Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Förlängt temporärt tilläggsstöd till arbetsgivare inom näringslivet och till arbetslösa för start av företagsverksamhet LF 21/2020-2021

Talman! Jag måste direkt erkänna att jag bara har skummat igenom den eftersom det var lite snabba puckar här. Det som jag skulle vilja veta är; och har inte ministern svar på de frågorna nu så kanske de kan delges finans- och näringsutskottet, hur mycket har använts till de här stödformerna till dags dato? Hur mycket...

Katrin Sjögren / Replik / Remissdebatt / 2021-05-12

Förlängt temporärt tilläggsstöd till arbetsgivare inom näringslivet och till arbetslösa för start av företagsverksamhet LF 21/2020-2021

Talman! Jag menade inte att siffrorna kring jämställdheten skulle vara något slags rättviseperspektiv. Jag tycker bara att det är relevant statistik och fakta faktiskt när man ser framåt, när man bygger sysselsättningspolitik eller när man bygger näringspolitik framöver. Jag tycker att det är relevant information. Jag uppskattar om ministern kan kan delge finans- och näringsutskottet...

Katrin Sjögren / Replik / Remissdebatt / 2021-05-12

Lantrådets upplysning LU 1/2020-2021

Talman! Lantrådet ger välförtjänt beröm till ÅHS och i synnerhet till smittspårningen. Nu har massvaccinationerna påbörjats och ÅHS har byggt upp en imponerande logistik med hjälp av posten. Lantrådet nämnde att vi ligger lägst i landet när det gäller vaccinerade. En avgörande faktor är nu att Åland faktiskt får tillgång till vaccin. Kan landskapsregeringen och...

Katrin Sjögren / Replik / Enda behandling / 2021-05-05

Lantrådets upplysning LU 1/2020-2021

Talman! Jag tror att alla är införstådda med att det är statsrådet som fattar besluten. Men kan lantrådet säga; fördelar man vaccinationsdoserna beroende på hur incidensen ser ut i de olika områdena eller finns det några speciella kriterier som man fördelar vaccinet på? För det har ju faktiskt inte varit klart att massvaccinera på...

Katrin Sjögren / Replik / Enda behandling / 2021-05-05

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Talman! Jag tror att det har funnits en enighet i lagtinget om att barnkonsekvensanalysen skulle ha behövt vara tydligare. Man borde ha satt större tonvikt på det förebyggande arbetet. Jag vill ju ändå påstå att när det gäller att fatta beslut i landskapsregeringen och i lagtinget så vinner vi ju på att ha olika erfarenheter...

Katrin Sjögren / Replik / Första behandling / 2021-04-21

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Talman! Bara så att det blir fullständigt klart och tydligt; att det är bråttom med lagstiftningen och att man inte kan få ta den tid man vill ha i utskottet eller i lagtinget, det kan inte oppositionen ta på sig. Det måste majoriteten stå upp för. Jag vet inte hur jag ska uttrycka mig, att...

Katrin Sjögren / Replik / Första behandling / 2021-04-19

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Talman! Vad spelar en enda vecka för roll? Det finns en orsak till att inte ordförande är med i debatten. Det vet ledamot Valve mycket väl eftersom det saknas en hel del i det här betänkandet, anser Liberalerna. Så det är nog majoriteten som får ta på sig det ansvaret att det här kommer i...

Katrin Sjögren / Replik / Första behandling / 2021-04-19

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Talman! Tack till ministern för vissa klarlägganden. Som vi har påpekat flera gånger nu här från Liberalernas sida så är vi med på avbyråkratiseringen. Men när det gäller alkohollagstiftningen så är det ju en vågskål och där hade vi önskat mera fördjupning när det gäller skadeverkningar och barnkonsekvensanalysen. Jag vill höra också ministerns uppfattning och klargörande...

Katrin Sjögren / Replik / Första behandling / 2021-04-19

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Talman! Så är det ju förstås, även fast det brukar vara en dialog mellan landskapsregeringen och lagtinget. Lagtinget brukar i stor utsträckning tillgodose landskapsregeringens önskemål. Men det kom påståenden här om att närt man bordlägger detta så skulle det skjutas upp en månad. Ser man på statsrådets redogörelse hur ofta det hålls presidentföredragningar så är...

Katrin Sjögren / Replik / Första behandling / 2021-04-19

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2020-2021

Talman! Det finns många viktiga och komplexa frågor på den självstyrelsepolitiska agendan för tillfället och de har vi upprepat otaliga gånger, alltifrån självstyrelselagsrevisionen, tullkodexen till PAF:s verksamhetsförutsättningar. Mycket av den viktiga politiska diskussionen kretsar och måste kretsa kring ekonomin och krisen i den offentliga ekonomin. Det är värt att påminna om att vi har två...

Katrin Sjögren / Anförande / Remissdebatt / 2021-04-14

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2020-2021

Talman! Det är ju landskapsregeringen som förstås har den operativa makten, men jag ser inget fel i om det finns ett intresse i lagtinget att fördjupa sig i de där frågorna. Jordbrukspolitiken är en stor och viktig del och EU:s nya programperiod likaså. Jag tror också att det finns ett stort intresse, inte bara i...

Katrin Sjögren / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-04-14

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2020-2021

Talman! Utan att jag fullständigt hat fördjupat mig i den här frågan så tror jag också att det skulle bli ett väldigt sårbart system om vi skulle ha en egen ombudsmannamyndighet i de här frågeställningarna, eftersom de är så komplexa. Man behöver ha erfarenhet och JO är ju inte bara en enda ombudsman. Där jobbar...

Katrin Sjögren / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-04-14

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2020-2021

Talman! Det låter nog frustrerande det där. Det låter ju som att man bara inte vill göra sig omaket. Jag kan inte förstå varför man liksom inte kan ordna det på samma vis för psykologerna som när det gäller A-läkarna? Dessutom så är det ju värdefullt om man har en färdig utbildning i bagaget och...

Katrin Sjögren / Replik / Remissdebatt / 2021-04-14

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2020-2021

Talman! Det är absolut viktigt. Det var på det viset att dåvarande socialminister Rehula var till Åland och besökte dåvarande socialminister Valve och då löstes många knutar upp. Jag tycker ändå att tjänstemännen på ministeriet känner ju till Ålands situation. Vi får helt enkelt också fundera i samråd med landskapsregeringen, under ledning av talmannen i...

Katrin Sjögren / Replik / Remissdebatt / 2021-04-14

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen F 4/2020-2021

Talman! Minister Höglund vi har jättemycket frågor till er under frågeställning, det blir lite grillning faktiskt, det är viktigt med ekonomin som vi alla har konstaterat. Liberalerna har länge drivit på frågan om en utvecklings- och hållbarhetsfond och tanken har varit att intjänade PAF-medel ska användas för utveckling och omställning. Landskapsregeringen tillsatte en parlamentarisk kommitté...

Katrin Sjögren / Fråga / Föredras / 2021-04-14

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen F 4/2020-2021

Talman! Vi vet alla det ekonomiska läget och att en hel del av PAF:s kassa och de redan intjänade medlen har använts för att bromsa pandemins följdverkningar i det åländska samhället. Samtidigt kändes det lite trist eftersom tanken med pengarna, medlen var att vi skulle ta avstamp för utveckling, omställning och hållbarhetsfrågor. Kan minister Höglund...

Katrin Sjögren / Tilläggsfråga / Föredras / 2021-04-14

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen F 4/2020-2021

Talman! När den parlamentariska kommittén tittar på den här frågan så kunde man konstatera då i alla fall, att i reserveringen fanns det ungefär 17 miljoner varav 10 miljoner var reserverade för tredje sektorns fortbestånd och verksamheter, PAF har väl gjort en del vinster sedan dess. Den parlamentariska kommittén var enig i sitt utlåtande om...

Katrin Sjögren / Tilläggsfråga / Föredras / 2021-04-14

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

Talman! Det mesta blev sagt under förra veckans spörsmålsdebatt. Orsaken till bordläggning var en möjlighet att summera, analysera debatten och sedan föreslå en åtgärdsuppmaning, en kläm till landskapsregeringen. Det var intentionen när spörsmålsupplägget diskuterades i den liberala lagtingsgruppen. En kläm som skulle uppmanat landskapsregeringen att faktiskt följa grundlagens 111 § och därmed utan dröjsmål svara på...

Katrin Sjögren / Anförande / Enda behandling / 2021-04-12

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

Talman! JO har hållit sig strikt till juridiken och begärt att landskapsregeringen ska svara enligt 111 § i grundlagen. Det är ju landskapsregeringen som har politiserat juridiken. Landskapsregeringen har politiserat juridiken! En enskild ålänning har fört en klagan till JO. Landskapsregeringen väljer att göra en självstyrelsepolitisk markering så att en enskild ålänning inte får svar...

Katrin Sjögren / Replik / Enda behandling / 2021-04-12

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

Talman! Där har vi helt olika synsätt på vem som vinner och vem som förlorar. Det är vi som har ställt spörsmål och misstroende som tycker att demokratin förlorar och att enskilda ålänningar förlorar. Jag fick den uppfattningen under spörsmålsdebatten att lantrådet var tydlig med att säga; kommer det en begäran igen från JO, då...

Katrin Sjögren / Replik / Enda behandling / 2021-04-12

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

Talman! Inte kan jag ge mera reaktioner på det. Jag tror att alla som läste, förstod och engagerar sig i den här frågan lite drog efter andan. Jag kan ju inte säga att det gjorde hela saken och det här ärendet på något vis i världen bättre. Tvärtom.

Katrin Sjögren / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-12

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

Ja, talman, det är ju därför vi har den här misstroendedebatten bland annat.

Katrin Sjögren / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-12

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

Talman! Det tenderar ibland att bli så här, att man inte når varandra överhuvudtaget och det är också en del av demokratin. Jag tycker att ledamot Gyrid Högman sammanfattade det ganska bra. För mig så blir det egentligen ointressant vad JO kommer fram till för svar. Det var precis det här steget före, den principen, som...

Katrin Sjögren / Replik / Enda behandling / 2021-04-12

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

Ledamot Holmström gör den rannsakan och den analysens som jag personligen skulle ha velat se delvis i spörsmålsdebatten. När det överhuvudtaget inte fanns något sådant utrymme så eskalerade situationen och det resulterade i ett misstroende. Den egenmäktighet som präglar hela det här ärendet så kunde ju också ha undvikits. Varför kunde man inte haft en...

Katrin Sjögren / Replik / Enda behandling / 2021-04-12

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

Talman! Jag tyckte väl att jag kände igen det där också. Det var vältaligt och jag kan stå för det ännu idag. Det fanns en viss skillnad om man diskuterar att man ska ge igen för gammal ost. Det var två misstroenden under förra mandatperioden och det var pang poff i bordet utan någon som...

Katrin Sjögren / Replik / Enda behandling / 2021-04-12

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

Talman! Jag tror faktiskt att det har mera att göra med hur man själv funderar och i vilka formar ens egna tankebanor går, faktiskt hur man ser på sakernas ordning. Sedan vill jag understryka det som jag också sade till ledamot Högman, att för mig så är det ointressant vad JO kommer att fälla för...

Katrin Sjögren / Replik / Enda behandling / 2021-04-12

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

Talman! Trots ärendets besvärliga och jobbiga karaktär så tycker ändå vi liberaler och socialdemokrater att det har funnits ett mått av självrannsakan och konstruktivitet. Som slutkläm för debatten så skulle vi önska att få ett ärligt och rakt besked. Kan man återupprätta förtroendet? Kan lantrådet och vicelantrådet tänka sig att svara JO, hänvisa till den här...

Katrin Sjögren / Anförande / Enda behandling / 2021-04-12

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

Talman! Utmärkt. Vi förväntar oss ett tydligt besked då i så fall. Som vi har varit inne på så finns det lösningar. Om lantrådet betraktas som jävig så kan lantrådet ge en politisk beställning och sedan också överlägga med de övriga i majoritetsblock som inte betraktas som jäviga; med Ålands Framtid, med Hållbart Initiativ, med...

Katrin Sjögren / Replik / Enda behandling / 2021-04-12

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

Talman! Jag dristar mig ändå att komma med ett förslag trots att jag fick på tafsen i den senaste replikväxlingen. Det finns ju också en sådan möjlighet, eftersom det här ärendet har fått en sådan dignitet, att man också informellt, såsom man brukar, förankrar saken i självstyrelsepolitiska nämnden. Vad säger ledamot Gunell om ett sådant...

Katrin Sjögren / Replik / Enda behandling / 2021-04-12

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Med stöd av 37 § lagtingsordningen ställer vi till landskapsregeringen följande spörsmål: Med vilket motiv åsidosätter landskapsregeringen demokratiska grundfundament och de enskilda ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter genom att vägra, trots tidigare motsatt praxis, bistå Justitiekanslern och Justitieombudsmannen med erforderliga utredningar och yttranden?

Katrin Sjögren / Anförande / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Talman! Liberalerna anser fortfarande att landskapsregeringen inte uppfyllt 111 § i grundlagen. Det innebär att det saknas en viktig kugge i det demokratiska systemet, beträffande ålänningarnas grundläggande fri och rättigheter om landskapsregeringen inte bistår JO och JK med utlåtanden och yttranden. Först en reflektion, sedan bakgrundsfakta och till sist själva kärnfrågan. Ett av lagtingets oppositions...

Katrin Sjögren / Anförande / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Talman! Bara för att det ska stå fullständigt klart. I det här forumet, i lagtingets plenum, diskuterar vi och utkräver politiskt ansvar. Ingenting annat. Jag skulle vilja höra vice lantrådets förklaring till att man inte svarar Justitieombudsmannen på de konkreta frågeställningarna som Justitieombudsmannen de facto har ställt.

Katrin Sjögren / Replik / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Talman! Tycker inte vice lantrådet att det är något märklig inställning om man själv är föremål för granskning, och där man kan anta att det föreligger jävsförhållanden, att man vägrar att svara JO? Dessutom så har landskapsregeringen tagit sig befogenheter som landskapsregeringen inte har, att bedöma vad JO vill ha för upplysningar. Det är totalt...

Katrin Sjögren / Replik / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Talman! Jag är ju liberal så jag gillar mänskliga rättigheter, fri och rättigheter, yttrandefrihet, religionsfrihet. Jag gillar sådana saker och det är liksom fundamentet i all min politik. Jag tycker jag redogjorde ganska tydligt för hur jag ser på de behörighetsområden som självstyrelselagen har och förhållandet till dem beträffande grundlagen.

Katrin Sjögren / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Talman! Jag får upprepa det jag sade i första replikväxlingen. Jag redogjorde mycket tydligt för Liberalernas syn på självstyrelselagen kontra grundlagen där vi har behörighet. Jag redogjorde också för problemet som finns kring förändringar i smittskyddslagen kontra självstyrelselagen. Där är vi helt eniga. När det gäller JK och JO så är också Liberalerna helt med...

Katrin Sjögren / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Talman! Jag tror inte att jag i något sammanhang över huvud taget, även fast jag haft tillfällighet, kritiserat den här vaccinationslistan. Det jag gjorde var att jag redogjorde för hur den personen som hade anfört klagan. Där får vicelantrådet ta tillbaka det. När det gäller vicelantrådets yttrande. Vicelantrådet har gjort ett yttrande, men det innehöll...

Katrin Sjögren / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Talman! Ingenting förvånar längre. Vicelantrådet drar sig inte för att dra direkta lögner eller misskreditera både oppositionen och enskilda ålänningar. Vicelantrådet, vi har sagt att vi är helt med på att reglera JK:s och JO:s befogenheter i självstyrelselagen. Det jag hänförde till var att man faktiskt försöker göra en folklig reform i justitieministeriet. Man klargör...

Katrin Sjögren / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Talman! I spörsmålsvaret, undertecknat av lantrådet och vicelantrådet, framkommer det också att det här handlar om en markering. Också väldigt glasklart i vicelantrådets inledningsanförande att man ville markera, man ville göra självstyrelsepolitik. Hur ser lantrådet på den saken?

Katrin Sjögren / Replik / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Talman! Det här är ju efterhandskonstruktioner inledningsvis, det går några veckor tillbaka. Man kan läsa media. Det handlar inte om att det inte fanns material, utan det handlar om att man ville göra en markering. Det som lantrådet nu säger i sitt anförande, det skulle ha varit ett försvar. Det skulle kunnat vara ett inlägg...

Katrin Sjögren / Replik / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Talman! Jag vill ändå inleda med att tacka för ett balanserat anförande som ledamot Silander hade. Det vi hela tiden har pratat om är principer och de principer som landskapsregeringen nu har underlåtit att hålla fast vid. Alltså att ge ett direkt svar till JO. Det är tydligt och klart i beslutet i den enskilda...

Katrin Sjögren / Replik / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Jag tar tillfället ytterligare i akt. När det gäller principer har vi försökt förhålla oss på ett principiellt plan. Vi vet inte vad JO kommer att dra för slutsatser av det här. Det kan mycket väl bli ett sådant utlåtande att man tycker att landskapsregeringen har förfarit rätt och riktigt. Det är mycket möjligt, men...

Katrin Sjögren / Replik / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Talman! Jag måste erkänna att jag hade en naiv förhoppning att det skulle finnas någon slags liten självrannsakan idag, främst från vicelantrådets sida. Jag kan också konstatera att det här under debatten, flera timmar nu, har kommit fram dubbla budskap från landskapsregeringen och majoritetspartiernas sida. Vicelantrådet understryker markeringen mot JO och den självstyrelsepolitiska digniteten och...

Katrin Sjögren / Anförande / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Talman! Jag tycker att ledamot Eriksson blandar ihop korten. Visst kan vi vara eniga, och det är vi i många självstyrelsepolitiska frågor. När det handlar om regionala skillnader beroende på smittskyddslagen, gränsstängningar och eventuella provtagningar, hur man ska hålla skolorna öppna, där har vi varit helt eniga. Som ledamot Eriksson själv påpekar så ska beslut...

Katrin Sjögren / Replik / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Talman! Det är jag också bekymrad över. Det utesluter inte att jag också är bekymrad över landskapsregeringens inställning och ställningstagande. Jag anser att svarar inte landskapsregeringen på JO:s begäran saknas det en viktig mekanism i den demokratiska processen. Jag anser också att man därmed bryter mot grundlagen.

Katrin Sjögren / Replik / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Talman! Vicelantrådet och jag är överens om det. Vi vet inte vad JO:s utslag blir. Trots det så kommer jag och Liberalerna aldrig att acceptera det som vicelantrådet har gjort. Vi tycker att det var fel att göra den här markeringen. Vi tyckte att tajmingen var urusel.

Katrin Sjögren / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Talman! I den här salen diskuterar vi politiskt ansvar och gör politiska bedömningar. Det vill jag understryka och upprepa gång på gång. Det är vicelantrådet Jansson som försöker skyla över sina misstag, delvis på tjänstemännen, och citerar hur det passar vicelantrådet bäst. Så, som sagt var, det lär vi få återkomma till.

Katrin Sjögren / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Talman! Jag delar den uppfattningen och jag delar också det konceptet att försöka nå framgång, för det tror jag att vi alla vet att det är inte helt lätt. När det kommer till kritan så är det ju resultat som räknas. Så nu är det inte bara upp till bevis i den här frågan, utan...

Katrin Sjögren / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-07

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Talman! Tilläggsbudgeten är tunn och innehåller en handfull ärenden, men diskussionerna har varit stora och viktiga. I betänkandet påpekas det som borde vara självklart. Ekonomin kommer att vara i fokus under en lång tid framöver och därför är det av central betydelse att viktiga basuppgifter som likviditet och fördelningen av pandemimedlen och stöd redovisas i...

Katrin Sjögren / Anförande / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Talman! Så uppfattar jag saken. Det får vi ju inte svart på vitt före vi genomför omröstningen. Men min uppfattning är den att skulle man bortse från oppositionen så skulle inte landskapsregeringen ha en majoritet.

Katrin Sjögren / Repliksvar / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Ja, talman, jag uppfattar ju nu att det finns en majoritet för besökscentret. Men skulle man renodla det så det är ju landskapsregeringen, enligt parlamentarismen, som för fram projekt och som lägger fram en budget. Skulle man bortse från oppositionen eller skulle oppositionen rösta nej så har inte landskapsregeringen en egen majoritet. Det är min...

Katrin Sjögren / Repliksvar / Enda behandling / 2021-03-29