Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Lantrådets upplysning LU 1/2020-2021

Tack, herr talman! Tack till lantrådet för den här genomgången. Jag tror att vi alla förstår att det är många svåra överväganden som man har behövt göra under den här resans gång. Min fråga gäller egentligen de här utomhustillställningarna. Lantrådet sade att man kommer att skilja mellan antalet som får träffas utomhus och inomhus. Vad...

Camilla Gunell / Replik / Enda behandling / 2021-05-05

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, herr talman! Vi att ÅMHM:s resurser redan idag är ganska hårt pressade. Ledamot Lindholm sade här att nu får man prioritera om så att man hinner med de här utvidgade och flertalet nya alkoholtillstånd som kommer. Är ledamoten Lindholm säker på att den här utvidgade alkoholfrågan nu inte blir på bekostnad av tillsynen inom...

Camilla Gunell / Replik / Första behandling / 2021-04-19

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Men ligger det ändå inte i lagtingets intresse att tillsynsmyndigheten ser till att våra lagar som vi stiftar här inom miljöskydd när det gäller människors sociala rättigheter, äldreomsorg osv. och djurskydd att de efterlevs i högre grad än idag och att ÅMHM har resurser att följa upp dem? Bekymrar det inte ledamoten Lindholm alls, även...

Camilla Gunell / Replik / Första behandling / 2021-04-19

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, herr talman! Jag förstår mycket väl den här angelägna frågan gentemot näringslivet. Det är helt bra med förenklingar i förvaltningen av de här frågorna och minskningar av byråkrati. Detta kan den här lagen åstadkomma till vissa delar då som är positiva. Men varför är det viktigt för majoriteten att man ska få dricka öl...

Camilla Gunell / Replik / Första behandling / 2021-04-19

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Jag tror att många av oss har varit på fotbollsmatch med sina barn och varit ganska nöjd över att våra åländska IFK-anhängare har varit ganska lugna i relation till de kanske mera härjande gäster som har åkt färja och kommit till Åland och verkligen skrålar och låter på ett sätt där man märker mycket tydligt...

Camilla Gunell / Replik / Första behandling / 2021-04-19

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, fru talman! Jag tror att många här i lagtinget är helt eniga med ministern när det gäller de näringspolitiska strävandena och underlättande för restaurangbranschen som den här lagen innebär. Men den här frågan om alkohol och till och med starkspritsförsäljning inom läktarutrymmen vid en familjeaktivitet som till exempel fotboll eller någonting annat. Varför måste...

Camilla Gunell / Replik / Första behandling / 2021-04-19

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Jag tror faktiskt att om man frågar om den allmänna uppfattningen i samhället kring de här frågorna så tycker man att det är oresonligt att man ska börja dricka starksprit på WHA under fotbollsmatcher. Det är matchar inte med hur folk ser på de här frågorna. Man vill heller inte utsätta barn och unga för...

Camilla Gunell / Replik / Första behandling / 2021-04-19

Ändringar i samfundsbeskattningen LF 15/2020-2021

Fru talman! Tack för ordet. Bästa lagting. Det finns kanske inte så mycket att säga i sak om frågan om samfundsskatten. Det har kommit ett förslag och utskottet har bekräftat det hela. Jag tycker att utskottet har ett bra resonemang kring behovet av en mer aktiv och uttalad näringspolitik både i landskapet och i kommunerna....

Camilla Gunell / Anförande / Första behandling / 2021-04-14

Ändringar i samfundsbeskattningen LF 15/2020-2021

Jag hoppas också att man kunde fundera. Jag ju ingen vän av att forma Åland till skattekonkurrens mellan kommunerna eller mellan Åland och riket, det tror jag att försätter oss i en svår situation. Men däremot så behöver man kanske ha en plan. Vi ser att man i många länder siktar framåt mot 2030 och...

Camilla Gunell / Repliksvar / Första behandling / 2021-04-14

Ändringar i samfundsbeskattningen LF 15/2020-2021

Tack för det! Jag tror ju också att även här vore ett interkommunalt samarbete att föredra. Att man kan se Åland som en helhet och stärka konkurrenskraften där man har bästa möjliga förutsättningar för nyetableringar och kanske också för mera industri och den typen av mera utrymmeskrävande verksamheter. Samt att man i kommunerna kan...

Camilla Gunell / Repliksvar / Första behandling / 2021-04-14

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen F 4/2020-2021

Tack, herr talman! Bästa lantråd! Kan det komma någon mer positiv nyhet än att en skärgårdskommun får inflyttning av barnfamiljer och barnen vill gå i skola. Det har nu hänt i Sottunga. Problemet är bara att skolan stängdes för ett par år sedan och nu är ekonomin så svag att man inte har råd att...

Camilla Gunell / Fråga / Föredras / 2021-04-14

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen F 4/2020-2021

Ja, det är mycket bra om landskapet försöker se positivt på den här frågan. Inflyttning är en paradgren sade just minister Karlström, regionalpolitiken är en viktig fråga, det är väl viktigt att ge signaler om att det här måste vi kunna lösa tillsammans. Som jag upplever det sitter Sottunga i en rävsax eftersom det enligt...

Camilla Gunell / Tilläggsfråga / Föredras / 2021-04-14

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen F 4/2020-2021

Det är väldigt viktigt att den uteblivna kommunreformen inte blir ett hinder för regionalpolitisk utveckling och att man faktiskt kan ordnade basservice i kommunen, för utan skola och annan basservice så är inflyttning i princip omöjlig. Det jag efterlyser i det här skedet är en mer positiv attityd, man behöver inte gå ut och lova...

Camilla Gunell / Tilläggsfråga / Föredras / 2021-04-14

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

Tack, herr talman! Jag vill nog hävda att det fortfarande handlar i allra högsta grad om medborgarnas rättigheter. Jag vill ställa två frågor i anslutning till det aktuella ärendet. Vad händer med kommande frågor som också ställs till JO och JK? Kommer landskapsregeringen där att ge de upplysningar som dessa oberoende myndigheter efterfrågar? Och...

Camilla Gunell / Replik / Enda behandling / 2021-04-12

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

Tack, herr talman! Bästa lagting. Ja, är det här en liten fråga eller en stor fråga? Är det någonting som vi bara ska invänta en omröstning och sedan kan vi lägga det bakom oss? Jag förstår att man i landskapsregeringen hoppas att det ska gå så enkelt. Men jag tror faktiskt inte att det gör...

Camilla Gunell / Anförande / Enda behandling / 2021-04-12

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

Ja, det är ju den frågan man ställer sig; vad är hädanefter sedvanligt? Är det att man säger att dessa oberoende myndigheter ingenting har här att göra på Åland innan självstyrelselagen är klarlagd på det här området? Kommer landskapsregeringen då att besvara de frågor som JK eller JO i kommande ärenden de facto ställer? Tycker...

Camilla Gunell / Replik / Enda behandling / 2021-04-12

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

Jag har ingenting att säga till ledamoten Stephan Toivonen, tack!

Camilla Gunell / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-12

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

Tack, herr talman! Det är med väldig lätthet som Centerns gruppledare Högman slår ifrån sig alla de allvarliga frågor som här har rests och säger att vi bara säger samma sak om och om igen och det kommer ingenting nytt. Efter förra veckans debatt så kom det två nya källor i medierna nämligen professor Marko...

Camilla Gunell / Replik / Enda behandling / 2021-04-12

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

Man får hoppas att det bakom kulisserna i Centerns slutna rum finns en annan diskussion än den som man ger uttryck för här. Annars får man nog på allvar oroa sig för var centern står när det gäller rättsstatens principer och grundlagens efterföljande, det vill säga fundamenten i vårt system och i hela vårt samhällsskick....

Camilla Gunell / Replik / Enda behandling / 2021-04-12

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

Tack, herr talman! Tack till ledamoten Holmström. Jag tycker att det är bra att Hållbart Initiativ tar ställning i den här frågan. Jag trodde inledningsvis, när man talade om att det finns så många andra ekonomiska frågor i vårt samhälle som är viktigare, att ledamoten Holmström ansåg att detta med rättsstatens och demokratins grundstenar var...

Camilla Gunell / Replik / Enda behandling / 2021-04-12

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

Det är bra. En annan aspekt av det här som ledamoten Holmström inte begärde, men som trots allt är lika viktig för det parlamentariska samtalet, den demokratiska tonen och det förtroende som vi är satta att tjäna i det här parlamentet, är hur ledamoten Holmström ser på framförande av osanna uppgifter i relation till det...

Camilla Gunell / Replik / Enda behandling / 2021-04-12

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

Om jag minns rätt så uttalade sig ledamoten Marcus Måtar för Obunden Samling räkning i en av Ålands tidningar kring synen på detta. Jag uppfattade då att ledamoten Måtar sade att det var en helt naturlig sak att myndigheter ska få svar på sina frågor. Självklart ska man svara. Vad är det som har hänt...

Camilla Gunell / Replik / Enda behandling / 2021-04-12

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

Okej så att den granskning som Ålandstidningen då gjorde så då uttalade sig ledamoten Måtar utan att ha full insyn i hela frågan, det var hans spontana reaktion och i dag är det nu en annan slutsats han gör. Det är fine! Men då får vi det förklarat på det sättet.

Camilla Gunell / Replik / Enda behandling / 2021-04-12

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

Herr talman! Det var synd, tycker jag, att lantrådet måste avsluta med lite så där nedlåtande ton. Jag hoppas att man kan se här att oppositionen, förlåt Socialdemokraterna och Liberalerna, har diskuterat här i bänken under debatten. Det är inte bra att det finns ett lagting som är så splittrat inför de stora frågor som...

Camilla Gunell / Anförande / Enda behandling / 2021-04-12

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

Ja, det är ju förstås möjligt. Det är upp till regeringen att bedöma hur man finner det mest lämpligt. Men eftersom frågan har varit så här stor och upprivande på många sätt så kanske man skulle använda alla slags balsamerade åtgärder som finns för att läka de såren.

Camilla Gunell / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-12

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Herr talman! Tack för ordet. Man kan ju säga att människan har varit betydligt mera framgångsrik på att utrota fåglar och fågelstammar än att rädda dem. Men det finns ju också goda exempel på motsatsen, till exempel havsörnen var ju en sådan art som för 40 år sedan var så illa däran att vi trodde...

Camilla Gunell / Anförande / Enda behandling / 2021-04-12

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, fru talman! Tack till utskottets ordförande Söderlund för en bra presentation. Jag tror också att man ska vara tacksam över det stora engagemang som finns både i samhället och bland många naturälskande ålänningar som verkligen engagerar sig i sjöfågelstammen. Ledamoten nämnde aktiva åtgärder. Det kanske skulle vara bra med ett klarläggande. Det har ju...

Camilla Gunell / Replik / Enda behandling / 2021-04-12

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

I det här djupa värnandet om sjöfåglar så tror jag att det på vissa håll ändå förekommit en viss förhoppning om att landskapet Åland skulle kunna ändra i jaktlagen och i reglerna så att man fick genomföra en aktiv jakt på havsörn. Det är nog väldigt viktigt att det förtydligas att det inte är en...

Camilla Gunell / Replik / Enda behandling / 2021-04-12

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, fru talman! Om jag förstår ledamoten Lindholm rätt så vill han kanske gå längre än det som utskottet har kommit till, det vill säga att man övergår i aktiva åtgärder. Aktiva åtgärder är egentligen en decimering av havsörnsstammen och det är idag då förbjudet enligt fågeldirektivet. Enda möjligheten att få ändringen i fågeldirektivet måste...

Camilla Gunell / Replik / Enda behandling / 2021-04-12

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Det är säkert många som håller med ledamoten Lindholm. Önska kan man ju alltid. Om jag minns det rätt så förlorade vi ju vårjakten just på att "ingen annan lämplig lösning" var ett otillräckligt argument. Vad har utskottet funnit att skulle kunna ge tillräckliga argument när det gäller havsörnen? Vad säger forskningen kring människans påverkan...

Camilla Gunell / Replik / Enda behandling / 2021-04-12

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Jag håller med om att det är så, att havsörnen på sista åren har blivit den enskilt största faran och hotet mot sjöfågelstammen och ingen av oss tycker om att bevittna det som nu händer. Men jag vill ändå göra beslutsfattarna uppmärksamma på att vi inte kan lagstifta i strid med fågeldirektivet. Det går inte....

Camilla Gunell / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-12

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Jag tror att vi ställde den här frågan i något sammanhang till flera Europaparlamentariker som besökte Åland, hur de såg på möjligheten att öppna de här direktiven; fågeldirektivet eller något annat av miljödirektiven. De sade att det är en fullkomligt låst situation. De som vill värna naturen starkare så vill inte öppna de här för...

Camilla Gunell / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-12

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Herr talman! Bästa lagting. Många människor i det åländska samhället är illa berörda över det tonläge man upplever att regeringen Thörnroos skapat i relationerna till Helsingfors. Man vill inte höra sin landskapsregering deklarera att grundlagen inte behöver följas eller att myndigheter som Justitieombudsmannen och Justitiekanslern inte har något här att göra. Människor blir olustiga och otrygga....

Camilla Gunell / Anförande / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Tack, herr talman! Det är uppenbart att vicelantrådet tror att anfall är bästa försvar i den här frågan. Hur man än vänder och vrider på detta så kan inte vicelantrådet på något vis få en trovärdig argumentation att detta skulle vara oppositionens fel, det är ju rena rama villfarelserna som ledamoten kommer med. Vicelantrådet har...

Camilla Gunell / Replik / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Tack, herr talman! Det upprör mig mycket eftersom både tidpunkten var mycket olämplig i mina ögon och förfaringssättet var desto mer olämpligt. Att ta en enskild medborgares klagan som murbräcka i en självstyrelsepolitisk fråga. Då blandar man samman politik med rättsväsendet och de myndigheter som ska göra objektiva bedömningar. Vicelantrådet själv har sagt att man...

Camilla Gunell / Replik / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Tack, herr talman! Jag är lite förvånad över att lantrådet går upp i talarstolen och redogör för vaccinationslistan. Jag trodde att lantrådets första prioritet skulle vara att försvara lagstiftning, grundlagen, självstyrelselagen, enskilda medborgares fri och rättigheter. Istället förklarar man vad den här listan var tänkt till. Men tycker lantrådet, som har stått och läst upp...

Camilla Gunell / Replik / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Det är helt uppenbart att vi ser på den här frågan från helt olika håll. Det är inte bara oppositionen som lantrådet och vicelantrådet försöker göra den här frågan till, det är ett helt samhälle som har reagerat. Det är tidningar och massmedier, det är näringsliv som till och med har uppmanat landskapsregeringen att man...

Camilla Gunell / Replik / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Jag tror att det är jättebra att vicelantrådet frågar det här. För det handlar inte om JO och JK. Det handlar inte om självstyrelselagen, att den inte ska bevakas och att den ska respekteras från alla håll och kanter. I sak har vi inte så olika syn på det här. Vi har försökt vara eniga...

Camilla Gunell / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Vicelantrådet Harry Jansson fortsätter att förvilla korten. Det här handlar uttryckligen om att vicelantrådet Harry Jansson har använt sig av ett tillfälle att ta en enskild medborgares klagan till JO och göra det till ett självstyrelsepolitiskt instrument. Där han har agerat helt på egen hand och där han nu då säger har gjort bort sig....

Camilla Gunell / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Jag tror absolut, som jag sade i mitt anförande, att de flesta ålänningar är stolta över sitt samhälle och självstyrelsen och vill att den ska respekteras och att vi ska vara framgångsrika tillsammans. Men jag tror inte att de tycker om när man uttalar sig nedlåtande, när man uttalar sig provocerande, när man utgår ifrån...

Camilla Gunell / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

De flesta partier i Ålands lagting står upp för självstyrelselagen. Jag skulle säga att alla partier står upp för självstyrelselagen och respekten för Ålands självstyrelse. Men jag delar inte ledamoten Anders Eriksson, Ålands Framtid. Det ska alla komma ihåg att det är där också vicelantrådet Jansson har sin bakgrund. I ett parti som har en...

Camilla Gunell / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Tack, talman! Jag undrar om jag kunde få ett förtydligande av ledamoten Selander. Att en minister använder det här tillfället, en enskild medborgares klagan till JO, som en plats och en tidpunkt att hävda en självstyrelsepolitisk oklarhet mellan staten och landskapet. Stöder Moderaterna ett sådant förfarande?

Camilla Gunell / Replik / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Jag tycker att det är mycket förvånande att man från moderat håll tar så lätt på den här händelsen. Att man uppenbarligen inte ser de allvarliga undertonerna i den här frågan som de facto finns där. Jag undrar hur ledamoten Silander uppfattar näringslivets syn på det som vi har kallat den här provokationsagendan gentemot riket?

Camilla Gunell / Replik / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Tack, herr talman! Tack till ledamoten Högman som talar för Centergruppen här i den här spörsmåls debatten. Det är en väldigt förlåtande hållning som Centergruppen uppenbarligen har gentemot vicelantrådet. Har inte Centergruppen alls någon förståelse för den stora och bitande kritik som kommer från näringslivet och många företrädare i vårt samhälle om att den här...

Camilla Gunell / Replik / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Det är fortfarande en väldigt förlåtande Centergrupp som betraktar sin regering och de stora, allvarliga misstag som här har begåtts. Ni tycker inte att det åligger Centergruppen, som den största gruppen i lagtinget och med all makt och inflytande som gruppen har, att göra lite mera än att titta på myntets två sidor?

Camilla Gunell / Replik / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Till det sista så är det väl vad det handlar om, att landskapsregeringen har brutit mot grundlagens 111 § genom att förvägra upplysningar som JO har önskat få. Det är det som är brottet mot grundlagen. Det är nog ganska förvånande att det finns ett nordiskt parlament, som Ålands lagting, som tycker att det här...

Camilla Gunell / Replik / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Men då tycker jag att landskapsregeringen, eller ledamoten Eriksson som försvarar regeringen till hundra procent, ska ge svar på: med stöd av vilken paragraf har vicelantrådet rätt att bedöma att det här är upplysningar som JO inte behöver? Det finns ingen som har tilldelat landskapsregeringen en sådan rätt till en sådan bedömning, men visa mig...

Camilla Gunell / Replik / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Herr talman! Jag ville ta den här repliken så att vicelantrådets hot inte ska bli de sista orden. Jag vill tacka för det självstyrelsepolitiskt, resultatinriktade samarbetet som ledamoten Sjögren och jag har haft under många år. Jag hoppas att det är den typen av agerande kan fortsätta att prägla den åländska hållningen gentemot Helsingfors. Det...

Camilla Gunell / Replik / Enda behandling / 2021-04-07

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Tack för ordet, herr talman. Jag vill också tacka ledamöterna Liz Mattsson och Jesper Josefsson för att ni också faktiskt vill jobba för breda parlamentariska överenskommelser. Jag tror att jag har myntat det begreppet i det här lagtinget och har jobbat för det under många, många år. Men jag har blivit lite besviken på senare...

Camilla Gunell / Anförande / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Tack, herr talman! Mot bakgrund av det som ordförande talade om; enighet och förtroende, så är det ju lite förvånande att två av ledamöterna som tillhör regeringsblocket ändå lämnar in en reservation här och ämnar rösta om Bomarsunds besökscentrum. Min fråga gäller egentligen pengarna till besöksnäringen. Vi står inför en avgörande sommar både för många...

Camilla Gunell / Replik / Enda behandling / 2021-03-29