Sagt i salen

1 - 50 av totalt 82 tal

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

Herr talman! Bästa lagting. Lagtingets arbete upptogs till största delen föregående vecka av spörsmålsdebatten som också tydligen ska föras under denna vecka, men med ytterligare en ingrediens på kommande, ett misstroende mot regeringen Thörnroos. Att debattera och diskutera, att vända och vrida på frågor har definitivt fördelar. Det leder till att parterna får större förståelse...

Gyrid Högman / Anförande / Enda behandling / 2021-04-12

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

Jag håller i stort sett med vicetalman Sjögren. Det är den demokratiska rätten som oppositionen har och den ska de ha.

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-12

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

Jag har inte sagt att det är onödigt. Det är väl viktigt att diskutera demokratiska värderingar, men i något läge så har man hamnat i en återvändsgränd där alla säger samma sak om och om igen. I det läget så måste man sluta, då måste man hitta ett avslut och sedan får man börja om...

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-12

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

Jag tror att alla är tvungna att diskutera det här.

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-12

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

För det första, lagtingsledamot Gunell, jag är inte gruppledare. Jag bara framförde gruppanförandet, det var det första. Att sanning är viktig, ja den är viktig för allihop. Det är klart att det är inte alltid så lätt att utröna vad som finns bakom och vad som skrivs i tidningar och vad som inte skrivs i tidningar....

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-12

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

Jag vill framföra att det bland Centern finns en uppenbar och grundmurad känsla för vad som är rätt och fel och vad som är grundrättigheter för alla människor och att man värnar om den lilla människan i samhället.

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-12

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

Jag tvivlar faktiskt inte på att tiderna blir tuffa, de är tuffa och jag hoppas också att vi kan ha det här som en lärdom. Allt vad vi genomgår i livet av sorger, glädjeämnen, bedrövelser och trevliga tillfällen så de trevliga tillfällen kanske vi inte kommer ihåg så mycket av men de sorgliga lär vi...

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-12

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

Vi får väl försöka knyta relationerna så småningom.

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-12

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

Jag måste försöka komma ihåg frågorna för det var tre stycken. Jag sade inte att någon har häcklat någon. Jag sade att om man fortsätter en debatt när allting går på rundgång så finns det liksom en tendens att gräva ner sig i skyttegravar och häckla motparten. Det var så som jag sade. Den första...

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-12

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

När det gäller häcklande så var mitt uttalande här mera överlag, mera generaliserande. Sedan finns du naturligtvis uttalanden som har gått över gränsen, kanske inte i den här salen. Debatten tenderar ju att bli ganska grov på sociala medier. Nu följer jag inte med på sociala medier så speciellt mycket så jag känner inte riktigt...

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-12

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Det är ganska sent på dagen och det här ärendet har blivit ganska väl behandlat, om man säger så. Jag har då fått uppgiften att presentera Centerns lagtingsgrupps anförande. Det finns en gammal ramsa som är hämtad från en saga som säger att det är ”Katten på råttan och råttan på repet” och sedan går...

Gyrid Högman / Anförande / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Om det kommer in ett klagomål så kommer JO alltid att begära en utredning. Det ingår liksom i proceduren.

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Landskapsregeringens bedömning var på basis av det material som fanns att tillgå.

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

När jag talar om god ton så menar jag naturligtvis alla, inklusive mig själv. Vi bör alla, oberoende om det är opposition, regering, Finland gentemot Åland eller Åland gentemot Finland, ha en god ton.

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Jag vill inte utmåla någons fel. Jag tror inte att vi kommer längre fram genom att skuldbelägga. Däremot måste var och en rannsaka sig själv och sedan får man försöka gå vidare och hitta bättre vägar för framtiden.

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Jag talar för Centern att vi har förtroende för regeringen, ja.

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Det var en så lång harang så jag vet egentligen inte riktigt vad som var frågan om vad som önskas som svar. Jag tror att det var mest en argumentation.

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Det är klart att vi lyssnar och hör, men det finns alltid två sidor av samma mynt.

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Vi försöker göra allt, vara ett samhällsbärande parti och försöka föra saker och ting framåt. Just nu så är det en kris och ett akut läge, som jag sade, men vi måste försöka hitta en väg ut ur det här, lära oss någonting och gå vidare. Vi kan inte stå och älta samma sak hur...

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-07

Avvikande reglering i fråga om hälso- och sjukvårdens vårdgaranti LF 18/2020-2021

Herr talman! I det lagförslag som nu ligger på lagtingets bord föreslås att landskapslagen om hälso- och sjukvård kompletteras med bestämmelser om hur den åländska vårdgarantin ska kunna hanteras under exceptionella förhållanden. Den rådande pandemin, som tycks hålla oss alla i ett järnhårt grepp under som jag tror alla är överens om alltför lång tid, har...

Gyrid Högman / Anförande / Första behandling / 2021-03-24

Ändring av tobakslagen LF 13/2020-2021

Fru talman! För ungefär tio månader sedan stod jag här i talarstolen och presenterade ett lagförslag om ändring av tobakslagen, den behandlades sedan på vederbörligt sätt i social- och miljöutskottet, och godkändes och antogs av lagtinget 27.5.20. Denna lag höll emellertid inte för lagkontrollen. Republikens president inlade på basis av HD:s utlåtande sitt veto och lagen...

Gyrid Högman / Anförande / Första behandling / 2021-03-22

Ändring av tobakslagen LF 13/2020-2021

Jag håller med lagtingsledamot Holmberg att vi ska försöka göra vår röst hörd. Hur vi sen ska bete oss för att göra det, det tror jag vi båda och alla vi som sitter här i lagtingsförsamlingen får kämpa om.

Gyrid Högman / Repliksvar / Första behandling / 2021-03-22

Ändring av tobakslagen LF 13/2020-2021

Självstyrelsepolitiska nämnden tog en ganska tydlig ställning i den här frågan. Som självstyrelsepolitiska nämnden också konstaterade, HD har tolkningsföreträde. Deras ord är vår lag.

Gyrid Högman / Repliksvar / Första behandling / 2021-03-22

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor RS 2/2019-2020

Herr talman, bästa lagtingsledamöter och åhörare! På agendan finns landskapsregeringens redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor. Den omfattar tiden före pandemin, men pandemin har naturligtvis påverkat utlåtandet. Det centrala i redogörelsen är självstyrelserevisionen som skulle vara klar till 100-årsjubileet. Förberedelserna har pågått under nästan 10 år med utredningar i flera kommittéer med kunniga och namnkunniga personer, förslag...

Gyrid Högman / Anförande / Enda behandling / 2021-02-03

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor RS 2/2019-2020

Om jag absolut skulle veta hur vi ska göra, så då tror jag att jag skulle göra det. Men jag tror att vi alla måste hjälpas åt, att vi måste tala, berätta och beskriva hur saker och ting är.

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-02-03

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor RS 2/2019-2020

Absolut. Det här är en unik möjlighet. Det gäller ju också att visa att Finland ska ha en fjäder i hatten för att man har gått med på denna självstyrelse, att Finland är känt utomlands och internationellt som ett land där man kan lita på folk och myndigheter och att man håller avtal.

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-02-03

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor RS 2/2019-2020

Jag tror vi får vänta eftersom landskapsregeringen just nu sitter i kontakt med riksmyndigheterna, så vi får lite avvakta. Men det gäller nog att ta tillvara det här hundraårsjubileet på alla sätt och vis.

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-02-03

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor RS 2/2019-2020

Ja, det ville jag också få fram i mitt anförande, det ligger ju också väldigt mycket på oss själva. Det är ju vi som måste bära det här. Att folk är intresserade av historia, det gläder ju en gammal historikers hjärta.

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-02-03

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor RS 2/2019-2020

Vi hoppas att vi kan göra det utan munskydd, att vi har kommit så långt då.

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-02-03

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Talman! Tack ledamot Mattsson för ett positivt besked. Jag vill bara förtydliga en liten aning om den här utbildningen som ska ske, närvårdarutbildningen. Det här är ett samarbete där man egentligen har fyra aktörer. Det är den privata sektorn, det är kommunerna eller kommunalförbund Oasen, det är yrkesgymnasiet och det är landskapsregeringen. Genom den här...

Gyrid Högman / Replik / Enda behandling / 2020-12-17

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Bästa talman! Bästa lagtingsledamöter! Som det redan sagts från denna talarstol och som det finns skrivet i budgeten är äldreomsorgen ett samhälleligt område som kräver fokus och omsorg. Enligt ÅSUB:s statistik är åldersgruppen 75+ den åldersgrupp som ökar mest. Denna åldersgrupp är för tillfället ungefär 3 000, om 10 år är vi 4 500 och...

Gyrid Högman / Anförande / Remissdebatt / 2020-11-12

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Bästa lagtingsledamot Juslin. Det är ju så att det är två olika bitar i lagen i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer. Har man ett yrke från ett annat land, en examen från ett annat land ska man begära, det här är alltså en positiv lag. Det vill säga att man skall underlätta förflyttning från land...

Gyrid Högman / Replik / Remissdebatt / 2020-11-12

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Om man hade gjort på det sättet så hade det inte funnits möjlighet att via erkännandelagen få behörigheten för 1-6. Det säger i varje fall lagkunniga.

Gyrid Högman / Replik / Remissdebatt / 2020-11-12

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Jag har svårt att exakt säga hur det är, men det jag ser är att man behöver hjälpas åt. Jag ser också att man måste samla kunskapen för det här är ett så svårt område.

Gyrid Högman / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-11-12

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Det här är en kommunal uppgift. Sedan kan man ju diskutera, demens är ju egentligen en sjukdom. Det är inte en ålderssvaghet utan det är en sjukdom och där kan man ju fundera på vem som ska ha huvudmannaskapet.

Gyrid Högman / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-11-12

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Den kommunala ekonomin är ju just nu väldigt ansträngd och det har ju att göra med de tider och svårigheter som vi är i. Men jag tror att man inte kommer ifrån det här. Vi måste ta oss an det. Vi kan ju inte återinföra ättestupan.

Gyrid Högman / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-11-12

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Det är väl så att det skiljer sig från kommun till kommun. De som är närståendevårdare ser det mer eller mindre som sin plikt att hjälpa mamma, pappa eller sin make eller maka. Det måste ju ordnas på något sätt. Är det inte Folkhälsan som har gått i bräschen för det här? Man behöver ju...

Gyrid Högman / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-11-12

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Dagvården och närståendevården korrelerar ju på något sätt. Kan man ordna en dagvård så blir ju automatiskt de närstående frilagda. Så det här är en vårdform som utvecklas och som jag under de här senaste fem åren har sett att har utökats på Oasen och att allt fler kommuner tar den vårdformen till sig.

Gyrid Högman / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-11-12

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Jag ser ju att Oasen kan spela en väldigt stor roll i framtiden. På Oasen finns en samlad kunskap. Vårdarna har flera års erfarenhet av att vårda minnessjuka. Det finns också en väldigt stor kompetens hos den som sedan länge har arbetat med det här. Den kunskapen och den erfarenheten är jätteviktig att man tar...

Gyrid Högman / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-11-12

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Jag vet inte om jag personligen har det stödet, men jag hoppas att Oasen har det stödet. Det som har framkommit när vi har arbetat med det här så är ju framförallt att de små kommunerna inte ser några möjligheter överhuvudtaget att ta hand om det här. Så det finns nog ett stöd för den...

Gyrid Högman / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-11-12

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Herr talman! Bästa lagtingsledamöter. Nu tänkte jag skapa ett annat andrum. Jag tänker inte prata om broar, vägar, färjor och sådant, utan jag pratar om lite annat. Jag hoppas att ni är mätta, belåtna och uppfriskade efter lunchen. Landskapsregeringen har i budget för 2020 skrivit in sitt mål för jämställdhetsarbetet. Att kvinnor och män ska...

Gyrid Högman / Anförande / Remissdebatt / 2020-11-11

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Det kommer att komma en specialsakkunniga. Man kan väl säga att före detta jämställdhetschefen har gjort ett ovärderligt arbete. Det kommer en ny människa och vi ska se att det också i framtiden ska finnas hjälp och stöd för det här arbetet.

Gyrid Högman / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-11-11

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Jag tror att vi alla kan göra oss skyldiga till det som lagtingsledamot Silander sade. Det är så lätt att se saker och ting som de är. Man behöver ibland ruska på huvudet och ta på sig glasögonen.

Gyrid Högman / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-11-11

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Högman säger som så att även om jag har klarat mig så inte har vi kommit så långt som vi ska komma. Om man tittar på världen så kan man väl säga att man kan inte bortse ifrån att kvinnor som grupp i alla länder på vår jord har tillgång till mindre ekonomiska resurser än...

Gyrid Högman / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-11-11

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

För det första, eftersom det är en omfördelning av tjänst så kommer den här tjänsten som jämställdhetssakkunnig att, som jag förstått det, lediganslås i och med att lagtinget har godkänt budgeten. Det borde bli i början av nästa år. Om jag har räknat rätt, jag gjorde det i morse, så har det funnits tio manliga lantråd...

Gyrid Högman / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-11-11

Förslag till Ålands budget för år 2021 BF 1/2020-2021

Det jag kan säga är att om ni vill blanda lite från budget krian så kan ni leta upp Katrine Marcal "Att uppfinna världen", ni kommer att hitta ganska mycket guldkorn där.

Gyrid Högman / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-11-11

Privata säkerhetstjänster LF 29/2019-2020

Talman! Jag kommer kanske att säga saker och ting som redan har sagts här. Att utföra säkerhetstjänster är en grannlaga uppgift och utförare bör ha goda kunskaper om sitt uppdrag och de lagar och bestämmelser som reglerar verksamheten. Precis som lagtingsledamot Juslin sade så har det funnits en svenskspråkig examensgivande utbildning vid Yrkesakademin i Vasa,...

Gyrid Högman / Anförande / Första behandling / 2020-09-28

Landskapslag om proportionalitetsprövning före antagandet av nya eller ändrade krav för reglerade yrken LF 32/2019-2020

Proportionalitetsprövning är ett ganska svårt ord och jag tänkte drista mig till att vara lite filosofisk, men jag ska försöka hålla mig till sak. "Världen är så stor så stor, Lasse Lasse liten, större än du någonsin tror, Lasse Lasse liten". Så börjar en dikt av Zacharias Topelius som berättar om en liten gosse som...

Gyrid Högman / Anförande / Första behandling / 2020-09-28

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2020 BF 6/2019-2020

Jag har varit lite agil och varit på ett möte så jag har missat lite av den här debatten. Jag kanske kommer att upprepa saker och ting. Under de här dagarna som vi har debatterat tilläggsbudgeten 4 så har mycket sagts. Man kan inte klaga på debattglädjen eller motionerna. Det visar på ett stort engagemang...

Gyrid Högman / Anförande / Remissdebatt / 2020-09-16

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2020 BF 6/2019-2020

Jag vet att man på finskt håll håller på att fundera över en förlängd lärorikt. Jag vet också att man från utbildningsavdelningen har tittat på det här. Jag tror inte att underlaget är tillräckligt färdigt. Jag tror faktiskt, ledamot Holmberg, att du måste ha lite tålamod, förlåt för att jag kallade dig för du. Det...

Gyrid Högman / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-09-16