Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Landskapsregeringens externpolitik M 1/2021-2022

Tack ledamoten Påvals för en nykter analys som också understöder det som framgår både i meddelandet och i betänkandet alltså den som äger frågan. Det är Finlands regering som äger frågan och som kan föreslå till riksdagen att göra den här ändringen av valkretsen. Lösningen finns där. Jag tror inte mera på villospår i form...

Wille Valve / Repliksvar / Enda behandling / 2022-05-11

Landskapsregeringens externpolitik M 1/2021-2022

Talman! Detta får sägas vara bland de mera fåordiga och destillerade betänkanden från självstyrelsepolitiska nämnden någonsin. Denna fåordighet står i skarp kontrast till mångordigheten i meddelandet och också i remissdebatten. Det har förstås sina skäl. Man kan dock konstatera att det mesta sades i remissdebatten. Så här kommer ett ärligt försök att vara lika destillerad...

Wille Valve / Anförande / Enda behandling / 2022-05-11

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Talman! Vi har idag att ta ställning till en ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd. Enligt landskapsregeringens beredning så är vi ”därtill nödda och tvungna” att anpassa till den familjeledighetsreform som träder i kraft den 1 augusti 2022. Detta är alltså inte någon åländsk, ambitiös totalreform, även om vi har hört sådana tongångar idag....

Wille Valve / Gruppanförande / Remissdebatt / 2022-05-02

Energipolitisk strategi MOT 8/2021-2022

Jag förstår precis det tjuvnypet och jag hade antagligen inte heller kunnat låta bli det. Men jag vill ändå betona att vi just hörde miljöministern här i samma talarstol som också betonade vikten av att elektrifiera skärgårdstrafiken och att hitta vägar framåt. Det är någonstans det som är det viktiga ändå, att vi kommer bort...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-04-11

Energipolitisk strategi MOT 8/2021-2022

Ledamot Valve tackar för det försiktiga berömmet och instämmer faktiskt i ledamoten Holmberg analys att motionen andas viss överstatlighet. Motionen andas mycket överstatlighet! Risken är att man går in i arbetet med en attityd att det är vi här i det här huset som ska styra upp er och så gör ni som vi säger....

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-04-11

Energipolitisk strategi MOT 8/2021-2022

Talman! Först och främst ska jag inte ta något ansvar för om ledamoten är i rummet eller utanför. Det är ledamot Gunell som tar ansvar för det. Men ledamoten Gunell betonade samhällets, landskapets betydelse för att nå målsättningarna i åtgärdsmotionen och gjorde det väldigt tydligt. Också i en replik så tonade ledamoten Gunell kraftigt ner individens...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-04-11

Energipolitisk strategi MOT 8/2021-2022

Tack Holmberg. Jo, jag tror att det skulle vara viktigt med någon form av öppet hörande, med någon form av involvering av ålänningarna i det här projektet. För det här är någonting som många funderar på just nu. Hur blir det riktigt med energin? Hur klarar vi det? Varför fluktuerar elräkningen? Räcker det med Finlandskabel?...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-04-11

Energipolitisk strategi MOT 8/2021-2022

Talman! Först vill jag tacka för initiativet till denna åtgärdsmotion, det här är en jätteviktig debatt som vi för idag. Jag fortsätter att tacka initiativtagarna för tydlighet i flera besked. I dagens tidning kan vi läsa att Socialdemokraterna går till val på lån och är beredda att låna också till drift, vilket kommer att underlätta...

Wille Valve / Anförande / Remissdebatt / 2022-04-11

Energipolitisk strategi MOT 8/2021-2022

Tack ledamot Holmström. Det är ett spännande ämne det här. Jag har ett starkt engagemang för de här frågorna liksom också mitt parti har ett väldigt starkt engagemang när det gäller elektrifiering kontra vätgas och energilagring. Det är någonting som jag vet att diskuteras mycket nu både i landskapsregeringens förvaltning, men också inom Flexens och...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-04-11

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 M 2/2021-2022

Tack ledamot Eckerman för ett tankeväckande anförande. Vi debatterar ju idag det parlamentariskt framtagna ANDTS-programmet som tagits fram i enhällighet. Enhällighet präglade också remissdebatten och enhällighet präglade utskottsbehandling. Det får nog sägas också att det var ett enhälligt betänkande. Sedan kommer ju åtgärderna, precis som ledamoten Eckerman var inne på. Jag tar fasta på det...

Wille Valve / Replik / Enda behandling / 2022-04-06

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 M 2/2021-2022

Ett annat värde i att höra erfarenhetsexperterna är ju att kunna ställa den här frågan; vad hade fått dig att sluta där och då? Finns det någon omständighet där man hade kunnat göra det? En fördel med detta sätt att arbeta är att alla partier har varit med, alla kan föra fram åsikter och tyngdpunkter...

Wille Valve / Replik / Enda behandling / 2022-04-06

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2021-2022

Tack! På kort sikt så har denna förändring skett. På lång sikt så har vi sedan avtalet med Åbo universitetscentralsjukhus och ledamoten Gunell kan vara fullkomligt trygg i att ÅHS:s styrelse kommer att följa upp att hela avtalet följs och också stödja Åbo universitetscentralsjukhus till att förverkliga språkbestämmelserna i avtalet när så behövs.

Wille Valve / Replik / Remissdebatt / 2022-04-04

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2021-2022

Det var en bra fråga och den överskådliga bilden är att vi är hyfsat väl rustade. Alltså vi har verktygsboxen full med rätt verktyg. Det handlar närmast om att förstår vi att använda rätt verktyg? Jag har personligen fått höra en och annan framgångssaga redan. En framgångshistoria där det har varit ukrainare som har kommit...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-04-04

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2021-2022

Talman! Det är rätt dystra tider och mångas tankar domineras idag av det som är punkt 15.5 i redogörelsen – Krig i Ukraina, för det är ofattbara grymheter som nu har dokumenterats i Ukraina bl a av organisationer som Human Rights Watch. Samtidigt fortsätter det, talman, att gå ofattbara mängder pengar och olja mellan Ryssland...

Wille Valve / Gruppanförande / Remissdebatt / 2022-04-04

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2021-2022

I stort sett så ser jag att landskapsregeringen har en bra lägesbild av situationen. Skulle jag peka på något särskilt område att hålla ett extra öga på utöver det jag redan nämnde d v s ÅHS, så är det nog barnomsorgen. För det finns en tendens ibland i den åländska kommunala barnomsorgen att man tänker...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-04-04

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 1/2021-2022

Tack! Ledamoten Gunell lyfte språklots, det är något som finns i regeringsprogrammet. Det står så här; "att den svenskspråkiga närvaron på Åbo universitetscentralsjukhus är mycket viktig för åländska patienter. Landskapsregeringen utreder i samarbete med ÅHS möjligheterna för att trygga språkservicen". Nå, för ungefär tre - fyra veckor sedan hade vi en halvtids genomgång av regeringsprogrammet,...

Wille Valve / Replik / Remissdebatt / 2022-04-04

Ändring av tjänstemannalagen LF 13/2021-2022

Tack, talman! Jag tror inte att det finns så mycket mer att tillägga i ämnet.

Wille Valve / Replik / Remissdebatt / 2022-03-28

Ändring av tjänstemannalagen LF 13/2021-2022

Talman! Detta är fråga om EU-anpassning av tjänstemannaförslagen, inte den större reform som kommer till hösten. Det lagförslag vi idag har framför oss handlar om förverkligande av arbetsvillkorsdirektivet, dvs. om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen. Jag tror inte det finns någon som invänder mot t.ex. rätt till tjänsteledighet på grund av graviditet och...

Wille Valve / Gruppanförande / Remissdebatt / 2022-03-28

Ändring av tjänstemannalagen LF 13/2021-2022

Jag uppskattade denna gång ledamotens Holmbergs anförande som lyfter den andra sidan. Det finns ju en viss logisk konsekvens här. Om du börjar begränsa visstidsförordnanden så är det lite som att du släpper ner en sten i ett badkar, det kommer ut vatten på sidorna. Det som händer är ju att vi kommer att behöva...

Wille Valve / Replik / Remissdebatt / 2022-03-28

Driftsprivatisering av besiktningsverksamheten MOT 6/2021-2022

Talman! Jag tycker att vi kan försöka hålla oss till den här principen att varje parti själva berättar vad de står för, vilket lagtingsledamot Norberg föredömligt just gjorde. Därefter kom det några repliker som påstod en massa konstiga saker om vad Moderaterna står för. Det är väldigt lätt att begripa vad Moderaterna står för. Det...

Wille Valve / Anförande / Remissdebatt / 2022-03-28

Den åländska förvaltningens fortsatta digitalisering M 3/2021-2022

Tack ledamot Josefsson. Det är lätt att instämma i det mesta som ledamoten Josefsson sade. Jag hade faktiskt kunna säga mycket av det som ledamoten sade i ett anförande. Det togs liksom till nästa nivå när ledamoten Zetterman i en replik tog en replik som jag tänkte säga, det vill säga betonade verksamhetsstyrningen och dess...

Wille Valve / Replik / Remissdebatt / 2022-03-16

Fyrverkerierna måste begränsas MI 1/2020-2021

Jag vill också tacka ledamoten Söderlund för en bra ordförandepresentation av detta betänkande. Det var balanserat och klokt. Jo, det ligger mycket i det. Det här är också en grej som inte har nämnts så här långt, men som utskottet förvisso erfor. När du flyger så står det väldigt tydliga skyltar på allt vad du inte...

Wille Valve / Repliksvar / Enda behandling / 2022-03-14

Fyrverkerierna måste begränsas MI 1/2020-2021

Där har vi fundamentalt olika åsikter, därför att min analys av problemet är att vi har sett en väldigt stor okunskap kring vad som gäller på det här området, okunskap kring vad som gäller för minderåriga kring tidsgränserna. Ledamoten Söderlund var inne på okunskap kring vad som gäller för passagerartrafiken. Det är förbjudet att ha...

Wille Valve / Repliksvar / Enda behandling / 2022-03-14

Fyrverkerierna måste begränsas MI 1/2020-2021

Talman! Social- och miljöutskottet har behandlat medborgarinitiativet om att bl.a. förbjuda fyrverkeriförsäljning till privatpersoner. Utskottet har gjort en djupdykning i det regelverk som reglerar fyrverkerier och också tittat utanför Åland. Man kan konstatera att det finns en långtgående samsyn Utskottet landar i slutsatsen att man inte förordar ett försäljningsförbud för privatpersoner. Moderat Samlings grundlinje är alltid...

Wille Valve / Anförande / Enda behandling / 2022-03-14

Fyrverkerierna måste begränsas MI 1/2020-2021

Till det sista så kan jag konstatera att det finns en del oförlöst potential i övervakningen av fyrverkerier, vilket vi konstaterade särskilt i hörandena av räddningsmyndigheterna. Det finns en del uppföljningsmekanismer som ännu inte har aktiverats. När man beviljar tillstånd för privata fyrverkerier, större typer av arrangemang, så kan man nyttja sig av villkor...

Wille Valve / Repliksvar / Enda behandling / 2022-03-14

Fyrverkerierna måste begränsas MI 1/2020-2021

Det är nog mitt intryck att det inte är själva polisingripandet som är problematiskt. Polisen ingriper utgående från sina resurser och sin närvaro. Man kan kanske tänka sig att på självaste nyårsafton så kan det bli lite väl övermäktigt att ingripa och övervaka. Ingripande och övervakning finns där, utan problemet är snarare respekten för de...

Wille Valve / Repliksvar / Enda behandling / 2022-03-14

Fyrverkerierna måste begränsas MI 1/2020-2021

Vi ska ju inte sticka under stol med att minderårigas bruk av fyrverkeripjäser är ett problem som vi i utskottsbetänkandet också lyfte som kanske ett av de främsta problemen med fyrverkerier på Åland. Men jag instämmer i det som ledamoten inledningsvis lyfte, det vill säga om förbudens effektivitet. Förbud måste återspegla rättsmedvetandet både hos den...

Wille Valve / Repliksvar / Enda behandling / 2022-03-14

Fyrverkerierna måste begränsas MI 1/2020-2021

Ja, det sistnämnda stämmer. Det finns ju en möjlighet att på det kommunala planet snäva åt bruk av fyrverkerier genom att förtydliga. De kommunala myndigheterna i kommunerna kan förtydliga vad de vill att ska gälla. Vår främsta uppgift i det här huset är att påminna om de här redskapen, verktygen och säga att de finns...

Wille Valve / Repliksvar / Enda behandling / 2022-03-14

Fyrverkerierna måste begränsas MI 1/2020-2021

jag tror att ledamoten Holmström och undertecknad talar lite olika språk till den delen. Undertecknad utgår ifrån att det inte nödvändigtvis är så att när någonting är fel i samhället så behöver vi en ny lag eller en ny regel för att ändra på det. Det finns andra metoder. Det är därför som jag betonar...

Wille Valve / Repliksvar / Enda behandling / 2022-03-14

Fyrverkerierna måste begränsas MI 1/2020-2021

Tack ledamot Mattsson för ett klokt och balanserat anförande. Jag upplever att vi långt har ringat in problemet gemensamt i den här salen, kanske också några av åtgärderna. Det som fick mig att ta replik var att om man följer ledamoten Mattssons tankelinje, då blir det så att landskapsregeringen tar bollen, påminner myndigheten om de...

Wille Valve / Replik / Enda behandling / 2022-03-14

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2020-2021

Talman! Tack ledamot Nordlund för ett tänkvärt anförande. Det är svårt att vara människa, sade ledamoten i sitt anförande och det är svårt att vara oberörd i det rådande läget. Det finns också en utbredd oro hos våra barn just nu, som förstås känner av väldigt direkt när föräldrarna är oroade. Hur banalt det än...

Wille Valve / Replik / Enda behandling / 2022-03-09

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2020-2021

Det är lätt att instämma i det. Det är inte lätt att se ljust på tillvaron. Man får nästan söka efter ljusglimtar med förstoringsglas, men om man plockar fram det förstoringsglaset så kan man åtminstone säga att parterna äntligen verkar ha fått till stånd ett eldupphör som förefaller fungera, så åtminstone små goda saker tycks...

Wille Valve / Replik / Enda behandling / 2022-03-09

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2020-2021

Det ligger onekligen mycket i det, för även om vapnen är nya och annorlunda än på Krimkrigets dagar, kommunikationsmetoden och kommunikationskanalerna är annorlunda så är logiken ändå densamma. Den underliggande logiken som ledamoten Holmström beskrev i diplomatins skeenden exempelvis som demilitariseringen som kastades in av Storbritannien som ett medel för att krascha förhandlingarna och liknande...

Wille Valve / Replik / Enda behandling / 2022-03-09

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2020-2021

Talman! Tack. Jag ska medge att jag kände en viss stigande irritation efter de första 15 minuterna, men från ungefär den 17:e minuten och framåt - om man räknar in de 7 första minuterna i 17 minuter - så blev det riktigt intressant när ledamoten Holmström började knyta ihop trådarna. Ledamoten Holmström kastar ljus över...

Wille Valve / Replik / Enda behandling / 2022-03-09

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting RS 2/2020-2021

Talman! Jag vill börja med att mana mina värderade kollegor att noga överväga sina ordval. Det är bra att vara fast i sak, men det skadar inte att tänka igenom ordvalet några gånger. För de ord vi yttrar i den här salen skrivs in för tid och evighet, på ont och gott, alternativt på nätet...

Wille Valve / Anförande / Enda behandling / 2022-03-09

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024 M 2/2021-2022

Talman! Det här är det tredje ANDTS-programmet som jag har förmånen att debattera. Jag anser att det i det här programmet finns saker som måste ses i kontexten av de två tidigare programmen. Man kan se en viss utveckling i programmets kvalitet. Om man granskar det här programmet i ljuset av tidigare så finns det...

Wille Valve / Gruppanförande / Remissdebatt / 2022-03-07

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Men eftersom vi börjar bli vänliga med varandra så här på slutrakan så kanske jag skulle nämna att vad sedan gäller psykisk ohälsa bland unga så vet jag att där har det funnits olika åsikter bland de sakkunniga. Det har varit en del av problematiken. Men jag anser att minister Holmberg-Jansson har hanterat det på...

Wille Valve / Repliksvar / Enda behandling / 2022-02-09

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Jag måste tyvärr säga att det här var nog lite av ett bottennapp på flera plan från ledamoten Holmberg. Jag tänker i den här första repliken ta avstamp i Holmbergs fnysning kring en politisk elit som tycker någonting och som styr över experter. Jag ser inte framför mig hur en expertelit skulle kunna vara bättre som...

Wille Valve / Replik / Enda behandling / 2022-02-09

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Jag måste säga, talman, att det här är ett av de ögonblicken som jag undrar vilken politisk planet ledamoten Holmberg riktigt bor på. Tilläggsbudgeten förankrades. Det var ett teamsmöte som hälsovårdsbyrån ordnade. Ansvarig minister var med, jag som styrelseordförande var med och ledningsgruppsledamöter var med. Syftet med det var att stämma av. Landskapsregeringen planerar att...

Wille Valve / Replik / Enda behandling / 2022-02-09

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Tack ledamoten Lindström! Jag måste säga att jag blev rörd av det här anförandet. Jag blir väldigt sällan rörd av saker som sägs i den här salen, men det här var väldigt fint. Ledamoten höll ett insiktsfullt och initierat anförande och besvarade dessutom frågan varför just mammografi och varför just tarmcancerscreening? Jo, det är här...

Wille Valve / Replik / Enda behandling / 2022-02-09

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Tack, talman! Jag hade egentligen inte tänkt säga så mycket mera idag, men jag tycker ändå att det är viktigt att till allmänheten framföra att det här diket som ledamoten Holmberg beskrev, som skulle finnas mellan ÅHS och landskapsregeringen, är en faktoid för att uttrycka det snällt. Undertecknad deltog fysiskt på en överläggning tillsammans med landskapsregeringen...

Wille Valve / Anförande / Enda behandling / 2022-02-09

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Jo, det finns ett embryo till samstämmighet också här. När vi pratar om förebyggande av ungas psykiska ohälsa så finns den berömda pyramiden. I toppen av pyramiden har du BUP, specialiserad verksamhet, dit du söker dig om du verkligen behöver. I basen har du skolhälsovården på skolan som är nära verksamheten, i basen har du...

Wille Valve / Repliksvar / Enda behandling / 2022-02-09

Ny serviceprocess för arbetssökande LF 10/2021-2022

Tack ledamoten Gyrid Högman för ett mycket fint anförande om arbetets mening och värde och den gemenskap som arbetet kan ge. Undertecknad kan inte annat än instämma.

Wille Valve / Replik / Remissdebatt / 2022-02-09

Ny serviceprocess för arbetssökande LF 10/2021-2022

Det är förstås också alltid trevligt med citat av Axel Oxenstierna. Det finns ett fint citat från 1612 när han var ny utnämnd rikskansler och torrt konstaterade: "Alla våra grannar äro våra fiender". Men det citatet kanske inte riktigt passar ihop i den här debatten.

Wille Valve / Replik / Remissdebatt / 2022-02-09

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Talman! Jag ska inte fördröja debatten mer än nödvändigt men jag vill ge ett tack till ledamoten Mattsson för den tjusiga inramningen som Centerns gruppordförande fick denna gång, tack för det!

Wille Valve / Replik / Remissdebatt / 2022-02-04

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Tack, talman! Jag tänkte kommentera enbart budgetmotion nummer 36, alltså ny chefstjänst inom ÅHS föreslås tidsbunden. Ledamoten Gunell frågar är detta en riktig åtgärd? Personligen har jag varit med under fyra år som social- och hälsominister, snart två år som ÅHS:s styrelseordförande. Jag har varit med om två rekryteringar till chefsläkartjänsten. Det är lite som...

Wille Valve / Replik / Remissdebatt / 2022-02-04

Förslag till första tilläggsbudget för år 2022 BF 3/2021-2022

Jag kommer gärna och informerar Ålands Socialdemokrater eller lagtingsgruppen vid tillfälle. Jag tror att det kan behövas. För det som här föreslås i motionen är ju att chefsförvaltningsläkaren skulle bli tidsbunden. Men den enda tjänsten som är tidsbunden i dag, på grund av ett lagkrav i ÅHS-lagen, det är hälso- och sjukvårdsdirektören. Det är klart...

Wille Valve / Replik / Remissdebatt / 2022-02-04

Landskapsregeringens externpolitik M 1/2021-2022

Nej då, ledamoten Gunell, för tidningsprenumeranter har det märkts positiva skillnader eftersom det ett tag var så att varendaste en tidning skulle klareras, men nu behöver det inte göras så längre utan nu får man t ex Hufvudstadsbladet genom att årligen klarera. Så att det har skett positiva framgångar. Jag fullkomligt övertygad om att det...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-02-02

Landskapsregeringens externpolitik M 1/2021-2022

Skattegränsen är ju en utmanande fråga. Det är väldigt svårt att jobba med den från åländsk synvinkel eftersom det är riksbehörighet. Men det finns en EU-dimension av det - som ledamoten Gunell väl känner till - och det är uppförsbacke i de frågorna eftersom det i regel finns ett ointresse av att diskutera de här...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-02-02

Landskapsregeringens externpolitik M 1/2021-2022

Talman! Om externpolitiken för år 2021 hade haft ett ledmotiv eller ett soundtrack så hade det nog varit Stayin' Alive med Bee Gees. Två år av pandemi har ställt om vår omvärld och vänt upp och ner på många för sant hållna sanningar. Småa och stora. Digitala möten har varit legio inom Nordiska rådet....

Wille Valve / Gruppanförande / Remissdebatt / 2022-02-02