Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Landskapsregeringens externpolitik M 3/2022-2023

Talman! Jag vill fortsätta lite på miljö- och klimatpolitiken. Det står väldigt mycket om den gröna given och Fit for 55. Hur ligger vi till egentligen? Det kom en rapport här som vicelantrådet var med och presenterade och där vi nog verkar ha lite konstig självbild. Ålänningarna släpper ut väldigt mycket växthusgaser och använder väldigt...

Katrin Sjögren / Replik / Remissdebatt / 2023-03-06

Landskapsregeringens externpolitik M 3/2022-2023

Talman! Sen önskar jag ett annat klargörande. Det här är så väldigt omfattande, det är detaljer, stora linjedragningar och det är nästan svårt att behandla. Jag undrar hur det ser ut med den målsättning som fanns fanns kring det här Hagasamarbetet, alltså det nordiska samarbetet kring civil beredskap? Kan vicelantrådet göra någon slags uppdatering kring...

Katrin Sjögren / Replik / Remissdebatt / 2023-03-06

Landskapsregeringens externpolitik M 3/2022-2023

Talman! Det låter bra det för vi skulle behöva ha en strategi kring hur vi jobbar med de här frågorna för att folk inte ska bli utanför. Jag skulle vilja påstå att det här hör till en av de viktigare demokratifrågorna ju mer digitaliserade vi blir. Digitaliseringen kan vara ett fantastiskt hjälpmedel, men det får...

Katrin Sjögren / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-03-06

Ändring av tjänstemannalagen LF 14/2022-2023

Talman! Jag delar ledamot Måtars åsikt om att det är en avgörande betydelse att vi får personal till vården och omsorgen. Vi står inför stora, stora utmaningar. Det man kan göra när det gäller personalpolitiken så ska man göra. Sen verkar det ha varit på det viset att det är slentrianmässigt, vi hade inte behövt...

Katrin Sjögren / Replik / Remissdebatt / 2023-03-06

Ändring av tjänstemannalagen LF 14/2022-2023

Talman! Jag tror bestämt att det var ledamot Måtar som började kasta. Det är ju inte så att personalpolitik bara utgår från det här. Bästa ledamot Måtar, var är projektet med jämställda löner, lön för likvärdigt arbete? Det var ett jättearbete som gjordes under förra mandatperioden. Vi har inte sett ett spår av det....

Katrin Sjögren / Replik / Remissdebatt / 2023-03-06

Ändring av tjänstemannalagen LF 14/2022-2023

Talman! Jag sällar mig till dem som också tror att det här är ett steg framåt, men jag skulle ändå vilja påpeka att den överlägset största delen när det gäller den här personalkategori är en modern personalpolitik och där finns det också en hel del att göra när det gäller landskapsförvaltningen och när det gäller...

Katrin Sjögren / Replik / Remissdebatt / 2023-03-06

Ändring av tjänstemannalagen LF 14/2022-2023

Talman! Visst är det på det viset. Samtidigt som det är så inom dessa människonära yrken att det går inte att jobba på distans. Man behöver vara på plats om man är en del av äldreomsorgen till exempel. En sak som allt mera dyker upp är någonting som kallas för samvetsstress. Man är så få,...

Katrin Sjögren / Replik / Remissdebatt / 2023-03-06

Landskapsregeringens externpolitik M 3/2022-2023

Talman! Vi har inte alls pratat om det, eller väldigt lite ur åländsk horisont. Det digitala utanförskapet är väldigt viktigt att ha med sig som en parallell process till hela digitaliseringen. Det kan vara svårt för de äldre, men det är också svårt för personer med läs- och skrivsvårigheter och det kan vara svårt för...

Katrin Sjögren / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-03-06

Landskapsregeringens externpolitik M 3/2022-2023

Talman! Jag hade också lite samma funderingar som ledamot Högman, hur ska vi få en bra form i de här viktiga politikområdena? Precis samma reflektion att externpolitiken är ju vår utrikespolitik och just i den här formen med 63 sidor är det inte helt lätt och definitivt inte lättillgängligt. Vi har vänt och vridit på...

Katrin Sjögren / Gruppanförande / Remissdebatt / 2023-03-06

Tillfällig skatt på vinster inom elbranschen LF 13/2022-2023

Jag har ingenting att tillägga.

Katrin Sjögren / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-01-25

Tillfällig skatt på vinster inom elbranschen LF 13/2022-2023

Talman! Ja, självstyrelselagens förhållande till grundlagen är ju ett känt fenomen som vi stångar huvudena blodiga på. Min hänvisning till residualprincipen får mera ses som en knorr och liksom ett önsketänkande hur det skulle kunna fungera i ett önskescenario.

Katrin Sjögren / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-01-25

Tillfällig skatt på vinster inom elbranschen LF 13/2022-2023

Talman! Mycket klokt har sagts och det har varit intressanta resonemang. Det är sällan vi har så här intressanta diskussioner i lagtinget. Att vi testar behörighet är ju inte någonting som är vanligt, det brukar vi alltid prata om här. Vi för en testballong för att testa gränserna, det är sådant som vi gör ibland. Men...

Katrin Sjögren / Anförande / Remissdebatt / 2023-01-25

Förändringar i procedurreglerna inom vårdsektorn LF 8/2022-2023

Talman! Utskottssekreterare och utskottet förtjänar en eloge, betänkande nummer tre är faktiskt ganska mycket självstyrelsepolitik det finns mycket matnyttigt här. Utskottet och utskottssekreteraren har rätat ut en del frågetecken, det är ett bra jobb som utskottet som helhet har gjort.

Katrin Sjögren / Replik / Första behandling / 2023-01-18

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2022-2023

Talman! Visst är det bra att systemet fungerar. Men nog hör det väl till lite allmänt folkvett att man ibland visar tacksamhet. Det var bra att det fungerade. Vi vet ju också att det även finns tolkningsutrymme när vi pratar om de här momenten i självstyrelselagen. Och faktiskt, om man ska rikta en tacksamhetstanke till...

Katrin Sjögren / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-01-18

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2022-2023

Talman! Vill finansministern läsa detaljer så finns det gediget utredningsmaterial inom landskapsförvaltningen. Det fanns utredningsmaterial när det gällde skärgårdstrafiken. Reformen kring det och omställningen gav vid handen att det kunde spara 3-4 miljoner och också en kommunreform. Det fanns estimat och beräkningar. Man kan sitta och skratta i bänken om man vill det, men inte är...

Katrin Sjögren / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-01-18

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2022-2023

Talman! Som jag sade så hade vi ett äldrepolitiskt seminarium i Mariehamns stad för någon vecka sedan. Då var hela äldreomsorgen och äldreomsorgschefen där och de hade gjort omvärldsanalyser och tittat på Sverige och Finland. Det är uppgifter från äldreomsorgschefen att vårdbehovet kommer att bli mycket stort framöver. Det här är ett estimat.

Katrin Sjögren / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-01-18

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2022-2023

Talman! Några reflektioner kring ekonomin trots att detta är en städarbudget. Övriga ledamöter i den liberala lagtingsgruppen kommer att presentera våra budgetmotioner. Lagtinget har hanterat ovanligt många tilläggsbudgetar under den här mandatperioden på grund av pandemin. Det har varit nödvändigt och behovet har varit självklart. Från Liberalernas sida har vi tagit tillfället i akt varje...

Katrin Sjögren / Gruppanförande / Remissdebatt / 2023-01-18

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2022-2023

Talman! Det är klart att det är beräkningar och uppskattningar. Men om man bara ser på demografin och hur många personer det är när man beräknar att heldygnsvården inom äldreomsorgen kommer att fördubblas. Vi hade en jämställdhetsdebatt där man såg på ekonomisk jämställdhet och redan i dag så är de vanligaste yrkena bland kvinnor på...

Katrin Sjögren / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-01-18

Uppföljning av det jämställdhetspolitiska målet ekonomisk jämställdhet M 2/2022-2023

Talman! Under den förra mandatperioden gjordes det en ganska omfattande arbetsvärdering och lönekartläggning. Det var vissa gropjusteringar och man kom på förhandlingsbordet fram till att man kunde ge ökad lön om man hade specialiseringar inom hälso- och sjukvården. Men varför tänker man göra om allt det här arbete? Det här arbetet med lika lön för...

Katrin Sjögren / Replik / Remissdebatt / 2023-01-18

Uppföljning av det jämställdhetspolitiska målet ekonomisk jämställdhet M 2/2022-2023

Ja, jestas vilka löner vi kommer att få inom vårdsektorn, det kommer att rasa genom taket! Det visar sig när man har svårt att få tag i folk så måste man kontraktera privata och bemanningskedjor och då kommer vi att få betala oss blodiga, det kan jag garantera. Men ni svarade inte på min fråga....

Katrin Sjögren / Replik / Remissdebatt / 2023-01-18

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2022-2023

Nå, det är väl kanske en sanning med modifikation. Inte beror det ju på att det har varit en fyrkantig tolkning av besluten från riksregeringen. Det handlar ju också om hela hanteringen av pandemin och vad den förorsakade för merkostnader inom hälso- och sjukvården. Och faktiskt igen, man får vara nöjd över att vi har...

Katrin Sjögren / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-01-18

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2022-2023

Talman! Det fanns ju ett gediget underlag också när det gäller en framtida kommunreform och hur man skulle göra kommunerna mera bärkraftiga. Det arbetet har ju havererat, det här frivilliga. Man ser att man får absolut ingen som helst vinst om två kommuner går ihop, utan man måste tänka i större helheter. Jag ska passa...

Katrin Sjögren / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-01-18

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2022-2023

Talman! Jag tycker att ledamot Norberg hade ett mycket intressant och viktigt anförande. Jag kan konstatera att jag delar den syn som Moderaterna har. Det sade jag också i vårt gruppanförande att vi borde ha en samsyn när det gäller ekonomin, för det har vi definitivt inte. När det gäller det finanspolitiska ramverket så skulle det...

Katrin Sjögren / Replik / Remissdebatt / 2023-01-18

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2022-2023

Visst är det på det viset. Det är stor skillnad mellan driftskostnader och regelrätta investeringar. Samtidigt om man ser på bunkerkostnaderna så har de varit uppe i just 0,6, nu är det 0,8 och man förespeglar att de ska bli 1,0. Bunkerpriserna är ju också väldigt volatila. Men det är på det viset att skulle...

Katrin Sjögren / Replik / Remissdebatt / 2023-01-18

Uppföljning av det jämställdhetspolitiska målet ekonomisk jämställdhet M 2/2022-2023

Talman! Det är lite svårt att få någon slags reda i det här. Som jag påpekade dels i mitt anförande och också i replikväxlingarna så gjordes det ett grannlaga arbete med arbetsvärdering och lönekartläggning under förra mandatperioden. Tänker man liksom fortsätta på det? Det var inte på något vis ett arbete som blev färdigt. Men...

Katrin Sjögren / Replik / Remissdebatt / 2023-01-18

Uppföljning av det jämställdhetspolitiska målet ekonomisk jämställdhet M 2/2022-2023

Talman! Precis, ja okej, då liksom gör man en nystart i det här arbetet om man ska tolka finansministern rätt. Det gjordes ju en del saker, det gjordes gropjusteringar och man fick betalt för vissa specialiseringar, vad jag kan förstå. Polisen fick också ett lönetillägg i samband med den här arbetsvärderingen och lönekartläggningen. De som...

Katrin Sjögren / Replik / Remissdebatt / 2023-01-18

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2022-2023

Talman! Landskapsregeringen konstaterar i tilläggsbudgeten att inflationen och höga bränslepriser är en del av det som förändrat årsbidrag från plus till minus. Nu beräknas bunkerpriserna att gå upp. Den ligger på 0,8 idag och det beräknas upp till 100 dollar fat i och med att Kina öppnar upp. Hur ser finansministern på det långsiktiga när det...

Katrin Sjögren / Replik / Remissdebatt / 2023-01-16

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2022-2023

Talman! Vi har under väldigt många tilläggsbudgetar och ordinarie budgetar väntat på någon slags besked från landskapsregeringen kring reformer som skulle minska på budgetslitaget. Men nu tar finansministern upp det här med omställningsmeddelande, eller vad man sedan vill kalla det, för skärgårdstrafiken. När tror finansministern att det kan tillställas lagtinget?

Katrin Sjögren / Replik / Remissdebatt / 2023-01-16

Uppföljning av det jämställdhetspolitiska målet ekonomisk jämställdhet M 2/2022-2023

Talman! Här kommer en arg gammal feminist och förstör stämningen genast. Nej, så ska jag väl inte vara. Talman! Från Liberalernas sida tycker vi att det är ett lovvärt initiativ från landskapsregeringen att lösgöra den traditionella jämställdhetsbilagan till ett eget meddelande. På det sättet finns det en möjlighet till en fördjupad diskussion kring dessa demokratifrågor...

Katrin Sjögren / Anförande / Remissdebatt / 2023-01-11

Uppföljning av det jämställdhetspolitiska målet ekonomisk jämställdhet M 2/2022-2023

Talman! Tack till ministern för redogörelsen. Vi tycker från Liberalernas sida att det här är ett intressant och viktigt grepp, att vi kan ha en fördjupad diskussion kring de här frågorna. Men lite fundersam blir man kring de här politiska ställningstaganden. Landskapsregeringen skriver att man har påbörjat ett jämställt lönesättningssystem. Tänker man göra någonting nytt?...

Katrin Sjögren / Replik / Remissdebatt / 2023-01-11

Uppföljning av det jämställdhetspolitiska målet ekonomisk jämställdhet M 2/2022-2023

Talman! Är man lite stingslig så skulle man ju också kunna tycka att det skulle vara på sin plats att hade varit finansministern som skulle ha presenterat det här meddelandet, det kommer jag att återkomma till i mitt anförande. Är det på det viset att man inte alls har arbetat med jämställd lönesättning under den...

Katrin Sjögren / Replik / Remissdebatt / 2023-01-11

Uppföljning av det jämställdhetspolitiska målet ekonomisk jämställdhet M 2/2022-2023

Talman! Jag tyckte också om det faktum som ledamot Mattsson sade och också ministern sade att ett jämställt samhälle så är ett samhälle som är bra för alla, också för männen och för pojkarna. För det finns också strukturer i det åländska samhället som är stenhårda, benhårda och svåra för unga pojkar och unga män....

Katrin Sjögren / Replik / Remissdebatt / 2023-01-11

Uppföljning av det jämställdhetspolitiska målet ekonomisk jämställdhet M 2/2022-2023

Talman! Det var bra talat av ledamot Mattsson. Jag önskar varma lyckönskningar till föräldraskapet. Jag hoppas också att ledamot Mattsson kommer tillbaka till lagtinget. Ledamot Mattson behövs. Jag tycker också att det är otroligt besvärande att vi är så få kvinnor i lagtinget. Jag tycker att det är på gränsen till lite pinsamt eftersom Åland...

Katrin Sjögren / Replik / Remissdebatt / 2023-01-11

Uppföljning av det jämställdhetspolitiska målet ekonomisk jämställdhet M 2/2022-2023

Talman! Det tycker jag att är en viktig synpunkt när det gäller jämställdhet ur ett mansperspektiv, alltså män som förälder och möjligheter för män att vara förälder. Om inte jag missminner mig så när man gjorde den här föräldraledighetsreformen som man nu gör i Finland, man gjorde den först på Island så indikerade den faktiskt...

Katrin Sjögren / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-01-11

Uppföljning av det jämställdhetspolitiska målet ekonomisk jämställdhet M 2/2022-2023

Talman! Precis så är det, utgångspunkten för det offentliga måste alltid vara att kunna erbjuda heltid. Sedan vet vi att livet ser lite annorlunda ut. En orsak är att kvinnor tar ett större ansvar för hem, familj och för anhöriga. Det är länge sedan nu men när jag jobbade inom vården så ofta när...

Katrin Sjögren / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-01-11

Uppföljning av det jämställdhetspolitiska målet ekonomisk jämställdhet M 2/2022-2023

Talman! Det är det definitivt. Är man egenföretagare inom ett serviceyrke och har anställda så är det ofta kvinnor. Det här är också en sådan orättvisa. Jag menar det inte bara ur ett individperspektiv och ur ett småföretagare perspektiv, utan det har ju också samhällsekonomiska konsekvenser. Alltså hur lätt det är att starta företag, och...

Katrin Sjögren / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-01-11

Uppföljning av det jämställdhetspolitiska målet ekonomisk jämställdhet M 2/2022-2023

Talman! Det är ju på det viset att den här nya föräldraledighetsreformen är ju piska. Det är lagstiftning. Föräldraledigheten har ju alltid varit ungefär en månad och det handlar om rehabilitering efter en förlossning som har varit öronmärkt för kvinnan. Sedan har man kunnat dela upp det. Så vi lever kvar i gamla strukturer som...

Katrin Sjögren / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-01-11

Uppföljning av det jämställdhetspolitiska målet ekonomisk jämställdhet M 2/2022-2023

Det håller jag helt med om. Det här är liksom en sådan fråga att verkligen hålla i för offentlig sektor, inom äldreomsorgen men också inom ÅHS. Alltså, det är ett otroligt stelbent system. Det skulle behöva vara på det viset att det skulle löna sig att ta ansvar att fortbilda sig också inom ÅHS och...

Katrin Sjögren / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-01-11

Uppföljning av det jämställdhetspolitiska målet ekonomisk jämställdhet M 2/2022-2023

Talman! Det kan säkert vara på det viset att pandemistöden delvis gick till mansdominerade yrken. Det visar ju ÅSUB:s statistik också att det slog lite hårdare mot männen. Det är en sak. Men det som jag ville komma åt med diskussionen kring näringsavdelningen är att det ses väldigt traditionellt på företagande. Det är liksom inte...

Katrin Sjögren / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-01-11

Skydd för visselblåsare LF 2/2022-2023

Talman! Jag tycker att det var ett intressant anförande som ledamot Holmström hade. Jag tycker att Holmström tar upp intressanta aspekter. Stundvis så hemfaller vi oss till en visst mått av självgodhet. Ett litet samhälle har många utmaningar. Liberalerna har bl.a. skrivit budgetmotioner om att vi borde egentligen ha en antikorruptionsstrategi på Åland också. Det...

Katrin Sjögren / Replik / Första behandling / 2023-01-09

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Talman! Jag ber att få understöda lagtingsledamot Simon Holmströms förslag, för hela Åland.

Katrin Sjögren / Replik / Enda behandling / 2022-12-19

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Talman! Om vi för en stund struntar i om man är för eller emot en tunnel så måste jag ändå tro att lagtingets status, och därmed självstyrelsen, är viktig för Centern. Det tycker jag inte att det här förslaget pekar på. Eftersom lagtinget enhälligt har sagt två gånger att man måste ha en helhetsplan före...

Katrin Sjögren / Replik / Enda behandling / 2022-12-14

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Talman! Nu var det inte här som jag tänkte säga, men måste ändå diskutera det med ledamot Gunell. Vad är det här? Finns det ens gnutta till möjlighet att vi skulle kunna få svar på några som helst frågor? För några månader stod man här och sade från landskapsregeringens sida att det måste vara stort,...

Katrin Sjögren / Replik / Enda behandling / 2022-12-14

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Talman! Det här är den överlägset värsta sillsalladen jag någonsin har varit med om i mitt snart 20-åriga politiska liv. Det liknar absolut ingenting. Jag delar för övrigt ledamotens uppfattning om att förändrar man inte i tid, så förändrar man i alla fall. Då har man inte kontroll över saker. Då går kommuner i princip...

Katrin Sjögren / Replik / Enda behandling / 2022-12-14

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Talman! Tack till utskottsordförandes alltid positiva och kolorerade anföranden. Har man några år på nacken som politiker så kan man väl nog konstatera att det här betänkandet var en riktigt dödskyss till majoriteten och landskapsregeringen. Om vi pratar om ekonomin, som ordförande tog upp i sitt anförande, så kan vi konstatera att under den här...

Katrin Sjögren / Replik / Enda behandling / 2022-12-14

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Talman! Man förlorar alltid den diskussionen om man påtalar problem, blir utmålad som en dysterkvist och att man tycker att glaset är halvfullt. Jag har urless på det. Liberalerna har under många år, under hela den här mandatperioden varit kraftigt oroade för landskapets ekonomi, landskapets BNP utveckling och vi tycker att vi är ganska ensamma...

Katrin Sjögren / Replik / Enda behandling / 2022-12-14

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Talman! Vi har haft en helhetsplan, en kortruttsplan som kostade två miljoner euro att ta fram. Det har funnits beslut från lagtinget att vi skulle ha totalentreprenad. Det fanns förslag på att vi skulle gå vidare med en bolagisering och ett trafikverk av skärgårdstrafiken. Det fanns tankegångar om att elektrifiera linfärjor. Det fanns det beramade...

Katrin Sjögren / Replik / Enda behandling / 2022-12-14

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 1/2022-2023

Talman! Det är orättvist och en enorm överbyråkratisering. Är man rektor eller föreståndare på ett dagis så ska man kunna barnskyddslagen man ska kunna GDPR, förvaltnings-, kommunallagen och förstås barnomsorgs- och grundskolelagen. Man överbyråkratiserar, det tar stora resurser både från dem som ska göra provet och från utbildnings- och kulturavdelningen. Varför går landskapsregeringen inför det här...

Katrin Sjögren / Tilläggsfråga / Föredras / 2022-12-12

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 1/2022-2023

Talman. Vi politiker talar ofta om byråkratisering och direkt överbyråkratisering, speciellt när det gäller näringslivet. Men en allt hetare fråga är byråkratiseringen av skolan. Lärarna själva tycker att man ska stoppa överbyråkratiseringen, man vill att lärarna ska få vara lärare och man vill inte vara byråkrater, man vill vara undervisande inspiratörer. Fackorganisationen OAJ och Finlandssvenska...

Katrin Sjögren / Fråga / Föredras / 2022-12-12

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 1/2022-2023

Under förra mandatperioden var det en stor fråga kring behörigheter kring lärarna och de som utbildar sig i Sverige och de som utbildat sig i Finland. Den här landskapsregeringen har gett slag gjorda rektorer och föreståndare i de åländska skolorna och dagisarna obehöriga, rektorer och föreståndare med gedigen utbildning och i många fall åratal av...

Katrin Sjögren / Tilläggsfråga / Föredras / 2022-12-12