Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Talman! Våra barn och våra unga är vår viktigaste resurs och vår framtid. Precis som sägs och slås fast i vår budget så en särskilt viktig målgrupp i folkhälsoarbete är barn och unga. Det finns många åtgärder som går i rätt riktning i den här budgeten. Att våra unga slipper ta stress över huruvida de...

Wille Valve / Anförande / Remissdebatt / 2022-11-16

Temporärt slopad förvärvsinkomstgräns för studiestöd förlängs LF 7/2022-2023

Jag har inget problem med det så länge siffrorna stämmer och är korrekta. Då är det jättebra, ut med alla uppgifter och allt. Det är väldigt viktigt att ålänningarna kan känna förtroende till de åländska myndigheterna, att vi inte lever i någon sorts bananrepublik där vi kan höfta fram det ena eller det andra beroende...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-15

Temporärt slopad förvärvsinkomstgräns för studiestöd förlängs LF 7/2022-2023

Jag instämmer till fullo. Det är flera som har kontaktat mig i den här frågan också och uttryckt sin oro för vad vi håller på med i den här salen. Kommer vi att stoppa det här? För det första så har personerna redan en oro för de undrar vad som gäller, vilken inkomstgräns gäller och...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-15

Temporärt slopad förvärvsinkomstgräns för studiestöd förlängs LF 7/2022-2023

Det är värdefullt att ha en allierad som ledamot Mattsson. Jag har alltid upplevt ett starkt stöd från Centern i den här frågan. Också när vi slopade gränserna för sommarbete, vilket var en mycket viktig åtgärd som går i den här riktningen som vi också nu är på väg mot.

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-15

Temporärt slopad förvärvsinkomstgräns för studiestöd förlängs LF 7/2022-2023

Det är såhär, ledamot Holmström, att den åländska medborgaren måste kunna lita på sina myndigheter och lita på att när en myndighet informerar om någonting så stämmer det. Det kan inte den åländska medborgaren göra i detta fall. Det är därför jag lyfter den här frågan. Det är väldigt viktigt att lyfta det.

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-15

Temporärt slopad förvärvsinkomstgräns för studiestöd förlängs LF 7/2022-2023

Det är både och, det är också en förtroendefråga. Det måste finnas ett förtroende mellan landskapsregeringen och myndigheterna, det vet både ledamot Gunell och undertecknad. Det måste finnas. Det måste också finnas ett förtroende från medborgarna till myndigheterna. Att medborgarna verkligen kan känna trygghet och visshet i att de fakta som framförs stämmer.

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-15

Temporärt slopad förvärvsinkomstgräns för studiestöd förlängs LF 7/2022-2023

Tack, ledamot Egeland. Det jag framförallt reagerar på är att det finns väldigt mycket frågetecken och de har inte blivit färre för varje gång som myndigheten, eller myndighetschefens person i det här fallet, har uttalat sig. Vi skulle behöva få fakta på bordet, riktig fakta. Därför tror jag också det är bra att vi får...

Wille Valve / Replik / Remissdebatt / 2022-11-15

Temporärt slopad förvärvsinkomstgräns för studiestöd förlängs LF 7/2022-2023

Tack till minister Hambrudd för ett mycket bra förslag. Tack också för riktig fakta, till skillnad från de politiskt färgade siffror som jag kunnat läsa i media som inte motsvarar ens de som finns på myndighetens egen hemsida. Jag ställer mig bland annat frågande till varifrån siffran 1282 € kommer ifrån, det finns ingen sådan...

Wille Valve / Replik / Remissdebatt / 2022-11-15

Temporärt slopad förvärvsinkomstgräns för studiestöd förlängs LF 7/2022-2023

Talman! Tack till landskapsregeringen för ett mycket bra förslag. Det är precis som ansvarig minister konstaterade att det är lite gammaldags att se på förhållandet mellan studier och arbete som något statiskt. Att antingen arbetar du eller så studerar du, och det ska regleras i detalj hur mycket du får eller inte får göra av...

Wille Valve / Anförande / Remissdebatt / 2022-11-15

Temporärt slopad förvärvsinkomstgräns för studiestöd förlängs LF 7/2022-2023

Frågan är om det är vår sak att reglera det, hur man lägger upp sitt liv? Varför ska vi hålla på och detaljstyra och kontrollera hur en enskild studerande väljer att lägga upp sin vardag? Det hämmar både studierna och arbetslivet. Om vi tittar på AMS:s hemsida så finns det en uppgift där att om...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-15

Temporärt slopad förvärvsinkomstgräns för studiestöd förlängs LF 7/2022-2023

Den rika studerande, den här knösen som har en massa pengar, är nog en myt. Det högsta studiestödet som du kan få, enligt AMS:s sida, är 1040 euro. Det är inte rikt. Sedan om du vid sidan av studierna lyckas, det är kanske 5 eller 10 studerande som är som Steve Jobs och har ett...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-15

Temporärt slopad förvärvsinkomstgräns för studiestöd förlängs LF 7/2022-2023

Just därför är det så otroligt bra att vi förlänger den här perioden så att vi får möjligheten att dra riktiga slutsatser av det. En sak som jag har reagerat på när jag läst insändarna i offentligheten, diverse ställningstaganden, är att ett av argumenten är att det görs inte i övriga Norden. Det görs inte...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-15

Temporärt slopad förvärvsinkomstgräns för studiestöd förlängs LF 7/2022-2023

De sistnämnda håller jag helt med om. Det är otroligt viktigt att vi har modet att satsa på vår konkurrenskraft här på Åland. Det här är ett mycket billigt sätt att göra det, jämfört med många andra åtgärder som vi har i budgeten. Vi bör också dra de riktiga slutsatserna av att vi faktiskt har...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-15

Temporärt slopad förvärvsinkomstgräns för studiestöd förlängs LF 7/2022-2023

Först agående de här dunkla antydningarna om att vi borde tvätta vår egen byk först. Landskapsregeringen kan inte ta ansvar för insändare som enskilda medborgare skriver i sitt eget namn i tidningar. Det är ett faktum, som dyker upp i tidningen. Landskapsregeringen har ingenting att göra med det. De har ingenting att göra med heller...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-15

Temporärt slopad förvärvsinkomstgräns för studiestöd förlängs LF 7/2022-2023

Det är uttryckligen studiepenningen som sägs vara 1 282 euro, vilket inte stämmer. Det har florerat väldigt mycket siffror i den här frågan. Vi är nog betjänta av att få de riktiga siffrorna på bordet. Det enda som jag kan säga att är positivt är att när man tittar på de siffrorna som har att...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-15

Temporärt slopad förvärvsinkomstgräns för studiestöd förlängs LF 7/2022-2023

Vi behöver inte ha någon ideologi alls i den debatten. Vi kan bara återgå till de siffrorna som ledamot Gunell nämnde i sin replik just. 30 procent av våra studerande tjänar 3 000 - 6 000 euro, stämmer det? Vad betyder det då om 30 procent tjänar 3 000 - 6 000 euro? Nu har...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-15

Meddelande enligt 25 § 1 mom. lagtingsordningen för Åland M 1/2022-2023

Det blir ett långt svar på den frågan. Jag ber om att få återkomma i budgetdebatten till det. Men till relevanta delar så det som förenar de här sakerna är arbetslinjen. Det ska löna sig att arbeta. Tröskeln till arbetslivet ska vara så lågt ner som möjligt. Det ska vara lätt att jobba när du...

Wille Valve / Repliksvar / Enda behandling / 2022-11-09

Meddelande enligt 25 § 1 mom. lagtingsordningen för Åland M 1/2022-2023

Talman! När vi inleder budgetdebatten nästa vecka så kommer det att bli väldigt tydligt att budgeten för 2023 är en budget som tar höjd för kris, katastrof och svåra lägen. Och när man har sett det, då är det väldigt lätt att begripa vad det är som den innehåller. I grunden så ger jag ledamoten...

Wille Valve / Repliksvar / Enda behandling / 2022-11-09

Meddelande enligt 25 § 1 mom. lagtingsordningen för Åland M 1/2022-2023

Talman! Ledamoten Toivonen inledde sitt anförande förtjänstfullt. Nämligen det här är ju ett kort meddelande vi debatterar i dag. Det handlar enbart om ansvarsfördelningen i landskapsregeringen med anledning av Hållbart Initiativs sorti. Frågan på bordet: Är det en bra ansvarsfördelning? Jo eller nä om det är en bra ansvarsfördelning. Och så tar vi också ställning...

Wille Valve / Replik / Enda behandling / 2022-11-09

Meddelande enligt 25 § 1 mom. lagtingsordningen för Åland M 1/2022-2023

Talman! Flera talare idag har understrukit att vi har haft två år av pandemi, under dessa tre år. Två år av pandemi som har prövat oss alla på olika sätt. Två år av pandemi med perioder av undervisning på distans, stängda gränser, stängd flygplats, stängt lagting och stängda restauranger och ett stängt samhälle. Men också...

Wille Valve / Gruppanförande / Enda behandling / 2022-11-09

Ny klientavgiftslagstiftning LF 28/2021-2022

Hur vanligt det här problemet är, det förmodar jag att är en fråga för oss i utskottet att sätta oss in i när vi hör kommunerna och kommunförbund, framförallt KST. Men nog är det ett problem. Det är ju en lagstiftning som till den delen är tandlös idag. Det finns ju ingen sanktion eller konsekvens...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-26

Ny klientavgiftslagstiftning LF 28/2021-2022

Jo, vi kan återkomma. Det som jag ville uppmärksamgöra genom detta anförande var också att det finns ju grunder för att nedsätta maxavgiften. Det står både i 7 § och i detaljmotiveringarna. Är det uppenbart oskäligt så kan den nedsättas och så finns där också åldersgränser inbakade. Det finns hängslen, livrem, bälte och allt egentligen,...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-26

Ny klientavgiftslagstiftning LF 28/2021-2022

Talman! Den här frågan kan jag inte svara på, så därför är det bäst att jag säger det.

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-26

Ny klientavgiftslagstiftning LF 28/2021-2022

Talman! Inledningsvis vill jag säga tack till ansvarig minister och talmanskonferensen för att vi kan behandla den här lagen nu i september i stället för november. Det är, mina vänner, betydelsefullt. Det ger social- och miljöutskottet bästa möjliga förutsättningar att göra ett hyfsat jobb. Vad vi håller på med nu i ett större perspektiv det...

Wille Valve / Gruppanförande / Remissdebatt / 2022-09-26

Höjning av barnbidragets ensamförsörjartillägg LF 25/2021-2022

Talman! En höjning av barnbidragets ensamförsörjartillägg med 20 euro per barn är en vettig riktad åtgärd. Varje gång landskapsregeringen, också tidigare, har studerat var fattigdomen är frekvent så har man landat i att just ensamförsörjare är en grupp där socioekonomisk utsatthet förekommer extra mycket. Det här är ett mönster som upprepas. Det här är bra....

Wille Valve / Replik / Första behandling / 2022-09-19

Höjning av barnbidragets ensamförsörjartillägg LF 25/2021-2022

Talman! Det är precis så. Jag kunde inte ha formulerat det bättre själv.

Wille Valve / Replik / Första behandling / 2022-09-19

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Jo tack ledamoten Holmberg. Jag gillar den inriktning som den här diskussionen har tagit. Fokus måste helt klart vara på just det, alltså framåt. Hur stöder vi en robust energiförsörjning för de åländska hushållen? Hur stöder vi omställning? Helt klart är att vi står inför en omkalibrering av hela verktygslådan. Det kommer att behövas helt...

Wille Valve / Replik / Enda behandling / 2022-09-19

Förtidsröstning för väljare utanför Åland LF 23/2021-2022

Talman! Moderat Samling understöder och omfattar lag- och kulturutskottets betänkande. Vi hade förstås gärna sett en e-röstning i kommande val. Vi ser fördelar med det. Det hade förenklat valtiderna rejält för de 1 700 ålänningar som bor utanför Åland, och också för de funktionshindrade. Men Moderat Samling ser också nackdelar. En är förstås kostnaden för...

Wille Valve / Anförande / Första behandling / 2022-09-19

Extra indexjustering av studiestöd LF 24/2021-2022

Talman! Många av våra studerande kommer att ha en utmanande vinter. Det kommer att bli svårt att få ekonomin att gå ihop. Tittar vi på statistiken så är våra studerande en grupp med relativt små inkomster och ofta också små kostnader. Så det här är en liten höjning, men en viktig sådan. Det dämpar lite...

Wille Valve / Anförande / Första behandling / 2022-09-19

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Tack ledamoten Holmberg för ett till stora delar sympatiskt anförande. Det är lätt att hålla med om en hel del även om det var lite svart mot mot slutet. Men jo, bästa socialpolitiken är en stark näringspolitik. Avdragen ska vara väl genomtänkta, precis som ledamoten Holmberg var inne på. Eftersom anförandet handlade mycket om avdrag...

Wille Valve / Replik / Enda behandling / 2022-09-19

Försumlighet av risk- och skadehantering med stora ekonomiska påföljder S 1/2021-2022

Tack! Ja, vi vill arbeta för det. Vi vill komma framåt. Jag är övertygad om att vi inte kan fortsätta kasta anklagelser och siffror på varandra i den här salen. Vad vi behöver är att samlas kring en gemensam vision för hur vi ska utveckla Åland. Jag tror att vi i den här salen är...

Wille Valve / Replik / Enda behandling / 2022-09-14

Försumlighet av risk- och skadehantering med stora ekonomiska påföljder S 1/2021-2022

Talman! Jag vill först av allt påminna om att det finns inte en enda neutral person i den här salen. Alla, och då menar jag alla 38, har tagit ställning i den här frågan någon gång och till och med ganska skarpt tagit ställning. Men med den jobbiga insikten som grund, det vill säga att...

Wille Valve / Replik / Enda behandling / 2022-09-14

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Ledamoten Påvals och undertecknad är helt överens om metoden. Vi behöver tänka lite mera flexiblare kring hur vi kan få ytterligare förbättrad sysselsättning i landskapet. Nu tappade jag bort mig, det har varit en lång natt på Moderaternas valvaka i Sverige. Jag får väl ta en replik till en annan gång. Tack för ett bra...

Wille Valve / Replik / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Talman! Jag tycker att det är på sin plats att tacka ledamoten Påvals för ett konstruktivt anförande befriat från elakheter, gemenheter, tjuvnyp och buskpropaganda. Ett jättefint anförande. Undertecknad gläds över att vi har 3,9 procent i arbetslöshet nu. Det är ingenting som har kommit gratis, det var 15 procent i början av pandemin, 9,5 procent...

Wille Valve / Replik / Remissdebatt / 2022-09-12

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022 BF 5/2021-2022

Tack, talman! Det var nog ett modigt anförande i sin kontext. Med tanke på att detta är en remissdebatt om en tilläggsbudget så kunde man förmoda att det här är saker som finans- och näringsutskottet får fördjupa sig i. Med tanke på vad ministern sade i föregående replikskifte så förstår jag det lite bättre. Det...

Wille Valve / Replik / Remissdebatt / 2022-09-12

Förtidsröstning för väljare utanför Åland LF 23/2021-2022

Tack ledamoten Toivonen. Jag blev glad av den senare delen av ledamotens anförandet som jag uppfattar som ett principiellt ställningstagande för att det borde vara möjligt att rösta i lagtings- och kommunalvalen på Finlands beskickningar runtom i världen. Ytterst handlar det om respekt för vår självstyrelse, respekt för tanken att det finns två lagstiftande parlament...

Wille Valve / Replik / Remissdebatt / 2022-09-07

Förtidsröstning för väljare utanför Åland LF 23/2021-2022

Precis, ledamot Toivonen. Man kan ju förstå att utrikesministeriet blir lite räddhågset av tanken på att man måste ordna röstningsmöjligheter i alla 300 beskickningar i hela världen. Men en handfull borde man rimligtvis kunna prestera, rimligtvis så att det kan täcka in de världsdelar som finns. Det borde inte vara omöjligt.

Wille Valve / Replik / Remissdebatt / 2022-09-07

Förtidsröstning för väljare utanför Åland LF 23/2021-2022

Talman! I Sverige pågår nu sluttampen på en valrörelse som jag är säker på att många av oss i den här salen följer. Enligt ÅSUB finns 1 600 människor med svenskt medborgarskap på Åland i dag. I förra svenska valet röstade strax under 1 000 människor. I årets val torde Sveriges generalkonsulat kunna spränga gränsen...

Wille Valve / Gruppanförande / Remissdebatt / 2022-09-07

Tydligare regler för temporär befrielse vid sjukdom MOT 14/2021-2022

Tack ledamot Holmström. Jag tycker att det var en bra påminnelse. Ledamoten Holmströms replik var också en påminnelse om att allt inte handlar om en enda ledamot. Det handlar om alla framtida och forntida ledamöter.

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-06-17

Tydligare regler för temporär befrielse vid sjukdom MOT 14/2021-2022

Jo, det ska ske på lika grunder. Det ska finnas en stadig grund i vårt regelverk. Jag instämmer delvis i det som ledamot Toivonen sade. Det är läge att ta ställning till om reglerna behöver preciseras. Alla ledamöter i den här salen måste känna sig lika behandlade. Det måste också utåt upplevas som så, att...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-06-17

Tydligare regler för temporär befrielse vid sjukdom MOT 14/2021-2022

Ledamot Toivonen, jag har förvisso erfarenhet av föräldraledighet, men det var som minister, jag har inte haft föräldraledighet här som lagtingsledamot. Jag känner inte riktigt till det här faller som ledamoten Toivonen beskriver. Men vi kanske får kasta lite ljus över det i ett senare skede. Nå, det här anförandet är ett brandtal för formalia....

Wille Valve / Anförande / Remissdebatt / 2022-06-17

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2022 BF 4/2021-2022

Det är därför, ledamot Holmberg, som 2 miljoner ospecificerade helikopterpengar till kommunerna vore fullkomligt onödigt i detta läge. Däremot om vi skulle ge 2 miljoner till kommunerna som skulle gå till ett kommunalt avdrag som på riktigt skulle sänka beskattningen för ålänningarna i nuläget, alltså via den delen av budgeten, det skulle vara i linje...

Wille Valve / Replik / Enda behandling / 2022-06-15

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2022 BF 4/2021-2022

Nåja, ledamoten Holmberg, det gläder mig att vi verkar ha en samsyn kring vad som är viktigt bortom alla dimridåer. Det som är viktigt finns också finans- och näringsutskottet i betänkandet. "Den ökande inflationen har i snabb takt försämrat köpkraften och försvårar speciellt situationen för de redan ekonomiskt svaga". Det finns ett längre resonemang kring...

Wille Valve / Replik / Enda behandling / 2022-06-15

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Talman! Också undertecknad lyssnade på debatten i fredags, på avstånd för egen del, och förundrades lite över den. Den stora kritiken, alltså hur föräldrarna ska dela upp sina dagar, det är ju riksbehörighet. Det är ju någonting som vi i dag inte har någonting att tycka illa om så som behörigheten ser ut i...

Wille Valve / Replik / Andra behandling / 2022-05-23

Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd LF 15/2021-2022

Till den delen är undertecknad och ledamoten Gunell fullkomligt överens. Det handlar om ett erbjudande från samhällets sida om att stärka valfriheten. Kommer det att kosta kommunen? Ja, det kommer säkert att kosta kommunerna. Det kommer säkert att fördela sig väldigt olika beroende på kommun, var det finns barn och var det finns behov av...

Wille Valve / Replik / Andra behandling / 2022-05-23

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Ja, jag instämmer i det senare. Rimligtvis borde det finnas. Jag drar mig till minnes utskottsordförande Petterssons anförande som andades stark optimism. Jag menar att det finns fog för den här optimismen. Idag har det kommit siffror från ÅSUB som pekar på att de åländska hotellen slog rekord i april och de gjorde sitt bästa...

Wille Valve / Replik / Remissdebatt / 2022-05-18

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Jag vill tacka ministern Röblom för ett väldigt sympatiskt anförande. Ett misstag som alla regeringar gör egentligen i början är att tro att nu ska vi förändra världen och nu startar vi någonting helt från början. Det är mycket mera vanligt än att tänka att man är en länk i en långsiktig utveckling och att...

Wille Valve / Replik / Remissdebatt / 2022-05-18

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Talman! Vi moderater brinner för att säkerställa näringslivets behov av flygtrafik och vi ser att näringslivet lider av den för tillfället hårdbantade turlistan i riktning Helsingfors. Vi uppskattar de åtgärder som minister Wikström har vidtagit och vidtar i den riktningen. Media har också belyst de utmaningar som vårt näringsliv har med anledning av den nedbantade...

Wille Valve / Replik / Remissdebatt / 2022-05-18

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Talman! Ord har betydelse. Det är klart att det sticker till ögonen när man läser en motion som inleds med att så här bananrepublikanskt får det inte gå till. Läsaren börjar förstås direkt undra vad som har hänt och sedan läser läsaren igenom motionen och begriper fortfarande inte riktigt vad det handlar om. Om vi...

Wille Valve / Replik / Remissdebatt / 2022-05-18

Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 LF 18/2021-2022

Nej, jag är fortfarande väldigt förvånad över detta anmärkningsvärda språkbruk från vårt största oppositionsparti. Jag undrar vad som är nästa ord? En ledamot föreslog att kanske Talibanrepublik kunde vara nästa eller något sådant, men skämt åsido. Det är inte riktigt okej att använda en sådan retorik och tala om pro landskapsregeringspropaganda, Sovjet och så vidare...

Wille Valve / Replik / Remissdebatt / 2022-05-18