Sagt i salen

1 - 50 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Talman! Ledamoten Toivonen har upprepade gånger hänvisat till ANDTS-gruppens arbete. Som ordförande för den gruppen så minns jag att ledamoten Toivonen gärna diskuterade liberalisering av cannabis. Detta också fick vissa politiska följder eftersom vi hade ett initiativ om stränggering av straffen för narkotikabrott som vi aldrig förde till lagtinget eftersom inte alla lagtingspartier var eniga....

Wille Valve / Replik / Första behandling / 2021-04-21

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Ledamoten Toivonen föreslog också en återremiss till utskottet. Oklart för undertecknad om det var till samma utskott eller om det nu var till finans- och näringsutskottet. Är det fortfarande ett förslag som ligger på lagtingets bord från Toivonens sida?

Wille Valve / Replik / Första behandling / 2021-04-21

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Talman! Vi har under det gångna året pratat mycket om vikten av att få hjulen i rullning igen på Åland under pandemitider. Många ord har yttrats om att vi nu måste få ner den historiskt höga arbetslösheten på över tio procent. Goda råd är dyra, det är vi alla överens om. Nu har de landskapsregeringen...

Wille Valve / Anförande / Första behandling / 2021-04-21

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Talman! Jag tror ingen har påstått att det här lagförslaget skulle rädda Ålands ekonomi. Däremot är det så att varje förslag räknas. Goda råd är dyra. Finns det förslag på hur vi får Ålands hjul i rullning? Ta fram dem! Fram med dem här på bordet och berätta, de är värdefulla! Finns det andra förslag...

Wille Valve / Repliksvar / Första behandling / 2021-04-21

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Därmed är vi tillbaka till frågan om vad som är en barnkonsekvensanalys och om barnkonsekvensanalys finns som grund för det här lagförslaget. Det man kan anföra att saknas i barnkonsekvensanalys det är när du ordnar regelrätt hörande av barn, att du möter barn, du diskuterar med dem och du frågar vad tycker ni om det...

Wille Valve / Repliksvar / Första behandling / 2021-04-21

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Så är det och jag välkomnar särskilt det sista, sans och balans bör råda i den här debatten. Det har betydelse att det här lagförslaget har beretts så länge också. I den förra regeringskonstellationen diskuterade vi nämligen detta på åtminstone ett gemensamt möte där alla ledamöter var närvarande och hade möjlighet att yttra sig. Det...

Wille Valve / Repliksvar / Första behandling / 2021-04-21

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Talman! Social- och miljöutskottet har antagit en ny alkohollag, utskottet går alltså på regeringens linje. Varför behövs då en ny lag? Jo, den åländska alkohollagen är idag lite av ett museum. Det är enda stället där enportionsregeln fanns kvar i lag, även om den slutade tillämpas i praktiken. Vi hade unikt detaljerade mattillagningskrav för den...

Wille Valve / Anförande / Första behandling / 2021-04-19

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Ja, det kan jag nog säga. I ANDTS-programmet talas om vikten av att begränsa tillgängligheten. Tillgängligheten begränsas dels genom olika accishöjningar som gör att alkoholen har blivit mycket dyrare när den flyttade in i matvaruaffärerna. Det finns också krav på alkoholfria alternativ som alltid ska finnas och något motsvarande finns inte i rikslagstiftningen, den idén...

Wille Valve / Repliksvar / Första behandling / 2021-04-19

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Den frågan uppfattade jag som personligt ställd. Svaret är väl ja på den frågan, om jag någonstans i Europa har stött på ett ställe där det inte fanns ett alkoholfritt alternativ. Jag tänker inte närmare precisera det svaret. För att återgå till det som ledamoten Toivonen var inne på. Detta lagförslag, ja, det är i...

Wille Valve / Repliksvar / Första behandling / 2021-04-19

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Svaret på den finns egentligen i utskottets betänkande, dvs. det finns förslag i detta lagförslag som ökar tillgängligheten. Men vi är strängare än både riket och också Sverige, vilket jag argumenterar för.

Wille Valve / Repliksvar / Första behandling / 2021-04-19

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Vi delar, ledamot Fellman, åtminstone den uppfattningen om att detta lagförslag inte är ett utslag för ondska. Jag skulle snarare beteckna det som ett utslag av sans och balans. Jag menar att många av dessa farhågor är överdrivna när vi tittar på vad som verkligen skedde på rikssidan när deras ännu liberalare lagstiftning sattes i...

Wille Valve / Repliksvar / Första behandling / 2021-04-19

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Ledamoten John Holmberg, det har inte varit någon brådska. Det här är ett lagförslag som har beretts i fyra år. När jag var socialminister hade jag det på mitt bord. Det var väldigt mycket arbete kring detta lagförslag. Det var ute på remiss en gång då redan, det kom igen och det ser i stort...

Wille Valve / Repliksvar / Första behandling / 2021-04-19

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Min uppfattning är nog att det finns en barnkonsekvensanalys också i det lagförslag som skickades ut på remiss. Vad gäller John Holmberg synpunkter om huruvida detta är en pandemiåtgärd eller en långsiktig så är mitt svar att detta är en långsiktig åtgärd som det är frågan om. Men pandemin har skärpt förutsättningarna såtillvida att förändringarna...

Wille Valve / Repliksvar / Första behandling / 2021-04-19

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Talman! Jag har faktiskt viss förståelse för Socialdemokraternas bordläggning eftersom Socialdemokraterna inte är närvarande i utskottet. Man kan behöva en tankepaus. Liberalerna satt både i förra landskapsregeringen, sitter i utskottet, har ordförandeskapet i detta utskottet och ni röstade just för att skjuta upp detta med en vecka. Det är fakta. Det var det som ni...

Wille Valve / Repliksvar / Första behandling / 2021-04-19

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

En vecka, ledamot Sjögren, innebär att presidentföredragningen kan skjutas upp en månad.

Wille Valve / Repliksvar / Första behandling / 2021-04-19

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack ledamoten Gunell för den frågan. Det här var en fråga som utskottet uppehöll sig extra länge vid. Vi bokade in extra hörande för att verkligen fördjupa oss i den här frågan. Ett enhälligt utskott godkände sedan det förslag som hade kommit ifrån landskapsregeringen, efter att vi hade blivit trygga i att det här innebär...

Wille Valve / Repliksvar / Första behandling / 2021-04-19

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack ledamot Gunell. Det har sannerligen inte varit någon fråga som vi har tagit lättvindigt på, som sagt. Man kan notera att det inte bara handlar om fotboll. Nu låter det som att det här skulle handla om IFK Mariehamns matcher. Det handlar inte om det. Vi har även fördjupat oss i den frågan. Det...

Wille Valve / Repliksvar / Första behandling / 2021-04-19

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, talman! Jag önskar föreslå bordläggning till nästa plenum.

Wille Valve / Anförande / Första behandling / 2021-04-19

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, talman! Jag måste säga att jag är lite förvånad eftersom det här är ett initiativ som vi har jobbat med i utskottet i flera månader. Stor enhällighet har rått, vi har filat på varendaste en formulering och ett enhälligt utskott antog detta betänkande efter många arbetstimmar. Vi skulle ha kunnat klubba medborgarinitiativet redan i...

Wille Valve / Replik / Enda behandling / 2021-04-14

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Ja, ledamoten Påvals, det är ju positivt till den delen att det bekräftar min bild också att landskapsregeringen har tagit bollen och börjar rulla på. Processen rullar vidare oberoende egentligen av vad vi säger här och nu i denna stund. De som lyssnar på oss måste nog börja undra vad vi håller på med ju...

Wille Valve / Replik / Enda behandling / 2021-04-14

Ändring av miljökonsekvensbedömningar LF 19/2020-2021

Talman! Detta är ett lagförslag som står på två ben; å ena sidan en komplettering för förfarandet för miljökonsekvensbedömning, å andra sidan en uppdatering av reglerna för tillsättandet och avskedandet av ledamöter i miljöprövningsnämnden. Gemensamt för båda dessa ben är att vi ser en slags svängande pendel. Vi har sett pendeln svänga i förfarandet från...

Wille Valve / Gruppanförande / Remissdebatt / 2021-04-12

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Talman! Det är 3 206 ålänningar som har satt ner foten så det skakar, över 10 % av befolkningen. Det är därför glädjande att social- och miljöutskottet har gett denna fråga den dignitet, den tid och de resurser som detta ärende förtjänar. Ännu i förra valrörelsen var Moderat Samling relativt ensam om att lyfta denna fråga....

Wille Valve / Anförande / Enda behandling / 2021-04-12

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack, talman! Tack för en mycket god synpunkt. Och just därför så menar jag att ordet "parallellt" i vårt betänkande är centralt. Det står; "parallellt kan, enligt utskottet, dialog inledas med EU-kommissionen om eventuella aktiva örnbegränsande åtgärder". Det är inte en process som förutsätter ett startskott och sedan startar den, utan här pratar vi om...

Wille Valve / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-12

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack ledamot Påvals. Så läser undertecknad betänkandet också. Idag kan landskapsregeringen egentligen inleda diskussion med kommissionen om olika aktiva åtgärder. Det finns ingenting som hindrar det.

Wille Valve / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-12

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

För undertecknad så räcker det egentligen med att vi nu bekräftar det som 3 206 ålänningarna har satt sitt namn på. Kanske ännu viktigare är att näringsministern idag har bekräftat att han tar bollen för ytterligare åtgärder, vilket i sammanhanget är betydelsefullt.

Wille Valve / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-12

Skydda sjöfågelstammen MI 2/2019-2020

Tack för den repliken. Det klarnar lite vad ledamoten Holmberg menade. Det är väl så att vi i den frågan har olika perspektiv beroende på om vi är i opposition eller i regeringsställning. Hur kan man verkligen, verkligen, verkligen vara säker på att det händer någonting? Man måste ju säkerställa. Enda sättet att vara säker...

Wille Valve / Repliksvar / Enda behandling / 2021-04-12

Förslag till första tilläggsbudget för år 2021 BF 3/2020-2021

Talman! Jag noterade vad ledamoten Bergbo sade om fullmakten om 11,7 miljoner för kollektivtrafiken i tätorten Jomala-Mariehamn. Det är något som vi moderater förstås också tycker är betydelsefullt. Jag vill tacka för ett uppfriskande anförande med vänligt formulerad träffsäkert och som rentav kunde upplevas som konstruktiv kritik. Det är en raritet i den här salen....

Wille Valve / Replik / Enda behandling / 2021-03-29

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.-31.12.2020 NRB 1/2020-2021

Talman! Den 11 mars 2020 utsågs undertecknad till Ålands representant i Nordiska rådets gränshindergrupp. Det här var en vecka innan undantagstillstånd infördes och pandemin tog över vårt tänkande. I gränshindergruppen har vi nästan uteslutande nu kommit att fokusera på covid-19-orsakade gränshinder, vilket är naturligt. Från åländsk sida har vi särskilt lyft nordiska barns rätt till umgänge...

Wille Valve / Anförande / Föredras / 2021-03-29

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.-31.12.2020 NRB 1/2020-2021

Ja, jag använder ett kraftuttryck, jo. Men det är ett verkligt exempel och det har på riktigt lyfts i gränshindergruppen som ett exempel på vad man som svensk medborgare kunde få höra under 2020 tyvärr och också under 2021. Jag delar ledamoten Sjögrens uppfattning om att fernissan krackelerar just nu, den gör det för många...

Wille Valve / Repliksvar / Föredras / 2021-03-29

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.-31.12.2020 NRB 1/2020-2021

Jag brukar ofta prata mig varm för samling här på Åland i olika former och breda överenskommelser. Men samlingen behövs också nu på det nordiska planet mer än någonsin. Jag tror att vi har sett en renässans för nationell egoism under det senaste året som vi nog, många av oss, aldrig trodde att vi skulle...

Wille Valve / Repliksvar / Föredras / 2021-03-29

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.-31.12.2020 NRB 1/2020-2021

Tack för den fina kommentaren ledamoten Påvals. Det är just det som det nordiska samarbetet också ska ska handla om, tycker undertecknad.

Wille Valve / Repliksvar / Föredras / 2021-03-29

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.-31.12.2020 NRB 1/2020-2021

Tack också för det. Den nordiska politiken följer samma mönster som den åländska på så sätt att skulle jag på nästa gränshindergruppsmöte lyfta tidszonerna så skulle jag nog få en del konstiga blickar, och så tittar vi i stället på de 45 coronarelaterade hindren och använder våra fyra timmar till det. Mitt korta svar nu...

Wille Valve / Repliksvar / Föredras / 2021-03-29

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.-31.12.2020 NRB 1/2020-2021

Tack ledamoten Mattsson!

Wille Valve / Repliksvar / Föredras / 2021-03-29

Åland behöver fler artrika vägar MOT 12/2019-2020

Tack, talman! Jag vill tacka för mycket kärnfull och god presentation av utskottets betänkande och särskilt berömma det att ledamoten lyfter den utsträckta handen från Sverige vilket vi nämner på flera ställen i betänkandet. Trafikverket är redo att bidra med sin expertis till landskapsregeringen om så önskas, vilket jag tror att ett värdefullt utfall av...

Wille Valve / Replik / Enda behandling / 2021-03-22

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen F 3/2020-2021

Tack, talman! I landskapets budget för 2021 på sidan 212 beskrivs det så kallade broutbyggnadsprojektet och som en del av detta har jag förstått att även utredningar för utbyggnad av gång- och cykelvägnätet Mariehamn-Järsö kommer att inledas. Min fråga till ministern är, i ljuset av detta tydliga mandat från lagtinget, hur har arbetet framskridit så...

Wille Valve / Fråga / Föredras / 2021-03-22

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 1 mom. Lagtingsordningen F 3/2020-2021

Tack för det svaret, minister Wikström. Kan ministern ge en antydan om när vi kommer in på sådant som syns för den enskilda människan, för att citera ministern direkt?

Wille Valve / Tilläggsfråga / Föredras / 2021-03-22

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Talman! Låt mig inledningsvis konstatera att det som vi idag pratar om handlar om servering av alkohol. Vi pratar inte om detaljförsäljning av alkohol i butikerna, alkoholmonopolet, reglering av tax-free-försäljningen eller ens möjlighet att beskatta alkohol mer eller mindre. Vi pratar om den enda lilla del vi har behörighet över, som också råkar vara den...

Wille Valve / Gruppanförande / Remissdebatt / 2021-03-15

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack, talman! Beträffande 16-18-åringarna, det är klart man kan resonera så. Att tajmingen är fel, restaurangerna är ändå stängda, våra ungdomar får ändå inga jobb, det är onödigt och så vidare. Jag tycker att den lagstiftningen som vi har ska inte vara styrd av tajming. Alltså att vilken konjunktur vi nu råkar ha och hur...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-03-15

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack! Jag var inne på ungdomsarbetslöshetssiffrorna. Det som jag tycker är det stora problemet på lång sikt är den diskrepans som vi skapar. Att vi har olika regler för detaljhandel och för matvaruförsäljning på Åland. Det har vi, hur vi än vänder och vrider så har vi det efter att vi har antagit detta lagförslag....

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-03-15

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack för den goda frågan. Detta lagförslag möjliggör exempelvis catering på ett helt annat sätt än tidigare. Vilket har välkomnats från restaurangbranschen och Ålands näringsliv, som en möjlighet för att skapa tillväxt och nya jobb. Också delade serveringstillstånd, en fråga som jag vet att till exempel Sjödagarna har lyft många år. Man skulle vilja ha...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-03-15

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Just den sistnämnda frågan om kommunens utlåtandefunktion dristar jag mig inte till att svara på här just nu. Den tror jag vi måste titta närmare på i utskottet. Vad gäller det förstnämnda så vågar jag nog svara att när detta förslag var ute på remiss så var det som en slags fråga till Ålands kommunalförbund....

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-03-15

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Jag tycker det är lite hycklande på ett sätt att förbjuda våra 16 till 18-åringar från att under uppsyn kunna servera alkohol. Vad jag framför allt fokuserar på är att genom att inte göra det möjligt så förbjuder vi de facto en del sommarjobb som våra 16 till 18-åringar skulle ha haft möjlighet till på...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-03-15

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Tack ledamoten Pettersson för ett engagerat anförande. Det är som att vi inte riktigt har läst samma lagförslag om man säger som så. Jag är intresserad av att höra vilken faktisk omständighet det är som skulle tala för att totalalkoholkonsumtionen på Åland skulle öka med detta förslag. Jag menar att alkoholkonsumtionen faktiskt minskade på rikssidan...

Wille Valve / Replik / Remissdebatt / 2021-03-15

Servering av alkoholdrycker LF 14/2020-2021

Talman! Jag skulle ha svårt för att argumentera för att tillgängligheten skulle öka eftersom antalet serveringsställen på våra holmar sannolikt minskar på grund av permitteringar och kräftgång inom branschen. Inte heller ökar tillgängligheten på rederierna. Jag tror att vi kommer att ha färre båtar, tyvärr. Jag vill inte vara någon dysterkvist men det finns ingenting...

Wille Valve / Replik / Remissdebatt / 2021-03-15

Temporära förändringar av studiestödet LF 16/2020-2021

Talman! Det här är en viktig budgetlag. Jag talade i vårt föregående ärende om vikten av att skapa jobb och det värde varje jobb har. Varje jobb har ett värde för samhället och egenvärdet för människans eget värde. Finns det inget jobb att få kan det finnas andra, bra, framåtsyftande saker att göra. Förra sommaren var...

Wille Valve / Gruppanförande / Remissdebatt / 2021-03-15

Landskapsregeringens externpolitik M 2/2020-2021

Talman! Det här är inte en kritisk fråga utan mera av en stillsam reflektion med anledning av ledamotens anförande och fokus på miljöarbete. Jag har flera vänner i Storbritannien som både är EU kritiska och några lite mera EU vänliga, men de lyfter båda samma sak med EU. Jag har ofta hört påståendet att det...

Wille Valve / Replik / Remissdebatt / 2021-02-05

Landskapsregeringens externpolitik M 2/2020-2021

Talman! I mitt remissanförande för meddelande 2/2019-2020 berömde jag landskapsregeringens externpolitik. Jag vill varna känsliga lyssnare för att berömmet till landskapsregeringen fortsätter med anledning av det nya meddelandet. Också nämnden får sig en skopa beröm, för i nämndens betänkande välkomnar jag särskilt fokuset på landskapets deltagande i nationella beredningen av EU-ärenden, den kanske mest centrala...

Wille Valve / Anförande / Remissdebatt / 2021-02-05

Landskapsregeringens externpolitik M 2/2020-2021

Talman! Ja, dels så handlar det precis som ledamoten Gunell beskriver om att bygga långsiktiga förtroendefulla relationer. Men det handlar också om någonting så svårt som att sticka ut i bruset på ett bra sätt, med ett relevant budskap förhoppningsvis ett konstruktivt sådant. Den här balansgången är utmanande och jag ser att landskapsregeringen har tagit...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-02-05

Landskapsregeringens externpolitik M 2/2020-2021

Framförallt handlar det väl kanske om att göra lite otippade men trevliga saker, relevanta saker. Jag tänker på t.ex. den insändare som finns i Dagens Nyheter som nog både innehåller hjärta och hjärna i mitt tycke, jag tänker på tv-produktionen Ålands hjältar som av många anses förmedla ett väldigt varmt, positivt och kraftfullt budskap om...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2021-02-05

Gemensam förvaltning av strömmingen i Ålands hav och Bottenhavet MOT 4/2020-2021

Jag vill tacka ledamoten Lindholm för att ledamoten kastar in en näve kärv realism i denna debatt, det behövs. Tack för ett bra anförande.

Wille Valve / Replik / Remissdebatt / 2021-02-05