Sagt i salen

1 - 50 av totalt 166 tal

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2023 BF 5/2022-2023

Ja, alltså det var ju så att det är en yrkeshögskola. Men sen fanns det också ett sommaruniversitet som i tiderna blev Ålands högskola. Den gav då mest kurser; sommarkurser, kompletteringskurser och universitetskurser och den har också varit värdefull för ålänningarna. När man slog ihop det här så blev det då i första hand Ålands...

Gyrid Högman / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-04-26

Ny blankettlag om gödselmedel LF 18/2022-2023

Fru talman! Bästa lagtingsledamot Holmberg. Jag tror att vi alla delar oron över vattensituationen på Åland. Det tror jag att vi alla är ense om. När det gäller den här långa och innehållsrika reservationen så har jag främst fäst mig vid det andra stycket på andra sidan där det står helt plötsligt att det...

Gyrid Högman / Replik / Första behandling / 2023-04-19

Ny blankettlag om gödselmedel LF 18/2022-2023

Jag tror att vi måste vara lite försiktiga med att blanda äpplen och päron, eller höna och ägg. I det här fallet är det en gödsellag som sist och slutligen är en miljölag som talar om vad man får göra och inte får göra. Vi har haft åratal av nedsmutsning av våra vatten och det...

Gyrid Högman / Replik / Första behandling / 2023-04-19

Ändring av studiestödslagen LF 21/2022-2023

Talman! Tack för anförandet. Det som jag fäste mig vid i anförandet var ett ord faktiskt, ordet obskyr. Obskyr betyder ljusskygg, skum, tvivelaktig eller suspekt. Jag är helt övertygad om att vi alla är överens om att landskapsregeringen inte har gjort det här av någon suspekt orsak, utan att man vill göra det för det...

Gyrid Högman / Replik / Remissdebatt / 2023-04-17

Ändring av studiestödslagen LF 21/2022-2023

Om de är önsketänkande eller inte men de är knappast obskyra. Man har gjort en diskussion och överläggning och man har grundat sig på fakta. Sedan kommer man att överväga det här från lite olika sätt beroende på vad man har för politisk grundinställning. Men det är däremot inte suspekt eller ljusskyggt.

Gyrid Högman / Replik / Remissdebatt / 2023-04-17

Godkännande och sättande i kraft av den globala konventionen om erkännande av examina avseende högre utbildning RP 5/2022-2023

Det där med resurser, det ju alltid så att man kan alltid ha mera. Det har byggts upp en valideringsprocedur på gymnasialnivå på grund av att den lagstiftningen har ju funnits längre. Nu gäller det här på högskolenivå och vi kan ju inte validera på alla områden på grund av att vi inte har de...

Gyrid Högman / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-03-29

Godkännande och sättande i kraft av den globala konventionen om erkännande av examina avseende högre utbildning RP 5/2022-2023

Det är klart att när man jämför och sätter rankinglistor så har man ju inte alla bitar med i bilden. Men man ska ju också komma ihåg det faktum att alla har möjlighet och alla kan studera och här hittar man också okända begåvningar som kommer till sin rätt.

Gyrid Högman / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-03-29

Godkännande och sättande i kraft av den globala konventionen om erkännande av examina avseende högre utbildning RP 5/2022-2023

Inte behöver ju gräset vara grönare på andra sidan, men det finns ju kanske en och annan liten grön tuva och den måste man kanske titta på.

Gyrid Högman / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-03-29

Godkännande och sättande i kraft av den globala konventionen om erkännande av examina avseende högre utbildning RP 5/2022-2023

Det är ju ganska svårt att lära sig sådant här på egen hand. Jag förutsätter att man måste ha någon form av samarbete, det vill säga att hitta sådana som har gått före och naturligtvis också hitta lämpliga samarbetsformer.

Gyrid Högman / Repliksvar / Remissdebatt / 2023-03-29

Godkännande och sättande i kraft av den globala konventionen om erkännande av examina avseende högre utbildning RP 5/2022-2023

Fru talman! Bästa lagtingskolleger och bästa alla! Det här gäller republikens presidents framställning 5/2022-2023 som gäller godkännande och sättande i kraft den globala konventionen om erkännande av examina för högre utbildning. FN har antagit en konvention om erkännande av högre utbildning och denna konvention ska nu godkännas av medlemsländerna. Detta kan för Finlands del inte göras...

Gyrid Högman / Gruppanförande / Remissdebatt / 2023-03-29

Landskapsregeringens externpolitik M 3/2022-2023

Herr talman! Bästa alla! Jag vill minnas att det i början av mandatperioden höjdes röster i lagtinget för att slå ihop det externpolitiska och det självstyrelsepolitiska meddelandet till ett enda dokument. Just nu framgår med önskvärd tydlighet att det inte är möjligt – detta externpolitiska meddelande består av hela 63 sidor och det har många...

Gyrid Högman / Gruppanförande / Remissdebatt / 2023-03-06

Uppföljning av det jämställdhetspolitiska målet ekonomisk jämställdhet M 2/2022-2023

Tack för ett intressant anförande där det var många "varför?". Om man vill veta varför så är det faktiskt så att tradition och historia, vi är fångade i det. Det tar hemskt, hemskt länge innan vi befriar oss från det här. Därför av tradition så var ju männen familjeförsörjare och de skulle ha en lön...

Gyrid Högman / Replik / Remissdebatt / 2023-01-11

Uppföljning av det jämställdhetspolitiska målet ekonomisk jämställdhet M 2/2022-2023

Absolut gjorde de det. Vad gäller Fanny så tror jag att vi kommer fixa det. Men det gäller ju för oss kvinnor att inte vara blyga violer utan taggiga rosor.

Gyrid Högman / Replik / Remissdebatt / 2023-01-11

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Om ni inte har läst artikeln i söndagens Husis så rekommenderar jag den, för det är ganska många väldigt väldigt tänkvärda tankar som kommer fram där.

Gyrid Högman / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-12-12

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Det är ju det som är så svårt förstås i all hållbarhetsarbete, man har liksom inte hela perspektivet. Det är jämt och ständigt någonting nytt som kommer som man måste ta ställning till. Och när man tror att man är duktig så kan man vara precis åt andra hållet.

Gyrid Högman / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-12-12

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Tack, tack, lagtingsman Valve. Vi kanske någon gång kan sitta tillsammans och göra lite rim.

Gyrid Högman / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-12-12

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Jag känner mig lite av ärad erbjudandet, jag tycker ju lite om att skriva och jag vurmar ju också för självstyrelsen. Men vi får se. Det finns många i framtiden som kan ha fatta pennan.

Gyrid Högman / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-12-12

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Herr talman! Jag ska försöka mig på en liten sammanfattning. Under självstyrets begynnelsetid det var en klurig man, ja en Sundskar´ som sina anföranden ibland rimma, detsamma jag gör under denna sena debattstimma. Jag ofta under plenidebatter lagt märke till att någon, ibland några ledamöter, gärna vill ha sista ordet efter anföranden långa kanske en strategi att åhörare fånga. Om sådant ska...

Gyrid Högman / Anförande / Remissdebatt / 2022-12-12

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Nu ska jag försöka vara snabb. Bildning och utbildning är inte riktigt samma sak. Man kan få bildning genom utbildning, men man kan också få bildning på ett annat sätt. Men jag är jätteglad att man pratar om bildning. För ett tag fick man inte tala om det för det var passé. Men sedan den...

Gyrid Högman / Replik / Remissdebatt / 2022-11-23

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Talman! Tack ledamot Zetterman för ett intressant anförande. Det som jag fäste mig vid en liten aning var den här historiebeskrivning, att man går från medeltiden till renässansen och sedan till upplysningstiden och sen kommer vi till industrialismen. Det som är förmånen för oss är ju att vi kan se på det här, vi kan...

Gyrid Högman / Replik / Remissdebatt / 2022-11-23

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Fru talman! Både jämställdhet och jämlikhet är ju liksom en process. Det är inte så lätt att se saker och ting. Fjällen måste falla för ögonen. Det är lite som Paulus i Korinthierbrevet, man kan se som i en spegel. På den tiden var nog speglarna ganska mycket sämre än vad de är idag. Det...

Gyrid Högman / Replik / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Ja, och vi kommer att fortsätta det här arbetet. Jag garanterar att vi gör det i vår grupp. Så har vi ju också utbildningsministern som har både kunskap och medvetenhet och som jag tror att inte ser saker och ting dunkelt som i en spegel.

Gyrid Högman / Replik / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Jag tror att jag sade att aktiebolagsformen är kanske inte den enda saliggörande. Däremot måste högskolan få en mer självständig ställning. Det är ju ganska viktigt att en utbildning och en högskola har en självständig ställning och bedriver forskning. Jag tror att det är viktigt att högskolan hittar samarbetspartners därför att högskolan är så liten...

Gyrid Högman / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Herr talman! Efter allt som sagts från den här talarstolen och i repliker borde det inte finnas mycket kvar att tillägga. Som lärare måste man säga allting minst tre gånger, men på olika sätt för att få så de korn av kunskap man vill förmedla till sina elever. Så ärade kollegor, det blir lite upprepningar....

Gyrid Högman / Anförande / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Ting tar tid. Nu har då utbildnings- och kulturminister Hambrudd berättat att det finns liksom lite tankar framåt. Jag tror att vi får lite avvakta och hoppas på det bästa. Men det är klart att en liten provinsiell högskola har svårigheter. Det är ju helt klart.

Gyrid Högman / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Jag tog den här siffran från ÅSUB. De har den på sin hemsida. Så jag tror nog egentligen att den är tänkt för oss som lever just nu. Men om man föds i dag som till exempel unge herr Röblom så han har nog chansen att bli över 100 år säkert, kanske 150. Jag vet...

Gyrid Högman / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Talman! Jag tycker att den här motionen om utökad självstyrelsekunskap är intressant. Jag är ju själv väldigt intresserad av självstyrelsen, men jag lite ifrågasätter om det finns kapacitet att bygga upp det här vid högskolan idag. Man måste bygga från noll i det fallet. Däremot ser jag att det finns både forskare, grundkunskap och internationella...

Gyrid Högman / Replik / Remissdebatt / 2022-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Det är väl kanske att ta i att det finns noll kunskap. Jag menar att deras kunskapsområden är på andra discipliner. Man måste också bygga den här därför att man måste tala med lärda män på latin och med bönder på bönders vis. Det är väl också lite tokigt att säga så, men för att...

Gyrid Högman / Replik / Remissdebatt / 2022-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Jag tänkte just fråga hur det är med nattsömnen, men nu hör jag att den är bra.

Gyrid Högman / Replik / Remissdebatt / 2022-11-14

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Fru talman! Den här debatten är ju på ganska hög ekonomisk abstraktionsnivå tillika som man säger att det är för lite, det är för mycket, det är för stort, det är för litet och det är noll koll och så vidare. Jag känner vår värderade finansminister som en plus minus människa. Jag vet också att...

Gyrid Högman / Replik / Remissdebatt / 2022-11-14

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2022 BF 4/2021-2022

På den här långa listan av tillkortakommanden fanns gymnasium och ett avgiftsfritt gymnasium. Nu kan jag berätta, jag har suttit med i en arbetsgrupp som ordförande, och det som vi kom fram till var att det ska bli en revidering av gymnasielagen. Den gymnasielagen finns på lagberedningen sedan februari, tror jag. De håller på att...

Gyrid Högman / Replik / Enda behandling / 2022-06-15

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2022 BF 4/2021-2022

Det är ingen snuttifiering. Däremot så kom vi fram till att om man gör som vi gör så kommer man undan på ett mycket enklare sätt än att Åland gymnasium till exempel ska köpa alla datorer. Det skulle leda till att man måste utöka personalen och det är väl någonting som ledamot Holmberg inte brukar...

Gyrid Högman / Replik / Enda behandling / 2022-06-15

Landskapsregeringens externpolitik M 1/2021-2022

Det var just det här vi diskuterade i självstyrelsepolitiska nämnden. Även om det här är ett nationellt åtagande så är vi - i och med att vi har egen behörighet - också skyldiga att se till att vi har det under kontroll. Sedan är det också viktigt att det är klart att man även kan...

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2022-05-11

Landskapsregeringens externpolitik M 1/2021-2022

Jag tror vi alla vill skilja på åsikt och fakta. Men det är lättare ibland att tala om det än att göra det i verkligheten.

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2022-05-11

Landskapsregeringens externpolitik M 1/2021-2022

Jag kan väl bara tacka!

Gyrid Högman / Repliksvar / Enda behandling / 2022-05-11

Landskapsregeringens externpolitik M 1/2021-2022

Talman! Det har av någon anledning fallit på min lott att presentera självstyrelsepolitiska nämndens betänkande över landskapsregeringens externpolitiska redogörelse för 2021 och prioriteringar för 2022. Det känns som om vi just nu befinner oss i en centrifug. Knappt har turbulensen med Covid-pandemin lagt sig - om den nu ens riktigt har lagt sig - innan...

Gyrid Högman / Anförande / Enda behandling / 2022-05-11

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2021-2022

Ledamot Högman håller med ledamot Zetterman att det är viktigt att hålla samtalet i gång. För den stund som vi inte längre talar med varandra - när vi liksom har vänt ryggen åt - det må vara så att man egentligen inte är speciellt förtjust i motparten, man kanske inte tycker samma sak, men man...

Gyrid Högman / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-04-04

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2021-2022

Bästa kolleger, är vi människor anno 2022 att betrakta som fåvitska jungfrur? Är vi beredda för det som komma skall? De flesta, ärade kolleger, känner till Bibelns metaforiska berättelse men betydelsen av ordet fåvitsk är kanske inte lika bekant eftersom det inte används så särskilt ofta längre, men det betyder tanklös eller oförståndig. Under...

Gyrid Högman / Gruppanförande / Remissdebatt / 2022-04-04

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2020-2021

Så här i debattens elfte timme så tänker jag ta tillfället i akt att citera en av de många, många duktiga och kunniga och kloka elever som jag haft förmånen att få vara några år tillsammans med, nämligen Fredrik Sonck som skrev en en betraktelse i förra veckan i Hufvudstadsbladet. Han började så här: "En....

Gyrid Högman / Anförande / Enda behandling / 2022-03-09

Ny serviceprocess för arbetssökande LF 10/2021-2022

Lagtings Högman säger tack!

Gyrid Högman / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-02-09

Ny serviceprocess för arbetssökande LF 10/2021-2022

Nej, men Axel Oxenstierna var en stor man. All den förvaltning som vi idag har bygger på Axel Oxenstiernas struktur.

Gyrid Högman / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-02-09

Ny serviceprocess för arbetssökande LF 10/2021-2022

Talman! Inför uppgiften att hålla ett anförande gällande ”Ny serviceprocess för arbetssökande” så kände jag mig en liten aning som Axel Oxenstierna – rikskanslern i Svea rike, som då innefattade Finland. Inför sin roll som förhandlare vid Westafahliska freden lär han ha sagt till sin son ”vet du min son med hur litet förstånd världen...

Gyrid Högman / Gruppanförande / Remissdebatt / 2022-02-09

Landskapsregeringens externpolitik M 1/2021-2022

Jag håller med om att presidenten alltid brukar framhålla Ålands särställning och demilitariseringen. Jag tycker också att Haavisto rakryggat står upp för Åland.

Gyrid Högman / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-01-26

Landskapsregeringens externpolitik M 1/2021-2022

Det är ganska ganska förmätet att säga hur vi ska höras mera. Men jag tycker ändå att vi hörs, men säkert kan vi höras mera. Jag är inte människa att säga exakt hur man ska göra just nu och vid denna tidpunkt.

Gyrid Högman / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-01-26

Landskapsregeringens externpolitik M 1/2021-2022

Jag tror att vi alla ska ta den rollen. När vi kan och när vi har det tillfälle så ska vi göra våra röster hörda. Jag tror att vi ska vara glada, stolta och visa att vi har någonting som är väldigt betydelsefullt. Vi ska liksom inte sticka under stol med det utan brösta upp...

Gyrid Högman / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-01-26

Landskapsregeringens externpolitik M 1/2021-2022

Herr talman! Bästa lagting. De tär lite pyssel här innan man kommer igång. Jag tänker rikta in mig på meddelandet. Astrid Lindgren började på äldre dagar alla sina samtal med sin syster med orden: döden, döden, döden. På detta sätt avklarades samtalsämnet. I dessa tider kan jag enligt samma modell börja detta anförande med covid,...

Gyrid Högman / Gruppanförande / Remissdebatt / 2022-01-26

Landskapsregeringens externpolitik M 1/2021-2022

Det är inte alltid så lätt att plöja nya fåror, det tror jag att alla ska veta. Men det här var verkligt framsynt och vi ska lyfta på hatten för det. Jag tycker, och jag tror att jag talar för många här, att fredsinstitutet är oerhört bra för Åland.

Gyrid Högman / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-01-26

Landskapsregeringens externpolitik M 1/2021-2022

Jag tror att det var det här som jag sade.

Gyrid Högman / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-01-26

Firandet av högtider i barnomsorg och skola MOT 1/2021-2022

Likvärdig undervisning och likvärdiga möjligheter är väl kärnorden.

Gyrid Högman / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-01-24

Firandet av högtider i barnomsorg och skola MOT 1/2021-2022

Ibland tror jag inte att man ska vara så hemskt rädd för att göra fel, därför att det är ju ett sätt att lära sig. Om vi alltid ska gå och göra allting rätt så blir vi ganska enkelspåriga och det blir ganska dåligt med fantasi. Men eftersom det här också finns på rikshåll så...

Gyrid Högman / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-01-24