Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Talman! Liberalerna ser med tillförsikt på diskussionerna kring rambudgetering och kostnadstak, det är saker som vi har förfäktare under många år. Men jag tycker att finansministern läser finans- och näringsutskottets betänkande väldigt selektivt och man plockar ut det som stöder ens egen politik. Minst 2 miljoner till kommunerna, det kan kanske vara välbehövligt, men jag...

Katrin Sjögren / Replik / Remissdebatt / 2022-05-16

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Talman! Jag vill vara tydlig från Liberalernas del och jag tror faktiskt inte heller att finansministern har alla i majoriteten bakom sig. Det här är att plocka ut saker och inte göra det som skulle vara välbehövligt. Det fanns ju också en fortsättning i finans- och näringsutskottets betänkande. Jag har väl aldrig heller varit med...

Katrin Sjögren / Replik / Remissdebatt / 2022-05-16

Landskapsregeringens externpolitik M 1/2021-2022

Talman! Då tar jag det som ett löfte att så snart landskapsregeringen har gjort sin analys så kommer man tillbaka till sakutskotten och självstyrelsepolitiska nämnden. Eftersom sakutskotten ska behandla olika direktiv. Men jag tycker också självstyrelsepolitiska nämnden har en stor roll i det här ärendet eftersom det innefattar så vitt skilda områden. Likväl som landskapsregeringen...

Katrin Sjögren / Repliksvar / Enda behandling / 2022-05-11

Landskapsregeringens externpolitik M 1/2021-2022

Talman! Det låter bra och jag skulle också, avslutningsvis, vilja trycka på diskussioner med allmänheten - just när det gäller skydd av land- och havsyta. Vi har mycket privat ägande på Åland och jag är helt säker på att startar man den här diskussionen - initierar man den i tid - så tror jag det...

Katrin Sjögren / Repliksvar / Enda behandling / 2022-05-11

Landskapsregeringens externpolitik M 1/2021-2022

Talman! Jag vill också framföra mitt tack till ledamot Högman som hade en bra, vältalig och intressant presentation. Tack för det. Från Liberalernas sida fortsätter vi envist att hävda vikten av att vi på Åland har grepp om EU:s gröna giv och Fit for 55 och vad det kommer att ha för inverkan på oss....

Katrin Sjögren / Anförande / Enda behandling / 2022-05-11

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Jag vill bara gratulera ledamoten Egeland. Eftersom ledamot Egeland höll de obundna gruppanförande så kan det vara tydligt att man inte omfattar den här lagen. Då kan vi väl bara konstatera, som jag gjorde under frågestunden, att nu blir medierapporteringen kring interna stridigheter och krishantering.

Katrin Sjögren / Replik / Remissdebatt / 2022-05-02

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Talman! Lagen är välskriven och sympatisk trots brådskan och det är ingen som har tveksamheter kring ministerns sociala patos. Jag skulle också vilja lyfta barnens rättigheter, barnens rättigheter till sin familj och barnens rättigheter när det gäller vila och semester. Situationen är ju mer komplex än vad den kanske framställs här. Det som jag vill...

Katrin Sjögren / Replik / Remissdebatt / 2022-05-02

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Talman! Jag är helt med på tåget, men det är landskapsregeringen och majoriteten som har sagt att kommunernas kostnader ska ner med 11 miljoner och man går in på barnomsorg, assistenter och skolor. Det är landskapsregeringen som har sagt att vi ska minska kostnaderna, samtidigt som man i tid och otid får höra kritik från...

Katrin Sjögren / Replik / Remissdebatt / 2022-05-02

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2021-2022

Talman! Jag förväntar mig såklart inget annat svar. Vad kan lantrådet annars svara? Såklart. Men jag skulle vilja fördjupa diskussionen kring den interna landskapspolitiken. Vad blev det av reformpaket? Vad ska hända med kommunerna, landskapsandelssystemet, skärgårdstrafiken, ÅDA? Vi lever i en form av maktvakuum. Kan lantrådet ge tydliga och klara besked om vad som ska...

Katrin Sjögren / Tilläggsfråga / Föredras / 2022-05-02

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2021-2022

Talman! Den externa politiken är kokhet med flera komplexa frågor på agendan. Självstyrelselagens vidare öde. Finlands högst troliga Natoanslutning och därmed Ålands demilitarisering. Lantrådets något kantiga uttalanden i riksmedia som verkligen väckt ont blod. Men landskapets interna politik lider dessutom av obeslutsamhet och oreda. Medierapporteringen på hemmaplan handlar om landskapsregeringens och majoritetens interna stridigheter och...

Katrin Sjögren / Fråga / Föredras / 2022-05-02

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 4/2021-2022

Talman! Alla är fullständigt medvetna om vilka år vi lägger bakom oss, men jag tycker det måste vara slut att skylla på det nu. Problemet för landskapsregeringen - tycker inte bara oppositionen, utan också ålänningarna - är att man ju inte vet hur man ska hantera de stora och viktiga interna frågorna. Och kanske det...

Katrin Sjögren / Tilläggsfråga / Föredras / 2022-05-02

Energipolitisk strategi MOT 8/2021-2022

Talman! Jag tycker inte att det är någon dum idé det här med ett energistrategiskt meddelande eftersom det är ju inte bara vindkraft och vi kommer snart att ha ett betänkande här på bordet när det gäller vindkraften. Jag kan väl säga helt initialt att jag tror att landskapsregeringen måste släppa sargen när det gäller...

Katrin Sjögren / Replik / Remissdebatt / 2022-04-11

Energipolitisk strategi MOT 8/2021-2022

Talman! Den diskussionen lär vi få återkomma till ganska snart när det gäller vindkraften och vad vi behöver vidta för åtgärder för att det ska kunna bli verklighet, de här storslagna planerna. När det gäller energikommissionen så är det också en del i hela energipolitiken, men det är långt ifrån allt. Om jag inte missminner mig...

Katrin Sjögren / Replik / Remissdebatt / 2022-04-11

Energipolitisk strategi MOT 8/2021-2022

Talman! Ett av problemen med kärnkraft är ju att det är fruktansvärt dyrt. Det är att inte handskas vettigt med skattebetalarnas pengar. För tio år sedan gjorde elkraftföretagens forskningsorganisation en undersökning, då visade det sig att kärnkraft var billigare än vindkraft. Men det har ju radikalt ändrat. Ett av de stora problemen med kärnkraft är...

Katrin Sjögren / Replik / Remissdebatt / 2022-04-11

Energipolitisk strategi MOT 8/2021-2022

Orsaken till att man stängde kärnkraftverk 2015 i Sverige var ju att kärnkraftsägarna fann att det inte var lönsamt längre. Det är ju stor skillnad på kostnaderna på vindkraft och kärnkraftverk. Man bygger vindkraft nu utan subventioner medan kärnkraften subventioneras hårt. Satsningen på kärnkraft i Finland har ju varit en mycket, mycket dyr affär. Så...

Katrin Sjögren / Replik / Remissdebatt / 2022-04-11

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 M 2/2021-2022

Talman! Det jag känner till när det gäller PAF-pengar och idrott så har det ju varit en otrolig sanering och man har strikta alkoholpolicyn. Så min uppfattning är att den sidan så sköter idrotten med den äran när det gäller barn- och ungdomsidrott. Sen vill jag lite haka på det som ledamoten sade om om...

Katrin Sjögren / Replik / Enda behandling / 2022-04-06

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 M 2/2021-2022

Talman! Precis så är det, gränserna ställer till det för våra barn och ungdom. De är helt oförstående till att det är på det här viset, att det kan skilja sig så mycket från kommun till kommun. Tyvärr, som sagt, så är det på det viset.

Katrin Sjögren / Replik / Enda behandling / 2022-04-06

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 M 2/2021-2022

Talman! Av förekommen anledning så är flera av Liberalernas sakkunniga och engagerade ledamöter inte på plats på grund av tjänsteresa och på grund av sjukdom. Så nu har jag fått instruktioner och material om vad som är viktigt att framföra i dag för Liberalernas del. Det kan inte vara svårt för någon att hålla med...

Katrin Sjögren / Anförande / Enda behandling / 2022-04-06

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2021-2022

Talman! Det finns väldigt, väldigt mycket att diskutera och penetrera när det gäller redogörelsen, allt från självstyrelselagsrevisionen, till kyrkan, miljön och utbildningen. Men det här gruppanförandet tänkte jag koncentrera mig på säkerhetspolitiken av förekommen anledning. Det går alldeles utmärkt att ha två saker i huvudet samtidigt. Både demilitariseringen, neutraliseringen och säkerhets- och försvarspolitiken. Jag upplever att...

Katrin Sjögren / Gruppanförande / Remissdebatt / 2022-04-04

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Talman! Jag tycker att ledamot Fellman hade ett mycket bra anförande. Det är precis som ledamot Fellman sade. Vi behöver vara öppna och ärliga med att det blir en försämring. Det är också viktigt att utskottet gör sitt arbete och gör en ordentlig och genomgripande analys. Jag kan heller inte låta bli att konstatera att för...

Katrin Sjögren / Replik / Remissdebatt / 2022-03-28

Storskalig solcellsanläggning på Stornäset SF 5/2021-2022

Talman! Investeringar i förnyelsebar energi är en viktig nödvändighet. Samtidigt behöver det vid planeringen tas ett helhetsgrepp och anläggningarna bör placeras där de gör minst skada och åverkan på bland annat biologisk mångfald och vattenmiljö. Landskapets vattentäkter är redan både få och flera dessutom i dåligt skick. Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen...

Katrin Sjögren / Fråga / Föredras / 2022-03-21

Storskalig solcellsanläggning på Stornäset SF 5/2021-2022

Talman! Tack för det! Jag tror att ingen ifrågasätter nödvändigheten att investera i till exempel vindkraft och solcellsparker. Det är positivt att vi planerar det. Det som jag och många med mig ifrågasätter är just platsen. Det finns aktörer som är verksamma som tycker att informationen har varit knapphändig. Det behövs definitivt mera utredningar. Här...

Katrin Sjögren / Tilläggsfråga / Föredras / 2022-03-21

Storskalig solcellsanläggning på Stornäset SF 5/2021-2022

Talman! Ja, jag vet att det här inte är färdigt planerat, men det här är en väldigt, väldigt angelägen fråga som kan bli otroligt dyrköpt för Ålands del. Vi håller ju också på att planera nya vattentäkter som kommer att kosta skjortan, så vi kan inte förstöra dem vi redan har. Sedan så är det...

Katrin Sjögren / Tilläggsfråga / Föredras / 2022-03-21

Den åländska förvaltningens fortsatta digitalisering M 3/2021-2022

Talman! Tack till ministern för anförandet. Jag tycker också faktiskt, fast det kanske inte låter så - att det här är ju en fortsättning på det arbetet som vi har gjort tidigare. Det är ju inte så att vi har levt i ett vakuum. Om man går tillbaka några år i tiden så försökte man...

Katrin Sjögren / Replik / Remissdebatt / 2022-03-16

Den åländska förvaltningens fortsatta digitalisering M 3/2021-2022

Talman! Det är nog en väsentlig del för att ÅDA:s uppgift, som jag länge har tyckt har varit helt hopplös och det har funnits orimliga förväntningar på ÅDA, så det behöver klargöras. ÅDA är en viktig kugge i hela digitaliseringsmaskineriet och det är också lagstiftningen. Det här behöver vi absolut få på plats. Det är...

Katrin Sjögren / Replik / Remissdebatt / 2022-03-16

Höjt reseavdrag även på Åland MOT 4/2021-2022

Liberalerna är nog helt med på det tåget om man vill omformulera och modernisera reseavdraget. Den här åtgärdsmotionen handlar om att kostnadstrycket just nu är väldigt, väldigt hårt. Man ser att Sverige och Finland har gått in för att göra vissa kompensationer. Vi kan ju också konstatera det, tror jag, att inte ökar vi ju...

Katrin Sjögren / Replik / Remissdebatt / 2022-03-14

Höjt reseavdrag även på Åland MOT 4/2021-2022

Talman! När man pratar om hållbarhetsprinciper så är det ju förstås miljön, men också den sociala aspekten och den ekonomiska aspekten måste vi också ha med oss. Siffror från Sverige visar också att de som köper laddhybrider och elbilar är människor i glesbygden. Där har marknadskrafterna också verkat. Man har helt enkelt inte råd. Man...

Katrin Sjögren / Replik / Remissdebatt / 2022-03-14

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2020-2021

Talman! Inledningsvis och alldeles kort, en av de viktigare självstyrelsepolitiska frågorna är revisionen av självstyrelselagen, dess vara eller icke vara är för närvarande i landskapsregeringens och riksregeringens händer. Där blir uppmaningen att hålla ut och hålla i. Utfallet lär klarna under försommaren. Under lagtingets självstyrelsepolitiska diskussioner brukar vi förhålla oss till vår behörighet, en något...

Katrin Sjögren / Anförande / Enda behandling / 2022-03-09

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 3/2021-2022

Talman! Landskapsandelarna utgör ungefär 35 miljoner euro. Kommunernas skatte- och avgiftsintäkter utgör väl ungefär 120 miljoner. Det säger ju det att man måste ha egen skattekraft för att man ska kunna vara hållbar som kommun. Men förstår jag saken rätt nu? Finansministern begärde en lånefullmakt av lagtinget och det har finansministern fått. Kan alltså landskapsregeringen...

Katrin Sjögren / Tilläggsfråga / Föredras / 2022-03-07

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 3/2021-2022

Talman! Trots att det ska tillsättas en parlamentarisk kommitté som ska se över den offentliga ekonomin så utgår jag från att landskapsregeringen har egna funderingar och egna lösningar. Det är ju precis på det viset att det faller i bitar nu, landskapets och kommunernas ekonomi. Samtliga kommuner och landskapet visar röda siffror. Lumparland varslar om...

Katrin Sjögren / Fråga / Föredras / 2022-03-07

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 3/2021-2022

Talman! Det är lite hopplöst det här läget i lagtingssalen, i plenisalen, att vi inte får svar på frågor. Om man ska ladda landskapsandelssystemet med mera miljoner så blir det ju antagligen så att landskapsregeringen måste gå till banken. Och det är ju heller ingen hållbar lösning. Finans- och näringsutskottet skriver i sitt betänkande att...

Katrin Sjögren / Tilläggsfråga / Föredras / 2022-03-07

Utbildning av drönarpiloter SF 3/2021-2022

Talman! Utbildning av drönarpiloter. På Åland finns flera yrkesverksamma drönarpiloter. Yrket är reglerat och kräver fortbildning och tentamen för att upprätthålla licensen. I vissa EU-länder är det möjligt att göra det digitalt men inte i Finland vilket blir problematiskt för ålänningarna. Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen...

Katrin Sjögren / Fråga / Föredras / 2022-02-11

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Talman! Jag ber att få understöda ledamot Fellmans förslag.

Katrin Sjögren / Replik / Enda behandling / 2022-02-11

Utbildning av drönarpiloter SF 3/2021-2022

Tack för svaret ministern. Drönarverksamhet är ju delvis ett fritidsintresse, men också en helt ny näring. Det används inom infrastruktur när man planerar vatten och avlopp och karterar och planerar. Man har det också inom marknadsföringsbranscher t.ex. fotografier, filmer och reklam. Vi försöker föra en sådan näringspolitik på Åland så att vi avbyråkratiserar och förenklar....

Katrin Sjögren / Tilläggsfråga / Föredras / 2022-02-11

Utbildning av drönarpiloter SF 3/2021-2022

Talman! Det är ju så klart på det viset att det är ju enklare om landskapsregeringen som är en officiell myndighet agerar. Jag är helt förvissad om att den här verksamheten växer, den är under utveckling och inom allt fler områden så använder man sig av drönarverksamhet och drönarpiloter. Min fundering är att i dagsläget...

Katrin Sjögren / Tilläggsfråga / Föredras / 2022-02-11

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Talman! Jag tycker att flera av de här diskussionerna som har föregåtts nu visar på behovet av ingående diskussioner. När man har så stora frågor i en tilläggsbudget och när det dessutom är bråttom så uppstår det flera frågetecken än uträtade frågetecken. Det uppstår en massa missförstånd, medvetna och omedvetna. Det är viktiga saker i...

Katrin Sjögren / Anförande / Enda behandling / 2022-02-09

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Ursäkta mig om jag måste bryta in i den här diskussionen om inbördes beundran. Det blir lite övermaga, måste jag säga. Jag tycker att det finns flera frågor här som skulle ha varit betjänta av en grundligare behandling än i en tilläggsbudget. Vi pratar om övergripande folkhälsoarbete, vi pratar om ledningsstrukturer och merkostnader på oss ÅHS....

Katrin Sjögren / Replik / Enda behandling / 2022-02-09

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Talman! Nu är det ju så att man egentligen inte ska ställa frågor i replikväxling, utan man ska begära klargöranden. Det är på det viset att jag skulle vilja ha några klargöranden från utskottets ordförande. Jag tycker inte att det blev glasklart i replikväxlingen med ledamot Påvals. Hur är det möjligt att utskottets majoritet väljer...

Katrin Sjögren / Replik / Enda behandling / 2022-02-09

Ändringar i samfundsbeskattningen 2022 LF 4/2021-2022

Jag önskar stöda ledamot Holmbergs förslag.

Katrin Sjögren / Replik / Andra behandling / 2022-02-09

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Talman! I en av Liberalernas samlingsmotioner inför budgetförhandlingar 2022 så tyckte vi att det var dags att konkretisera alla de här sakerna som finns i lagstiftningen, som finns planerat. Vi är mycket nöjda och glada över att landskapsregeringen ändå har insett behovet av en fysisk ungdomsmottagning. Men det är ju också väldigt, väldigt centralt att...

Katrin Sjögren / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-02-04

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Talman! Visst är det det, och det är inte bara den här signalen. Det är allt från regeringsprogram och studiestöd till lånefullmakter och sådana saker så att det blir inte speciellt trovärdigt för hela landskapsregeringen och majoritetssamarbetet. Det är ofrånkomligen så. Det ska bli intressant att se Obundnas linjedragningar när det gäller näringslivsstöd, när det...

Katrin Sjögren / Replik / Remissdebatt / 2022-02-04

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Tack, talman! Och tack till finansministern för presentationen och den globala ekonomiska analysen, Jo, vi lever i oroliga tider på många sätt just nu. En konkret fråga kring ÅHS budget. Man ökar driftsbudgeten nu med 280 000 euro samtidigt som landskapsregeringen har satt sparbeting på ÅHS om två miljoner euro. Räknas det här som en...

Katrin Sjögren / Replik / Remissdebatt / 2022-02-04

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Talman! Precis, man höjer ramen då till ÅHS, med andra ord. Och från den utökade ramen så ska man spara två miljoner. Men helheten då, finansministern? Blir det någon annan underlydande myndigheter eller landskapsförvaltningen som får ta resten av inbesparingarna?

Katrin Sjögren / Replik / Remissdebatt / 2022-02-04

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Talman! Årets första månad var inte slut förrän lagtinget fick ytterligare en tilläggsbudget på sitt bord. Aktion när det gäller pandemi-hanteringen är bra och något som vi förordar. Där det finns frågetecken som behöver redas ut är kring de ökade driftskostnaderna, nya tjänster och faktiskt på flera moment den ytterst knapphändiga informationen. Man får helt...

Katrin Sjögren / Gruppanförande / Remissdebatt / 2022-02-04

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Talman! Det väldigt centralt och det är precis det som människorna på fältet säger att det behövs samordning och man måste veta vem som gör vad. Är det rätt val att nu också inrätta den här lågtröskelmottagningen? Är det säkert att den ska vara i primärvården? Jag menar att man verkställer ju samtidigt som man...

Katrin Sjögren / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-02-04

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Talman! Det är ju vällovligt och intressant att ledamot Måtar sätter sin tilltro till finans- och näringsutskottet och tycker att de i sanning visar civilkurage. Men kanske det skulle vara dags att ledamot Måtar och Obundna börjar sätta sin tilltro och lita på landskapsregeringen. Det ger onekligen lite konstiga signaler och funderingar kring landskapsregeringens trovärdighet...

Katrin Sjögren / Replik / Remissdebatt / 2022-02-04

Landskapsregeringens externpolitik M 1/2021-2022

Talman! Jag är fullständigt enig, fullständigt enig. Jag kan skriva under på varenda bokstav som ledamot Mattsson säger. Samtidigt så har vi stora saker i görningen. Det riskerar också jordbrukets framtid om vi får höga koldioxidskatter. Vi får skatter på gödsel. Allt pekar i den riktningen, så vi behöver nog sätta igång en tankesmedja så...

Katrin Sjögren / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-02-02

Landskapsregeringens externpolitik M 1/2021-2022

Talman! Jag har inte någon - varken kunskap eller ens lust - att ifrågasätta den analysen. Den kan ledamot Mattsson mycket bättre än jag. Men ser jag på hela bilden så kommer det att komma direktiv här också. I transporterna, i små lastbilar, i stora lastbilar, koldioxidskatter så att vi behöver ta ett helhetsgrepp om...

Katrin Sjögren / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-02-02

Landskapsregeringens externpolitik M 1/2021-2022

Talman! Det blir igen en diskussion om externpolitiken och Ålands roll i världen i detta undantagstillstånd som pandemin har försatt oss alla i. Mycket har hänt och mycket är på gång trots det. Och det finns i alla fall något trösterikt i det. Det nordiska samarbetet har fått sig en rejäl törn. Under många år...

Katrin Sjögren / Gruppanförande / Remissdebatt / 2022-02-02

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Talman! Jag får tacka för samarbetet i den parlamentariska referensgruppen. Som svar på den retoriska frågan som ledamot Josefsson ställde, hur kommer det sig att man inte har ändrat det här förut? Nå, nu äntligen har vi majoritet för att ändra den här lagstiftningen. Den har inte funnits de senaste 10-15 åren, men nu finns...

Katrin Sjögren / Replik / Remissdebatt / 2022-01-31