitt anförande hålla mig på ett övergripande plan utan att gå in i specifika detaljer, vilket man säkert kan göra. Men hela idén är att vi pratar om så stora belopp när det gäller att förnya hela vår fartygsflotta att det inte kommer att vara möjligt att förnya hela flottan på...

Mika Nordberg / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-24

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Talman! Det är ju så att de här åtgärderna som behöver tas så kräver en kvalificerad majoritet, vilket jag kanske inte har nämnt i det här anförandet, men i tidigare anföranden. Jag tror att den kommande regeringen behöver hitta de här breda parlamentariska överenskommelser med kvalificerad majoritet, alltså flera än 20 ledamöter. Och tidsmässigt, när...

Mika Nordberg / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-24

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Talman! I och med att man har suttit på infrastrukturministerposten tidigare så vet man ju hur otroligt långa ledtider det är på de här olika projekten. Jag sade till min bänkgranne att det är ganska intressant det här med att elektrifiera vajerfärjor. Under min ministerperiod så stod jag här i talarstolen och i någon budgetdebatt...

Mika Nordberg / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-24

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Talman! Nr man tittar på var det lönar sig att sätta in resurser så kan man inte bortse ifrån att också se var vi idag har de största passagerarmängderna. Var har vi den största mängden fordon? Var har vi den största mängden turer i turlistor som också resulterar i den största mängden bränsleåtgång? Det är...

Mika Nordberg / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-24

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Talman! Man har ju diskuterat ifrån olika partiers sida här i lagtinget att vi behöver nya planer, vi behöver meddelande och vi behöver liksom olika dokument att förhålla oss till. Det är ju lite synd att vissa av dem som uttalar sig kanske inte var med 2013. Då var det ett helt enigt lagting som...

Mika Nordberg / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-24

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Talman! Själva handlingarna har ju ingenstans försvunnit när det gäller själva kortruttsmeddelandet. Det är väl i så fall tron på innehållet i det som eventuellt kan diskuteras och valet av de olika punkterna i kortruttsmeddelandet. Men det spelar liksom ingen roll vad lagtinget egentligen tycker eller tänker i den frågan just nu. För oberoende om...

Mika Nordberg / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-24

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, herr talman! Vi i Moderaterna förstår oppositionens frustration i denna fråga. Vi i Moderaterna trodde på kortruttsrapporten som antogs av ett helt enigt lagting under mandatperioden 2011-2015. Den rapporten sade att antingen förändrar vi systemet och förkortar färjpassen eller så blir vi tvungna att av ekonomiska skäl skära i servicenivå gällande skärgårdstrafiken. Vi hade redan...

Mika Nordberg / Gruppanförande / Enda behandling / 2023-04-24

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Talman! Lite som jag försökte säga i mitt anförande, vart är vi på väg när det gäller skärgårdstrafiken? Jag tror att det som man behöver komma överens om först, det som jag försökte att lyfta fram, är de ekonomiska aspekterna. Vilka ekonomiska ramar och muskler har vi när det gäller skärgårdstrafiken 10, 15 år framåt...

Mika Nordberg / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-24

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Talman! När det gäller det kostnadstak som vi har att ta ställning till idag, så som jag också sade i anförande så har vi idag kostnader på ca 20 miljoner euro årligen. Det är alltså på 15 år ca 300 miljoner. Är det dessa 20 miljoner årligen som ska räcka till för de förändringar vi vill göra eller...

Mika Nordberg / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-24

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, talman! När det gäller samvetet så ska jag säga att det är inget fel på det. Jag tror att det är vitare än många andras, så vi kan ta den diskussionen en annan gång. När det gäller själva 10 miljoner, som jag nämnde i mitt anförande, så sade jag att notan hittills är på minst...

Mika Nordberg / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-24

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Talman! Vi har inte diskuterat en specifik summa. Men om man utgår ifrån vad det kostar idag så om vi inte gör någonting, så kommer det åtminstone inte att kosta mindre i framtiden utan det kommer förmodligen att kosta mera. Hela diskussionen om vi ska ha tunnlar eller om vi ska ha nya smarta fartyg...

Mika Nordberg / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-24

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Talman! Det har ju lyfts i debatten tidigare att lagtinget kanske borde få ett visst armlängdsavstånd ifrån de här detaljfrågorna. Förslaget har lyfts att kanske ha ett Trafikverk eller någonting annat. Men oberoende om vi sköter det som idag, via infrastrukturavdelningen, eller ett Trafikverk så måste man ju sätta en kostnadsram för vad trafiken ska...

Mika Nordberg / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-24

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Talman! I och med att Gripö nämndes i replikväxlingen så kan jag inte undgå från att lyfta fram det. Tittar man på alla andra ställen så gör man allt vad man kan för att förkorta färjpassen så mycket som möjligt. De facto, skulle man bortse från ett nytt miljöfartyg och fortsätta köra med Skarven såsom...

Mika Nordberg / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-24

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Det vore på sin plats att ledamot Pettersson skulle sluta svartmåla och misskreditera andra ledamöter i salen. Det är ju nämligen så att när det gäller hela rättsprocessen så har jag på inget annat sätt än att jag har blivit kallad att redogöra för de beslut som vi har fattat och det som förra regeringen...

Mika Nordberg / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-24

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Tack, talman! Absolut, det ska jag göra. Själva poängen i den här anförandet var att belysa de utredningar som har gjorts, när man pratar om att man ska göra utredningar. Jag ville belysa att vi har redan gjort utredningar och de har kostat mycket stora belopp. Ungefär under mandatperioden 2011-2015 så togs grundpaketet fram,...

Mika Nordberg / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-24

Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik M 4/2022-2023

Talman! Det måste ha varit ett missförstånd från ledamoten Manséns sida och kanske även från övrigas. I mitt anförande så nämnde jag ingenting om att det var för dyrt att göra den här ändringen, utan det var i samband med ett replikskifte som det här kom fram. Jag nämnde det som att nu har vi...

Mika Nordberg / Repliksvar / Enda behandling / 2023-04-24