Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Lantrådets upplysning LU 1/2020-2021

Tack, talman! Man kan läsa i medierna i dag, bland annat i riksmedier, att THL på rikssidan förbereder en ändring av inresereglerna så att man enligt den svenska modellen skulle börja kräva ett negativt test för inresande. Jag undrar om det har funnits en diskussion kring detta? Detta skulle då kontrolleras av av...

Nina Fellman / Replik / Enda behandling / 2021-05-05

Lantrådets upplysning LU 1/2020-2021

Det känns ju jättebra att höra att det är en fråga som man har diskuterat och reflekterat kring hur man ska lösa. Jag förstår att det finns många diskussioner kvar. Men om det blir så som man nu skriver i de finska medierna att det blir rederierna och flygbolagen som ska kontrollera passagerare som kliver...

Nina Fellman / Replik / Enda behandling / 2021-05-05

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Talman! Jag undrar varför ledamoten Egeland har ett sådant enormt behov av att vara föraktfull kring saker som rör kvinnors rättigheter och konsekvenserna av alkoholen i samhället? Vi vet alla att alkoholbruk och alkoholmissbruk har jättestora konsekvenser, jättestora negativa konsekvenser för många grupper i samhället och också jättestora kostnader för samhället. Hela vår alkoholpolitik går...

Nina Fellman / Replik / Första behandling / 2021-04-21

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Jag undrar, kan ledamoten i Egeland i ärlighetens namn säga att alkohol på krogen inte någon gång kan tänkas ha negativa konsekvenser för de kvinnor som jobbar på krogen eller de kvinnor som vistas där? De flesta kvinnor jag känner har erfarenheter av ovälkomna påstötar när alkohol är inblandad och det är någonting som åtminstone...

Nina Fellman / Replik / Första behandling / 2021-04-21

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Jag vill för min del avsluta den här debatten med en kort personlig reflektion. Det vanliga när man liberaliserar alkohollagstiftning och regelverk är att man bagatelliserar förändringarna såsom här har gjorts idag för att de små stegen som tas gör att riktningen blir skymd, även om den obönhörligen går åt samma håll hela tiden mot...

Nina Fellman / Anförande / Första behandling / 2021-04-21

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Jag ber att få understöda ledamoten Eckermans förslag.

Nina Fellman / Anförande / Första behandling / 2021-04-21

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Talman! Det här förslaget handlar om näringspolitik. Det är förstås okej och det är viktigt med näringspolitik. Konsekvenserna för barn och skadeverkningarna av en ökad tillgänglighet kommer i andra hand. Det är fakta. Utskottet föreslår, enhälligt, att det här lagförslaget antas. Det är ett val man gör och utskottet väljer i ganska brådskande ordning näringspolitiken. Man...

Nina Fellman / Anförande / Första behandling / 2021-04-19

Rättssäkerhet och transparens i besluten SF 3/2020-2021

Tack, talman! Min fråga lyder så här: Minister Annette Holmberg-Jansson har i ett beslut den 16.3 konstaterat att styrelsen för ÅMHM agerat felaktigt vid beslut om en tjänstetillsättning men felet lämnas utan åtgärd då en förklaring avgivits muntligt av ordförande. I en intervju förklarar ministern att hon inte velat peka ut att myndighetschefen begått ett...

Nina Fellman / Fråga / Föredras / 2021-04-19

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, talman! Socialdemokraterna har ju ingen representation i social- och miljöutskottet, så vi har inte kunnat vara med och påverka det här betänkandet. Det förslag som ledamoten Zetterman kom med var ju bra och intressant. Det som man ändå går inför är att godkänna den här lagstiftningen som de facto ökar tillgängligheten på alkohol och...

Nina Fellman / Replik / Första behandling / 2021-04-19

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Absolut. Jag hyser inga tvivel på att inte alla som sitter i utskottet har funderat på de här sakerna. Men icke desto mindre så är det ett vägval. Man prioriterar viss politik framom annan politik. Den här lagstiftningen ökar tillgängligheten på alkohol och den är negativ för barn. Så kan man se det på något...

Nina Fellman / Replik / Första behandling / 2021-04-19

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, talman! Det är av den orsaken som vi vill bordlägga frågan. Vi vill fundera på hur vi kan agera. Den här diskussionen kanske också kan vara vägledande för hur man går vidare.

Nina Fellman / Repliksvar / Första behandling / 2021-04-19

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Talman! Jag ställer frågorna så enkelt som möjligt. Finns det ett samband mellan tillgänglighet på alkohol och alkoholkonsumtion? Om svaret på det är ja, minskar tillgängligheten eller ökar den med det här lagförslaget? Om den ökar, är det bättre för barnen?

Nina Fellman / Replik / Första behandling / 2021-04-19

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Men svaret är ändå ja. Tillgängligheten ökar. Det finns ett bevisat samband mellan tillgänglighet och ökad konsumtion. Ökad tillgänglighet och ökad konsumtion bedöms av alla experter som negativa konsekvenser för barn. Jag menar inte att det här är ett utslag av ondska. Jag förstår avvägningarna, men jag tycker att man ska vara ärlig med att...

Nina Fellman / Replik / Första behandling / 2021-04-19

Automatiserat beslutsfattande MOT 5/2020-2021

Tack, talman! Det är ju en jättebra idé, verkligen. Det finns mycket, mycket att vinna på ett sådant automatiserat beslutsfattande, men vi har ju så lång väg kvar. Det är säkert så att man inom näringslivet kanske har tagit några kliv framåt. Men när man ser på digitaliseringen av det offentliga Åland så tycker jag...

Nina Fellman / Replik / Remissdebatt / 2021-04-19

Automatiserat beslutsfattande MOT 5/2020-2021

Talman! Det är säkert sant, men det finns en klar och påtaglig fara. Eftersom vi saknar den digitala infrastrukturen och den gemensamma vägen framåt så hittar man på enkla lösningar på olika ställen som sedan inte funkar ihop. Det har hänt gång på gång på gång och risken att man hamnar i den fällan igen...

Nina Fellman / Replik / Remissdebatt / 2021-04-19

Rättssäkerhet och transparens i besluten SF 3/2020-2021

Det var nästan lite svårt att hänga med där. Jag backar bandet lite. Det som hände var att landskapsregeringen eller ministern fattar ett beslut att styrelsen i ÅMHM hade överskridit sina befogenheter eller hade agerat felaktigt, och man lämnade det utan åtgärd. I en senare intervju i tidningen så sade ministern att man lämnade det...

Nina Fellman / Tilläggsfråga / Föredras / 2021-04-19

Rättssäkerhet och transparens i besluten SF 3/2020-2021

Det är möjligt att en del av problemet finns i det faktum att väldigt mycket av vad som har hänt i detta ärende bara har förmedlats genom media. En bild som kvarstår av vad som har hänt var att myndighetschefen på något sätt hade agerat felaktigt och inte följt lagen eller rutiner när frågan hanterades....

Nina Fellman / Tilläggsfråga / Föredras / 2021-04-19

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2020-2021

Talman! Inledningsvis ett kort påpekande vad gäller självstyrelselagsrevisionen, som nu går in på slutrakan. Som landskapsregeringen skriver i sin redogörelse är det i slutet av processen som de knutar ska lösas som man inte i beredningen har kunnat komma överens om i alla de utredningar, kommissioner och tjänstemannagrupper som har jobbat med frågan. Så har...

Nina Fellman / Anförande / Remissdebatt / 2021-04-14

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2020-2021

Tack, talman! Jag tycker att det är väldigt trevligt att ledamot Holmström tog upp den demilitariseringen som en så viktig del av det som är vårt Ålandsexempel. Men jag tycker att det var tråkigt att det mest handlade om alla möjliga kränkningar som man från finskt håll har gjort till -92, eller när det nu...

Nina Fellman / Replik / Remissdebatt / 2021-04-14

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2020-2021

Tack, talman! Det är ju så att vi på Åland är en väldigt liten del av en internationell ordning där man respekterar ingångna avtal och där också stora stormakterna agerar i enlighet med överenskommelser, snarare än att man med den starkes rätt gör som man vill. Jag uppfattar att det finns för oss, också...

Nina Fellman / Replik / Remissdebatt / 2021-04-14

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen F 4/2020-2021

Tack! Så här i blåsippstider vill man kanske inte komma ihåg det men hösten is coming. I riket har man lagstiftat om införande av förlängd läroplikt som börjar gälla till hösten och då har alla elever rätt till kostnadsfri gymnasieutbildning och skolan har en laglig grund att se till att elever som riskerar att bli...

Nina Fellman / Fråga / Föredras / 2021-04-14

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen F 4/2020-2021

Tack, talman! Alla de åtgärder som räknas upp är antingen sådant som man har hållit på med tidigare och kanske utvecklar något eller någonting som inte är helt klart. Men den generella välfärden, den som ger alla medborgare vissa rättigheter det är som en grundsten i vår nordiska modell rik som fattig, får vård, skola...

Nina Fellman / Tilläggsfråga / Föredras / 2021-04-14

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen F 4/2020-2021

Tack talman! Som jag uppfattar det så vill man gå in för ett system som på något sätt är inkomstbaserat, men de tenderar att bli väldigt byråkratiska. Det är därför vi fortfarande har ett generellt barnbidrag trots att man gång på gång vill undersöka det så visar det sig att byråkratin äter upp det som...

Nina Fellman / Tilläggsfråga / Föredras / 2021-04-14

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

Tack, talman! Jag undrar om vicetalman Sjögren skulle kunna redogöra för synen på de uppgifter som framkom i media under förra veckan om att vicelantrådet inte helt sanningsenligt hade beskrivit de uppgifter som hade kommit dels från Markku Suksi och dels från landshövdingen?

Nina Fellman / Replik / Enda behandling / 2021-04-12

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

Jag omformulerar frågan. Hur ska man rent generellt se på att en minister här inför lagtinget framställer saker på ett sätt som inte är helt förenligt med sanningen?

Nina Fellman / Replik / Enda behandling / 2021-04-12

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

Tack, talman! Vi vet ju alla hur misstroendeomröstningen kommer sluta, såsom de flesta faktiskt gör. Men är de frågor som har ställts av socialdemokrater och liberaler onödiga? Anser ledamoten att det är bagateller som vi har diskuterat? Det var min första fråga. Min andra fråga är: Vem har häcklat motparten? Vem har gjort det i...

Nina Fellman / Replik / Enda behandling / 2021-04-12

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

Tack, talman! Med den maktdelning som ledamoten Högman säger sig vilja leva efter så var det fel att blanda ihop en klagan från JO med självstyrelsepolitik. Jag är inte säker på att jag uppfattade ledamoten rätt? Men jag omformulerar min fråga; är det ingen som har häcklat motparten i den här processen? Jag tycker nog...

Nina Fellman / Replik / Enda behandling / 2021-04-12

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

Tack, talman! I debatten så har jag uppfattat att det från andra regeringspartier, också från Centern, har funnits en viss förståelse för kritiken mot vicelantrådets agerande. Hans person i det här fallet är fullkomligt irrelevant. Finns det någon del av vicelantrådet agerande som Obunden Samling tycker att man kunde ställa sig kritisk till? Anser ledamoten...

Nina Fellman / Replik / Enda behandling / 2021-04-12

Misstroendeyrkande MY 1/2020-2021

Tack, talman! Då kan jag ändå utläsa ur svaret att också ledamoten Måtar anser att det finns en grund till en viss kritik av hur man har hanterat det här ärendet. Då vill jag upprepa min andra fråga. Kan det här på något sätt ha skadat Åland och det åländska näringslivets intressen, vilket de själva...

Nina Fellman / Replik / Enda behandling / 2021-04-12

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Talman! Jag går rakt på sak. Jag tror verkligen att vicelantrådet Harry Jansson, nu rymde han, vill det allra bästa för Åland ur sin synvinkel. Han tror tyvärr inte detsamma om mig. Vilket tydligt har framkommit i många meningsutbyten som vi har haft genom åren, inte minst de senaste veckorna. Inte heller alla de andra...

Nina Fellman / Anförande / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Tack, talman! Jag måste först säga att jag tycker det är lite olämpligt att vicelantrådet hänvisar till beredande tjänsteman gång på gång. Som vi redan tidigare konstaterade, det här i en politisk diskussion där vi väljer att hålla tjänstemän utanför diskussionen. I en intervju så förklarade vicelantrådet att han nu passade på att lyfta frågan...

Nina Fellman / Replik / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Vicelantrådet säger att det här var ett passligt fall att ta upp den här frågan. En fråga som handlar om en enskild ålänning som är tveksam och kritisk till landskapsregeringens agerande när det gäller vaccinationsordningen, alltså en i högsta grad aktuell fråga. Varför bedömde vicelantrådet att just nu, just denna fråga där det är landskapsregeringen...

Nina Fellman / Replik / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Tack, talman! Nu har både lantråd och vicelantråd gjort bedömningen att den enskilda ålänningen som ställde en fråga, att det var en dum fråga och att den inte var värd att svara på. Vi får väl tacka för det senkomna svaret som JO borde ha fått men som lantrådet nu gav, det var intressant. Står...

Nina Fellman / Replik / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Tack, talman! Jag vill backa bandet här och ställa frågan till Ålands lantråd. Står lantrådet bakom den hanteringen av just den här frågan som vicelantrådet nu har gjort? Den bedömningen att just nu var rätt tidpunkt att provocera, att skapa en situation där Åland fick så mycket negativ uppmärksamhet? Står lantrådet bakom Harry Janssons fortsatta...

Nina Fellman / Replik / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Harry Jansson fattade som minister ett beslut att inte svara på en fråga som på ett helt sakligt sätt ställdes av JO. Där man kunde ha antingen konstaterat på ett artigt sätt att vi har ingenting att säga och återkommer om det finns nya frågor eller de facto svara på de frågor som ställdes. Vilket...

Nina Fellman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Jag tycker det är uppriktigt tråkigt att det finns en sådan ovilja och en sådan oförmåga att sätta sig in i hur andra instanser och andra människor upplever det som sägs, både från myndighets- och ministerhåll. Jag vet att det är svårt att förhålla sig sakligt och lugnt när man blir attackerad, men jag tycker...

Nina Fellman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Tack, talman! Det är det som jag tycker att är det största bekymret i hur debatten har utvecklats från de här grundlagsfrågorna, från de juridiska frågorna, till hur människor på Åland känner inför att vårt sätt att samtala med riket nu bara handlar om vad vi är missnöjda med och vad de är dåliga på....

Nina Fellman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

För något val sedan, jag minns inte riktigt när, så gick Socialdemokraterna till val med en devis "Alla är vi ålänningar". Jag tror att det är en viktig utgångspunkt också i en sådan här diskussion. Det kan tyckas säkert för en del att det är att gå för långt bort ifrån ämnet, men i den...

Nina Fellman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Tack, ledamoten Holmström. Det var skönt att höra att vi åtminstone kan ha ambitionen att föra en sådan saklig debatt som jag tycker att det här, både själva sakfrågan i spörsmålet och diskussionen om inklusion och respekt för andra människor som har blivit en del av den här debatten. Alla sådana här processer som börjar...

Nina Fellman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Jag tycker att det där var en oerhört grov förenkling. Jag tror överhuvudtaget inte att man vet bäst varken i Finland eller på Åland om alla frågor. Vi är inte överens i det här parlamentet om alla frågor. Själva grunden i ett demokratiskt samhälle är att man jämkar samman olikheter. Genom olika samtal, genom demokratiska...

Nina Fellman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Jag delar inte ledamoten Anders Erikssons bild av en självstyrelse som inte utvecklas. Jag tycker att Åland utvecklas hela tiden. Sedan är det en annan sak hur självstyrelsesystemet utvecklas. Det finns områden där Åland har behörighet och borde vara bättre på. Vi har inte ens fyllt upp ramarna för de behörighetsområden som vi redan har....

Nina Fellman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Det har jag full förståelse för, att saker fungerar på ett helt annat sätt under de här läget än det gör annars. Också därför så tycker jag att det från landskapsregeringens sida kunde visas en större respekt och förståelse för att det gäller också för Finlands regering. Ännu större orsak att i dem relationer och...

Nina Fellman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Jag tycker det är helt självklart att man som regering och som ministrar har ett ansvar att påpeka när saker inte sköts på rätt sätt. Man har ett ansvar från självstyrelsepolitiska nämnden att komma med de påpekanden, men man kan säga saker på olika sätt. Jag har inte i det här fallet riktat någon kritik...

Nina Fellman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Tack, talman! Det blev för mig lite oklart när ledamoten Högman manar till en bättre samtalston och allt vad det nu var. Vem riktar sig den uppmaningen till? Vilken samtalston ska vi ha gentemot Finland? Anser ledamoten Högman att vicelantrådet Jansson har levt upp till en sådan god samtalston, dels mot oss andra parlamentariker och...

Nina Fellman / Replik / Enda behandling / 2021-04-07

Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter S 2/2020-2021

Talman! Vi har under den här debattens gång upprepade gånger fått höra att det är oppositionens fel att den här frågan har fått en så stor spridning och att det har kommit ut också på den finska sidan, kritiska synpunkter gentemot Finland. Samtidigt har vi upplevt att oppositionens roll i vårt demokratiska system att ställa...

Nina Fellman / Replik / Enda behandling / 2021-04-07

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Talman! Ombyggnaden av Eckerö post och tullhus ska, enligt landskapsregeringens förslag, förverkligas senare. Den helheten, enligt tidigare beslut, hade som avsikt att utveckla en turistattraktion; en gästbostad, ett café och ändamålsenliga och tillgängliga utställningsutrymmen för det åländska konsthantverket. Man menar att det fortsättningsvis är önskvärt att slutföra det här projektet, men man väljer av budgettekniska...

Nina Fellman / Anförande / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Tack, talman! När jag lyssnade på ordförande Petterssons beskrivning av projektet i Bomarsund så var det väldigt vackert och målande om hur Ålands historia kan lyftas fram och stärka vår besöksnäring. Samtidigt kommer vi med den här tilläggsbudgeten att bestämma om att lägga satsningen på Eckerö post och tullhus i malpåse. Alla argument som ledamoten...

Nina Fellman / Replik / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Tack, talman! Vi har precis just kunnat konstatera i våra tidningar att fastighetsverkets kassa är mycket solid. Det är inte brist på pengar som är problemet, utan man har gjort en politisk prioritering för att få ihop majoriteten i regeringen. Är det klokt att på lång sikt såga fram och tillbaka med satsningar såsom man...

Nina Fellman / Replik / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Det här är ju spännande, talman, ibland när jag går in på Byggis så står det herrar där alldeles tvärsäkra på sin sak, de pratar om två tum och tre tum och allt vad det nu är och så står man där och känner sig lite dum, tills man inser att de är precis tvärsäkra...

Nina Fellman / Anförande / Enda behandling / 2021-03-29

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Tack, talman! Ja det är jätteglädjande nyheter och fantastiskt om det blir av. De barnsjukdomar som just den satsningen hade förra sommaren hoppas jag att man har hittat vettiga sätt att hantera. Den som jag ju mera var inne på nu var de studerande som dels förstås har haft svårt att hitta sommarjobb men också...

Nina Fellman / Repliksvar / Enda behandling / 2021-03-29