Sagt i salen

1 - 50 av totalt 102 tal

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Jag tror inte att jag här kan utreda exakt hur man ska göra det här, för det är liksom inte min uppgift. Men att det ska göras, det anser jag.

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-06-02

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Man kan jämföra det ena och det andra. Vi har det ganska väl förspänt här på Åland, det tror jag nog att vi måste erkänna. Hur man omfördelar det här är ju sedan en annan sak och som jag sade, jag kan inte säga det härifrån. Det är också på det sättet att i och...

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-06-02

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Jag har nog haft kontakt med olyckliga rektorer, så jag vet hur det ser ut.

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-06-02

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

I skolans värld så i dagsläge och om man blickar tillbaka så kommer alla reformer ganska hastigt på och man brukar kunna lösa dem. Jag alldeles övertygad om att man ska kunna lösa den här nu också.

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-06-02

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Men då kanske lagtingsledamot Zetterman kan vara glad idag i alla fall för mitt anförande.

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-06-02

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Den utökade läroplikten och det som har drabbat skolorna med pandemin, det ju liksom lite två olika skilda sakar. Pandemin har ju drabbat eleverna både i grundskolan och i andra stadiet. Men däremot har ju ungdomarna i andra stadiet varit mera borta ifrån undervisningen. Det här måste man ju titta på. Man måste funderar hur...

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-06-02

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Jag vet inte riktigt vad jag ska svara på det här. Den här gruppen som inte går till gymnasieskolan och som hoppar av gymnasieskolan, så det är någonting som är ganska svårt att genomföra. Du kan inte göra för alla liksom på ett sätt, utan här måste man ha det individuellt prövat.

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-06-02

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Jag tror inte heller att den finns finländska modellen med förlängd läroplikt alltid bara innehåller att de ska gå i skola. Så enkelt tror jag inte att det är. Men här tror jag nog att man får lägga ganska stora klut på att utforma det. För räddar man en för yrkesliv så har man räddat...

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-06-02

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Det är ju så att de ungdomar som går till utbildning, som går till yrkesutbildning och som går till lyceet så de allra flesta klarar det här jättebra. De får en bra utbildning, de kommer ut i samhället och de blir produktiva. Min uppfattning att vi ska vara glada för att vi har så duktiga...

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-06-02

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Tack.

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-06-02

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Det finns siffror på avhopp hos ÅSUB. Om jag försöker komma ihåg rätt så borde det vara ungefär 100 som hoppade av enligt de senaste siffrorna. Eftersom antalet studerande i Ålands yrkesgymnasium och Ålands lyceum ungefär är 1 000 så borde det ligga någonstans på 10 procent. Men det är ju också det som är...

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-06-02

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Fru talman! Ledamöter, eventuella åhörare! Idag är det den 2 juni och det känns som om sommaren är här! Det har ju faktiskt blivit lite varmare. Då kan man tänka på Caj Lundgrens dikt: "Var glad min själ åt vad du har, nu har du hundra sommardar". Det är det som vi har framför oss....

Gyrid Högman / Anförande / Enda behandling / 2021-06-02

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Det var en ganska lång presentation, så jag vet inte riktigt vad jag ska omfatta. Vi har alla rätt på sätt och annat.

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-06-02

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Till den senare delen håller jag helt med lagtingsledamot Gunell. Den delen som inte går i skolan utan hamnar utanför, den delen måste man ta ett samlat grepp om, därför att de kommer att kosta väldigt mycket i förlängningen.

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-06-02

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Ja, det är klart att man kan sig se saker och ting på det sättet som lagtingsledamot Fellman. Nu är det inte riktigt samma förhållanden i Finland som på Åland. Vi har också kunnat anpassa tidigare, vi har kunnat göra saker och ting tidigare och vi har kunnat göra saker och ting på ett annorlunda...

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-06-02

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

När det gäller resurser så är det ju nästan så att de aldrig blir tillräckliga. Det är klart att den här på pandemin och distansundervisningen har slagit hårdare på yrkesgymnasiet än på lyceet på grund av att utbildningen där är ju mera praktiskt inriktad. Det ju liksom lite svårare att göra saker och ting på...

Gyrid Högman / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Jag heter Högman. Ingen fara, ingen fara, det går bra ändå. Det är säkert bra om utskottet fördjupar sig i det här. Jag kan inte exakt säga, men säkert finns det behov. Men hur stora de är och på vilket sätt man kan göra det är för mig omöjligt att säga i den här situationen.

Gyrid Högman / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Min uppfattning är att landskapsregeringen tittar på de här frågorna. När det gäller att jämföra Finland och Åland så har det varit ganska stora skillnader. Åland har haft väldigt mycket större möjligheter att ge undervisning och undervisningstiden för lärare i yrkesgymnasiet har varit betydligt högre på Åland än i Finland. Så att en del av...

Gyrid Högman / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Jag är övertygad om att landskapsregeringen måste titta på det här. Jag är också övertygad om att man tittar på det här. Det är också viktigt att vi här har samma möjligheter, men vi ska också vara medvetna om att vi har haft större möjligheter och bättre resurser.

Gyrid Högman / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-05-10

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 BF 4/2020-2021

Herr talman, bästa lagting! et börjar bli lite svårt att nu efter nästan 9 timmar komma på någonting vettigt att säga. Det jag tänker säga är att under mer än ett år har pandemin dominerat vårt liv. Vi har lärt oss nya begrepp som incidenstal, teams, zoom och att det finns olika sorters vaccin, det...

Gyrid Högman / Anförande / Remissdebatt / 2021-05-10

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

Herr talman! Bästa lagting. Lagtingets arbete upptogs till största delen föregående vecka av spörsmålsdebatten som också tydligen ska föras under denna vecka, men med ytterligare en ingrediens på kommande, ett misstroende mot regeringen Thörnroos. Att debattera och diskutera, att vända och vrida på frågor har definitivt fördelar. Det leder till att parterna får större förståelse...

Gyrid Högman / Anförande / Enda behandling / 2021-04-12

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

Jag håller i stort sett med vicetalman Sjögren. Det är den demokratiska rätten som oppositionen har och den ska de ha.

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-12

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

Jag har inte sagt att det är onödigt. Det är väl viktigt att diskutera demokratiska värderingar, men i något läge så har man hamnat i en återvändsgränd där alla säger samma sak om och om igen. I det läget så måste man sluta, då måste man hitta ett avslut och sedan får man börja om...

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-12

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

Jag måste försöka komma ihåg frågorna för det var tre stycken. Jag sade inte att någon har häcklat någon. Jag sade att om man fortsätter en debatt när allting går på rundgång så finns det liksom en tendens att gräva ner sig i skyttegravar och häckla motparten. Det var så som jag sade. Den första...

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-12

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

Jag tror att alla är tvungna att diskutera det här.

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-12

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

För det första, lagtingsledamot Gunell, jag är inte gruppledare. Jag bara framförde gruppanförandet, det var det första. Att sanning är viktig, ja den är viktig för allihop. Det är klart att det är inte alltid så lätt att utröna vad som finns bakom och vad som skrivs i tidningar och vad som inte skrivs i tidningar....

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-12

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

Jag vill framföra att det bland Centern finns en uppenbar och grundmurad känsla för vad som är rätt och fel och vad som är grundrättigheter för alla människor och att man värnar om den lilla människan i samhället.

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-12

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

Jag tvivlar faktiskt inte på att tiderna blir tuffa, de är tuffa och jag hoppas också att vi kan ha det här som en lärdom. Allt vad vi genomgår i livet av sorger, glädjeämnen, bedrövelser och trevliga tillfällen så de trevliga tillfällen kanske vi inte kommer ihåg så mycket av men de sorgliga lär vi...

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-12

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

Vi får väl försöka knyta relationerna så småningom.

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-12

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

När det gäller häcklande så var mitt uttalande här mera överlag, mera generaliserande. Sedan finns du naturligtvis uttalanden som har gått över gränsen, kanske inte i den här salen. Debatten tenderar ju att bli ganska grov på sociala medier. Nu följer jag inte med på sociala medier så speciellt mycket så jag känner inte riktigt...

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-12

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Om det kommer in ett klagomål så kommer JO alltid att begära en utredning. Det ingår liksom i proceduren.

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Landskapsregeringens bedömning var på basis av det material som fanns att tillgå.

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

När jag talar om god ton så menar jag naturligtvis alla, inklusive mig själv. Vi bör alla, oberoende om det är opposition, regering, Finland gentemot Åland eller Åland gentemot Finland, ha en god ton.

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Jag vill inte utmåla någons fel. Jag tror inte att vi kommer längre fram genom att skuldbelägga. Däremot måste var och en rannsaka sig själv och sedan får man försöka gå vidare och hitta bättre vägar för framtiden.

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Jag talar för Centern att vi har förtroende för regeringen, ja.

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Det var en så lång harang så jag vet egentligen inte riktigt vad som var frågan om vad som önskas som svar. Jag tror att det var mest en argumentation.

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Det är klart att vi lyssnar och hör, men det finns alltid två sidor av samma mynt.

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Vi försöker göra allt, vara ett samhällsbärande parti och försöka föra saker och ting framåt. Just nu så är det en kris och ett akut läge, som jag sade, men vi måste försöka hitta en väg ut ur det här, lära oss någonting och gå vidare. Vi kan inte stå och älta samma sak hur...

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Det är ganska sent på dagen och det här ärendet har blivit ganska väl behandlat, om man säger så. Jag har då fått uppgiften att presentera Centerns lagtingsgrupps anförande. Det finns en gammal ramsa som är hämtad från en saga som säger att det är ”Katten på råttan och råttan på repet” och sedan går...

Gyrid Högman / Anförande / Enda behandling / 2021-04-07

Avvikande reglering i fråga om hälso- och sjukvårdens vårdgaranti LF 18/2020-2021

Herr talman! I det lagförslag som nu ligger på lagtingets bord föreslås att landskapslagen om hälso- och sjukvård kompletteras med bestämmelser om hur den åländska vårdgarantin ska kunna hanteras under exceptionella förhållanden. Den rådande pandemin, som tycks hålla oss alla i ett järnhårt grepp under som jag tror alla är överens om alltför lång tid, har...

Gyrid Högman / Anförande / Första behandling / 2021-03-24

Ändring av tobakslagen LF 13/2020-2021

Jag håller med lagtingsledamot Holmberg att vi ska försöka göra vår röst hörd. Hur vi sen ska bete oss för att göra det, det tror jag vi båda och alla vi som sitter här i lagtingsförsamlingen får kämpa om.

Gyrid Högman / Repliksvar / Första behandling / 2021-03-22

Ändring av tobakslagen LF 13/2020-2021

Självstyrelsepolitiska nämnden tog en ganska tydlig ställning i den här frågan. Som självstyrelsepolitiska nämnden också konstaterade, HD har tolkningsföreträde. Deras ord är vår lag.

Gyrid Högman / Repliksvar / Första behandling / 2021-03-22

Ändring av tobakslagen LF 13/2020-2021

Fru talman! För ungefär tio månader sedan stod jag här i talarstolen och presenterade ett lagförslag om ändring av tobakslagen, den behandlades sedan på vederbörligt sätt i social- och miljöutskottet, och godkändes och antogs av lagtinget 27.5.20. Denna lag höll emellertid inte för lagkontrollen. Republikens president inlade på basis av HD:s utlåtande sitt veto och lagen...

Gyrid Högman / Anförande / Första behandling / 2021-03-22

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor RS 2/2019-2020

Om jag absolut skulle veta hur vi ska göra, så då tror jag att jag skulle göra det. Men jag tror att vi alla måste hjälpas åt, att vi måste tala, berätta och beskriva hur saker och ting är.

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-02-03

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor RS 2/2019-2020

Absolut. Det här är en unik möjlighet. Det gäller ju också att visa att Finland ska ha en fjäder i hatten för att man har gått med på denna självstyrelse, att Finland är känt utomlands och internationellt som ett land där man kan lita på folk och myndigheter och att man håller avtal.

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-02-03

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor RS 2/2019-2020

Jag tror vi får vänta eftersom landskapsregeringen just nu sitter i kontakt med riksmyndigheterna, så vi får lite avvakta. Men det gäller nog att ta tillvara det här hundraårsjubileet på alla sätt och vis.

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-02-03

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor RS 2/2019-2020

Ja, det ville jag också få fram i mitt anförande, det ligger ju också väldigt mycket på oss själva. Det är ju vi som måste bära det här. Att folk är intresserade av historia, det gläder ju en gammal historikers hjärta.

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-02-03

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor RS 2/2019-2020

Vi hoppas att vi kan göra det utan munskydd, att vi har kommit så långt då.

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-02-03

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor RS 2/2019-2020

Herr talman, bästa lagtingsledamöter och åhörare! På agendan finns landskapsregeringens redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor. Den omfattar tiden före pandemin, men pandemin har naturligtvis påverkat utlåtandet. Det centrala i redogörelsen är självstyrelserevisionen som skulle vara klar till 100-årsjubileet. Förberedelserna har pågått under nästan 10 år med utredningar i flera kommittéer med kunniga och namnkunniga personer, förslag...

Gyrid Högman / Anförande / Enda behandling / 2021-02-03

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Talman! Tack ledamot Mattsson för ett positivt besked. Jag vill bara förtydliga en liten aning om den här utbildningen som ska ske, närvårdarutbildningen. Det här är ett samarbete där man egentligen har fyra aktörer. Det är den privata sektorn, det är kommunerna eller kommunalförbund Oasen, det är yrkesgymnasiet och det är landskapsregeringen. Genom den här...

Gyrid Högman / Replik / Enda behandling / 2020-12-17