Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Tack, talman! Det är lite av ett mysterium hur två arbetsgrupper vars arbete har begränsats, så som i det här kommunala uppdraget, ska kunna lösa problem som ingen annan har kunnat lösa under väldigt många år. Så det är väl bara att önska lycka till! Hur man redan nu kan säga att behovet är minst...

Nina Fellman / Replik / Remissdebatt / 2022-05-16

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Jag måste konstatera att den där återställaren för mig smakar väldigt beskt. Är tanken att pengarna i huvudsak ska gå till de kommuner som har ekonomiska problem eller ska de spridas ut i ett jämnt lager till alla kommuner? Är tanken att de kommuner som har ökade kostnader, till exempel för mottagande av ukrainska flyktingar,...

Nina Fellman / Replik / Remissdebatt / 2022-05-16

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Tack, talman. Jag skulle vilja fråga lite. Jag tycker att skrivningen är lite kryptisk angående konstaterandet att inbesparing för Åland Post inte automatiskt är det samma som en samhällsekonomisk inbesparing. Menar utskottet i klartext att det kan bli dyrare för Åland som samhälle om tidningsdistributionen, på grund av de här förändringarna i postlagen, blir dyrare...

Nina Fellman / Replik / Första behandling / 2022-05-09

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Nu står ju inte det här kanske direkt i utskottets betänkande, men jag läser ändå in en oro över vad som händer om tidningsdistributionen fördyras och försvåras. Det är ju inte så att det bara är äldre människor som läser papperstidningen. Det är fortfarande en betydande del av tidningarnas upplagor som läses på papper. Så...

Nina Fellman / Replik / Första behandling / 2022-05-09

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Tack, talman! Mitt anförande var inga allmänna funderingar eller funderande. Det var en klar och tydlig fråga till landskapsregeringen. Om jag tolkar svaret rätt så har landskapsregeringen övervägt ett distributionsstöd men hänskjuter det till kommande landskapsregeringar att lösa. Är det rätt uppfattat?

Nina Fellman / Repliksvar / Första behandling / 2022-05-09

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Det blir lite rundgång i den här diskussionen nu. Utskottet konstaterar att det kan bli negativa samhällsekonomiska konsekvenser av en dyrare tidningsdistribution. Landskapsregeringen pekar på att det finns en möjlighet att införa någon form av distributionsstöd. Man säger tydligt att den här landskapsregeringen tänker inte göra någonting utan det får kommande landskapsregeringar göra. Dessutom hänvisar...

Nina Fellman / Replik / Första behandling / 2022-05-09

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Det var ju inte frågan om vad man behöver göra nästa budgetår, utan om man behöver jobba vidare med den här frågan överhuvudtaget. Jag uppfattade av vicelantrådets svar att han hänsköt frågan till dels kommande regeringar - kanske med utgångspunkten att Centern och vicelantrådet inte sitter i den - och dels till marknaden att lösa...

Nina Fellman / Replik / Första behandling / 2022-05-09

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Talman!  Utskottet skriver, som vi har konstaterat, om utdelningen av dagstidningar följande: "Även om tidningarna har stor demokratisk betydelse i ett samhälle omfattas de inte av begreppet samhällsbärande tjänster, och därmed inte av postlagen". Och vidare: "Utskottet konstaterar här att en inbesparing för Åland Post inte automatiskt är detsamma som en totalt sett samhällsekonomisk inbesparing."...

Nina Fellman / Anförande / Första behandling / 2022-05-09

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Av utskottsbetänkandet så kan man utläsa att bägge tidningarna blev hörda i utskottet. De har en samsyn i sina åsikter vad gäller distributionsstöd och oro över att den här ändringen i postlådan kommer att leda till en dyrare distribution. Men om jag uppfattar vicelantrådet rätt så menar han alltså att detta inte är ett samhällsansvar,...

Nina Fellman / Repliksvar / Första behandling / 2022-05-09

Tillräckliga resurser till polisen SF 13/2021-2022

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga: Hur avser regeringen tillse att Ålands polismyndighet har tillräckliga resurser för att utföra sitt arbete, och vilka direktiv om prioriteringar avser man komma med om ytterligare medel inte medges?

Nina Fellman / Fråga / Föredras / 2022-05-09

Tillräckliga resurser till polisen SF 13/2021-2022

Tack, talman! Avsikten med den här frågan är ju inte på något sätt - om uttrycket ursäktas - att skjuta skarpt på landskapsregeringen, utan att ta upp en fråga som har aktualiserats i den offentliga debatten kring förebyggande brottsbekämpning, ungdoms- och trafikarbete. De problem och möjligheter som vicelantrådet pekade på är ju helt verkliga....

Nina Fellman / Tilläggsfråga / Föredras / 2022-05-09

Tillräckliga resurser till polisen SF 13/2021-2022

Tack, talman! Polisens behörighet är delad. En hel del är finsk behörighet och lagstiftning och så har vi vår egen. Jag tycker att det skulle vara angeläget och viktigt att vi sköter vår del till belåtenhet åtminstone, innan vi kräver mera behörigheter. Det är ju inte det vanligaste att Socialdemokrater står och kräver mera resurser...

Nina Fellman / Tilläggsfråga / Föredras / 2022-05-09

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Jag tror att den centrala frågan här är att det finns väldigt krångliga, svåra och arbetskrävande saker som bara landskapet kan göra, som inte privata företag kan ta över. Det som landskapsregeringen borde göra är att koncentrera sig på de bitarna som ingen annan kan ta hand om, och kanske därmed överlåta övriga...

Nina Fellman / Repliksvar / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Det är ju också precis av den här orsaken som vi i en åtgärdsmotion önskade att landskapsregeringen skulle sätta igång arbetet med att ta fram ett helhetsdokument, en strategi, inte bara för vindkraften utan för hela den här energipolitiken och de vägval som behöver göras. Vi måste framförallt hitta ett brett samarbete med både Finland...

Nina Fellman / Repliksvar / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Det vore ju bra om vi skulle ha miljardintäkter på väg för 1,7 miljoner i resilienspengar. Tyvärr så delar jag inte ledamoten Strands uppfattning om att de pengarna kommer att räcka. Det tror jag inte att är fallet. Även om de företag som är intresserade står och knackar på så finns det ganska mycket arbete...

Nina Fellman / Repliksvar / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Det kan hända att ledamot Strand som medlem av regeringsblocket har annan information än vad jag har tillgång till om hur mycket pengar som har använts redan. Jag antar att det inte finns 1,7 miljoner kvar, utan att faktiskt en del av pengarna har gått åt. Men det där är ju en diskussion som vi,...

Nina Fellman / Repliksvar / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Jag vill kommentera ledamoten Holmströms diskussion kring högskolan. Högskolans konfirmation var nog för väldigt, väldigt länge sedan, tyvärr. Vår åsikt är att för att Högskolan på Åland ska kunna utvecklas och bli det nav för utvecklingen av Åland så måste högskolan inleda och utveckla samarbeten med andra instanser i Finland eller i Sverige....

Nina Fellman / Replik / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! Jag tycker inte att man behöver outsourca styrningen på det sättet som ledamoten Holmström beskrev. Det är också - ursäkta uttrycket - lite barnsligt att tro att man alltid kan allt själv bäst när man bor på en liten ö med små resurser när alla i världen runt omkring oss håller på...

Nina Fellman / Replik / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Tack, talman! I enlighet med mitt tidigare uttalande om Vårdöbron så kan jag erkänna att jag förstod inte ett skvatt av det som ledamoten Egeland framförde. Men jag ställer en fråga i stället om det som jag förstår. Stöder ledamoten Egeland landskapsregeringens planer på en utbyggd havsbaserad vindkraft på Åland eller inte? Menar ledamoten Egeland...

Nina Fellman / Replik / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Jag uppfattar vårt arbete i det här rummet som lagstiftning och finansiering av det som offentlig sektor ska jobba med; politiken. Att vara insatt i alla tekniska lösningar på alla problem som finns är inte vårt expertområde, så jag föredrar att jobba med det som är vårt jobb. Om jag uppfattade det rätt så finns...

Nina Fellman / Replik / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Talman! Arbetet med att få fram det här betänkandet har tagit nästan ett år. Det har varit en lärdomsprocess där verkligheten gång på gång sprungit förbi, eller kanske blåst förbi det arbete som regeringen och utskottet hunnit med. Jag har under processens gång försökt påminna mig om den debatt som vi hade här i lagtinget...

Nina Fellman / Anförande / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Det finns två konkreta förslag som dels vi socialdemokrater och dels också liberalerna har varit inne på. Det ena är att tillsätta någon form av ministergrupp eller utskott som gemensamt skulle hantera det här. Det är en ganska vanlig metod när man jobbar med större frågor. Kunde ministern tänka sig en sådan väg att arbeta?...

Nina Fellman / Repliksvar / Enda behandling / 2022-04-25

Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden M 3/2020-2021

Det låter ju väldigt uppmuntrande eftersom "under våren" bara är en månad kvar. När det gäller förankringen så är det bra att vi har den debatten här, men hur gärna vi än skulle vilja tro att hela Ålands befolkning bryr sig om vad vi säger i det här rummet, så tyvärr är det ju inte...

Nina Fellman / Repliksvar / Enda behandling / 2022-04-25

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Jag tycker att det här är ett ansvar som vi har nu för framtiden. Vi gör de här förändringarna för att de måste göras. Vi gör dem med kvalificerad majoritet, men det betyder att vi måste leva upp till den verkshöjden också i framtiden. Om vi ska förändra jordförvärvslagstiftningen och om vi ska göra ytterligare...

Nina Fellman / Repliksvar / Första behandling / 2022-04-20

Näringsrätt och näringstillstånd LF 5/2021-2022

Talman! Det har tagit väldigt, väldigt många år att komma till denna punkt att vi nu har en ny näringsrättslagstiftning på plats. Jag tycker det är rimligt att reflektera lite över processen och varför det är så. Trots att det varit tydligt i tiotals år att den här lagstiftningen är föråldrad och ihålig har...

Nina Fellman / Anförande / Första behandling / 2022-04-20

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2021-2022

Tack, talman! Vicelantrådet inledde sin presentation med att konstatera att självstyrelsen är i brygga och det är ju oroande att få höra att vår förvaltning är så nedlagd med arbete att man egentligen inte klarar av det. Så min fråga är då, har självstyrelsens förvaltning tillräckliga resurser för att göra sitt jobb? I den här...

Nina Fellman / Replik / Remissdebatt / 2022-04-04

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2021-2022

Tack! Man kan ju utgå ifrån att världen omkring oss kommer att fortsätta bete sig. Det kommer att ske ändringar i finländsk lagstiftning som påverkar oss. Det kommer att hända saker i världen. Det kommer att hända saker i EU som påverkar oss och ger oss mera arbete och så länge vi har en autonomi,...

Nina Fellman / Replik / Remissdebatt / 2022-04-04

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Tack, talman! Det är ju bra att vicelantrådet ser så positivt på att alla de försämringar, som det här lagförslaget innebär, ska kunna fixas genom senare lagstiftning och utredningar. Jag hoppas att det blir så, men jag är lite tveksam. Jag skulle vilja ställa en fortsatt fråga kring det här med dagstidningarna och konsekvenserna av...

Nina Fellman / Replik / Remissdebatt / 2022-03-28

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Tack, talman! Ledamoten ställer flera frågor kring hur man ska behålla bobarheten. Hur kan man garantera eller kanske hjälpa folk att känna sig trygga i sin vardag med den här försämringen som det här lagförslaget innebär? Men jag hör inga svar. Räcker det för centergruppen att bara konstatera att ja, nu blir det sämre, men...

Nina Fellman / Replik / Remissdebatt / 2022-03-28

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Traditionellt har det ju varit så att det är ju Centern som har tagit sig tolkningsföreträde att prata just för landsbygd och skärgård och säga att det är Centern som värnar de perifera områdena på Åland och de rättigheter och den service som finns där. Och det gjorde man särskilt när en förändring i postlagen...

Nina Fellman / Replik / Remissdebatt / 2022-03-28

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Jag tror ingalunda att det blir några fruktansvärda följder. Jag tror att det kommer att bli negativa konsekvenser av det här lagförslaget både för tidningshusen, för medborgarna och kanske också för andra aktörer. Jag tycker inte att det är rimligt att man viftar bort de negativa konsekvenserna och underlåter att analysera vilka konsekvenserna blir, särskilt...

Nina Fellman / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-28

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Jag menar att det är en del av det politiska arbetet, av lagstiftning och lagberedningen, att fundera på alla konsekvenser av ett lagförslag och inte förminska och bagatellisera folks oro och de möjliga konsekvenser som det kan bli på det sättet som vicelantrådet gör. Det kommer att bli negativa konsekvenser, det är en försämring. Då...

Nina Fellman / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-28

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Likaväl så är vicelantrådet säkert medveten om att distributionskostnaden är och har alltid varit en jättestor utgiftspost för alla dagstidningar. Även om mängden papperstidningar har minskat så är det fortfarande en stor del av både kostnaderna och möjligheten till vinst för dagstidningar. Genom det här lagförslaget så kommer det att bli dyrare, helt säkert. Landskapsregeringen...

Nina Fellman / Replik / Remissdebatt / 2022-03-28

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Det jag gärna hade sett när det gäller just tidningsutdelningen - eller kanske man har gjort det men det finns inte i lagförslaget - är att man hade tittat på vilka möjligheter det finns att samordna tidningsutdelningen och att garantera att det inte blir en dyrare utdelning för en del och inte för andra. Det...

Nina Fellman / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-28

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Tack, talman! Jag vill bara framföra mitt tack till ledamoten Lindholm för analysen och ryggraden att säga det som han sade. Vi delar våra farhågor kring den här frågan. Jag tycker att det är lite beklämmande att ledamoten inte har fått gehör i sin grupp för de här orosmomenten.

Nina Fellman / Replik / Remissdebatt / 2022-03-28

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Det hade ju varit lätt faktiskt att ta fram de siffrorna. Det som jag efterlyste var ju en grundligare konsekvensutredning av hur många tidningar som distribueras ute på landsbygden. Vad betyder det? Hur skulle man kunna lösa problemen snarare än att bagatellisera den oro som folk känner? Det kanske finns någonstans en utredning, men vi...

Nina Fellman / Replik / Remissdebatt / 2022-03-28

Driftsprivatisering av besiktningsverksamheten MOT 6/2021-2022

Vi har ingenting emot att man utreder den här frågan igen, för det är ju ingalunda första gången det görs. Men fine, utred, titta på alla de olika aspekterna! Men om svaret blir det som har varit svaret tidigare, att det funkar bra, att det är okej för medborgarna och att det inte är...

Nina Fellman / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-28

Driftsprivatisering av besiktningsverksamheten MOT 6/2021-2022

Jag försäkrar för Socialdemokraternas del att om en sådan här utredning visar att en konkurrensutsättning och en privatisering av fordonsbesiktningen blir bättre för alla, billigare för alla och inte underminerar det helhetsgrepp som myndigheten har idag dag, så då kommer vi att stöda det. Men utgående från det som vi i dag vet så finns...

Nina Fellman / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-28

Ändring av lagstiftningen om posttjänster LF 14/2021-2022

Tack, talman! Jag vill börja med att läsa upp ett litet stycke: "Ålands landskapsregering är med detta lagförslag redo att kapitulera kring samhällsansvaret och ge Posten Ålands styrelse fria händer att dra in service och försämra postgången för att maximera den vinst som i sista ändan går till landskapskassan". Och vidare, "posten ska fram är...

Nina Fellman / Gruppanförande / Remissdebatt / 2022-03-28

Driftsprivatisering av besiktningsverksamheten MOT 6/2021-2022

Jag tänker att det bara visar att när det gäller de här frågorna så är det viktigt att tänka pragmatiskt och utgående från sakfrågor, inte med en ideologisk utgångspunkt. Men inte heller så att man per definition säger ja eller nej till ett visst förslag. Om landskapsregeringen tar till sig frågan och utreder den så...

Nina Fellman / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-28

Driftsprivatisering av besiktningsverksamheten MOT 6/2021-2022

Vår utgångspunkt är att det inte per definition är så att offentlig sektor är ineffektiv eller dålig eller gör ett sämre jobb än vad man skulle kunna tänkas göra i privat sektor. Det är bara i de fall när det är absolut motiverat som man kan titta på det och i det här fallet så...

Nina Fellman / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-28

Driftsprivatisering av besiktningsverksamheten MOT 6/2021-2022

Talman! Fordonsbesiktning är ju inte mammas gata för mig, men jag kunde ändå inte låta bli att säga några saker. Om vi har någonting som funkar bra som fordonsbesiktningen gör, om det är billigt för kunderna och det ger intäkter och det är en del av en helhet som fungerar och utvecklingsbar och om erfarenheterna från...

Nina Fellman / Anförande / Remissdebatt / 2022-03-28

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.- 31.12.2021 NRB 1/2021-2022

Talman! Bästa kollegor. Jag håller som sagt det här anförandet som spöktalare för Camilla Gunell. Hon drog på sig en nordisk "bobba" under sessionen i Malmö och kan tyvärr inte delta. Den 23 mars 1962 undertecknade Island, Norge, Sverige, Finland och Danmark Helsingforsavtalet, en sorts grundlag för de nordiska länderna. Då hade förberedelserna pågått redan...

Nina Fellman / Gruppanförande / Föredras / 2022-03-25

Mer pengar i plånboken MOT 5/2021-2022

Talman! Jag kan konstatera att entusiasmen för att diskutera ekonomiska prioriteringar i lagtinget verkar vara måttlig. Vi vet alla att vi är på väg in i en ekonomiskt krävande tid, dels som en följd av världsekonomi, råvarubrist och krig, dels som en följd av det som redan har drabbat oss med pandemin och dess följdverkningar, även...

Nina Fellman / Anförande / Remissdebatt / 2022-03-21

Mer pengar i plånboken MOT 5/2021-2022

Nej, det gör jag naturligtvis inte. Det som jag tänkte mig var att fastighetsverket har en hel del fastigheter. Underhåll av fastigheter är något som man alltid håller på med, men som man kanske i dessa tider när det kan finnas ett behov av att jobba, som Liberalerna skriver i sin motion, och till...

Nina Fellman / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-21

Mer pengar i plånboken MOT 5/2021-2022

Absolut, jag håller med. Fastighetsverket var bara ett exempel. Jag tänker att det finns flera andra områden inom landskapets fögderi där man kan fundera på sådana omprioriteringar som man också kan göra ganska snabbt om det behövs.

Nina Fellman / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-21

Mer pengar i plånboken MOT 5/2021-2022

Den biten av åtgärdsmotionen som jag inte nämnde är kanske den viktigaste och den största, det vill säga att man med hjälp av den här krisen, om man så vill, se till att vi kommer ifrån oljeberoendet och växlar om till mer hållbara energiformer. Det pågår ju ett arbete, men kanske man kan speeda upp...

Nina Fellman / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-03-21

Den åländska förvaltningens fortsatta digitalisering M 3/2021-2022

Tack, talman! Jag vill börja med att tacka för ett väldigt gediget meddelande, särskilt de här rapporterna från arbetsgrupperna. Jag är en stor vän av långsamt, tråkigt och gnetande. Jag tror att det här nu är rätt väg att gå framåt, där man har satt några byggstenar på plats. Men frågan är; finns de lagstiftningsresurserna...

Nina Fellman / Replik / Remissdebatt / 2022-03-16

Den åländska förvaltningens fortsatta digitalisering M 3/2021-2022

Talman! Jag vill, som flera andra, först rikta ett tack till landskapsregeringen och de tjänstemannagrupper som har tagit fram underlaget för vårt beslutsfattande. Det känns bra att man nu tar ett grundläggande helhetsgrepp och lär av tidigare misstag. Eftersom alla har haft sitt finger med i någon av de tidigare smeterna så kan man väl...

Nina Fellman / Gruppanförande / Remissdebatt / 2022-03-16

Den åländska förvaltningens fortsatta digitalisering M 3/2021-2022

Det är uppmuntrande om ministern menar att det kommer att behöva finnas, men de ska ju dit, siffrorna ska stå där på papper, annars finns inte pengarna. Jag hoppas att det blir så. Det som jag kanske lite saknar i meddelande är en tågordning, en prioritering. Jag har inga invändningar till någon del av det...

Nina Fellman / Replik / Remissdebatt / 2022-03-16