Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, herr talman! Jag tänker att det behöver nyanseras lite när man pratar om skärgårdstrafiken och laddningseffekter osv. Man behöver absolut titta på turlistor. Om de turlistorna ska behållas idag till exempel på Föglölinjen så behövs det antingen mycket tryck i ledningarna eller så behöver man ha något slags batterisystem som gör att man kan...

Christian Wikström / Replik / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Jovisst, om man bara tittar på omställningen så är det förstås så. Samtidigt så måste man ju fråga sig - om vi inte upprätthåller skärgårdstrafiken och det äldre tonnaget i skärgårdstrafiken, hur ser framtiden i skärgården ut då? Vem är det som ska använda linfärjorna om de frigående färjorna inte fungerar? Jag tror att man...

Christian Wikström / Replik / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, herr talman! Det fortsätter det här nu att ta ära för allt som är bra och skylla ifrån sig för allt som är dåligt. Det var mycket fagra ord här som ledamoten tog upp. Det är en motion som är påtecknad av ledamoten själv och som handlar om vandringsleder och att man inte...

Christian Wikström / Replik / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, herr talman! Det där får vara ord som Hållbart Initiativ framförde här. Jag funderar på upphandlingsläckaget, för det är en fråga som vi har diskuterat flera gånger. Jag undrar lite hur man resonerar där? Man hänvisar till olika exempel fast man vet tydligen inte riktigt vet vad man menar. Menar man att man ska...

Christian Wikström / Replik / Remissdebatt / 2022-11-16

Meddelande enligt 25 § 1 mom. lagtingsordningen för Åland M 1/2022-2023

Tack, talman! Tack för anförandet som det nu var. När det gäller vattenlagen så avser vi skicka ut den på remiss här inom de kommande veckorna. Jag tänkte klarera det.

Christian Wikström / Replik / Enda behandling / 2022-11-09

Meddelande enligt 25 § 1 mom. lagtingsordningen för Åland M 1/2022-2023

Tack, talman! Den som känner till någonting om vattenlagen vet ju att ett väldigt omfattande och komplext lagstiftningsarbete. Det är sannolikt därför som det har tagit så lång tid. För övrigt så vill jag ta upp det här med parlamentarism, det är ju det som vi ska rösta om här idag. För att parlamentarismen ska...

Christian Wikström / Replik / Enda behandling / 2022-11-09

Meddelande enligt 25 § 1 mom. lagtingsordningen för Åland M 1/2022-2023

Tack, fru talman! Mycket prat om klimatlagen här. Man säljer in den här klimatlagen som att den skulle ha räddat alltihop och det är ju ganska långt ifrån sanningen. Att öka byråkratin, vilket en sådan lag skulle ha gjort, så vi har nog av det från EU. Det kommer hela tiden nya rapporteringskrav som vi...

Christian Wikström / Replik / Enda behandling / 2022-11-09

Meddelande enligt 25 § 1 mom. lagtingsordningen för Åland M 1/2022-2023

Vad jag säger är att det finns en lag som ska ange riktningen. Riktningen är redan tydlig och klar för alla. Det är inte bara Hållbart Initiativ som anser att de här frågorna, till exempel miljöfrågorna, är viktiga. Nu är det här inte en budgetdebatt, men vad jag förstår så tyckte väl Hållbart Initiativ att...

Christian Wikström / Replik / Enda behandling / 2022-11-09

Meddelande enligt 25 § 1 mom. lagtingsordningen för Åland M 1/2022-2023

Tack, fru talman! Det är synnerligen grova anklagelser som ledamoten Gunell kommer med här. Hon menar alltså att det finns klimatförnekare i regeringen. Det skulle vara väldigt intressant att höra henne specificera detta lite mera.

Christian Wikström / Replik / Enda behandling / 2022-11-09

Meddelande enligt 25 § 1 mom. lagtingsordningen för Åland M 1/2022-2023

Tack, fru talman! Det är uppenbart att jag missförstår kommentaren där. Klimatet och klimatförändringarna är ju på riktigt och vi behöver jobba mot dem. Vi måste också beakta de ekonomiska ramarna som finns i vårt samhälle. Det var kanske där som man ofta saknar ett sådant konsekvenstänk från socialdemokratiskt håll, men vi återkommer till det...

Christian Wikström / Replik / Enda behandling / 2022-11-09

Godkännande av statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i artikel 1 och av en ny artikel 34 bis i konventionen om vägtrafik RP 10/2021-2022

Tack, herr talman! Det här är ytterligare en ändring i ett internationellt avtal. Men till skillnad från de andra ändringarna som vi tidigare har pratat om här i salen och som vi ibland inte har pratat om alls så är inte det här är en förändring som handlar om något nytt farligt ämne som får...

Christian Wikström / Anförande / Remissdebatt / 2022-11-09

Godkännande av statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i artikel 1 och av en ny artikel 34 bis i konventionen om vägtrafik RP 10/2021-2022

Tack, herr talman! Just det här avtalet handlar om vägtrafik. Men teknikutvecklingen sker inte bara på vägar utan också på sjön. Sedan ärendet om de autonoma poddarna som har varit aktuellt, det är fortfarande så att ägandeförhållandet inte är klarlagt. Vi går inte vidare med det förrän det är klart, precis som intygades här vid...

Christian Wikström / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-09

Godkännande av statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i artikel 1 och av en ny artikel 34 bis i konventionen om vägtrafik RP 10/2021-2022

Tack, herr talman! Jag tror att det skulle vara bra om ledamoten lite mera bekantar sig med innehållet i vad det är för något som vi behandlar. Det här är ett internationellt avtal. Det är ingen lagstiftning. Lagstiftning, som jag sade inledningsvis, så den kommer senare. Ett internationellt avtal av den här karaktären så anger...

Christian Wikström / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-09

Godkännande av statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i artikel 1 och av en ny artikel 34 bis i konventionen om vägtrafik RP 10/2021-2022

Tack, herr talman! Vägtrafiklagen har varit ute på remiss nu och i den så finns det skrivningar om att vi är positiva till det här. Det här området är ändå ett sådant område som jag menar att behöver regleras så att vi har samma regleringar internationellt som på Åland. För det blir krockar när det...

Christian Wikström / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-09

Godkännande av statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i artikel 1 och av en ny artikel 34 bis i konventionen om vägtrafik RP 10/2021-2022

Tack, herr talman! Okej, men då förstår jag frågan bättre. Som det ser ut nu så pågår det fortfarande testverksamhet runt omkring i Europa. Vad man tror från branschen är att den här verksamheten med testområden kommer att fortsätta ännu i några år. Så vi är inte riktigt där att det börjar lagstiftas, även om...

Christian Wikström / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-09

Godkännande av statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i artikel 1 och av en ny artikel 34 bis i konventionen om vägtrafik RP 10/2021-2022

Tack, herr talman! Det blev en väldigt bred diskussion här om autonoma tekniker överlag. Men ja, det är nog tanken när det gäller Lemströms kanal att den ska gå att fjärrstyra. Jag tror jag slutar där, för jag uppfattar att det var det som var synpunkten överlag.

Christian Wikström / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-09

Godkännande av statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i artikel 1 och av en ny artikel 34 bis i konventionen om vägtrafik RP 10/2021-2022

Tack, herr talman! Det kan vi säkert göra i utskottet. Det är intressant. I Norge 2019 så köpte man in två fartyg utanför Oslo som hade autonom teknik. Man tänkte att nu ska vi implementera det här och börja köra autonomt. I dag har man lite problem för det är inga toaletter på de här...

Christian Wikström / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-09

Effektivisering av Ålands Pensionsfond MOT 15/2021-2022

Tack ledamoten för ett intressant anförande. Det stämmer ju förstås som ledamoten sade att indexfonder ökar bra över tid. Jag funderar bara, pension är ju lite speciellt för det ska ju alltid göras ett uttag varje år. Om det uttaget görs under tiden när börsen går dåligt, och man inte har placeringar som är mer...

Christian Wikström / Replik / Remissdebatt / 2022-09-21

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Tack, fru talman! Nu är jag här, om den ansvarig minister inte här så tar jag repliken istället. Lade ledamoten också till att stödnivåerna generellt sett är högre på Åland och det kan vara en motivering till varför man inte får ett extra barnbidrag? Både ensamförsörjartillägget och, vad jag vet, också barnbidraget är ju högre...

Christian Wikström / Replik / Enda behandling / 2022-09-19

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Tack, fru talman! Jo, exakt den kommentaren brukar alltid komma när man pratar om stödnivåerna mellan riket och Åland. Det skulle vara intressant att se en ny utvärdering för hur det kostnadsläget ser ut just nu. Jag tänker också höra hur ledamoten tänker när hon pratar om inflation och stöd och att stöd motverkar inflation....

Christian Wikström / Replik / Enda behandling / 2022-09-19

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Tack, herr talman! Det är ett moment här som berör infrastruktur och det är det beloppet som vi är överens om vad gäller skadeståndet. Jag tänker inte fokusera på det här skadeståndsbeloppet så mycket som jag tänker sätta lite perspektiv på de här kostnaderna och vad alternativkostnaderna skulle ha varit. Ledamot Måtar var inne på...

Christian Wikström / Anförande / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Tack, talman! Orsaken till att jag håller det här anförandet just nu är för att på onsdag är jag bortrest. Så jag skulle inte haft möjlighet, annars skulle det ha passat bättre då. Jag beklagar att det blir det här den sena timmen nu, men det är bättre det än att det inte är hållet...

Christian Wikström / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Tack, herr talman! Vi håller fortfarande på att utforma det här meddelandet. Jag skulle inte säga att det är ett av alternativen som vi diskuterar i nuläget. Tråkigt att du får höra det såhär.

Christian Wikström / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Tack, herr talman! Jag håller fullständigt med om det. Det här är förstås ett ärende som, för hela hanteringen skulle det varit bättre kanske om alla, inklusive oppositionen, hade kunnat sett att det här är något som har pågått under tid och det är inte bara nu som det här är ett problem. När man...

Christian Wikström / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-12

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 5/2021-2022

Talman. Det bolaget som har anlitats har också gjort en plan för Stockholms kollektivtrafik till sjöss. Det är förstås inte samma sak som den åländska skärgårdstrafiken, men det ska sägas att den åländska skärgårdstrafiken är i mångt och mycket unik om man ser på hur stor och hur omfattande den är och hur mycket bilvägar...

Christian Wikström / Svar / Föredras / 2022-09-12

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 5/2021-2022

Tack fru, talman! Jag är inte bekant med när ledamoten inledde sin process att få tag i de här handlingarna, men senast i dag så påminde jag om att det här behöver delges ledamoten, så frågan är något överspelad. Det var mitt i sommaren om jag förstod det rätt, som den första begäran inkom och...

Christian Wikström / Tilläggssvar / Föredras / 2022-09-12

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 5/2021-2022

Tack, fru talman. Tack för frågan. Den har vi berört flera gånger tidigare. Meddelandet är en fråga om att landskapsregeringen och dess partier behöver komma överens om var det ska stå i meddelandet. Processen har påbörjats och vi hinner klart i september under förutsättning att vi kan enas om vad som ska stå i meddelandet....

Christian Wikström / Svar / Föredras / 2022-09-12

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 5/2021-2022

Tack, fru talman! Till den delen är vi överens, jag håller fullständigt med om att innan man kan ta en plan över hur skärgårdstrafiken ska se ut i framtiden så behöver frågan om tunneln klareras. Det är olika tidsperspektiv på det här. Man har blandat ihop i debatten medvetet eller omedvetet tunnelmeddelande och omställningsplanmeddelandet för...

Christian Wikström / Tilläggssvar / Föredras / 2022-09-12

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 5/2021-2022

Tack fru, talman! Att göra det till en valfråga är i alla fall inte en taktik från infrastruktursidan. Vi behöver komma vidare med skärgårdstrafikens utveckling. Jag har inte något mera att tillägga.

Christian Wikström / Tilläggssvar / Föredras / 2022-09-12

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen F 5/2021-2022

Tack, fru talman! Det har varit en enkät nu i somras där det här företaget har varit ute i skärgården och pratade med brukarna. Men i mångt och mycket så handlar det om att ska vi bli klimatneutrala så måste vi tänka om hur vi ska investera i skärgården. Det är en kompetens som...

Christian Wikström / Tilläggssvar / Föredras / 2022-09-12

Åland bör idag hålla fingrarna långt borta från samarbeten med bolag där kinesiska staten har starka intressen SF 24/2021-2022

Tack, herr talman! Frågan är något fel ställd. Det finns inga avtal och inga medel avsatta för något projekt. Således borde kanske en bättre fråga har varit: Vilka konsekvensanalyser planerar landskapet att göra utifall att man funderar på att ingå ett avtal med det här bolaget? I övrigt anser jag att ett ägandeförhållandet är problematiskt, vilket...

Christian Wikström / Svar / Föredras / 2022-08-31

Åland bör idag hålla fingrarna långt borta från samarbeten med bolag där kinesiska staten har starka intressen SF 24/2021-2022

Tack, herr talman! Som jag redan konstaterade i första repliken så är ju den här frågan fel ställd helt och hållet. Det verkar som om ledamoten försöker få det här att framstå som någonting som det inte är. Det är väldigt beklagligt att det är på det viset. Det har inte behövts några konsekvensanalyser, för...

Christian Wikström / Tilläggssvar / Föredras / 2022-08-31

Åland bör idag hålla fingrarna långt borta från samarbeten med bolag där kinesiska staten har starka intressen SF 24/2021-2022

Tack, herr talman! Som jag sade om Volvo, ska vi inte diskutera med Volvo heller? Ska vi inte diskutera med Norwegian? Alltså listan på företag som ägs av kinesiska bolag kan göras mycket, mycket lång. Jag håller med om att det är problematiskt att just det här bolaget ägs för tillfället av en kinesisk ägare....

Christian Wikström / Tilläggssvar / Föredras / 2022-08-31

Skärgårdstrafikens framtida upplägg SF 20/2021-2022

Fru talman! Den här frågan har vi diskuterat flera gånger här i salen. Vi står också med i budgeten att under år 2022 ska den här planen var klar. Tack!

Christian Wikström / Svar / Föredras / 2022-06-15

Skärgårdstrafikens framtida upplägg SF 20/2021-2022

Tack, fru talman! Ledamot Rainer har många hårda ord här. Jag ska hålla mig kort här också. Det finns ett förslag på ett meddelande, men det är mycket som behöver hanteras av landskapsregeringen och den politiska behandlingen av det här förslaget pågår. Vi kommer att återkomma. När det gäller investeringar i skärgården så pågår det...

Christian Wikström / Tilläggssvar / Föredras / 2022-06-15

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2022 BF 4/2021-2022

Tack, herr talman! Nej, jag försöker diskutera budgeten och betänkandet. Men när det gäller just södra linjen så tänker jag att då har vi en samsyn i att den trafiken i alla fall är klarlagd, hur den här landskapsregeringen planerar att bedriva trafiken i och med att vi har gått igenom det flera gånger. Vad...

Christian Wikström / Replik / Enda behandling / 2022-06-15

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2022 BF 4/2021-2022

Tack, herr talman! I och med att ledamoten förde fram de här punkterna så ville jag bemöta dem och det har redan gjorts tidigare. Det var det som jag ville ha sagt.

Christian Wikström / Replik / Enda behandling / 2022-06-15

Skärgårdstrafikens framtida upplägg SF 20/2021-2022

Tack, fru talman! Det var ganska många olika frågor. Men vi arbetar nog på omställningsplanen. Jag har sagt att den ska komma under 2022. Fullmaktsfrågorna tror jag att vi kommer att ta upp under debatten som kommer här efter. Jag har förstått att det finns en del missförstånd i dem. Jag har sagt tidigare att...

Christian Wikström / Tilläggssvar / Föredras / 2022-06-15

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2022 BF 4/2021-2022

Tack, herr talman! Vad gäller fullmakterna, 60 miljoner respektive 73 miljoner, så är det uttryckligen så att vi har begärt en fullmakt för själva upphandlingen. Det är också tydligt, för i utskottet gick vi igenom att det är 60 miljoner för upphandlingen. Fullmakt begär man ju när det är kostnader för framtida år. Själva underhållet...

Christian Wikström / Replik / Enda behandling / 2022-06-15

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2022 BF 4/2021-2022

Tack, herr talman! Tack för anförandet. Jag rekommenderar fru vicetalman att titta tillbaka på den remissdebatt som handlade just om investeringen av M/S Fedjefjord, för där redogjordes också för när den skulle kunna tas i trafik. I och med att färjfästena inte är anpassade för den här typen av tonnage så kan man i dag...

Christian Wikström / Replik / Enda behandling / 2022-06-15

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, fru talman! Vi har ju diskuterat skärgårdstrafiken här nu under hela föregående plenum, utan att jag har sagt så mycket. Jag vill därför börja med att säga att det här gäller nu fullmakten på 60 miljoner. Det är första gången som landskapsregeringen begär en fullmakt av den här typen, dvs. en driftsupphandling. Man begär...

Christian Wikström / Anförande / Remissdebatt / 2022-05-18

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, fru talman! Tack ledamot Nordberg som har förstås helt rätt. Det är första gången som det är en sådan specificerad fullmakt när det gäller driftsupphandlingarna.

Christian Wikström / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-18

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, fru talman! Det är förstås en kommentar som man måste ta till sig. Jag förstår att man vill ha en plan över hur skärgårdstrafiken ska utformas. Tidigare, historiskt sett, har det funnits många planer. Det är förstås en prioriteringsfråga. Ska man prioritera att utveckla verksamheten? Det måste man göra. Men i huvudsak måste man...

Christian Wikström / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-18

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, fru talman! Ja, det kan man ju tycka förstås. Men situationen har ju varit på det här viset ganska länge och vi jobbar nu på att hitta en plan som fungerar. Jag har inte så mycket mer att säga om det.

Christian Wikström / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-18

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, fru talman! Jag har inte gjort någon hemlighet av det, och det har stått i tidningarna flera gånger, att just vintertid har den tvärgående linjen väldigt lågt kapacitetsutnyttjande. Så är det. Det är nog inte att höja servicenivån som vi tittar på, vi tittar nog på det motsatta när det gäller den frågan.

Christian Wikström / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-18

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, fru talman! Den är inte förstås helt kostnadsfri, men den är väldigt subventionerad den här linjen. Det är ett fåtal företag som nyttjar den. Jag vill undvika att prata om enskilda företag här i salen, men det är ett fåtal företag som utnyttjar den och det syns väldigt tydligt också när man studerar turlistorna.

Christian Wikström / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-18

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, fru talman! Jag kan säga så mycket att linjen är kraftigt subventionerad. Vi har gjort en studie på det här och jämfört de marknadsmässiga alternativen med dem som landskapet bedriver. Jag tänker lyfta den här frågan i detalj i utskottet.

Christian Wikström / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-18

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, fru talman! Jag håller med. Det är viktigt att det görs. Vi har en äldre typ av bränsleövervakningssystem också i dag på skärgårdsfärjorna. Med den här typen som vi pratar om nu så kan man spåra vissa moment. Man kan spåra tider när saker och ting händer så att det blir mycket enklare att...

Christian Wikström / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-18

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, fru talman! Det är en mycket bra fråga och en fråga som man funderar väldigt mycket på innan man begär en viss fullmakt och ett viss eurobelopp. Jag hoppas att vi inte hamnar i den situationen, vi tror inte att vi kommer hamna i den situationen utan vi tror att den här fullmakten kommer...

Christian Wikström / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-18

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, fru talman! Som sagts tidigare här i salen så när infrastrukturen är så eftersatt i skärgården så blir det väldigt svårt att snabbt genomföra en omställning. Det är precis det som ledamoten var inne på. Helt oavsett, så absolut, det är ju för att förbereda för förnyelsebart tonnage och det här behöver göras. Vår...

Christian Wikström / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-05-18