Sagt i salen

1 - 50 av totalt 89 tal

Landskapsregeringens externpolitik M 3/2022-2023

Vi har skött det kulturella arvet på privat initiativ i stället för att få betalt för det. Vi har alltid haft det som tradition att vi har skött det. Där håller jag med om att det kanske börjar bli dags att ordna att de frivilliga som vill skydda sina områden får betalt av samhället när...

Jan Salmén / Replik / Remissdebatt / 2023-03-08

Landskapsregeringens externpolitik M 3/2022-2023

Talman! Jag håller med om det. Det finns ju ganska stora områden på norra Åland som är skyddade och i södra skärgården också. De här procenttalen som ledamot Holmberg pratade om så det är ju väldiga arealer som ska skyddas om man ska uppfylla EU:s krav. Så på det viset så borde vi komma till...

Jan Salmén / Replik / Remissdebatt / 2023-03-08

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2022-2023

Talman! Det var intressant frågeställning av ledamot Nordberg om när det är aktuellt att diskutera skärgårdstrafiken och det är det väl alltid när det finns behov. Men jag tycker att vi nästan inte har gjort annat än att diskutera skärgårdstrafiken under flera år. Problemet är ju att vi kommer inte till några slutsatser och inga...

Jan Salmén / Replik / Remissdebatt / 2023-01-18

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2022-2023

Talman! Tiden är väl nu då innan det går riktigt på tok, eller vad man ska säga. Det är alltid dags att göra någonting åt sådana här saker, men vad slutresultatet blir sen så är ju lite en annan fråga. Jag tycker att det värsta är att vi aldrig kommer fram till konsensus och vart...

Jan Salmén / Replik / Remissdebatt / 2023-01-18

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Herr talman! Jag återkommer till att det är väldigt liten spridning av dessa medel. Det är ju inte bara mjölk och kalvar som har haft bekymmer. I tilläggsbudget 2 så visste vi inte om den här torkan. Den har ju drabbat väldigt många andra och det har inte kommit någon analys, vad jag vet, från...

Jan Salmén / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Herr talman! Jag vill hävda att det är lite för konstruerat, det mesta går ju till en liten, liten sektor av jordbruksnäringen, till mjölkkor. Det andra stödet, som ministern talade om här, så är ju mera det så som staten betalar ut. På finska sidan har man inte alls haft torkbekymret som vi har haft...

Jan Salmén / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Talman! I början på debatten om tilläggsbudgeten så ställde jag en fråga till finansministern om främjande av livsmedelsproduktion. Det fanns ett belopp på 96 500 kvar från förra tilläggsbudgeten 2 som nu skulle fördelas. I behandlingen av den förra så tyckte jag att det här var väldigt smalspårigt och enkelspårigt. Jag uppfattade att om det...

Jan Salmén / Anförande / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Talman! Finansministern, i främjande av livsmedelsproduktion finns det ett belopp över från tilläggsbudgeten 2 där man väldigt smalt hade ett stöd till husdjursgårdar, i synnerhet mjölkgårdar. Det som blev över nu då så motiverar man med anledning av den omfattande torkan under odlingssäsongen 2022, och då ska man igen då stöda samma smala sektor, fast...

Jan Salmén / Replik / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Tack ministern. Det skulle ju vara bra att få klarhet i vad reglerna är med det här husdjursstödet, om det bara är ensidigt igen till samma sektor. Eller gäller det alla som husdjur och har kostnader, till exempel köp av foder, inte bara bortifrån utan också köp av foder på Åland? Hur tänker man fördela...

Jan Salmén / Replik / Remissdebatt / 2022-09-12

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Herr talman! För det första skulle det ha varit en ordentlig analys över ekonomiska förutsättningar för hela näringen i större skala så man hade kunnat se konsekvenserna och göra en bedömning över vilka insatser som behövs. Det saknar jag. Det hade varit en bra start att börja med det.

Jan Salmén / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-18

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Talman! Nej, det är inte rätt uppfattat. Det går inte att vänta mera med stöden. Jag motsätter mig inte, för de behöver nog stöd. Mjölknäringen är i en väldig kris, men det är ju inte bara där det krisar. Man kan inte vänta, utan det skulle ha varit mera omfattande, det skulle ha inbegripit flera...

Jan Salmén / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-18

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Talman! I näringen finns det många olika produktionsgrenar som kanske behöver belysas lite mera ingående. Där finns det väl nog möjligheter att få höranden.

Jan Salmén / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-18

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Talman! Vad jag saknar är en analys där man kan göra en bedömning om var insatserna skulle göra bäst verkan. Jag anser att analysen är för ensidig som landskapsregeringen har kommit med här i skrift i varje fall. Den finska miljonen ger ju mera jämn fördelning över alla, den är inte anpassad till åländska förhållanden...

Jan Salmén / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-18

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Talman! Tack till minister Röblom, han gick ut nu och han sken som solen när han pratade om gårdagen. Jag måste tacka honom för det, för nu tror jag att solen i går i moln när jag börjar diskutera. Talman! Tider med oroligheter och krig i Europa. Rysslands invasion och urskillningslösa bombande av Ukraina förändrar...

Jan Salmén / Anförande / Remissdebatt / 2022-05-18

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Talman! Vad jag vill ha, det är väl inte riktigt frågan. Men vad det åländska jordbruket behöver så skulle det ha varit en ordentlig analys för att se vad man behöver göra. Det är väl det som jag mera saknar här. Mjölken behöver nog säkert sitt stöd, men som jag har sagt förut så är...

Jan Salmén / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-18

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Talman! Jag ska väl svara finansministern så han får fortsätta där han blev avbruten. Analysen, jag ger inte så mycket för minister Karlströms analys. Jag tolkar den på ett annat sätt, det är att skjuta problemen framför sig och det har vi inte råd med lägre. Det hade behövt vara krafttag för att få ordning...

Jan Salmén / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-18

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman! Det tackar jag för. Jag saknar i texten att man ska ha beredskap för att göra en ordentlig analys och sedan jobba utifrån den var det behövs. Man ska inte skapa problem utan man ska lösa dem.

Jan Salmén / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-18

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Talman! Minister Karlström pratade om främjande av livsmedelsproduktion och att det ytterligare föreslås ett stöd om 100 euro kalv per gård med kalvuppfödning med amma för köttproduktion. Kan ministern redogöra lite mera hur man har tänkt och vad det innebär. Hur många producenter berör det här? Det verkar väldigt styrt till vem det...

Jan Salmén / Replik / Remissdebatt / 2022-05-16

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Det verkar vara väldigt styrt detta med amma och köttproduktion och att inte kunna svara på hur många det är. Hur kom man fram till 100 euro? Det verkar vara är en väldigt liten grupp som kommer att få ta del av det här. Det är synd bara att man inte kunde få lite mera...

Jan Salmén / Replik / Remissdebatt / 2022-05-16

Utred civil beredskapsplikt MOT 11/2021-2022

Talman! Ledamot Valve är lite för tidigt ute här och sätter igång en diskussion om ett oberett ärende. Jag tycker inte att vi fått mycket klarheter i räddningsmyndigheterna ännu, utan vi får nog invänta lite besked vad som behöver göras och vad det innebär om man gör som ledamot Valve meddelade här.

Jan Salmén / Replik / Remissdebatt / 2022-05-11

Utred civil beredskapsplikt MOT 11/2021-2022

Kostnaderna som man lyfter av kommunen så skulle kunna användas till någonting, meddelade Wille Valve här. Men samhällsekonomiskt är risken väldigt stor att det blir ännu dyrare när landskapet tar över, så har det alltid blivit vid så kallade rationaliseringar. Jag vill nog gärna vänta på utredningen och klarläggandet. Nu har vi ett ganska löst...

Jan Salmén / Replik / Remissdebatt / 2022-05-11

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Talman! Ändring av lagstiftningen om posttjänster lagförslag nr 14 och betänkande nr 9 stöder Centerns lagtingsgrupp. Förändringen i lagen om posttjänster görs så att kvalitetsnormen lindras och gör det lättare för Åland Post att anpassa sig till den förändrade verklighet som har skett inom utdelningsverksamheten på Åland. Det är inte så mycket att säga om förändringar...

Jan Salmén / Anförande / Första behandling / 2022-05-09

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Talman! Äntligen, kan man säga, har vi ett nytt lagförslag om näringsrätt och näringstillstånd här i lagtinget att ta ställning till. Näringsrätten har diskuteras och försök att få till en förändring har stötts och blötts under många lagtingsperioder utan något riktigt resultat. Nu har lagen förnyats och moderniserats så att den anpassats till dagens näringsverksamhet...

Jan Salmén / Anförande / Första behandling / 2022-04-20

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Talman! Jag tror väl inte att det gällde att modernisera näringsrätten, det var väl hur man skulle ha moderniserat den som var problemet kanske. Nu måste vi ju säga att det var Centern som äntligen fick till det så att det blev en modernisering av näringsrätten och näringstillstånden. Så man kanske kan tacka Centern i...

Jan Salmén / Repliksvar / Första behandling / 2022-04-20

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Tack så mycket! Tack för att ni inser att det behöver vara Centern för att det ska hända någonting.

Jan Salmén / Repliksvar / Första behandling / 2022-04-20

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Talman! Jag håller med ledamot Silanders diskussion om en i styrelseposten, att det inte är någon tröskelfråga, utan jag ser det mer som ett plus att det finns folk med, att man vill ha ålänningar med. Man ska inte de det som negativt att det är ålänningar i styrelsen. Jag ser nog gärna det som...

Jan Salmén / Replik / Första behandling / 2022-04-20

Diskrimineringslagstiftning LF 6/2021-2022

Tack till Rainer Juslin, ordförande i utskottet, för redogörelsen av diskrimineringslagstiftningen. Själva lagen ställde väl inte så mycket problem eller jobb i utskott, utan det var väl mera utskottets synpunkter för lagkontroll, behandling och förkastande som vi har konstaterat. Vi hörde just vicelantrådets lite samma sorts synpunkter om det. Man kan ju hoppas i framtiden...

Jan Salmén / Replik / Första behandling / 2022-03-14

Diskrimineringslagstiftning LF 6/2021-2022

Talman! Utskottets synpunkter är ju kanske det längsta stycket i betänkandet. Vi får tacka vår sekreterare i utskottet som gjorde ett väldigt bra jobb. Jag tycker att det är läsvärt. Jag hoppas att det är flera som läser och begrundar det och ser till att det kanske blir några förändringar i framtiden.

Jan Salmén / Replik / Första behandling / 2022-03-14

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2021 BF 2/2021-2022

Talman! Tack Eriksson för ditt påpekande om jordbrukets situation och jag delar nog den. Den är inte nyuppkommen, utan det är ett problem som har förvärrats överlag i säkert tio års tid. Och nu kom det här med dyra insatsmedel som har förvärrat situationen och man ser med fasa på vad som ska hända det...

Jan Salmén / Replik / Remissdebatt / 2022-01-28

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2021 BF 2/2021-2022

Tack, talman! Det är precis som ledamoten Eriksson säger att många av oss är väl insatta. Som det har diskuterats många gånger att få in t ex transportstödet generellt för alla. Insatsmedel båda vägar inte bara på export av varor utan också de som behöver tas in. Det är ingen lätt lösning att komma till...

Jan Salmén / Replik / Remissdebatt / 2022-01-28

Ändring av lagstiftningen om offentlig upphandling LF 1/2021-2022

Talman! Oklart är kanske fel ord. Det kan ju vara svårt att förstå sådana här EU-direktiv och hur man ska följa upp dem och få bästa miljöeffekt av dem. Jag tror skolning och information är alltid bra i sådana här fall.

Jan Salmén / Repliksvar / Första behandling / 2022-01-26

Ändring av lagstiftningen om offentlig upphandling LF 1/2021-2022

Talman! Vid upphandlingen så bestämmer man ju vad det behövs för bränsle i fordonet. Jag tycker inte att det är något större problem att få det löst den vägen. Man uppger ju då vad kostnaderna är för att göra det här uppdraget som man upphandlar.

Jan Salmén / Repliksvar / Första behandling / 2022-01-26

Ändring av lagstiftningen om offentlig upphandling LF 1/2021-2022

Talman! Ja, det fanns ju möjligheter att ha regionala olikheter i den här och det är väl det som man utnyttjat i det här förslaget till lag. Jag ser det inte som något speciellt svårt att förstå, tycker jag.

Jan Salmén / Repliksvar / Första behandling / 2022-01-26

Ändring av lagstiftningen om offentlig upphandling LF 1/2021-2022

Ja, det regionala olikheter belyser ju också att det inte är lika enkelt att ordna laddstolpar och annan upphandling. Det kan vara svårt ändå att få tag i entreprenörer på vissa delar av Åland och att få det utfört och att ställa så höga krav sedan så att det inte går att genomföra. Det är...

Jan Salmén / Repliksvar / Första behandling / 2022-01-26

Ändring av lagstiftningen om offentlig upphandling LF 1/2021-2022

Talman! Ja, märklig vet jag inte om jag tycker att den är. Den är ju ganska sansad. Man måste ta i beaktande sådana saker som att dieselbilar och transporter i skärgårdskommuner och randkommuner blir bekymmersamt att få det att fungera. Det är ganska kort period ändå som det här gäller. Innan man har hunnit fasa...

Jan Salmén / Repliksvar / Första behandling / 2022-01-26

Ändring av lagstiftningen om offentlig upphandling LF 1/2021-2022

Talman! Landskapsregeringen uppfyller ju EU:s direktiv med råge här, till och med lite mera än det. Samhället jobbar i den riktningen ändå. Vi ligger förmodligen till och med före EU. Det är ju EU som inte riktigt hänger med tycker jag. I synnerhet har de det bekymret att de har svårt att komma med direktiv...

Jan Salmén / Repliksvar / Första behandling / 2022-01-26

Ändring av lagstiftningen om offentlig upphandling LF 1/2021-2022

Jag delar i stor utsträckning ledamot Nordbergs uppfattning av de hörande som vi hade. Det var inte några stora saker som behövde rättas till för att klara av det här. De har ofta egna ambitionsmål som är mycket högre än vad den här lagen tillämpar. Sedan kan man väl också säga att det är tröskelvärdena...

Jan Salmén / Repliksvar / Första behandling / 2022-01-26

Ändring av lagstiftningen om offentlig upphandling LF 1/2021-2022

Talman! Angående den tunga trafiken så kan man konstatera att dagligdags kommer det nya försöksprojekt och saker, och de är kanske inte färdiga att i varje fall tas i bruk i ett litet samhället som Åland. Det är ofta större regioner som kan anpassa och man bygger till och med trafiken för att de nya...

Jan Salmén / Repliksvar / Första behandling / 2022-01-26

Ändring av lagstiftningen om offentlig upphandling LF 1/2021-2022

Talman! Lag- och kulturutskottets betänkande nr 5/2021-2022,ändring av lagstiftning om offentlig upphandling. Landskapsregeringens lagförslag LF 1 2021-2022. Landskapslagarna och tillämpningen på Åland av rikslagar om offentlig upphandling föreslås ändrad. Dels föreslås en ändring i syfte att genomföra direktiv som främjar främjandet av rena och energieffektiva vägtransportfordon. Dels föreslås en ändring av definitionen av vem som anses...

Jan Salmén / Anförande / Första behandling / 2022-01-26

Ändring av landskapslagen om bostadsproduktion LF 29/2020-2021

Talman! Lag- och kulturutskottets betänkande nummer 3 om landskapsregeringens lagförslag nummer 29 landskapslag om bostadsproduktion. Utskottets synpunkter. Utskottet konstaterar att förslaget innebär en ökad flexibilitet och därmed större utvecklingsförutsättningar för såväl kommunala som privata hyresbostadsägare som får en möjlighet att återbetala sina hyresbostadslån i förtid utan ersättning. Förslaget kan också komma att i någon mån förstärka...

Jan Salmén / Anförande / Första behandling / 2021-12-15

Personlig skyddsutrustning för konsumenter LF 32/2020-2021

Talman! Lag- och kulturutskottets betänkande nr 2 innehåller landskapsregeringens tre lagförslag; nr 30 utökning av marknadskontroll, nr 31 aerosoler och nr 32 personlig skyddsutrustning för konsumenter. Utskottet har behandlat de tre lagförslagen som en helhet när de är sammanhängande. Landskapsregeringen föreslår en utökad marknadskontroll på grund av EU:s marknadskontrollförordning. Landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produkter behöver...

Jan Salmén / Anförande / Första behandling / 2021-12-13

Ny blankettlag om fordon LF 22/2020-2021

I den här nya blankettlagen om fordon släpper inte Åland ifrån sig någon riktig behörighet till Finland. Det är en uppdatering av fordonslagen för att den ska överensstämma med EU-rätten. Det mesta är redan av EU reglerade frågor, varken Finland eller Åland har några större möjligheter att skapa nationella eller regionala avviker från EU-bestämmelser och...

Jan Salmén / Anförande / Första behandling / 2021-09-15

Ny blankettlag om fordon LF 22/2020-2021

Tack, herr talman! Visst kommer det ganska mycket blankettlagar. Jag kan väl hålla med om att det skulle vara bra med fulltextlagar och annat. Men den här tycker jag däremot att är en sådan lag som vi har fått uppfattningen om att man kanske inte ska lägga den kraften på. Det här är en sådan...

Jan Salmén / Repliksvar / Första behandling / 2021-09-15

Ny blankettlag om fordon LF 22/2020-2021

Tack, herr talman! Jag håller inte riktigt med John Holmbergs tolkning av vad utskottet skriver, att det alltid är en fördel att föredra fulltextlagar, men här konstaterade vi att det var acceptabelt att ha en blankettlag. Det var ju väldigt små invändningar som vi hade i diskussionen. Det ser man ju här i vårt förslag...

Jan Salmén / Repliksvar / Första behandling / 2021-09-15

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Talman! I tilläggsbudgeten 2 om åtgärder för att stärka kommunernas ekonomi skrivs det att landskapsregeringen kommer att tillsätta en arbetsgrupp där medlemmar från den kommunala sektorn ingår. Till uppdraget hör att analysera landskapsandelssystemet samt de fördelningsnycklar som finns i systemet. Gruppen ska även göra en analys av finansieringen av kommunernas socialtjänst. Skrivningen är lite vag jag...

Jan Salmén / Anförande / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Talman! Det där sista är nästan omöjligt att svara på i någon procent. Man måste klara av servicen som man är ålagd från landskapets sida. Jag hävdar med bestämdhet att den sista genomgången av landskapsandelarna snedvred hela systemet. Det behöver nödvändigt göras om, så att det får den funktion som det hade från början eller tänkt...

Jan Salmén / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Talman! Vinnare skulle ju vara ålänningarna om man skulle få ett jämställt system. Nu är det så att vissa områden får höja skatten och försämra servicen. Det är väl det som är meningen att alla ålänningar ska få likvärdig service och klara sig själva så gott det går.

Jan Salmén / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Talman! Ja, att man får en jämn service. Det är ju inte storleken på penningen, utan det är ju bärkraften som det handlar om i kommunerna. Det här systemet har nog inte jag varit med och gjort upp. Jag var med från kommunens sida och vi såg meddetsamma vart det här systemet skulle barka. Tyvärr...

Jan Salmén / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Det kanske det är, om det inte går att ordna den på annat sätt, för vi är väl så pass mycket skyldiga att se till att skolväsendet fungerar. Förmodligen går det att ordna på ett annat sätt. Landskapsandelarna är ju bara en utjämning. De är ju inte något som kommunen ska leva på, utan det...

Jan Salmén / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-12

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Talman! För det första så har jag inte pratat om att behöva ladda system med mera pengar. Det är mera en omfördelning som måste göras för att upprätthålla de system som skapas via lagstiftning och förordningar här i lagtinget. Jag vet inte vad Holmberg kallade det, någon Robin Hood kommunismen eller vad det var? Men landskapsandelarna...

Jan Salmén / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-12