Sagt i salen

51 - 85 av totalt 85 tal

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, talman! Jag håller faktiskt inte riktigt med om det här. Jag kan inte förstå skillnaden i det här. Med den första skrivningen som utskottet har kommit med så borde man kunna jobba vidare med den här frågan som den är nu. Jag förstår faktiskt inte varför man inte accepterar det enhälliga utskottsförslag som har...

Jan Salmén / Replik / Enda behandling / 2021-04-14

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Talman! Jag sade att det verkar så. Sedan har det sprungit iväg kostnadsmässigt så mycket så det verkar som det inte skulle ha funnits någon riktig styrning på det här projektet. Det är ju inte länge sedan vi tog budgeten för det här projektet och nu har det farit iväg. Jag sade "verkar vara så".

Jan Salmén / Repliksvar / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Talman! Jo, det verkar som om ingen har haft en riktig styrning på det här projektet, annars skulle det väl inte ha farit iväg så här kostnadsmässigt. Det borde ha minskat i kostnader istället, det borde ha blivit mindre än större när man tog bort cafédelen som var en jättestor del av projektet förut.

Jan Salmén / Repliksvar / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Jag skulle säga att det är en kulturförändring som skulle behöva ske, för man håller inte budgetramar som man har fått tilldelat. Det är där som problemet är, tror jag.

Jan Salmén / Repliksvar / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Talman! I förslaget till första tilläggsbudget finns det en utökad fullmakt för Bomarsunds besökscentrum för ökade kostnader. Jag motsätter mig inte besökscentret, att det uppförs bara man håller sig inom den budget som finns. Ingen utökning alltså. Jag var med när projektet startades upp för snart mer än 15 år sedan. Det blev ett gigantiskt...

Jan Salmén / Anförande / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Talman! Jag sade också att jag önskar att man projekterar det så att man kan använda lokalt producerade varor och då betyder det lokalt producerat åländsk virke. Men det är ofta så att det är mycket lättare att ta bortifrån och slippa ta ansvar för det åländska skogsbruket.

Jan Salmén / Repliksvar / Enda behandling / 2021-03-29

Ny offentlighetslagstiftning LF 8/2020-2021

Talman! Först vill jag tacka lag- och kulturutskottets ordförande Rainer Juslin för en saklig, fin redogörelse för utskottets arbete med den nya offentlighetslagstiftningen. Jag tänker inte göra några större genomgångar för Rainer Juslin gjorde en bra redogörelse över det här. Centern står bakom landskapsregeringens lagförslag och lag- och kulturutskottets betänkande som innehåller en del små...

Jan Salmén / Anförande / Första behandling / 2021-03-22

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Talman! Ja, det kan jag hålla med om. Det har varit väldigt dålig respons från ÅHS att hjälpa till i äldreomsorgen. Man har skickat mer och mer till kommunerna. Det har ju visat sig att kommunerna får bygga ut efterhand. Man flyttar i princip ut sjukvården till kommunerna i stället för att jobba andra vägen...

Jan Salmén / Replik / Enda behandling / 2020-12-17

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Talman! Jag ska prova pratar med munskyddet på här. Ni får säga till om det inte hörs. Jag reagerade lite på ledamoten Zettermans jämförelse med hur äldreomsorgen fungerar i Sverige. Jag blev verkligt förvånad att problemet var att det var för småskaligt, att det skulle vara ännu större stordrift. Om jag har uppfattat det rätt...

Jan Salmén / Replik / Enda behandling / 2020-12-17

Växtskydd LF 2/2020-2021

Talman! Jag håller med ledamot Eriksson om helhetsbedömningen. Till exempel om tar bort plöjning och har plöjningsfri odling så om då man tar bort användningen av glyfosater så kanske det blir andra bekymmer som är miljöbelastande. Så jag håller helt med om att man måste nog ta en helhetsbedömning. Om man tar bort en sak...

Jan Salmén / Replik / Remissdebatt / 2020-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, talman! Styrelsens utveckling under hundra år ska firas det kommande budgetåret, framgången och utveckling har inte skett i någon större utsträckning inom styrelsens kärnområden mot mer självbestämmande Åland, trots otaliga självstyrelselagsrevisioner genom åren. Det har inte funnits någon samsyn med en motparten finska staten hur utvecklingen av styrelsen och hur man ska uppnå de...

Jan Salmén / Anförande / Remissdebatt / 2020-11-13

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Talman! Jag kände mig lite manad här, det var så glest här från oppositionen. Jag tänkte att jag måste kommentera finansministerns inlägg om den här motionen. Det skulle ha underlättat behandlingen av budgeten ganska mycket om bara den motionen hade kommit in. För den där utesluter egentligen de andra som Liberalerna har lagt. Jag...

Jan Salmén / Replik / Remissdebatt / 2020-11-12

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Talman! Ska jag tolka ledamot Holmbergs förklaring om kommunsammanslagningar och kommunreformen som att det var sista gången under den här mandatperioden som vi hör Holmberg ta upp den här frågan?

Jan Salmén / Replik / Remissdebatt / 2020-11-12

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Talman! Jag tackar för det där. (Hörs ej, mikrofonen avstängd).

Jan Salmén / Replik / Remissdebatt / 2020-11-12

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Talman! EU:s återhämtningsfond behandlas i ett kort stycke i budgeten för 2021. En nationell plan måste skickas till EU för godkännande och sökandet från fonden skall ske före den 30.4.2021. Ålands andel av Finlands del är ca. 12 miljoner €. Det brådskar om vi skall hinna involvera hela det åländska samhället och näringslivet för att...

Jan Salmén / Anförande / Remissdebatt / 2020-11-11

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Talman! Det är klart att det ska vara gröna så kallade tekniska lösningar, som det kanske inte finns väldigt mycket av på Åland men det gäller att få igång arbetet med regelverket för den här satsningen. Vi ålänningar brukar vara bra på att hitta på nya projekt så vi kan väl för en gångs skull...

Jan Salmén / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-11-11

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Talman! Det har väl varit lite dålig start här på Åland tack vare att vi väldigt sent kom in i det här programmet och fick tillgång till de här pengarna. Så det har jag lite förståelse för, tack vare att man fick grönt ljus från Helsingfors från början.

Jan Salmén / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-11-11

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Talman! Jag håller helt med. Det är väldigt lite skrivet i budgetförslaget, men det har jag förståelse för när inte de här 12 miljonerna vara klara riktigt före. Bara att få möjlighet till att få tag i de här pengarna skapar mycket kreativitet bland företagarna. Jag hoppas att det blir samma effekt som det har...

Jan Salmén / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-11-11

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Talman! Hur långt det är i röret vet jag faktiskt inte, men det kanske vi får reda på i nästa replik. För min del förstår jag att alla jobbar så mycket de kan för att få hem de här 12 miljonerna. Det tror jag att kanske är det minsta problemet. Det är att få igång...

Jan Salmén / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-11-11

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, talman! Jag måste väl replikera annars får vi väl inte slutet på den där listan. Jag bara väntar tills vi kommer till det gröna med kolbindning, så jag inväntar nästa replik.

Jan Salmén / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-11-11

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Tack, talman! Jag får tacka för informationen och hoppas att vi kan återkomma till det här när det blir lite klarare.

Jan Salmén / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-11-11

Stöd för hållbart skogsbruk LF 37/2019-2020

Talman! Minister Karlström, när man öppnar en sådan här lag som nu är föreslagen att förlängas, borde man inte titta över vad den har för konsekvenser? Kanske man behöver förbättra eller föra till något? I remissen kommer det in önskemål och förslag till förbättringar. Jag har förstått att det har kommit in, så det skulle...

Jan Salmén / Replik / Remissdebatt / 2020-09-16

Stöd för hållbart skogsbruk LF 37/2019-2020

Talman! Om man har fört in saker som minister Karlström tog bort för fem år sedan och fört in en punkt till i lagen och ett ord så tror jag nog faktiskt att det hade gått bra att göra det på en kafferast. Sedan vill jag påtala att minister Karlström har talat om att han...

Jan Salmén / Replik / Remissdebatt / 2020-09-16

Stöd för hållbart skogsbruk LF 37/2019-2020

Talman! Det här lagförslaget som nu kom så hade jag hoppats på att man skulle titta över lite från ministerns sida och infört en sådan sak som var med förut i den förra lagen som ministern var med om själv. Han nämnde att det togs bort, det som heter "Skog i underproduktion". Det har varit...

Jan Salmén / Anförande / Remissdebatt / 2020-09-16

Stöd för hållbart skogsbruk LF 37/2019-2020

Angående försäkring så är jag inte så säker på att det är möjligt att försäkra nu. De vill väl utvärdera Alfrida och se vad det görs för åtgärder. Angående förra regeringen så då påtalade vi att det var inte så mycket att åtgärda om man tänker på hur stor grupp som blev drabbade under Alfrida....

Jan Salmén / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-09-16

Stöd för hållbart skogsbruk LF 37/2019-2020

Talman! Ledamot sade underlåtit, jag tycker att det är ett lite starkt ord. Jag har inte haft en sådan tradition att ha skogarna försäkrade. Om man jämför med Sverige som har haft mycket mera stormar och eldhärjningar så tycker jag att det är lite fel att göra. Underproduktion har ju ingenting med försäkringar att göra, utan...

Jan Salmén / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-09-16

Stöd för hållbart skogsbruk LF 37/2019-2020

Talman! Tack för det medhållet och intresset för att titta på saken. Jag ska inte nämna några namn, men skogsvårdsföreningen har ju jobbat med den här frågan nu under flera år så där finns det säkert någon kunnig som kan komma och berätta för er. Inte jag, utan någon annan.

Jan Salmén / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-09-16

Stöd för hållbart skogsbruk LF 37/2019-2020

Talman! Ledamot Holmström pratade just om att paragraferna skulle öppnas igen. Jag ställde en fråga om att man skulle slippa göra det nu. Man skulle kunna göra det nu och agera snabbare än det som minister sade här, att man skulle vänta i tre år innan man gör någonting. Jag tycker att det är lite...

Jan Salmén / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-09-16

Stöd för hållbart skogsbruk LF 37/2019-2020

Talman! Försäkringen kommer säkert i en ny dager efter en sådan händelse. Ledamot Holmberg konstaterade ju själv att det inte fanns och man har tittat på det, så då förstår man att det är en förändring. Man kan inte titta tillbaka och säga: Varför har du inte haft försäkring? Det är mycket som man kanske...

Jan Salmén / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-09-16

Temporärt tilläggsstöd LF 13/2019-2020

Tack, herr talman! Ledamot Gunell har pratat i debatter under tre dagar om jämförelsen med stormen och naturkatastrofen Alfrida. Jag har följt med debatten från plenisalen, hemifrån och från läktaren. Därför kunde jag inte bemöta detta i gårdagens debatt. Jag vill rätta till lite saker. Det pratades om fackets hörande. Det pratades att om ÅPF...

Jan Salmén / Replik / Första behandling / 2020-03-27

Regeringsprogram "Tillsammans för Åland" M 1/2019-2020

Talman! I regeringsprogrammet, under Miljö, finns det en skrivning om att nya skyddsområden inrättas i samråd med markägarna. Jag tycker det är bra om man kan komma till en lösning med alla fornminnesområden som är oklara och inte färdigt behandlas. Det skulle vara dags nu efter 50 års manglande fram och tillbaka med dem. Från...

Jan Salmén / Anförande / Enda behandling / 2019-12-18

Regeringsprogram "Tillsammans för Åland" M 1/2019-2020

Herr talman! Ledamöter, ministrar och om det är några åhörare som orkar vara kvar och lyssna på den långa debatten. Nu ska jag försöka hålla mig inom tiden. Jag hade tänkte säga något till om något annat ämne, men jag kan ju inte anmäla mig en gång till idag. Jag ska prata om ett litet...

Jan Salmén / Anförande / Enda behandling / 2019-12-16

Regeringsprogram "Tillsammans för Åland" M 1/2019-2020

Talman! Ledamot Fellman frågade vad regeringen vill göra med kommunerna. Men borde inte frågan vara; vad vill kommunerna göra? För det är väl det som självstyrelse betyder, att kommunerna är självbestämmande i den frågan. Det är upp till kommunerna vad som ska göras, inte upp till regeringen, tycker jag.

Jan Salmén / Replik / Enda behandling / 2019-12-16

Regeringsprogram "Tillsammans för Åland" M 1/2019-2020

Talman! Jag tycker att under den sista regeringsperioden så borde man i varje fall ha lärt sig så mycket med kommunarbetet att lyhördhet kanske är det som behöver föra frågan vidare framåt. Det som nu har pågått har ju bromsat upp hela processen. De kommuner som vill gå ihop har ju liksom blivit satta på...

Jan Salmén / Replik / Enda behandling / 2019-12-16

Regeringsprogram "Tillsammans för Åland" M 1/2019-2020

Talman! Lagtingsledamot Påvals pratade mycket om örnar här i slutet, det kom nästan som ett skott. Jag vet inte riktigt om du menade de skulle skjutas bort eller inte. Det finns en förvaltningsplan för örnar. Den är ganska ny, så man behöver följa upp och se om den har sitt syfte att få ner stammen....

Jan Salmén / Replik / Enda behandling / 2019-12-16