Sagt i salen

1 - 49 av totalt 49 tal

Ändringar i samfundsbeskattningen LF 15/2020-2021

Talman! Jag reagerade på ledamoten Toivonens påhopp på personen och ordförande i finans- och näringsutskottet. Jag har själv suttit i finans- och näringsutskottet i fyra år tillsammans med ordförande. Jag undrar, tror ledamoten Toivonen att det förbättrar samarbetsklimatet eller möjligheten att Toivonens åsikter framledes på något sätt och vis ska mera tas till gehör genom...

Mika Nordberg / Replik / Första behandling / 2021-04-14

Republikens presidents framställning gällande konventionen om barnets rättigheter om indragning av barn i väpnade konflikter RP 17/2019-2020

Ledamoten Toivonen sade i sitt anförande att man inte vill att sådana barn ska komma till Åland. Men läser man här i ärendet så står det så här: "Åland ska om nödvändigt verka för att ge personer som återvänder från väpnade konflikter all den hjälp och det stöd som behövs för deras fysiska och psykiska...

Mika Nordberg / Replik / Första behandling / 2021-01-27

Republikens presidents framställning gällande konventionen om barnets rättigheter om indragning av barn i väpnade konflikter RP 17/2019-2020

Jag uppfattade faktiskt inte att ledamot Toivonen svarade på mitt första klarläggande. För i Toivonens anförande så sade han att han vill inte att barn på Åland ska behöva ha sådana barn till sina klasskompisar etc. Jag skulle jättegärna vilja ha ett klart svar av Åländsk Demokrati. Anser Ålands Demokrati, om vi vore i...

Mika Nordberg / Replik / Första behandling / 2021-01-27

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Talman! Ledamoten Eriksson för Ålands Framtid nämnde att Ålands Framtid är emot kommunsammanslagningar som sker på initiativ av någon annan. Men jag skulle gärna höra ett förtydligande där hur Ålands Framtid ställer sig när det gäller kommunsammanslagningar som är initierade av kommunerna själva. Är man då med på tåget eller är man även emot det?

Mika Nordberg / Replik / Första behandling / 2021-01-20

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, talman! Jag skulle gärna få ett förtydligande från finans- och näringsutskottets ordförande vad det gäller betänkandet på infrastruktur. Där är det så att man skriver vad det gäller fullmakter för stora investeringar och långa kontrakt inom infrastrukturområdet anser utskottet att det finns ett behov att klargöra landskapsregeringens handlingsutrymme. En upphandling av kollektivtrafiken i tätorten...

Mika Nordberg / Replik / Enda behandling / 2020-12-16

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Om man läser i bilagan om de här upphandlingarna så står det att båda har en driftsstart år 2022. Offentliga upphandlingar går till på det viset att när man har fått ett klartecken och fullmakt ifrån lagtinget att börja med det här går man alltså ut på marknaden och upphandlar det. Man kan inte testa...

Mika Nordberg / Replik / Enda behandling / 2020-12-16

Upphävande av bestämmelser om införande av traktorbilar LF 9/2020-2021

Tack, talman! Det var en intressant beskrivning av läget när det gällde traktorbilar. Det var så att vi skilde oss på Åland märkbart jämfört med Finland, i och med att vi hade en egen körkortsklass här. Det är intressant att när Finland fick back första gången ifrån EU, så valde man alltså att göra om...

Mika Nordberg / Replik / Remissdebatt / 2020-12-09

Upphävande av bestämmelser om införande av traktorbilar LF 9/2020-2021

Tack, talman! Tiden tog slut så det hördes kanske inte i mikrofonen vad min egentliga fråga var, men jag fick ju delvis svar på den. Jag tror att det här med att möjliggöra för 17-åringar att ta körkort skulle faktiskt vara något som skulle passa även på Åland väldigt bra. I och med att vi...

Mika Nordberg / Replik / Remissdebatt / 2020-12-09

Upphävande av bestämmelser om införande av traktorbilar LF 9/2020-2021

Tack, talman! Det var ju helt som ledamoten Eriksson var inne på, att det var även en olycka i Finland som föranledde att man från finsk sida velat titta på en ny kategori som skulle vara säkrare för ungdomarna. Det här behandlades i den finska riksdagen och förslaget var först att de skulle få gå...

Mika Nordberg / Replik / Remissdebatt / 2020-12-09

Upphävande av bestämmelser om införande av traktorbilar LF 9/2020-2021

Tack, talman! Det är ju precis det som jag inte hann med i mitt första replikskifte. Det är den andra delen, som handlar om fordonens typ, det är där som vi på Åland har en blankettlagstiftning där man anammar den specificering av fordon. Det var just specificeringen av fordon som EU egentligen var den helt...

Mika Nordberg / Replik / Remissdebatt / 2020-12-09

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Tack, herr talman! Den tidigare kommunlagstiftningen innehöll ju ett visst mått av tvång för att, som man sade, få igång processen. Den nuvarande är frivillig. Jag tror ju tillika att det blir intressant att se. Den kommunala fullmäktigeledamoten sågade ju i viss mån av den gren man sitter på. Jag tänkte höra om vicelantrådet kunde...

Mika Nordberg / Replik / Remissdebatt / 2020-12-07

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen LF 5/2020-2021

Tack, herr talman! Nej, det är precis som vicelantrådet sade. Jag har i viss mån följt med de finska kommunfusionerna. Det har jobbat väldigt mycket och väldigt långt och så brukar det oftast sluta vid den avgörande omröstningen i fullmäktige att det sedan tyvärr inte blir någonting av det enorma jobb man har gjort. Min följdfråga;...

Mika Nordberg / Replik / Remissdebatt / 2020-12-07

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, herr talman! Jag kan hålla med om att det blir väldigt kort avhugget med så korta tider. Så därför tänkte jag passa på att begära replik och fråga om det är någonting som ministern vill tillägga?

Mika Nordberg / Replik / Remissdebatt / 2020-11-12

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, talman! Tack för det tillägget.

Mika Nordberg / Replik / Remissdebatt / 2020-11-12

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, herr talman! Jag begärde replik med tanke på att jag delvis var delaktig i framtagandet av den nya mediaskatten. Om man ser till Åland som helhet så har ju det nya ekonomiska systemet för Åland inneburit att Åland som helhet är beroende av hur de åländska företagen går. Går de åländska företagen bra då...

Mika Nordberg / Replik / Remissdebatt / 2020-11-12

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, herr talman! Vi har ju sagt att vi nu under våren, inför en tilläggsbudget, kommer att titta på vilka nedskärningar som man kan göra för att få ekonomin i balans över tid. Då tycker jag att det är bra på ett sätt att vi från lagtinget inte direkt behöver gå och röra i de...

Mika Nordberg / Replik / Remissdebatt / 2020-11-12

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, herr talman! Jag begärde replik när ledamoten Camilla Gunell var inne och berörde vår bilbesiktning på Åland. Jag anser att den har gjort framsteg de senaste åren. De har ju jobbat mycket med kundvänlighet, öppehållningstider och allt annat. Så jag tror att det är viktigt att man värnar också om det som på något...

Mika Nordberg / Replik / Remissdebatt / 2020-11-12

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Jo, tack för det. Tiden tar slut så fort. Verkstäder som är auktoriserade kan alltså göra det där jobbet som du annars måste anlita besiktningen för att göra. En eftergranskning där man kontrollerar att du kanske har bytt en bromskloss, ett däck eller något sådant. Däremot så även fast man privatiserar delar av besiktningen på...

Mika Nordberg / Replik / Remissdebatt / 2020-11-12

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Herr talman! Jag tänkte uppehålla mig angående två punkter i mitt anförande. Man skulle kunna säga att det är två systemfel som jag skulle vilja lyfta upp. Det ena systemfelet är egentligen något som redan finansminister Torbjörn Eliasson i dag lyfte, men som jag tror att inte riktigt gick hem här i salen och...

Mika Nordberg / Anförande / Remissdebatt / 2020-11-10

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack för stödet.

Mika Nordberg / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-11-10

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Jag tycker att det vore mycket mer klädsamt om vi som ändå oftast brukar låta, att vi är landskapsregeringens arbetsgivare här i lagtinget. Att det är vi som här, kommer med den korrigering som bör göras, än att de ska göra det själva. Mycket mera klädsamt på mitt förslag.

Mika Nordberg / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-11-10

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, herr talman! Det är ju bra Holmberg, att man lyfter blicken och vill jobba väldigt långt framåt. Men jag kan berätta till lagtingsledamot Holmberg att det kommer att bli jobbigt nog att ta dem för ett år, för 2022. Det är klart att du kan ha en plan för 2023 och 24 och så...

Mika Nordberg / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-11-10

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Det enda som blir viktigt, som jag ser det, när det gäller de här ramarna är, det är ju ramar som på något sätt och vis är bindande och som man gör sitt yttersta för att de facto följa. Tar man ramar som är väldigt långsiktiga så har vi inte i dag den insikten...

Mika Nordberg / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-11-10

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack för det. Det sista som ledamoten Katrin Sjögren sade, kanske inte hördes, var att nu är det den sittande landskapsregeringen som ska ta tag i det. Det var ju precis det som jag uppfattade att finansminister Eliasson sa här. Alltså landskapsregeringen kommer att komma till lagtinget med budgetramar i samband med tilläggsbudget 1....

Mika Nordberg / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-11-10

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tyvärr tror inte jag då att reformer kommer att lösa det här budgetunderskottet som ligger framför. Utan, som jag sade tidigare, det kommer bli att skära ordentligt i de driftsanslag som finns. Landskapsregeringen måste tyvärr avsluta vissa verksamheter som pågår, och det är ju det materialet som kommer att kräva en hel del arbetande för...

Mika Nordberg / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-11-10

Yrkesförarkompetens LF 40/2019-2020

Tack, fru talman! I fjärde paragrafen står det om undantagen som görs när det gäller yrkeskompetensen. Ett av dem är ju företag som har det här i liten skala så att säga. Finns det någon definition på vad som är liten skala? Det är ju oftast så att på Åland så tycker vi att det...

Mika Nordberg / Replik / Remissdebatt / 2020-09-30

Upphävande av affärstidslag LF 36/2019-2020

Tack, talman! Näringsminister Karlström brukar ibland säga att det är bara döda laxar som simmar medströms, så jag får väl känna mig som en lax som kanske simmar lite motströms här idag. Jag har nämligen en liten annan infallsvinkel på den här frågan. Jag tror nämligen att det är bra att ibland stanna upp. Att...

Mika Nordberg / Anförande / Remissdebatt / 2020-09-16

Upphävande av affärstidslag LF 36/2019-2020

Jag förstod nästan att minister Karlström inte skulle dela min åsikt när det gäller internet. Men de facto så är vi uppkopplade idag, vi är uppkopplade 24 timmar i dygnet och jag tror att en abstinens skulle infinna sig. Frågan är, oberoende när det gäller beroende, vad är man som människa beroende av? Det är...

Mika Nordberg / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-09-16

Upphävande av affärstidslag LF 36/2019-2020

Tack för det!

Mika Nordberg / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-09-16

Upphävande av affärstidslag LF 36/2019-2020

Som jag har förstått det här lagförslaget så är det ju sju stycken som regleras av den här lagstiftningen. Vad jag vet så är inte färjerederierna idag bland dessa sju, de trafikerar trots allt. Det är ju en trafik som sker på internationellt vatten, och vad jag vet så har man inte stängt ner varken...

Mika Nordberg / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-09-16

Upphävande av affärstidslag LF 36/2019-2020

Om vi tar den här första dagen, är det så att ens köpbehovet är så stort så att man måste åka till Sverige för att handla på juldagen så då får man väl åka. Jag vet ju också att rederierna inte har normal trafik på juldagen just på grund av att passagerarunderlaget är så litet....

Mika Nordberg / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-09-16

Upphävande av affärstidslag LF 36/2019-2020

Tack, fru talman! Jag förstår vad ledamoten Holmberg försöker säga. Däremot är det ju de facto så att det är väldigt svårt att gå i bräschen och avvika i ett mönster. Om en majoritet av butiker i en galleria till exempel har öppet så är det väldigt svårt för den ena butiken att ha stängt...

Mika Nordberg / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-09-16

Upphävande av affärstidslag LF 36/2019-2020

Ja, som sagt, mitt anförande började med att jag tror att det är bra att stanna upp ibland. Ska man kunna stanna upp så kan det vara en fördel med att alla stannar upp samtidigt. Om karusellerna snurrar överallt, så trots att man själv stannar upp, så är det så mycket bakgrundsbrus. Utifrån det så ville...

Mika Nordberg / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-09-16

Upphävande av affärstidslag LF 36/2019-2020

När det gäller att säga regeringens åsikter om detta så tror jag, precis som sades, att det har varit långa diskussioner i de här ämnena i de olika partierna. Men vad vi har hört i debatten här i dag i salen så finns det ju tydligen ett väldigt brett stöd för den här lagen. Jag...

Mika Nordberg / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-09-16

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Fru talman! Det har sagts mycket i det här ärendet men jag vill också passa på att säga i mitt anförande att jag understöder den tanken på att något behöver göras för att begränsa örnarnas antal i vårt landskap. För inte alltför länge sedan så var det i den sydöstra gården ytterst sällsynt att man...

Mika Nordberg / Anförande / Remissdebatt / 2020-09-07

Åland behöver fler artrika vägar MOT 12/2019-2020

Herr talman! Tack för anförande ledamot Holmberg. Jag tycker på något sätt och vis att man lite slår in öppna dörrar i den här motionen. Jag är nämligen sedan tidigare lite insatt på området och vet att man på avdelningen under de gångna åren jobbar mycket efter svenska Trafikverkets olika föreskrifter och anvisningar. Jag vet...

Mika Nordberg / Replik / Remissdebatt / 2020-09-07

Åland behöver fler artrika vägar MOT 12/2019-2020

Herr talman! Det är ju de facto så att om man tittar till exempel på trafikflöden runt om i världen så har de på Autobahn i Tyskland planterat träd längs med vägarna för att du inte ska kunna se någonting annat och för att du ska koncentrera dig på trafiken. Jag tror att det blir...

Mika Nordberg / Replik / Remissdebatt / 2020-09-07

Endast en kommunreform kan säkerställa vår välfärd MOT 10/2019-2020

Herr talman! Jag vill ställa en fråga till ledamoten Zetterman. I och med att jag som moderat ledamot också var med i den förra regeringen, lika som ledamot Zetterman, står då liberalerna bakom den nu liggande lagen? Det är ju de facto så att det finns en gällande lag. Jag tycker att den här motionen...

Mika Nordberg / Replik / Remissdebatt / 2020-06-01

Endast en kommunreform kan säkerställa vår välfärd MOT 10/2019-2020

Talman! I mina öron låter det lite som att vi nu måste få den här patienten att börja springa. Det är det allra viktigaste att patienten börjar springa, men om inte patienten först kan gå så då tycker jag att det är lite mycket begärt att patienten ska börja springa. Om det var steg två...

Mika Nordberg / Replik / Remissdebatt / 2020-06-01

Nya EU-krav på laddinfrastruktur och energieffektivt byggande mm LF 24/2019-2020

Tack, talman! När jag läste det här lagförslaget så slog det mig att det har varit mycket diskussioner här i lagtinget under lång tid angående plaster och plaster i miljön. På det viset så är det lite roligt, här kommer det nu ett lagförslag där man lagstiftar om att vi ska gräva ner plast i...

Mika Nordberg / Replik / Remissdebatt / 2020-05-27

Nya EU-krav på laddinfrastruktur och energieffektivt byggande mm LF 24/2019-2020

När det gäller den här paragrafen så nämner den ju både normalladdning och snabbladdning och det tycker jag att är väldigt bra. På Åland har vi i dag tre stycken snabbladdningsstationer; en utanför landskapsregeringen, sedan en i Jomala och en i Godby vid köpcentret. Men dessa är väldigt kostsamma laddningspunkter som också har fått bidrag...

Mika Nordberg / Replik / Remissdebatt / 2020-05-27

Rätt att få uppgifter ur inkomstregistret LF 7/2019-2020

Man kan läsa under punkt nr.3, förslagets konsekvenser. Jag trodde att den här frågan skulle blivit remitterad också till lag- och kulturutskottet så jag hade haft möjlighet att bekanta mig lite mera med den, men jag såg här nu att den går till social- och miljöutskottet och det är väl säkert därför att de flesta...

Mika Nordberg / Replik / Remissdebatt / 2020-01-15

Rätt att få uppgifter ur inkomstregistret LF 7/2019-2020

Det skulle vara väldigt tacksamt om utskottet i samband med hörande, kanske får någon slags klargörande i det. Att vi, innan vi får betänkandet tillbaka till salen här, skulle kunna få någon allmän text eller beskrivning om det här. Om det finns någon slags övriga konsekvenser när det gäller just den här biten. Det skulle...

Mika Nordberg / Replik / Remissdebatt / 2020-01-15

Regeringsprogram "Tillsammans för Åland" M 1/2019-2020

Talman! Jag vill börja med att gratulera lantrådet till regeringsprogrammet "Tillsammans". För egen del vill jag deklarera redan nu att jag kommer att rösta för det här programmet under förutsättning att omröstningen kommer att ske idag före klockan 16 eftersom jag kommer att avvika från salen på grund av kommunala och andra förtroendeuppdrag bara för...

Mika Nordberg / Replik / Enda behandling / 2019-12-16

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Jag ber att få understöda ledamoten Valves förslag.

Mika Nordberg / Replik / Enda behandling / 2019-12-13

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Tack, talman! Jag tänker begära om ett förtydligande från finans- och näringsutskottets ordförande gällande skrivningar under Investeringar, lån och övriga investeringar. Under rubriken Kostnader för väghållningen 97600, skriver utskottet så här: "Utskottet föreslår att fullmakten återtas med hänvisning till skrivningarna i betänkandets avsnitt om skärgårdstrafiken." Det förtydligande som jag skulle önska är: Betyder det här...

Mika Nordberg / Replik / Enda behandling / 2019-12-11

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Tack, talman! Jag läser vidare i finans- och näringsutskottets betänkande och går till den andra klämmen. Där kan man nämligen läsa att "investeringsfullmakten om 40 miljoner euro för kortruttsbyggnaden i skärgården återtas". Den klämmen står i viss diskrepans till det som ordförande just nämnde. Jag har full förståelse för att utskottet vill göra den här...

Mika Nordberg / Replik / Enda behandling / 2019-12-11

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Herr talman! Som ansvarig för infrastrukturavdelningens budgetmoment skulle jag vilja lyfta två stycken olika saker i mitt anförande som jag önskar att både lagtinget och finans- och näringsutskottet skulle titta på och kanske också skriva någon rad om i sitt betänkande. Den första frågan jag vill lyfta är de skrivningar som man har i budgeten,...

Mika Nordberg / Anförande / Remissdebatt / 2019-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2020 BF 1/2019-2020

Många saker går att delegera ner, men problemet många gånger blir det att när man delegerar ner själva beslutet borde också de som fattat beslutet fronta de här frågorna längre fram när det kommer åsikter, politiskt tryck och annat. Så som systemet idag är uppbyggt fungerar det inte så, utan då kommer det tillbaka till...

Mika Nordberg / Repliksvar / Remissdebatt / 2019-11-14