Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, fru talman! Tack till finansministern för presentationen. Ministern nämnde kanske inte så mycket kring ägarstyrningen, men om det tillåts så skulle jag gärna fråga. Jag har ju under årens lopp förespråkat ett bredare grepp om landskapet, mera som en koncern, där man skulle titta på ägandet också på bolagssidan och landskapets totala ägande. Är...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2023-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Jag tycker att det här är en del av landskapsekonomin som vi inte diskuterar riktigt ordentligt, utan den blir hela tiden på sidan om. Landskapets ägande både i egna bolag och övriga innehav så kanske det redogörs för någonstans och man samlar allt material. Men jag tycker att vi borde ha en egen process kring...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2023-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, herr talman, och tack till ministern för ett positivt anförande. Näringsminister Karlström är ju en glädjespridare framom en dyngspridare, även om det finns en del att övervaka i dagsläget för att följa nitratdirektivet, men det är en annan sak. Åland Living nämndes och förslaget är alltså någon slags utredning om man ska ta hem...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2023-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Jag håller med om den analysen att det är via inflyttning, inflyttning, inflyttning som åländsk ekonomi, näringsliv och offentlig sektor kan utvecklas och förbättras. Det är helt klart så. Jag tänker att det här är ju en viktig funktion som borde ha möjlighet att vara på hugget när det händer saker i vår omvärld och...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2023-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Tack, fru talman! Tack till infrastrukturminister Wikström. De frågor som ledamot Wikström tog upp har förstås en politisk sprängkraft eftersom detta är ett område som har varit svårt att diskutera. Jag tycker att det är ganska modigt av minister Wikström att ändå sätta strålkastaren på de här frågorna. Men är den här trafiken på tvärgående...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2023-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2024 BF 1/2023-2024

Ja, det kan man ju iaktta och det kan man säkert dra vissa slutsatser kring. Det jag menar är att man kan ju välja att se det som en subvention. I så fall måste den ju vara kopplad till något regelverk som den strider mot, att det är ett indirekt stöd till en näring. Är...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2023-11-13

Privat hälso- och sjukvård LF 1/2023-2024

Tack minister Holmberg-Jansson. Det nya lagtinget har ställt mycket bra frågor så jag har nästan fått svar på dem redan. ÅMHM är en myndighet vars uppgifter kontinuerligt ökar och med det här lagförslaget ökar de ytterligare. Om jag nu förstod ministerns svar korrekt så kommer det att finnas upptaget resurser i budget för 2024 för...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2023-11-08

Privat hälso- och sjukvård LF 1/2023-2024

Tack, fru talman! Jag tror nog att det är bra om utskottet kanske gör den evalueringen ändå av lagförslaget kring vilka kostnader det innebär för det offentliga. Det är ju inte bara de här 33 000 som hittills har betalats från Regionförvaltningsverket, utan det kommer också en ny tjänst på ÅMHM. Jag antar att det påverkar...

Camilla Gunell / Replik / Remissdebatt / 2023-11-08

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Självklart handlar det om kompetens, men både arbetstagarsidan och arbetsgivarsidan har förmåga att utse personer med rätt kompetens. Det är inget skäl till att frångå den vedertagna praxisen om en balans, 3-3 plus en ordförande. Det finns inga giltiga skäl som hittills har anförts varför inte det ändå skulle gå att få fram den nödvändiga...

Camilla Gunell / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-22

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Jag tycker ledamot Anders Eriksson ska titta på finska regeringens budgetförslag. Är det så att man värnar ekonomin så kanske man inte ska sänka skatterna för de rikaste. Man kanske inte ska sänka momsen på bensin så att vi ökar bilismen. Det finns många åtgärder där man frågar sig, och kan med fog fråga sig,...

Camilla Gunell / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-22

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Så som jag ser det så bygger också förvaltningen, fonderingen, ledning och styrning av pensionsfondernas tillgångar på samma princip som arbetsmarknadens parter i övrigt. Det är den nordiska modellen att hantera saker på. Det vill säga att det är både de som ger arbete och de som är löntagare som tillsammans förvaltar kapitalet. Därför att...

Camilla Gunell / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-22

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Nå, det är samma logik som att om du vill ha tre parter till exempel från arbetsgivarsidan, så kan du rimligen vända dig till Ålands Näringsliv eller Företagarna på Åland som är deras organiseringar och fråga efter förslag på representation. Det är en helt vedertagen och vettig modell. På samma sätt gör man om man...

Camilla Gunell / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-22

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Ledamot Sjögren får gärna försvara inskränkningarna i strejkrätten om hon önskar, men det som nu sker är betydligt större än så. Inte reagerar hela den samtliga fackföreningsrörelsen i Finland om det bara handlar om en mindre förseelse. Det är ju allvarliga försämringar i den sociala tryggheten och också i och för sig i strejkrätten som...

Camilla Gunell / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-22

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Det verkar som att ledamot Sjögren tar illa vid sig om jag säger vad hon har sagt, men det får vara. Jag håller med om det att arbetstagare och arbetsgivare måste komma överens. Det är så man behåller arbetsfreden i ett land. Det är bara så man kan skapa bestående förändringar i arbetsmarknaden och i...

Camilla Gunell / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-22

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Jag håller med om det som ledamot Holmström säger. Ursäkta om jag har varit ouppmärksam på Hållbart Initiativs ställningstagande i den här frågan. Stöder man den här lagen och stöder man den här neddragningen och rubbande av den här, vad ska jag säga, samhällskontraktet som ändå ligger till grund för den här styrelsens sammansättning?

Camilla Gunell / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-22

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Jag tackar för det beskedet. Tack!

Camilla Gunell / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-22

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Tack, herr talman! Tack också till ledamot Eliasson som sitter i fondens styrelse och att han tar till orda här. Jag tycker det är viktigt att höra hur ni ser på arbetet i fonden. Det är också betryggande att höra att styrelsen fungerar bra i den modell som den har nu och så som den...

Camilla Gunell / Replik / Första behandling / 2023-09-22

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Tack, talman! Bästa lagting. Eftersom jag var en av dem som stödde bordläggning av det här ärendet så vill jag gärna framföra några ställningstaganden innan vi går till omröstning. Det kanske mest frustrerande med det här förslaget är att det bygger på helt fel principer i resonemanget om den här styrelsesammansättningen. Det finns liksom en...

Camilla Gunell / Anförande / Första behandling / 2023-09-22

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Nej, jag tror inte att det är ledamot Eliasson, som har erfarenhet av det praktiska arbetet i fonden och som tycker det har fungerat bra, som har kommit med ett sådant påhitt. Man undrar var påhittet kommer ifrån. Det är liksom så ologiskt. Det som har gjort oss tveksamma har varit att ingen heller på...

Camilla Gunell / Replik / Första behandling / 2023-09-22

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack, herr talman! Tack, lantrådet. Det är bra att lantrådet visar på lugn och ro och att inte hetsa upp er kring vindkraften, och också att lantrådet kliver fram och har en tydlig åsikt i frågan. Det är ju så att trots allt, vi försöker här i lagtinget hitta breda politiska överenskommelser, långa linjer i...

Camilla Gunell / Replik / Enda behandling / 2023-09-22

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Om jag inte hörde fel så lyfte lantrådet själv först fram skärgårdstrafiken. Vad jag kan se nu så är ju att skärgårdstrafiken kopplar delvis till den här havsbaserade vindkraften i form av om man kan börja producera vätgas och kanske få nya lösningar eller eldrift för skärgårdstrafiken. Är lantrådet och hennes parti nu beredda att...

Camilla Gunell / Replik / Enda behandling / 2023-09-22

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Jag ber att få understöda ledamot Fellmans förslag.

Camilla Gunell / Replik / Första behandling / 2023-09-22

Ändring av vattenlagen LF 33/2022-2023

Vi önskar godkänna lagen.

Camilla Gunell / Repliksvar / Andra behandling / 2023-09-20

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Tack, fru talman, och tack för presentationen. Det är som när det gäller styrelse representanterna och hur de utses. Där har vi en reservation i ärendet. Men det som jag tycker blir oklart, både efter landskapsregeringens framställning och efter utskottets behandling, är motivet till varför fonden måste bli en myndighet. Kan utskottsordförande förklara det?

Camilla Gunell / Replik / Första behandling / 2023-09-20

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Det är synd tycker jag, att inte de här motiven kommer fram tydligare för varför inte fonden kan fungera som en fristående fond blir liksom oklart. Den kan ju ändå anställa personal och allt det här och det kan finnas en fungerande ägarstyrning. Men varför det måste bli att kallas en myndighet, det förstår jag...

Camilla Gunell / Replik / Första behandling / 2023-09-20

Ändring av vattenlagen LF 33/2022-2023

Tack för ordet, herr talman! Jag tycker att den här diskussionen är bra. Den visar på att här har vi ett enormt fält som har legat lite för fäfot den sista tiden och som vi inför nästa mandatperiod måste sätta stor kraft på. Det är inte så att det inte finns bra underlag. Redan den...

Camilla Gunell / Anförande / Andra behandling / 2023-09-20

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Tack, fru talman! Det goda med den här processen som har ägt rum är ju ändå att ledamoten Holmberg har backat från att det ska vara noll personer utsedda av de fackliga organisationerna, vilket var ledamoten Holmbergs anförande när den här diskussionen togs. Och nu landar man ändå i att facken skall utse två...

Camilla Gunell / Replik / Första behandling / 2023-09-20

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Jag sa inte att det går åt rätt håll när det gäller lagstiftningen. Den här lagstiftningen är likadan nu som den var när den kom från landskapsregeringen. Det som har skett en förändring är ju att Liberalerna har backat från att det ska vara noll ledamöter i styrelsen som utses från de fackliga organisationerna som...

Camilla Gunell / Replik / Första behandling / 2023-09-20

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Tack! Faktiskt i likhet med Toivonen, som jag kanske under årens lopp inte haft så mycket samsyn kring så tycker jag Toivonen har visat ett kontinuerligt intresse för just pensionsfondsfrågorna. Det som jag tycker är väldigt otydligt med den här lagstiftningen är varför det ska bli en myndighet. Samtidigt som man talar om ägarstyrning. Ägarstyrning,...

Camilla Gunell / Replik / Första behandling / 2023-09-20

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Jag vill för att stöda bordläggningen av den här frågan och bordläggningstiden. Vi kanske måste ta det här ett varv till och fundera över om vi behöver göra ytterligare åtgärder här i samband med omröstningen.

Camilla Gunell / Replik / Första behandling / 2023-09-20

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Styrelsen har ju i likhet med den förra styrelsen egentligen samma uppdrag som jag ser det och det är att fundera kring placeringsprinciper och placeringsprinciperna för fonden, de har vi ju diskuterat här i lagtinget. De har man diskuterat i landskapsregeringen. Det handlar ju mycket om etik och om att man inte ska placera...

Camilla Gunell / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-20

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Nå, det här med etisk placering har ju ändå varit en viktig diskussion också för dem som har ögonen på avkastning, naturligtvis. Men även om det finns en stor avkastning att hämta i en industri eller som en handelsverksamhet som inte uppfattas som etisk, så ska inte offentliga medel användas i de sammanhangen, trots att...

Camilla Gunell / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-20

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Jag har suttit i flera landskapsregeringar som kliar sig i huvudet kring det här med styrningen av myndigheter. Det är väldigt olika karaktärer. De har olika styrelsesammansättningar och olika innehåll. Det är en mångfald av myndigheter vi har i landskapet och det finns ingen entydighet i hur vi väljer att leda och styra. Och det...

Camilla Gunell / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-20

Redogörelse över Årsredovisning per 31.12.2022 RS 2/2022-2023

Tack, herr talman! Jag har en liten fundering kring finansutskottets skrivningar här om effektivitetsrevisionen på infrastrukturavdelningen. Uppenbart så har revisionen valt att granska enskilda händelser av en sådan karaktär att det närmast är ett fall för den interna kontrollen och arbetsledaransvaret inom landskapsregeringen. Min fråga är alltså, anser utskottet att revisionen rör sig på rätt...

Camilla Gunell / Replik / Enda behandling / 2023-09-20

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Tack, herr talman! Och tack också till ledamoten Salmén, som också har noterat det här har tagit sig mycket skyndsam och något faktiskt slarvig ordning. Jag kan inte låta bli, ju mer jag fördjupar mig i det här att se hur många lösa trådar det faktiskt finns kvar som nu blir efterlämnade av den här...

Camilla Gunell / Anförande / Första behandling / 2023-09-20

Landskapet Ålands pensionsfond LF 37/2022-2023

Om man läser vilka uppgifter styrelsen har haft och vilka styrelsens uppgifter nu får så är de närmast identiska. Det som kommer till är det faktum att det blir en myndighet och kräver då nya uppgifter av styrelsen. Finansutskottet skriver ju också att man på Åland kan överväga att inrätta ett placeringsråd. Jag tror att...

Camilla Gunell / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-20

Redogörelse över Årsredovisning per 31.12.2022 RS 2/2022-2023

Ja, det är ett evigt dilemma det här, vad som är hönan och ägget och vem som är beställare och utförare och så vidare. Men nog är det ju ganska uppenbart det som finansutskottets skriver, man håller sig på detaljnivå. Det står: "En grundligare genomlysning av infrastrukturstrukturavdelningens verksamheter som system skulle vara mer nyttig som...

Camilla Gunell / Replik / Enda behandling / 2023-09-20

Redogörelse över Årsredovisning per 31.12.2022 RS 2/2022-2023

Det blev lite oklart för mig. Vad menar finansministern med skatteintäkter? Är det klumpsummans storlek? Ingår de så kallade puckelpengarna där i övergången från det gamla systemet till det nya? Hur ser totalen ut nu om ministern slår samman miljonerna från den här mandatperioden och jämför dem med den tidigare mandatperioden? Kan han utvidga det...

Camilla Gunell / Replik / Enda behandling / 2023-09-20

Redogörelse över Årsredovisning per 31.12.2022 RS 2/2022-2023

Jag har fortfarande lite svårt att få det att gå ihop. Till den delen håller jag med finansministern att det kan vara bra att titta bokslutsmässigt över en mandatperiod så att man får lite längre perspektiv. Den här kvartalsekonomin, den funkar inte riktigt i den offentliga sektorn, utan man behöver ha lite längre perspektiv. På...

Camilla Gunell / Replik / Enda behandling / 2023-09-20

Redogörelse över Årsredovisning per 31.12.2022 RS 2/2022-2023

Tack, herr talman för ordet! Några reflektioner kring årsberättelsen eftersom det har varit väl diskuterat under årens lopp. Jag tycker sammantaget att för Socialdemokraternas del så vill jag nog säga att jag tycker att intäkter är väldigt positiva. Behoven är stora inom många områden. I en klumpsumme-ekonomi där vi betalar in skatter så måste det...

Camilla Gunell / Anförande / Enda behandling / 2023-09-20

Ny blankettlag om livsmedel LF 23/2022-2023

Det var väl ungefär det svar som man kunde förvänta sig i det här skedet. Vi känner väl till budgetprocessens tidtabell och så vidare. Men kan ministern säga någonting om behovet av vad gäller tillsynen av livsmedelssäkerhet och det faktum att den tillsynen inte har ägt rum på så många år, särskilt när det gäller...

Camilla Gunell / Repliksvar / Andra behandling / 2023-09-18

Ny blankettlag om livsmedel LF 23/2022-2023

Jag förstår att det är en strid på kniven om alla resurser och vilka ändamål man ska tillgodose. Men jag uppfattar ändå att ministern ser att det finns ett behov av en ökad tillsyn inom livsmedelsområdet.

Camilla Gunell / Repliksvar / Andra behandling / 2023-09-18

Ny blankettlag om livsmedel LF 23/2022-2023

Tvärtom till ledamoten Zetterman så tycker jag att det är fullt logiskt att fråga sig om man ålägger en myndighet ännu mera uppdrag. Att fråga sig, är det här uppgifter som man kan genomföra i praktiken eller ska vi lagstifta som ett slag i luften? På hur många miljöområden ska vi lagstifta som ett slag...

Camilla Gunell / Repliksvar / Andra behandling / 2023-09-18

Ny blankettlag om livsmedel LF 23/2022-2023

Ja, jag ställer mig frågor. Vad kommer man att finansiera och vad kommer man att prioritera från landskapsregeringens sida? För det är ju det som kommer att hända innan man sitter med en budget. Som sagt, jag har varit med och gjort 13 landskapsbudgetar så jag tror att jag vet hur det går till. Men...

Camilla Gunell / Repliksvar / Andra behandling / 2023-09-18

Ny blankettlag om livsmedel LF 23/2022-2023

Tack för ordet, herr talman! När det här diskuterades senast så sade vi att vi kände till att man från ÅMHM:s styrelse har yrkat på mer resurser just för den här livsmedelstillsynen. Åren går och ÅMHM har försummat ett stort område i brist på resurser. Det finns vad vi kallar för strukturell underresursering eller...

Camilla Gunell / Anförande / Andra behandling / 2023-09-18

Ny blankettlag om livsmedel LF 23/2022-2023

Ja, lagtingsledamot Gunell representerar ett parti som tycker att miljön är viktig. Jag tycker inte att man kan lagstifta i ärende efter ärende och bara slå in öppna dörrar för det blir ingen följdverkan. Så därför är det väl rimligt att fråga, finns det resurser för det här området? Att ÅMHM är underresurserat är ju...

Camilla Gunell / Repliksvar / Andra behandling / 2023-09-18

Ny blankettlag om livsmedel LF 23/2022-2023

Nog tror jag också att ledamot Holmberg vet att det inte är full kostnadstäckning på alla de tjänster som ÅMHM säljer. Det är en stor del av ÅMHM:s finansiering som är skattemedel. Ska man ha full kostnadstäckning för alla dessa tjänster, då tror jag att du får ett ramaskri från näringslivets sida och alla dem...

Camilla Gunell / Repliksvar / Andra behandling / 2023-09-18

Ny blankettlag om livsmedel LF 23/2022-2023

Ja, detsamma, understöder förslaget.

Camilla Gunell / Replik / Andra behandling / 2023-09-18

Könsneutral lagstiftning kring graviditet LF 34/2022-2023

Jag tycker att ledamoten Stellan Egeland ställer fel frågor om vad en kvinna är, då har man kanske inte ens förstått vad allt det här handlar om. Det är väl friheten att vara en person. Om en person född med en livmoder är en man i sin identitet och har en varaktig upplevelse, dvs. ända...

Camilla Gunell / Repliksvar / Första behandling / 2023-09-15

Ändring av vattenlagen LF 33/2022-2023

Tack, herr talman! Tack till ledamoten Söderlund för en bra behandling av det här förslaget. Det var många goda iakttagelser som utskottet gjorde. Nog måste man ju i förlängningen också vara lite bekymrad över kommunernas förmåga och resurser att hantera de här frågorna kring breddning, dvs. när avloppen svämmar över så att vattnet når sjöar....

Camilla Gunell / Replik / Första behandling / 2023-09-15