Sagt i salen

51 - 100 av totalt 250 tal

Observera att sökresultatet begränsas till max 250 inlägg.

Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland M 4/2021-2022

Talman! Det här är en debatt som lätt kan börja kännas lite abstrakt, kanske lite hopplös ibland som att målen är svåra att nå och att vi trampar vatten. Men mot den bakgrunden så är det befriande att läsa både i dagens tidning och också i det här ärendet att Åland faktiskt minskar CO2-utsläppen med...

Wille Valve / Replik / Remissdebatt / 2022-11-23

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Det var ett bra svar. Jag konstaterar också, det som miljöminister Wikström sade i det tidigare replikskiftet, att landskapsregeringen har en överläggning i ämnet i morgon, så frågan är uppenbarligen prioriterad.

Wille Valve / Replik / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Talman! Våra barn och våra unga är vår viktigaste resurs och vår framtid. Precis som sägs och slås fast i vår budget så en särskilt viktig målgrupp i folkhälsoarbete är barn och unga. Det finns många åtgärder som går i rätt riktning i den här budgeten. Att våra unga slipper ta stress över huruvida de...

Wille Valve / Anförande / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Talman! Vi diskuterar budget 2023. På sidan 76 beskrivs vattenförbättrande åtgärder och också att dricksvattentäkterna är prioriterade. Med det sagt så tycker jag att det är väldigt sympatiskt att ordförande för Ålands Vatten, Camilla Gunell, lyfte vattenfrågorna. En fråga som jag har förstått att är aktuell inom Ålands Vatten handlar om kemikalier som det går...

Wille Valve / Replik / Remissdebatt / 2022-11-16

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Talman! Vi presenterar idag budgeten för 2023. Budgeten landar på ett underskott på 18,8 miljoner, i ett landskap som fortsättningsvis är skuldfritt med hygglig likviditet. Vi har ett starkt och bra Åland, för att citera lagtingsledamot Zetterman i en replikväxling från igår. Jag vill inleda med att tala lite om grundavdraget som det särskilt i...

Wille Valve / Gruppanförande / Remissdebatt / 2022-11-15

Temporärt slopad förvärvsinkomstgräns för studiestöd förlängs LF 7/2022-2023

Jag har inget problem med det så länge siffrorna stämmer och är korrekta. Då är det jättebra, ut med alla uppgifter och allt. Det är väldigt viktigt att ålänningarna kan känna förtroende till de åländska myndigheterna, att vi inte lever i någon sorts bananrepublik där vi kan höfta fram det ena eller det andra beroende...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-15

Temporärt slopad förvärvsinkomstgräns för studiestöd förlängs LF 7/2022-2023

Jag instämmer till fullo. Det är flera som har kontaktat mig i den här frågan också och uttryckt sin oro för vad vi håller på med i den här salen. Kommer vi att stoppa det här? För det första så har personerna redan en oro för de undrar vad som gäller, vilken inkomstgräns gäller och...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-15

Temporärt slopad förvärvsinkomstgräns för studiestöd förlängs LF 7/2022-2023

Det är värdefullt att ha en allierad som ledamot Mattsson. Jag har alltid upplevt ett starkt stöd från Centern i den här frågan. Också när vi slopade gränserna för sommarbete, vilket var en mycket viktig åtgärd som går i den här riktningen som vi också nu är på väg mot.

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-15

Temporärt slopad förvärvsinkomstgräns för studiestöd förlängs LF 7/2022-2023

Det är såhär, ledamot Holmström, att den åländska medborgaren måste kunna lita på sina myndigheter och lita på att när en myndighet informerar om någonting så stämmer det. Det kan inte den åländska medborgaren göra i detta fall. Det är därför jag lyfter den här frågan. Det är väldigt viktigt att lyfta det.

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-15

Temporärt slopad förvärvsinkomstgräns för studiestöd förlängs LF 7/2022-2023

Det är både och, det är också en förtroendefråga. Det måste finnas ett förtroende mellan landskapsregeringen och myndigheterna, det vet både ledamot Gunell och undertecknad. Det måste finnas. Det måste också finnas ett förtroende från medborgarna till myndigheterna. Att medborgarna verkligen kan känna trygghet och visshet i att de fakta som framförs stämmer.

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-15

Temporärt slopad förvärvsinkomstgräns för studiestöd förlängs LF 7/2022-2023

Tack, ledamot Egeland. Det jag framförallt reagerar på är att det finns väldigt mycket frågetecken och de har inte blivit färre för varje gång som myndigheten, eller myndighetschefens person i det här fallet, har uttalat sig. Vi skulle behöva få fakta på bordet, riktig fakta. Därför tror jag också det är bra att vi får...

Wille Valve / Replik / Remissdebatt / 2022-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Jag menar att ledamoten Zettermans replik röjer några missuppfattningar. Det här är inte fråga om helikopterpengar. Det är inte någonting som den som lyfter grunddagpenning kommer i ökad åtnjutande av, utan där flera grupper kommer i åtnjutande av det. Grundavdraget träffar rätt målgrupp. Det träffar låginkomsttagare i arbete. Åländska hushåll, låginkomsttagare, som drabbas av skenande...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Nej, vi vill ju att hushåll ska ha ett ekonomiskt handlingsutrymme. Vi ser att de åländska hushållen är pressade av elpriser, de är pressade av räntor. Vi ser att grundavdraget är en mycket klok åtgärd i rätt riktning. Det vi sedan inte gillar, och där jag har uppfattat en viss skillnad i våra partiers politik,...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Det blev lite av en ideologisk diskussion här. Det är ju inte så att vi är allergiska mot alla bidrag. Kan man göra dem välriktade, att man verkligen når rätt målgrupp med exakthet, så kan det vara ett redskap. Avdragen har nog vissa andra fördelar om vi vill lindra hushållens ekonomiska nöd.

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, ledamot Holmström. Det tror jag nog att landskapsregeringen klarar av. Organisationsfrågan är strängt taget öppen ännu för exakt hur den ska se ut i framtiden. Frågan är väckt och katten är lyft på bordet. Jag vet att landskapsregeringen också har kallat till stormöte med kommunerna för att diskutera frågan, så jag har goda förhoppningar...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack! Det här blir svårt för mig att bemöta, för det går över i spekulation. Jag lovar att läsa Hållbart Initiativs budgetmotion, också det finstilta.

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

På den punkten konstaterar jag bara respektfullt att vi har olika åsikter i den frågan. Jag anser att rätt väg mot extraordinarie anslag hade varit ett tunnelmeddelande, en investeringsplan, en finansieringsanalys, sedan kommer man till extraordinarie anslag efter det. Alla de avgöranden som Ålandsdelegationen har gjort talar för det. Det finns flera knoppigheter som jag...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Min utgångspunkt är att beredningen av klimatlagen ska rulla på, liksom tidigare. Som jag sade i mitt anförande, och vilket jag nu märker i replikväxlingen med ordförandekollegan Röblom, är att vi Moderater kanske inte tror riktigt mycket på kraften i planer, styrdokument, uppföljning osv. Utan vi tror att man kan göra mycket redan nu som...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Jag tycker det här är en jättespännande replikväxling för att jag är väldigt långt av samma åsikt, men det kommer också en dag efter vindkraften. Det kommer en dag när det finns helt andra energilösningar. Vi bör tänka på dagen efter vindkraft också redan nu. Vem är det som monterar ner vindkraften den dagen vi...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Som jag beskrev i anförandet så är den långsiktig och det att vi har ett underskott nu kan vi motivera med att det finns några viktiga saker som hänger i luften här och nu och som händer. Jag nämnde dels vår beredskap, hela det åländska samhällets beredskap mot olika hot. Jag nämnde vindkraftssatsningen. Jag nämnde...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Ledamoten Anders Eriksson är nog den sista person i detta forum som jag tar ekonomiska råd ifrån. Ledamoten Anders Eriksson var ordförande för Nordiska rådets delegation och körde ekonomin i botten för Nordiska rådets delegation. Tidningarna rapporterade om det. Nu ger ledamot Eriksson råd om hur man ska sitta i en regering trots att ledamot...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Det är sant, vi hade en moderat ledamot i kommittén. Vi hade gärna kommit vidare med arbetet och börjat diskutera det på riktigt. 216 miljoner, det torde vara den prislappen som tunnelkommittén tar höjd för. Den prislappen kom före kriget i Ukraina, före stålkostnader skenade, före bränslekostnader steg, före räntorna ökade. Det finns enligt min...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Jag vill veta vad vi ska använda 500 000 euro till i investeringsanslag i budgeten. Det är för mig oklart i detta skede. Provborrningar kostar 2 miljoner om man får tro infrastrukturministerns uttalade i saken tidigare i tidningar. Jag kan inte föreställa mig att vi ska ha en heltidsanställd tjänsteman som ska sitta och gå...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Jag måste säga att jag är uppriktigt bekymrad över den här frågan. Vad vi håller på att göra nu är att vi håller på att cementera inte en tunnel, utan vi håller på att cementera en slags handlingsförlamning som sträcker sig över flera mandatperioder där den Åländska infrastrukturpolitiken blir till ett träsk där ingenting kan...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-15

Temporärt slopad förvärvsinkomstgräns för studiestöd förlängs LF 7/2022-2023

Tack till minister Hambrudd för ett mycket bra förslag. Tack också för riktig fakta, till skillnad från de politiskt färgade siffror som jag kunnat läsa i media som inte motsvarar ens de som finns på myndighetens egen hemsida. Jag ställer mig bland annat frågande till varifrån siffran 1282 € kommer ifrån, det finns ingen sådan...

Wille Valve / Replik / Remissdebatt / 2022-11-15

Temporärt slopad förvärvsinkomstgräns för studiestöd förlängs LF 7/2022-2023

Talman! Tack till landskapsregeringen för ett mycket bra förslag. Det är precis som ansvarig minister konstaterade att det är lite gammaldags att se på förhållandet mellan studier och arbete som något statiskt. Att antingen arbetar du eller så studerar du, och det ska regleras i detalj hur mycket du får eller inte får göra av...

Wille Valve / Anförande / Remissdebatt / 2022-11-15

Temporärt slopad förvärvsinkomstgräns för studiestöd förlängs LF 7/2022-2023

Frågan är om det är vår sak att reglera det, hur man lägger upp sitt liv? Varför ska vi hålla på och detaljstyra och kontrollera hur en enskild studerande väljer att lägga upp sin vardag? Det hämmar både studierna och arbetslivet. Om vi tittar på AMS:s hemsida så finns det en uppgift där att om...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-15

Temporärt slopad förvärvsinkomstgräns för studiestöd förlängs LF 7/2022-2023

Den rika studerande, den här knösen som har en massa pengar, är nog en myt. Det högsta studiestödet som du kan få, enligt AMS:s sida, är 1040 euro. Det är inte rikt. Sedan om du vid sidan av studierna lyckas, det är kanske 5 eller 10 studerande som är som Steve Jobs och har ett...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-15

Temporärt slopad förvärvsinkomstgräns för studiestöd förlängs LF 7/2022-2023

Just därför är det så otroligt bra att vi förlänger den här perioden så att vi får möjligheten att dra riktiga slutsatser av det. En sak som jag har reagerat på när jag läst insändarna i offentligheten, diverse ställningstaganden, är att ett av argumenten är att det görs inte i övriga Norden. Det görs inte...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-15

Temporärt slopad förvärvsinkomstgräns för studiestöd förlängs LF 7/2022-2023

De sistnämnda håller jag helt med om. Det är otroligt viktigt att vi har modet att satsa på vår konkurrenskraft här på Åland. Det här är ett mycket billigt sätt att göra det, jämfört med många andra åtgärder som vi har i budgeten. Vi bör också dra de riktiga slutsatserna av att vi faktiskt har...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-15

Temporärt slopad förvärvsinkomstgräns för studiestöd förlängs LF 7/2022-2023

Först angående de här dunkla antydningarna om att vi borde tvätta vår egen byk först. Landskapsregeringen kan inte ta ansvar för insändare som enskilda medborgare skriver i sitt eget namn i tidningar. Det är ett faktum, som dyker upp i tidningen. Landskapsregeringen har ingenting att göra med det. De har ingenting att göra med heller...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-15

Temporärt slopad förvärvsinkomstgräns för studiestöd förlängs LF 7/2022-2023

Det är uttryckligen studiepenningen som sägs vara 1 282 euro, vilket inte stämmer. Det har florerat väldigt mycket siffror i den här frågan. Vi är nog betjänta av att få de riktiga siffrorna på bordet. Det enda som jag kan säga att är positivt är att när man tittar på de siffrorna som har att...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-15

Temporärt slopad förvärvsinkomstgräns för studiestöd förlängs LF 7/2022-2023

Vi behöver inte ha någon ideologi alls i den debatten. Vi kan bara återgå till de siffrorna som ledamot Gunell nämnde i sin replik just. 30 procent av våra studerande tjänar 3 000 - 6 000 euro, stämmer det? Vad betyder det då om 30 procent tjänar 3 000 - 6 000 euro? Nu har...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Med all respekt, ledamot Zetterman, jag tror att jag är mer lämpad att berätta vad som är moderat politik. Vad gäller innehållet i det som ledamot Zetterman sade i sin replik så vill jag hävda att det här är en klok näringspolitik. Till sina effekter överlappar det inkomstskatteavdraget som ledamot Zetterman lyfte. Jag hoppas att...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Tack, ledamot Fellman. Jag ska försöka svara så exakt som möjligt på ledamotens fråga. Vi vill se över ansvarsfördelningen mellan kommunerna vad gäller äldreomsorgen, gränssnittet som går mellan ÅHS, kommunerna, kommunförbunden. Det tror vi är otroligt viktigt, det nämnde jag i mitt anförande. Det är den enskilt viktigaste samhällsreformen som vi har att göra nu...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Jag vill säga två saker. Det ena är att det är lite förklenande att säga att det bara skulle handla om verkställighet. Vad det handlar om är att vi har en del av äldreomsorgen i kommunerna som är väldigt vårdtung. Det finns väldigt mycket psykogeriatriska problem, många demenssjuka, och så blir det skytteltrafik mellan kommuner...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Jag tyckte det var en väldigt bra poäng att kommunsamgåenden kan ju faktiskt ske frivilligt när två parter eller flera ser nyttan i det och gör slag i saken. Vi har tyvärr inte sett mycket av sådant under den här mandatperioden, eller någon annan mandatperiod heller för den delen. Jag börjar känna mig lite skeptisk...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Jag tror att finans- och näringsutskottet kommer att må bra av att borra ner sig i den lunta som finansministern kommer med till utskottet. Där kommer det att framgå precis vad varje tjänst är tänkt att användas till. För ÅHS:s del, vilket är ett område som jag nu råkar känna till ganska bra, så är...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Jag gissar att ledamot Mansén till det sistnämnda anspelar på kunskapsunderlagets betydelse för att kunna erhålla extraordinarie anslag för projektet. Jag kanske till den delen också ska ge lite färdkost till finans- och näringsutskottet. För om man läser Ålandsdelegationens utlåtanden om extraordinarie anslag, framför allt den om Gripö bron, så tycker jag att man ska...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Jag tycker ledamot Toivonens kommentar om underskottet är värdefull. ÅSUB har gjort koncernsammanställningar av hur hela det offentliga Ålands ekonomi ser ut och då gäller det att komma ihåg också de andra skulderna än det som landskapet har, alltså den allmänna förvaltningen, kommunerna, kommunförbunden. Visst är vi skuldsatta, det är inte fråga om något annat....

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Jag tror det är viktigt att poängtera att hela tunnelarbetet just nu är på fel spår. Vi kommer inte närmare en tunnel med dessa 500 000 euro i investeringsanslag. Hur kommer vi närmare en tunnel? Det skulle vara om vi till exempel efter valet samlas alla partier, kommer överens om en tio års plan för...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-15

Förslag till Ålands budget för år 2023 BF 1/2022-2023

Problemet är bara det att vi har ingen investeringsfullmakt framför oss idag på 216 miljoner. Vi har inte frågan "Ska vi nu gå in och bygga en tunnel, ja eller nej? Vi har tunnelkommitténs rapport här, här har vi en finansieringsplan. Så här mycket lån kommer vi att lyfta, så här mycket extraordinära anslag tror...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-11-15

Meddelande enligt 25 § 1 mom. lagtingsordningen för Åland M 1/2022-2023

Det blir ett långt svar på den frågan. Jag ber om att få återkomma i budgetdebatten till det. Men till relevanta delar så det som förenar de här sakerna är arbetslinjen. Det ska löna sig att arbeta. Tröskeln till arbetslivet ska vara så lågt ner som möjligt. Det ska vara lätt att jobba när du...

Wille Valve / Repliksvar / Enda behandling / 2022-11-09

Meddelande enligt 25 § 1 mom. lagtingsordningen för Åland M 1/2022-2023

Talman! När vi inleder budgetdebatten nästa vecka så kommer det att bli väldigt tydligt att budgeten för 2023 är en budget som tar höjd för kris, katastrof och svåra lägen. Och när man har sett det, då är det väldigt lätt att begripa vad det är som den innehåller. I grunden så ger jag ledamoten...

Wille Valve / Repliksvar / Enda behandling / 2022-11-09

Meddelande enligt 25 § 1 mom. lagtingsordningen för Åland M 1/2022-2023

Talman! Ledamoten Toivonen inledde sitt anförande förtjänstfullt. Nämligen det här är ju ett kort meddelande vi debatterar i dag. Det handlar enbart om ansvarsfördelningen i landskapsregeringen med anledning av Hållbart Initiativs sorti. Frågan på bordet: Är det en bra ansvarsfördelning? Jo eller nä om det är en bra ansvarsfördelning. Och så tar vi också ställning...

Wille Valve / Replik / Enda behandling / 2022-11-09

Meddelande enligt 25 § 1 mom. lagtingsordningen för Åland M 1/2022-2023

Talman! Flera talare idag har understrukit att vi har haft två år av pandemi, under dessa tre år. Två år av pandemi som har prövat oss alla på olika sätt. Två år av pandemi med perioder av undervisning på distans, stängda gränser, stängd flygplats, stängt lagting och stängda restauranger och ett stängt samhälle. Men också...

Wille Valve / Gruppanförande / Enda behandling / 2022-11-09

Ny klientavgiftslagstiftning LF 28/2021-2022

Hur vanligt det här problemet är, det förmodar jag att är en fråga för oss i utskottet att sätta oss in i när vi hör kommunerna och kommunförbund, framförallt KST. Men nog är det ett problem. Det är ju en lagstiftning som till den delen är tandlös idag. Det finns ju ingen sanktion eller konsekvens...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-26

Ny klientavgiftslagstiftning LF 28/2021-2022

Jo, vi kan återkomma. Det som jag ville uppmärksamgöra genom detta anförande var också att det finns ju grunder för att nedsätta maxavgiften. Det står både i 7 § och i detaljmotiveringarna. Är det uppenbart oskäligt så kan den nedsättas och så finns där också åldersgränser inbakade. Det finns hängslen, livrem, bälte och allt egentligen,...

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-26

Ny klientavgiftslagstiftning LF 28/2021-2022

Talman! Den här frågan kan jag inte svara på, så därför är det bäst att jag säger det.

Wille Valve / Repliksvar / Remissdebatt / 2022-09-26

Ny klientavgiftslagstiftning LF 28/2021-2022

Talman! Inledningsvis vill jag säga tack till ansvarig minister och talmanskonferensen för att vi kan behandla den här lagen nu i september i stället för november. Det är, mina vänner, betydelsefullt. Det ger social- och miljöutskottet bästa möjliga förutsättningar att göra ett hyfsat jobb. Vad vi håller på med nu i ett större perspektiv det...

Wille Valve / Gruppanförande / Remissdebatt / 2022-09-26