Sagt i salen

1 - 50 av totalt 72 tal

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Talman! Minister Karlström pratade om främjande av livsmedelsproduktion och att det ytterligare föreslås ett stöd om 100 euro kalv per gård med kalvuppfödning med amma för köttproduktion. Kan ministern redogöra lite mera hur man har tänkt och vad det innebär. Hur många producenter berör det här? Det verkar väldigt styrt till vem det...

Jan Salmén / Replik / Remissdebatt / 2022-05-16

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Det verkar vara väldigt styrt detta med amma och köttproduktion och att inte kunna svara på hur många det är. Hur kom man fram till 100 euro? Det verkar vara är en väldigt liten grupp som kommer att få ta del av det här. Det är synd bara att man inte kunde få lite mera...

Jan Salmén / Replik / Remissdebatt / 2022-05-16

Utred civil beredskapsplikt MOT 11/2021-2022

Talman! Ledamot Valve är lite för tidigt ute här och sätter igång en diskussion om ett oberett ärende. Jag tycker inte att vi fått mycket klarheter i räddningsmyndigheterna ännu, utan vi får nog invänta lite besked vad som behöver göras och vad det innebär om man gör som ledamot Valve meddelade här.

Jan Salmén / Replik / Remissdebatt / 2022-05-11

Utred civil beredskapsplikt MOT 11/2021-2022

Kostnaderna som man lyfter av kommunen så skulle kunna användas till någonting, meddelade Wille Valve här. Men samhällsekonomiskt är risken väldigt stor att det blir ännu dyrare när landskapet tar över, så har det alltid blivit vid så kallade rationaliseringar. Jag vill nog gärna vänta på utredningen och klarläggandet. Nu har vi ett ganska löst...

Jan Salmén / Replik / Remissdebatt / 2022-05-11

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Talman! Ändring av lagstiftningen om posttjänster lagförslag nr 14 och betänkande nr 9 stöder Centerns lagtingsgrupp. Förändringen i lagen om posttjänster görs så att kvalitetsnormen lindras och gör det lättare för Åland Post att anpassa sig till den förändrade verklighet som har skett inom utdelningsverksamheten på Åland. Det är inte så mycket att säga om förändringar...

Jan Salmén / Anförande / Första behandling / 2022-05-09

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Talman! Äntligen, kan man säga, har vi ett nytt lagförslag om näringsrätt och näringstillstånd här i lagtinget att ta ställning till. Näringsrätten har diskuteras och försök att få till en förändring har stötts och blötts under många lagtingsperioder utan något riktigt resultat. Nu har lagen förnyats och moderniserats så att den anpassats till dagens näringsverksamhet...

Jan Salmén / Anförande / Första behandling / 2022-04-20

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Talman! Jag tror väl inte att det gällde att modernisera näringsrätten, det var väl hur man skulle ha moderniserat den som var problemet kanske. Nu måste vi ju säga att det var Centern som äntligen fick till det så att det blev en modernisering av näringsrätten och näringstillstånden. Så man kanske kan tacka Centern i...

Jan Salmén / Repliksvar / Första behandling / 2022-04-20

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Tack så mycket! Tack för att ni inser att det behöver vara Centern för att det ska hända någonting.

Jan Salmén / Repliksvar / Första behandling / 2022-04-20

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Talman! Jag håller med ledamot Silanders diskussion om en i styrelseposten, att det inte är någon tröskelfråga, utan jag ser det mer som ett plus att det finns folk med, att man vill ha ålänningar med. Man ska inte de det som negativt att det är ålänningar i styrelsen. Jag ser nog gärna det som...

Jan Salmén / Replik / Första behandling / 2022-04-20

Diskrimineringslagstiftning LF 6/2021-2022

Tack till Rainer Juslin, ordförande i utskottet, för redogörelsen av diskrimineringslagstiftningen. Själva lagen ställde väl inte så mycket problem eller jobb i utskott, utan det var väl mera utskottets synpunkter för lagkontroll, behandling och förkastande som vi har konstaterat. Vi hörde just vicelantrådets lite samma sorts synpunkter om det. Man kan ju hoppas i framtiden...

Jan Salmén / Replik / Första behandling / 2022-03-14

Diskrimineringslagstiftning LF 6/2021-2022

Talman! Utskottets synpunkter är ju kanske det längsta stycket i betänkandet. Vi får tacka vår sekreterare i utskottet som gjorde ett väldigt bra jobb. Jag tycker att det är läsvärt. Jag hoppas att det är flera som läser och begrundar det och ser till att det kanske blir några förändringar i framtiden.

Jan Salmén / Replik / Första behandling / 2022-03-14

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2021 BF 2/2021-2022

Talman! Tack Eriksson för ditt påpekande om jordbrukets situation och jag delar nog den. Den är inte nyuppkommen, utan det är ett problem som har förvärrats överlag i säkert tio års tid. Och nu kom det här med dyra insatsmedel som har förvärrat situationen och man ser med fasa på vad som ska hända det...

Jan Salmén / Replik / Remissdebatt / 2022-01-28

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2021 BF 2/2021-2022

Tack, talman! Det är precis som ledamoten Eriksson säger att många av oss är väl insatta. Som det har diskuterats många gånger att få in t ex transportstödet generellt för alla. Insatsmedel båda vägar inte bara på export av varor utan också de som behöver tas in. Det är ingen lätt lösning att komma till...

Jan Salmén / Replik / Remissdebatt / 2022-01-28

Ändring av lagstiftningen om offentlig upphandling LF 1/2021-2022

Talman! Oklart är kanske fel ord. Det kan ju vara svårt att förstå sådana här EU-direktiv och hur man ska följa upp dem och få bästa miljöeffekt av dem. Jag tror skolning och information är alltid bra i sådana här fall.

Jan Salmén / Repliksvar / Första behandling / 2022-01-26

Ändring av lagstiftningen om offentlig upphandling LF 1/2021-2022

Talman! Vid upphandlingen så bestämmer man ju vad det behövs för bränsle i fordonet. Jag tycker inte att det är något större problem att få det löst den vägen. Man uppger ju då vad kostnaderna är för att göra det här uppdraget som man upphandlar.

Jan Salmén / Repliksvar / Första behandling / 2022-01-26

Ändring av lagstiftningen om offentlig upphandling LF 1/2021-2022

Talman! Ja, det fanns ju möjligheter att ha regionala olikheter i den här och det är väl det som man utnyttjat i det här förslaget till lag. Jag ser det inte som något speciellt svårt att förstå, tycker jag.

Jan Salmén / Repliksvar / Första behandling / 2022-01-26

Ändring av lagstiftningen om offentlig upphandling LF 1/2021-2022

Ja, det regionala olikheter belyser ju också att det inte är lika enkelt att ordna laddstolpar och annan upphandling. Det kan vara svårt ändå att få tag i entreprenörer på vissa delar av Åland och att få det utfört och att ställa så höga krav sedan så att det inte går att genomföra. Det är...

Jan Salmén / Repliksvar / Första behandling / 2022-01-26

Ändring av lagstiftningen om offentlig upphandling LF 1/2021-2022

Talman! Ja, märklig vet jag inte om jag tycker att den är. Den är ju ganska sansad. Man måste ta i beaktande sådana saker som att dieselbilar och transporter i skärgårdskommuner och randkommuner blir bekymmersamt att få det att fungera. Det är ganska kort period ändå som det här gäller. Innan man har hunnit fasa...

Jan Salmén / Repliksvar / Första behandling / 2022-01-26

Ändring av lagstiftningen om offentlig upphandling LF 1/2021-2022

Talman! Landskapsregeringen uppfyller ju EU:s direktiv med råge här, till och med lite mera än det. Samhället jobbar i den riktningen ändå. Vi ligger förmodligen till och med före EU. Det är ju EU som inte riktigt hänger med tycker jag. I synnerhet har de det bekymret att de har svårt att komma med direktiv...

Jan Salmén / Repliksvar / Första behandling / 2022-01-26

Ändring av lagstiftningen om offentlig upphandling LF 1/2021-2022

Jag delar i stor utsträckning ledamot Nordbergs uppfattning av de hörande som vi hade. Det var inte några stora saker som behövde rättas till för att klara av det här. De har ofta egna ambitionsmål som är mycket högre än vad den här lagen tillämpar. Sedan kan man väl också säga att det är tröskelvärdena...

Jan Salmén / Repliksvar / Första behandling / 2022-01-26

Ändring av lagstiftningen om offentlig upphandling LF 1/2021-2022

Talman! Angående den tunga trafiken så kan man konstatera att dagligdags kommer det nya försöksprojekt och saker, och de är kanske inte färdiga att i varje fall tas i bruk i ett litet samhället som Åland. Det är ofta större regioner som kan anpassa och man bygger till och med trafiken för att de nya...

Jan Salmén / Repliksvar / Första behandling / 2022-01-26

Ändring av lagstiftningen om offentlig upphandling LF 1/2021-2022

Talman! Lag- och kulturutskottets betänkande nr 5/2021-2022,ändring av lagstiftning om offentlig upphandling. Landskapsregeringens lagförslag LF 1 2021-2022. Landskapslagarna och tillämpningen på Åland av rikslagar om offentlig upphandling föreslås ändrad. Dels föreslås en ändring i syfte att genomföra direktiv som främjar främjandet av rena och energieffektiva vägtransportfordon. Dels föreslås en ändring av definitionen av vem som anses...

Jan Salmén / Anförande / Första behandling / 2022-01-26

Ändring av landskapslagen om bostadsproduktion LF 29/2020-2021

Talman! Lag- och kulturutskottets betänkande nummer 3 om landskapsregeringens lagförslag nummer 29 landskapslag om bostadsproduktion. Utskottets synpunkter. Utskottet konstaterar att förslaget innebär en ökad flexibilitet och därmed större utvecklingsförutsättningar för såväl kommunala som privata hyresbostadsägare som får en möjlighet att återbetala sina hyresbostadslån i förtid utan ersättning. Förslaget kan också komma att i någon mån förstärka...

Jan Salmén / Anförande / Första behandling / 2021-12-15

Personlig skyddsutrustning för konsumenter LF 32/2020-2021

Talman! Lag- och kulturutskottets betänkande nr 2 innehåller landskapsregeringens tre lagförslag; nr 30 utökning av marknadskontroll, nr 31 aerosoler och nr 32 personlig skyddsutrustning för konsumenter. Utskottet har behandlat de tre lagförslagen som en helhet när de är sammanhängande. Landskapsregeringen föreslår en utökad marknadskontroll på grund av EU:s marknadskontrollförordning. Landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produkter behöver...

Jan Salmén / Anförande / Första behandling / 2021-12-13

Ny blankettlag om fordon LF 22/2020-2021

I den här nya blankettlagen om fordon släpper inte Åland ifrån sig någon riktig behörighet till Finland. Det är en uppdatering av fordonslagen för att den ska överensstämma med EU-rätten. Det mesta är redan av EU reglerade frågor, varken Finland eller Åland har några större möjligheter att skapa nationella eller regionala avviker från EU-bestämmelser och...

Jan Salmén / Anförande / Första behandling / 2021-09-15

Ny blankettlag om fordon LF 22/2020-2021

Tack, herr talman! Visst kommer det ganska mycket blankettlagar. Jag kan väl hålla med om att det skulle vara bra med fulltextlagar och annat. Men den här tycker jag däremot att är en sådan lag som vi har fått uppfattningen om att man kanske inte ska lägga den kraften på. Det här är en sådan...

Jan Salmén / Repliksvar / Första behandling / 2021-09-15

Ny blankettlag om fordon LF 22/2020-2021

Tack, herr talman! Jag håller inte riktigt med John Holmbergs tolkning av vad utskottet skriver, att det alltid är en fördel att föredra fulltextlagar, men här konstaterade vi att det var acceptabelt att ha en blankettlag. Det var ju väldigt små invändningar som vi hade i diskussionen. Det ser man ju här i vårt förslag...

Jan Salmén / Repliksvar / Första behandling / 2021-09-15

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Talman! I tilläggsbudgeten 2 om åtgärder för att stärka kommunernas ekonomi skrivs det att landskapsregeringen kommer att tillsätta en arbetsgrupp där medlemmar från den kommunala sektorn ingår. Till uppdraget hör att analysera landskapsandelssystemet samt de fördelningsnycklar som finns i systemet. Gruppen ska även göra en analys av finansieringen av kommunernas socialtjänst. Skrivningen är lite vag jag...

Jan Salmén / Anförande / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Talman! Det där sista är nästan omöjligt att svara på i någon procent. Man måste klara av servicen som man är ålagd från landskapets sida. Jag hävdar med bestämdhet att den sista genomgången av landskapsandelarna snedvred hela systemet. Det behöver nödvändigt göras om, så att det får den funktion som det hade från början eller tänkt...

Jan Salmén / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Talman! Vinnare skulle ju vara ålänningarna om man skulle få ett jämställt system. Nu är det så att vissa områden får höja skatten och försämra servicen. Det är väl det som är meningen att alla ålänningar ska få likvärdig service och klara sig själva så gott det går.

Jan Salmén / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Talman! Ja, att man får en jämn service. Det är ju inte storleken på penningen, utan det är ju bärkraften som det handlar om i kommunerna. Det här systemet har nog inte jag varit med och gjort upp. Jag var med från kommunens sida och vi såg meddetsamma vart det här systemet skulle barka. Tyvärr...

Jan Salmén / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Det kanske det är, om det inte går att ordna den på annat sätt, för vi är väl så pass mycket skyldiga att se till att skolväsendet fungerar. Förmodligen går det att ordna på ett annat sätt. Landskapsandelarna är ju bara en utjämning. De är ju inte något som kommunen ska leva på, utan det...

Jan Salmén / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Talman! För det första så har jag inte pratat om att behöva ladda system med mera pengar. Det är mera en omfördelning som måste göras för att upprätthålla de system som skapas via lagstiftning och förordningar här i lagtinget. Jag vet inte vad Holmberg kallade det, någon Robin Hood kommunismen eller vad det var? Men landskapsandelarna...

Jan Salmén / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Talman! Ta och ta, sade ledamot Holmberg, det är inte det som det är frågan om, utan det är att omfördela. Man kan väl säga att man har tagit och tagit av dem, det som landskapet fördelar, så att det har blivit lite ohållbart för vissa mindre kommuner att klara sig. Jag är helt övertygad...

Jan Salmén / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Herr talman! Ledamot Egeland pratade om inflyttade och vad som är bra och om våra arbetslösa. Jag har lite förståelse för ledamotens prat här. Jag själv brukar prata om att om vi får företag att flytta in här så brukar arbetskraften komma efter, och då brukar den vara anpassad till behovet. Jag undrar hur ledamoten...

Jan Salmén / Replik / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack, talman! Vi har haft ett bra flöde av inflyttade till Åland om vi säger så, ganska lagom storlek. Jag skulle säga att vi har haft lite dåligt med bolagsinflyttningar, i synnerhet för produktion. Nu är det ofta så att vi hyr in andra bolag bortifrån och så blir det så att när de är...

Jan Salmén / Replik / Remissdebatt / 2021-05-10

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Talman! Ledamot Påvals sade att det inte är så stor skillnad mellan de här, det ändrar inte i sak och det håller jag faktiskt med om. Det kan jag inte se. Jag tycker nästan att det blir ett svagare resonemangen än ett starkare. Jag skulle ha haft lite förståelse om man hade tagit tag i...

Jan Salmén / Replik / Enda behandling / 2021-04-14

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, talman! Jag håller faktiskt inte riktigt med om det här. Jag kan inte förstå skillnaden i det här. Med den första skrivningen som utskottet har kommit med så borde man kunna jobba vidare med den här frågan som den är nu. Jag förstår faktiskt inte varför man inte accepterar det enhälliga utskottsförslag som har...

Jan Salmén / Replik / Enda behandling / 2021-04-14

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Talman! Jag sade att det verkar så. Sedan har det sprungit iväg kostnadsmässigt så mycket så det verkar som det inte skulle ha funnits någon riktig styrning på det här projektet. Det är ju inte länge sedan vi tog budgeten för det här projektet och nu har det farit iväg. Jag sade "verkar vara så".

Jan Salmén / Repliksvar / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Talman! Jo, det verkar som om ingen har haft en riktig styrning på det här projektet, annars skulle det väl inte ha farit iväg så här kostnadsmässigt. Det borde ha minskat i kostnader istället, det borde ha blivit mindre än större när man tog bort cafédelen som var en jättestor del av projektet förut.

Jan Salmén / Repliksvar / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Jag skulle säga att det är en kulturförändring som skulle behöva ske, för man håller inte budgetramar som man har fått tilldelat. Det är där som problemet är, tror jag.

Jan Salmén / Repliksvar / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Talman! I förslaget till första tilläggsbudget finns det en utökad fullmakt för Bomarsunds besökscentrum för ökade kostnader. Jag motsätter mig inte besökscentret, att det uppförs bara man håller sig inom den budget som finns. Ingen utökning alltså. Jag var med när projektet startades upp för snart mer än 15 år sedan. Det blev ett gigantiskt...

Jan Salmén / Anförande / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Talman! Jag sade också att jag önskar att man projekterar det så att man kan använda lokalt producerade varor och då betyder det lokalt producerat åländsk virke. Men det är ofta så att det är mycket lättare att ta bortifrån och slippa ta ansvar för det åländska skogsbruket.

Jan Salmén / Repliksvar / Enda behandling / 2021-03-29

Ny offentlighetslagstiftning LF 8/2020-2021

Talman! Först vill jag tacka lag- och kulturutskottets ordförande Rainer Juslin för en saklig, fin redogörelse för utskottets arbete med den nya offentlighetslagstiftningen. Jag tänker inte göra några större genomgångar för Rainer Juslin gjorde en bra redogörelse över det här. Centern står bakom landskapsregeringens lagförslag och lag- och kulturutskottets betänkande som innehåller en del små...

Jan Salmén / Anförande / Första behandling / 2021-03-22

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Talman! Ja, det kan jag hålla med om. Det har varit väldigt dålig respons från ÅHS att hjälpa till i äldreomsorgen. Man har skickat mer och mer till kommunerna. Det har ju visat sig att kommunerna får bygga ut efterhand. Man flyttar i princip ut sjukvården till kommunerna i stället för att jobba andra vägen...

Jan Salmén / Replik / Enda behandling / 2020-12-17

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Talman! Jag ska prova pratar med munskyddet på här. Ni får säga till om det inte hörs. Jag reagerade lite på ledamoten Zettermans jämförelse med hur äldreomsorgen fungerar i Sverige. Jag blev verkligt förvånad att problemet var att det var för småskaligt, att det skulle vara ännu större stordrift. Om jag har uppfattat det rätt...

Jan Salmén / Replik / Enda behandling / 2020-12-17

Växtskydd LF 2/2020-2021

Talman! Jag håller med ledamot Eriksson om helhetsbedömningen. Till exempel om tar bort plöjning och har plöjningsfri odling så om då man tar bort användningen av glyfosater så kanske det blir andra bekymmer som är miljöbelastande. Så jag håller helt med om att man måste nog ta en helhetsbedömning. Om man tar bort en sak...

Jan Salmén / Replik / Remissdebatt / 2020-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, talman! Styrelsens utveckling under hundra år ska firas det kommande budgetåret, framgången och utveckling har inte skett i någon större utsträckning inom styrelsens kärnområden mot mer självbestämmande Åland, trots otaliga självstyrelselagsrevisioner genom åren. Det har inte funnits någon samsyn med en motparten finska staten hur utvecklingen av styrelsen och hur man ska uppnå de...

Jan Salmén / Anförande / Remissdebatt / 2020-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Talman! Jag kände mig lite manad här, det var så glest här från oppositionen. Jag tänkte att jag måste kommentera finansministerns inlägg om den här motionen. Det skulle ha underlättat behandlingen av budgeten ganska mycket om bara den motionen hade kommit in. För den där utesluter egentligen de andra som Liberalerna har lagt. Jag...

Jan Salmén / Replik / Remissdebatt / 2020-11-12

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Talman! Ska jag tolka ledamot Holmbergs förklaring om kommunsammanslagningar och kommunreformen som att det var sista gången under den här mandatperioden som vi hör Holmberg ta upp den här frågan?

Jan Salmén / Replik / Remissdebatt / 2020-11-12