Sagt i salen

51 - 100 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Utbildning av drönarpiloter SF 3/2021-2022

Tack för svaret ministern. Drönarverksamhet är ju delvis ett fritidsintresse, men också en helt ny näring. Det används inom infrastruktur när man planerar vatten och avlopp och karterar och planerar. Man har det också inom marknadsföringsbranscher t.ex. fotografier, filmer och reklam. Vi försöker föra en sådan näringspolitik på Åland så att vi avbyråkratiserar och förenklar....

Katrin Sjögren / Tilläggsfråga / Föredras / 2022-02-11

Utbildning av drönarpiloter SF 3/2021-2022

Talman! Det är ju så klart på det viset att det är ju enklare om landskapsregeringen som är en officiell myndighet agerar. Jag är helt förvissad om att den här verksamheten växer, den är under utveckling och inom allt fler områden så använder man sig av drönarverksamhet och drönarpiloter. Min fundering är att i dagsläget...

Katrin Sjögren / Tilläggsfråga / Föredras / 2022-02-11

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Talman! Jag tycker att flera av de här diskussionerna som har föregåtts nu visar på behovet av ingående diskussioner. När man har så stora frågor i en tilläggsbudget och när det dessutom är bråttom så uppstår det flera frågetecken än uträtade frågetecken. Det uppstår en massa missförstånd, medvetna och omedvetna. Det är viktiga saker i...

Katrin Sjögren / Anförande / Enda behandling / 2022-02-09

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Ursäkta mig om jag måste bryta in i den här diskussionen om inbördes beundran. Det blir lite övermaga, måste jag säga. Jag tycker att det finns flera frågor här som skulle ha varit betjänta av en grundligare behandling än i en tilläggsbudget. Vi pratar om övergripande folkhälsoarbete, vi pratar om ledningsstrukturer och merkostnader på oss ÅHS....

Katrin Sjögren / Replik / Enda behandling / 2022-02-09

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Talman! Nu är det ju så att man egentligen inte ska ställa frågor i replikväxling, utan man ska begära klargöranden. Det är på det viset att jag skulle vilja ha några klargöranden från utskottets ordförande. Jag tycker inte att det blev glasklart i replikväxlingen med ledamot Påvals. Hur är det möjligt att utskottets majoritet väljer...

Katrin Sjögren / Replik / Enda behandling / 2022-02-09

Ändringar i samfundsbeskattningen 2022 LF 4/2021-2022

Jag önskar stöda ledamot Holmbergs förslag.

Katrin Sjögren / Replik / Andra behandling / 2022-02-09

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Talman! I en av Liberalernas samlingsmotioner inför budgetförhandlingar 2022 så tyckte vi att det var dags att konkretisera alla de här sakerna som finns i lagstiftningen, som finns planerat. Vi är mycket nöjda och glada över att landskapsregeringen ändå har insett behovet av en fysisk ungdomsmottagning. Men det är ju också väldigt, väldigt centralt att...

Katrin Sjögren / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-02-04

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Talman! Visst är det det, och det är inte bara den här signalen. Det är allt från regeringsprogram och studiestöd till lånefullmakter och sådana saker så att det blir inte speciellt trovärdigt för hela landskapsregeringen och majoritetssamarbetet. Det är ofrånkomligen så. Det ska bli intressant att se Obundnas linjedragningar när det gäller näringslivsstöd, när det...

Katrin Sjögren / Replik / Remissdebatt / 2022-02-04

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Tack, talman! Och tack till finansministern för presentationen och den globala ekonomiska analysen, Jo, vi lever i oroliga tider på många sätt just nu. En konkret fråga kring ÅHS budget. Man ökar driftsbudgeten nu med 280 000 euro samtidigt som landskapsregeringen har satt sparbeting på ÅHS om två miljoner euro. Räknas det här som en...

Katrin Sjögren / Replik / Remissdebatt / 2022-02-04

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Talman! Precis, man höjer ramen då till ÅHS, med andra ord. Och från den utökade ramen så ska man spara två miljoner. Men helheten då, finansministern? Blir det någon annan underlydande myndigheter eller landskapsförvaltningen som får ta resten av inbesparingarna?

Katrin Sjögren / Replik / Remissdebatt / 2022-02-04

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Talman! Årets första månad var inte slut förrän lagtinget fick ytterligare en tilläggsbudget på sitt bord. Aktion när det gäller pandemi-hanteringen är bra och något som vi förordar. Där det finns frågetecken som behöver redas ut är kring de ökade driftskostnaderna, nya tjänster och faktiskt på flera moment den ytterst knapphändiga informationen. Man får helt...

Katrin Sjögren / Gruppanförande / Remissdebatt / 2022-02-04

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Talman! Det väldigt centralt och det är precis det som människorna på fältet säger att det behövs samordning och man måste veta vem som gör vad. Är det rätt val att nu också inrätta den här lågtröskelmottagningen? Är det säkert att den ska vara i primärvården? Jag menar att man verkställer ju samtidigt som man...

Katrin Sjögren / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-02-04

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Talman! Det är ju vällovligt och intressant att ledamot Måtar sätter sin tilltro till finans- och näringsutskottet och tycker att de i sanning visar civilkurage. Men kanske det skulle vara dags att ledamot Måtar och Obundna börjar sätta sin tilltro och lita på landskapsregeringen. Det ger onekligen lite konstiga signaler och funderingar kring landskapsregeringens trovärdighet...

Katrin Sjögren / Replik / Remissdebatt / 2022-02-04

Landskapsregeringens externpolitik M 1/2021-2022

Talman! Jag är fullständigt enig, fullständigt enig. Jag kan skriva under på varenda bokstav som ledamot Mattsson säger. Samtidigt så har vi stora saker i görningen. Det riskerar också jordbrukets framtid om vi får höga koldioxidskatter. Vi får skatter på gödsel. Allt pekar i den riktningen, så vi behöver nog sätta igång en tankesmedja så...

Katrin Sjögren / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-02-02

Landskapsregeringens externpolitik M 1/2021-2022

Talman! Jag har inte någon - varken kunskap eller ens lust - att ifrågasätta den analysen. Den kan ledamot Mattsson mycket bättre än jag. Men ser jag på hela bilden så kommer det att komma direktiv här också. I transporterna, i små lastbilar, i stora lastbilar, koldioxidskatter så att vi behöver ta ett helhetsgrepp om...

Katrin Sjögren / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-02-02

Landskapsregeringens externpolitik M 1/2021-2022

Talman! Det blir igen en diskussion om externpolitiken och Ålands roll i världen i detta undantagstillstånd som pandemin har försatt oss alla i. Mycket har hänt och mycket är på gång trots det. Och det finns i alla fall något trösterikt i det. Det nordiska samarbetet har fått sig en rejäl törn. Under många år...

Katrin Sjögren / Gruppanförande / Remissdebatt / 2022-02-02

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Talman! Jag får tacka för samarbetet i den parlamentariska referensgruppen. Som svar på den retoriska frågan som ledamot Josefsson ställde, hur kommer det sig att man inte har ändrat det här förut? Nå, nu äntligen har vi majoritet för att ändra den här lagstiftningen. Den har inte funnits de senaste 10-15 åren, men nu finns...

Katrin Sjögren / Replik / Remissdebatt / 2022-01-31

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Talman! Det kan säkert vara en delförklaring. Jag upplever nog också att många inte riktigt haft problemets omfattning klart för sig och vilket problem det faktiskt har varit speciellt för de större företagen på Åland. Så det tror jag också att har varit en sak. Men sedan har förstås företagen börjat lobba för sin sak...

Katrin Sjögren / Replik / Remissdebatt / 2022-01-31

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Det kan man säkert ha som bakgrund och en viktig bakgrund. Men för Liberalernas del så har det också varit ett viktigt inspel vad näringslivet har tyckt, till exempel med det interna verksamhetsspråket och styrelsesammansättning.

Katrin Sjögren / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-01-31

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Talman! Det har inte varit några stora problem för Liberalerna att acceptera att det räcker med en representant i styrelsen. Jag tycker att det är viktigt att man följer upp detta, vilket jag också sade i mitt gruppanförande. Verkligheten ser inte ut som den gjorde för 10-15 år sedan. Vi lever i en alltmer globaliserad...

Katrin Sjögren / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-01-31

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Talman! Det är på det viset att vi har lagstiftningsbehörighet och möjlighet att reglera den här lagstiftningen kring näringsrätt och näringstillstånd. Men det finns ju också en annan verklighet där ute som jag upplever att kan rubba språkbalansen. Våra barn och ungdomar lever väldigt mycket på nätet idag och kan engelska snart lika bra som...

Katrin Sjögren / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-01-31

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Talman! Jag tycker inte alls att det är något ovanligt att småföretagare ser till sin verklighet. Men nog är det väl på det viset att om man är ett storföretag med internationella kontakter och en stor export så har man andra krav på sin styrelse än om du har ett litet företag på Åland. Det...

Katrin Sjögren / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-01-31

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Talman! Äntligen! Det har tagit väldigt, väldigt länge men nu är vi politiskt överens om nödvändigheten att reformera och modernisera lagstiftningen om näringsrätten. Det är en fråga som varit mycket viktig för Liberalerna under många år och som vi drivit i flera valrörelser. Det har dessutom varit en del spott och spe för att vi...

Katrin Sjögren / Gruppanförande / Remissdebatt / 2022-01-31

Ändring av lagstiftningen om offentlig upphandling LF 1/2021-2022

Jag understöder lagtingsledamot Zettermans förslag.

Katrin Sjögren / Replik / Andra behandling / 2022-01-28

Ändring av lagstiftningen om offentlig upphandling LF 1/2021-2022

Talman! Jag ber att få understöda lagtingsledamot Zettermans förslag.

Katrin Sjögren / Replik / Andra behandling / 2022-01-28

Ändring av lagstiftningen om offentlig upphandling LF 1/2021-2022

Det väl på det viset att vi som är intresserade av miljö- och klimatpolitik får helt enkelt förlita oss på EU. Nu kommer det ju förordningar slag i slag som sätter krav på att vi måste föra en ambitiös klimatpolitik. Jag tycker att landskapsregeringen överhuvudtaget inte greppar situationen när det gäller klimatpolitiken och det bekymrar...

Katrin Sjögren / Replik / Första behandling / 2022-01-26

Ändring av lagstiftningen om offentlig upphandling LF 1/2021-2022

Talman! Nej så blir det ju, de som har gjort väldigt lite kommer undan. Det är inte heller en gångbar politik, utan alla måste dra sitt strå till stacken. Det är ju en väsentlig skärpning från energi- och klimatstrategin, från 60 procent till 80 procent på åtta år. Här kalkylerar man ju inte bara med...

Katrin Sjögren / Replik / Första behandling / 2022-01-26

Ändring av lagstiftningen om offentlig upphandling LF 1/2021-2022

Talman! Det här var ett sådant exempel som jag tog upp i den här tidigare frågestunden, å ena sidan så är landskapsregeringen med och skärper klimatmålen från att vi ska minska koldioxidutsläppen med 60 procent till 80 procent till 2030, å andra sidan så lägger landskapsregeringen fram en sådan här lagstiftning som inte överhuvudtaget...

Katrin Sjögren / Replik / Första behandling / 2022-01-26

Ändring av lagstiftningen om offentlig upphandling LF 1/2021-2022

Talman! Det var som alltid ett intressant anförande som ledamot hade. Samtidigt tycker jag att det blev lite dubbelt. Ledamot Holmström framförde landskapsregeringens tydliga ambitioner och hur mycket som har hänt under den här perioden. Det är väl sin sak att fatta politiska beslut och sätta upp målsättningar, men det måste ju vara konkret också....

Katrin Sjögren / Replik / Första behandling / 2022-01-26

Landskapsregeringens externpolitik M 1/2021-2022

Talman! Jag tycker att det var ett bra påpekande att utrikesminister Haavisto är en Ålandsvän. Han han är väl förtrogen med Ålands status. I replikväxlingarna här tidigare så analyserades och konstaterades att det har varit mycket vapenskrammel. Samtidigt så tycker jag att det är viktigt att ta fasta på vad utrikesministern har för inställning...

Katrin Sjögren / Replik / Remissdebatt / 2022-01-26

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 2/2021-2022

Talman! Jag har en frågeställning till lantrådet i egenskap av lantrådets roll som ordförande i utvecklings- och hållbarhetsrådet. Åland står inför stora avgörande frågor, inte minst när det gäller hållbar ekonomi. Landskapet budgeterar underskott, samtliga kommuner budgeterar underskott och BNP- utvecklingen är svag. När det gäller den sociala hållbarheten har landskapsregeringen aviserat en översyn av...

Katrin Sjögren / Fråga / Föredras / 2022-01-26

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 2/2021-2022

Talman! Jag tror att alla är fullständigt medvetna om att det här är ett gediget och stort arbete för hela det åländska samhället, för hela Norden, Europa och för hela världen. Min uppfattning är den att storföretagargruppen och också rent generellt så går marknaden och framsynta företag i bräschen medan politikerna darrar på manschetten. Jag...

Katrin Sjögren / Tilläggsfråga / Föredras / 2022-01-26

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 2/2021-2022

Talman! Vi har förstås olika utgångspunkter. Lantrådet är en del av majoriteten och jag är en del av oppositionen. Jag måste säga att det som landskapsregeringen hittills har konkretiserat inom miljö- och klimatpolitiken imponerar inte. Det är ju på det viset att vi bestämmer inte ens det här själva mer. Nu kommer det förordningar på...

Katrin Sjögren / Tilläggsfråga / Föredras / 2022-01-26

Firandet av högtider i barnomsorg och skola MOT 1/2021-2022

Talman! Jag tycker att ledamoten förtjänstfullt redogjorde för vad det står i lagen och i detaljmotiveringen. Hur tänker sig då Moderat Samling att man ska ändra lagen? För det står tydligt och klart att en konfessionslös undervisning medför inte ett förbud mot att utöva kulturella handlingar som kan förknippas med religion såsom psalmer, firande av...

Katrin Sjögren / Replik / Remissdebatt / 2022-01-24

Firandet av högtider i barnomsorg och skola MOT 1/2021-2022

Talman! Tack till ledamoten för ett intressant anförande. Jag delar ledamotens slutsats och de sista meningarna. Vi har en ny lagstiftning, den är väldigt tydlig och samtidigt behöver man implementera den nu. Kommunerna behöver finna sin sin roll i hur man förhåller sig till lagstiftningen. Jag är också helt säker på att man finner vägar...

Katrin Sjögren / Replik / Remissdebatt / 2022-01-24

Firandet av högtider i barnomsorg och skola MOT 1/2021-2022

Talman! Det är också min uppfattning, att det fanns onödiga hinder tidigare. Jag menar att också de som hörde till den evangelisk-lutherska församlingen kunde vara intresserade av livsåskådningsfrågor och då fick man inte ha livsåskådning. Man kunde inte välja. Man har liksom bakat ihop de här ämnena och gjort det mera modernt. Och, som sagt...

Katrin Sjögren / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-01-24

Firandet av högtider i barnomsorg och skola MOT 1/2021-2022

Talman! Jag tycker också att det är bra att frågan diskuteras eftersom det verkar finnas en del oklarheter. Det var ju på det viset också att inför stiftandet av den här lagen så var det ganska stora diskussioner om den här frågan. Jag tycker att nu när man går vidare så skulle det vara centralt...

Katrin Sjögren / Anförande / Remissdebatt / 2022-01-24

Firandet av högtider i barnomsorg och skola MOT 1/2021-2022

Talman! Som jag uppfattar det så är ju det här heller inget nytt problem eftersom det finns väldigt många i det åländska samhället som inte tillhör kyrkan. Då har det varit på det viset att man har behövt erbjuda olika alternativ. De som har hört till den evangelisk-lutherska kyrkan har kunnat gå på kyrkobesök, medan...

Katrin Sjögren / Replik / Remissdebatt / 2022-01-24

Firandet av högtider i barnomsorg och skola MOT 1/2021-2022

Talman! Det var, som vi har konstaterat många gånger här nu, aldrig intentionen. Men också före den här lagen fanns så fanns det barn och familjer som inte ville att barnen skulle gå till kyrkan. På det viset är det inget nytt problem och man måste ha alternativ. Det är ju helt rätt och riktigt...

Katrin Sjögren / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-01-24

Firandet av högtider i barnomsorg och skola MOT 1/2021-2022

Talman! Till den delen håller jag med, man ska inte vara så ängslig och att det ska vara någon slags lättmjölk eller mellanmjölk som brukar man prata om. Men är det så att man tycker att det är ett alternativ att man går till kyrkan, så måste man också ha andra sidan med sig, att...

Katrin Sjögren / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-01-24

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Jag ber att få understöda lagtingsledamot Holmberg.

Katrin Sjögren / Replik / Enda behandling / 2021-12-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Jag ber att få understöda lagtingsledamot Holmberg.

Katrin Sjögren / Replik / Enda behandling / 2021-12-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Jag ber att få understöda lagtingsledamot Holmberg.

Katrin Sjögren / Replik / Enda behandling / 2021-12-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Jag ber att stöda lagtingsledamot Holmberg.

Katrin Sjögren / Replik / Enda behandling / 2021-12-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Jag ber att få stöda lagtingsledamot Holmbergs förslag.

Katrin Sjögren / Replik / Enda behandling / 2021-12-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Jag ber att få understöda lagtingsledamot Holmberg.

Katrin Sjögren / Replik / Enda behandling / 2021-12-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Jag ber att få understöda lagtingsledamot Holmberg.

Katrin Sjögren / Replik / Enda behandling / 2021-12-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Jag önskar understöda lagtingsledamot Holmberg.

Katrin Sjögren / Replik / Enda behandling / 2021-12-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Jag ber att få understöda lagtingsledamot Holmberg.

Katrin Sjögren / Replik / Enda behandling / 2021-12-17

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Jag ber att få understöda Holmberg.

Katrin Sjögren / Replik / Enda behandling / 2021-12-17