Sagt i salen

1 - 50 av totalt 79 tal

Dricksvattenkvalitet LF 19/2022-2023

Jag vill påminna om att repliker bör rikta sig till huvudanförande, som var utskottets presentation.

Bert Häggblom / Tilläggsfråga / Första behandling / 2023-04-26

Talmansval V 1/2022-2023

Jag, Bert Gunnar Häggblom, försäkrar att jag som talman efter all min förmåga ska upprätthålla den rätt som enligt självstyrelselagen och grundlagen tillkommer Åland och dess befolkning.

Bert Häggblom / Anförande / Föredras / 2022-11-07

Förslag till Ålands budget för år 2022 BF 1/2021-2022

Jag ber att få understöda lagtingsledamot Holmberg förslag.

Bert Häggblom / Replik / Enda behandling / 2021-12-17

Talmansval V 1/2021-2022

Jag, Bert Häggblom, försäkrar att jag som talman efter all min förmåga ska upprätthålla den rätt som enligt självstyrelselagen och grundlagen tillkommer Åland och dess befolkning.

Bert Häggblom / Anförande / Föredras / 2021-11-08

Talmansval V 1/2020-2021

Jag, Bert Gunnar Häggblom, försäkrar att jag som talman efter all min förmåga ska upprätthålla den rätt som enligt självstyrelselagen och grundlagen tillkommer Åland och dess befolkning.

Bert Häggblom / Anförande / Föredras / 2020-11-02

Ålands pensionsfonds förvaltning och lagstiftning MOT 13/2019-2020

Tack, fru talman! Jag diskuterar inte aktieplaceringar på Åland. Jag sade att det är ju fastigheter på Åland, man investerar i fastigheter och det är en trygghet. Man ser ju avkastningen, men den är ju mycket lägre. Man kanske kan få mellan 4 och 8 procent idag på de placeringarna och det är ju...

Bert Häggblom / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-10-02

Ålands pensionsfonds förvaltning och lagstiftning MOT 13/2019-2020

Jag hoppas också att andra partier kan diskutera detta, för jag tror att den skulle vara viktig för det åländska samhället. Jag ser den som otroligt viktigt. Det är en penningmotor som vi skulle få i det åländska samhället som jag ser det. Det är bra om alla diskuterar det här. Det är bra att...

Bert Häggblom / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-10-02

Ålands pensionsfonds förvaltning och lagstiftning MOT 13/2019-2020

Tack, fru talman! För det första vill jag tacka motionsställaren som skapat kanske den mesta debatten om en motion under det här lagtingsåret. Det är faktiskt behov av den här diskussionen, tror jag. Om talmannen tillåter kommer jag kanske utvidga motionen lite, men det håller sig inom rubriken Ålands pensionsfonds förvaltning och lagstiftning. För det...

Bert Häggblom / Anförande / Remissdebatt / 2020-10-02

Blankettlag om tillämpning av polislagen på Åland LF 33/2019-2020

Tack, herr talman! Jag förstår lagtingsledamot Anders Erikssons åsikter om att det här lagförslaget borde förkastas. I förra lagtingsperioden så var också polislagen till utskottet. Då satt jag i lag- och kulturutskottet och vi hade då en diskussion om det som också innebar den motivering som står i betänkandet, att kommande landskapsregering ska göra den bedömningen...

Bert Häggblom / Anförande / Andra behandling / 2020-09-30

Blankettlag om tillämpning av polislagen på Åland LF 33/2019-2020

Tack, herr talman! Jag välkomnar att Liberalerna ändrat åsikt i denna fråga i förhållande till förra lagtingsperioden när lagförslaget var upp förra gången. Då var det nog närmaste jag och Ålands Framtids representant, vill jag påstå, som ansåg att vi borde ha en egen lagstiftning inom polislagen. Så jag välkomnar detta och då bör vi...

Bert Häggblom / Repliksvar / Andra behandling / 2020-09-30

Blankettlag om tillämpning av polislagen på Åland LF 33/2019-2020

Tack, herr talman! Jag finner att det är positivt om Liberalerna gemensamt kan ha den åsikten, och att det inte ska bero på den sittande landskapsregeringen, och hur de ser på det. Om det kanske finns en majoritet här i salen för en uppdelning så i så fall så bör vi väl få igenom det,...

Bert Häggblom / Repliksvar / Andra behandling / 2020-09-30

Blankettlag om tillämpning av polislagen på Åland LF 33/2019-2020

Tack, herr talman! Jag har sagt att jag sympatiserar med lagtingsledamot Anders Eriksson och varför han lägger det här förslaget, eftersom de här diskussionerna hade vi också förra perioden. Men jag anser i det här skedet att den här lagstiftningen bör komma till och att landskapsregeringen tittar på det här och kanske delar upp den...

Bert Häggblom / Repliksvar / Andra behandling / 2020-09-30

Blankettlag om tillämpning av polislagen på Åland LF 33/2019-2020

Tack, herr talman! Jag har ju sagt mina åsikter och vad jag tycker i den här frågan. Det är inte det som vi har till omröstning om här. Det är det lagförslag som ligger nu. Jag tycker att man ska titta på det här och dela upp den, för det alternativet har vi inte haft...

Bert Häggblom / Repliksvar / Andra behandling / 2020-09-30

Upphävande av affärstidslag LF 36/2019-2020

Jag tror att den frågan som ställdes så återkommer jag till idag i ett senare skede på föredragningslistan. Jag tackar för stödet. Jag vill också säga att Obunden samlings lagtingsgrupp är helt eniga i den här frågan. Vi stöder lagförslaget.

Bert Häggblom / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-09-16

Upphävande av affärstidslag LF 36/2019-2020

Tack, fru talman! Jag vill höra Nordbergs synpunkt på att det både i Sverige och Finland är öppet de här dagarna och färjtrafiken går. Anser han också att färjetrafiken ska stängas de här dagarna och att ålänningarna i så fall inte ska få fara ut och handla? För så har det ju varit nu och...

Bert Häggblom / Replik / Remissdebatt / 2020-09-16

Upphävande av affärstidslag LF 36/2019-2020

Tack, fru talman! Vad jag menade är att om man ser vad som hände 1992, när dagar togs bort och blev fria, då stannade ålänningarna hemma och handlade i stället för att fara bort. Det var därför som jag frågade; hur ser Nordberg på det? Nu kommer också folk att bli mera hemma när det...

Bert Häggblom / Replik / Remissdebatt / 2020-09-16

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2020 BF 6/2019-2020

Tack, herr talman! För att det inte ska bli något missförstånd så menar jag inte att förvaltningen har stått stilla. Men det politiska arbetet i förhållande till förvaltningen har väl nog lidit av den här pandemin. Alltså tjänstemännen har nog skött det löpande. Jag tror att utvecklingsarbetet och hur man ska kunna komma med en...

Bert Häggblom / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-09-16

Upphävande av affärstidslag LF 36/2019-2020

Det är egentligen 28 år sedan jag debatterade den här lagen i lagtinget och då var jag för att det skulle tas bort. Det är ju tur att det kommer ett lagförslag efter 28 år som uppfyller den önskan man hade då. Det här lagförslaget är bra. Jag hoppas att landskapsregering kan komma med flera...

Bert Häggblom / Gruppanförande / Remissdebatt / 2020-09-16

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2020 BF 6/2019-2020

Tack, herr talman! Mycket har väl sagts i debatten om tilläggsbudgeten. Vad man kanske inte har sagt är att vi det här året har haft en pandemi. Det har inte varit landskapsregeringens fel fast man har kritiserat landskapsregeringen ganska mycket. Vi ska veta att vi haft en förvaltning som egentligen har stått stilla med distansarbete....

Bert Häggblom / Anförande / Remissdebatt / 2020-09-16

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2020 BF 6/2019-2020

Tack, herr talman! Jag har sagt att jag har varit tveksam till den. Det är det är det svåraste i den tilläggsbudget som nu givits. Men vi har ju givit vårt stöd till den, det är inte fråga om det. Men kan man undvika att använda fullmakten så är detta det bästa som kan ske. Därför...

Bert Häggblom / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-09-16

Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2020 BF 6/2019-2020

Tack, herr talman! Jag tror att vi är samstämmiga där, att vi bör undvika det i så lång utsträckning som vi kan.

Bert Häggblom / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-09-16

Endast en kommunreform kan säkerställa vår välfärd MOT 10/2019-2020

Tack, talman! I framtiden tror jag att ålänningarna fixar också detta. Jag tror att medborgarna och kommunerna är starkare tillsammans, att jobba upp det här. Om vi ser på vad som har hänt i Sverige, eftersom liberala kommit med att man ska ha en pool med åldringshem och det. Tänk om den pandemin skulle ha...

Bert Häggblom / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-06-03

Endast en kommunreform kan säkerställa vår välfärd MOT 10/2019-2020

Tack, talman! Vi ska se på klämmen som jag började läsa på. Liberalernas lösning på det här är en fast åländsk kommun, speciell lösning för skärgården. Jag tror att de kommuner vi har idag kan ordna det bra. Liberalerna säger att man skulle spara fem miljoner euro. Man inte sagt en enda punkt på vilket...

Bert Häggblom / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-06-03

Endast en kommunreform kan säkerställa vår välfärd MOT 10/2019-2020

Tack, talman! Under senaste lagtingsperioden var det faktiskt den regeringen som tog bort den dement sjukvård som politiker tidigare samlat på Ålands sjukhus. De hade kunskap, med specialister och annat som var samlat, och kunde också ge service till kommunerna. Den liberala ledningen, under lantrådet Sjögren, var den som tog ansvaret och tog bort den...

Bert Häggblom / Replik / Remissdebatt / 2020-06-03

Endast en kommunreform kan säkerställa vår välfärd MOT 10/2019-2020

Men faktum kvarstår att det fanns en avdelning för demenssjuka. Det fanns en otrolig kunskap där. Åland är ganska begränsat. Om man då har gjort det och byggt upp det politiskt, så har jag aldrig fått förklarat varför man slog sönder det så som man gjorde i senaste regeringen. Jag har inte fattat det beslutet...

Bert Häggblom / Replik / Remissdebatt / 2020-06-03

Endast en kommunreform kan säkerställa vår välfärd MOT 10/2019-2020

Tack, talman! När det ska behandlas motioner så ska man alltid titta på klämmen först. Där uppmanar motionären att landskapsregeringen omgående ska påbörja en kommunreformprocess med en fast åländsk kommun och specifika lösningar för skärgården. Det betyder att liberalerna, då det är en liberal motion och fem av de som skrivit under är från Mariehamns stad...

Bert Häggblom / Anförande / Remissdebatt / 2020-06-03

Endast en kommunreform kan säkerställa vår välfärd MOT 10/2019-2020

Tack, talman! Jag har inte sett i motionen att det står något om någon tunnel där. Så den debatten är utanför den debatt vi diskuterar, kommunsammanslagning eller inte. Det kan vara ett tunnelseende från olika sätt i de här frågorna, det kan jag hålla med om. Men där har vi olika uppfattningar på tunnelseende. En...

Bert Häggblom / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-06-03

Endast en kommunreform kan säkerställa vår välfärd MOT 10/2019-2020

Tack, talman! Eftersom pandemin har berörts i den här motionen så tror jag att kommunerna har handskas bra med den här pandemin. För det första har vi inte haft någon smitta i landskapet. Det har inte med kommunernas ihop sammanslagning eller inte att göra, det är andra orsaker. Men jag tror att den styrka som...

Bert Häggblom / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-06-03

Endast en kommunreform kan säkerställa vår välfärd MOT 10/2019-2020

Fru talman! Jag avstår och återkommer efter bordläggningen.

Bert Häggblom / Anförande / Remissdebatt / 2020-05-25

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2020 BF 5/2019-2020

Talman! Det där är ju en felsyn som man har. Det är upp till kommunen sedan om man vill göra det. Jag tror att Mariehamns stad, som alla andra kommuner, måste titta på sina bolag. Om man kan förbättra ekonomin och ett billigare lån så är det ju bättre både för bolaget och för hyrestagaren....

Bert Häggblom / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-05-13

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2020 BF 5/2019-2020

Som jag sade så tycker jag att det är svårt för en finansminister att lägga fram en nyckel som alla skulle kunna var nöjda med. Vi vet inte skadorna. Det är omöjligt för någon att säga skadorna. Om jag förstått oppositionen rätt så är man helt ense om att de här pengarna behövs i kommunen....

Bert Häggblom / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-05-13

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2020 BF 5/2019-2020

Tack, talman! Det var ingen logik i det som ledamot Holmberg nu anförde. Han pratade om ett valprogram med nej till utplåning och sedan kom han in på fördelningen till kommunerna. Det där gick ju inte ihop över huvud taget. Däremot om man skulle ha tänkt på den motion jag skrev under att man återbetalar...

Bert Häggblom / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-05-13

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2020 BF 5/2019-2020

Tack, talman! Man ger möjligheterna åt de som vill återbetala, de ska ha den möjligheten. Sedan är det upp till låntagarna om man vill fortsätta i landskapslånet eller om man vill finansiera det på annat sätt. Det är de möjligheterna man ska göra så får vi inkomster till vår budget.

Bert Häggblom / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-05-13

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2020 BF 5/2019-2020

Tack, talman! Det är bra att klargöra att man skriver ner vad som hör till corona, att man bokför det på det sättet. Och det är också viktigt att man för ut den informationen till kommunerna, för då blir det den här träffsäkerheten som efterlystes av oppositionen i synnerhet. Det kan ju klargöras och så...

Bert Häggblom / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-05-13

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2020 BF 5/2019-2020

Fru vice talman! Jag vill först rikta ett tack till vice talman Zetterman för den finansmotion som är inlämnad till den tilläggsbudget som gäller ökad finansiering av vår budget. Det är ju så att återbetalning av lån är inkomst i vår budget. Den här motionen lade jag förra valperioden och hade hoppats att liberala finansministern...

Bert Häggblom / Anförande / Remissdebatt / 2020-05-13

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2020 BF 5/2019-2020

Tack, talman! Som jag har sagt tidigare så är inget system det bästa. Jag har tidigare sagt att fördelningen av samfundsskatterna på Åland är helt förkastlig, det har alltid varit min åsikt. Jag anser att den ska delas ut till alla ålänningar, för alla ålänningarna medverkar till att samfunden, företaget går bra på Åland. Om...

Bert Häggblom / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-05-13

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2020 BF 5/2019-2020

Tack, talman! Här visar det sig att vicetalman Zetterman hade fel när hon hade tittat på vem som skrev under motionen. Socialdemokraterna har inte gjort det, och då vet vi att de inte stöder det. Det är helt felräknat av lagtingsledamot Gunell. Om man kan låna upp på den fria marknaden för 0,5 procent och...

Bert Häggblom / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-05-13

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2020 BF 5/2019-2020

Tack, talman! Lagtingsledamot Holmberg och jag är överens om att vi så långt som möjligt inte ska ha någon upplåning i landskapet. Kan vi nå det? Vi är också ense om att kommunen behöver de här pengarna, rätta mig om jag har fel men så har jag uppfattat det. Att också oppositionen menar att kommunerna...

Bert Häggblom / Repliksvar / Remissdebatt / 2020-05-13

Förtroendet för självstyrelsens grunder S 2/2019-2020

Det var två frågor här. Den första frågan, om man processar mot landskapet för man lämnar in en ansökan om jordförvärv, när jag var ombud. Jag anser inte att man processar mot landskapet. Det är precis som med körkortsansökan eller vilken ansökan som helst. Processer är ju när man stämmer någon eller man går vidare....

Bert Häggblom / Repliksvar / Enda behandling / 2020-05-04

Förtroendet för självstyrelsens grunder S 2/2019-2020

Tack, fru talman! Som jag sade så har jag inte haft med det här ärendet att göra efter det att jag lämnade in den här ansökan om jordförvärv. Det är inte jag som har handlagt det överhuvudtaget efter det, så jag har inte haft något att göra med det. Det var ju 2018 eller om...

Bert Häggblom / Repliksvar / Enda behandling / 2020-05-04

Förtroendet för självstyrelsens grunder S 2/2019-2020

Tack, fru talman! Med anledning den debatt som var så tyckte jag att det inte var lägligt att byta talman i det skedet överhuvudtaget.

Bert Häggblom / Repliksvar / Enda behandling / 2020-05-04

Förtroendet för självstyrelsens grunder S 2/2019-2020

Fru talman! Om lagtinget ger mig förtroende så är jag beredd att ta talmansposten. Det är lagtinget som avgör sådana saker.

Bert Häggblom / Repliksvar / Enda behandling / 2020-05-04

Förtroendet för självstyrelsens grunder S 2/2019-2020

Tack, fru talman! Jag tycker att det är viktigt att lagtinget avspeglar det åländska samhället. Det är olika professioner som är här. Under årens lopp har det varit åklagare, domare och privatpraktiserande jurister. Jag tror att det är bra om det är så brett som möjligt av olika yrkesgrupper som jobbar och att man inte...

Bert Häggblom / Repliksvar / Enda behandling / 2020-05-04

Förtroendet för självstyrelsens grunder S 2/2019-2020

Tack, fru talman! I det specifika fallet, som sagt var, så det har inte uppkommit för jag har inte varit ombud eller jag har inte gjort någonting efter början på 2019, eller när ansökan lämnas in. Nu har jag inte det datumet framför mig.

Bert Häggblom / Repliksvar / Enda behandling / 2020-05-04

Förtroendet för självstyrelsens grunder S 2/2019-2020

Tack, fru talman! Eftersom mitt namn har nämnts här, och det är frågats om ett ärende som har behandlats i landskapsregering angående ett jordförvärv, så vill jag också berätta bakgrunden till det. Bakgrunden är att en man var på en auktion, beträffade en fastighet som det har redogjorts för här, och där företrädde han ett...

Bert Häggblom / Anförande / Enda behandling / 2020-05-04

Temporärt tilläggsstöd LF 13/2019-2020

Fru talman! Ja vi får se vad resultat blir. Ni i utskottet är alla eniga om att lagförslaget är bra. Ni har inte aviserat något ändringsförslag. Det är ju ur den synpunkten som vi ska gå framåt. Landskapsregeringen har ju lovat att komma med ett tilläggslagförslag om skäl därtill föreligger. Det här har arbetats i...

Bert Häggblom / Repliksvar / Första behandling / 2020-03-27

Temporärt tilläggsstöd LF 13/2019-2020

Tack, fru talman! Man hittar något ljus i betänkandet ur oppositionens synpunkt i varje fall. "I ljuset av behovet av skyndsam hantering föreslår utskottet inga förändringar i det aktuella lagförslaget. Med hänvisning vad som ovan anförs uppmanar utskottet landskapsregeringen att återkomma vid behov av kompletteringar eller förtydligande." Jag uppfattar att ni alla är eniga om...

Bert Häggblom / Repliksvar / Första behandling / 2020-03-27

Temporärt tilläggsstöd LF 13/2019-2020

Egentligen är väl alla eniga om att det här lagförslaget ska gå igenom. Det är inte det som striden handlar om här idag. Jag vill ta tillfället i akt att uppmana alla arbetstagare att skriva in sig i en arbetslöshetskassa, för många kommer faktiskt att drabbas. De som inte nu är permitterade eller varslade kommer uppenbarligen...

Bert Häggblom / Anförande / Första behandling / 2020-03-27

Temporärt tilläggsstöd LF 13/2019-2020

Tack, fru talman! Till den delen hoppas jag att landskapsregeringen har fått signalen från lagtinget. Jag tror att ingen här vill att någon ska hamna i en sämre situation för att man hör till en a-kassa. Det tror jag att landskapsregeringen var tydliga med när de framförde det här lagförslaget, åtminstone efter att de har...

Bert Häggblom / Repliksvar / Första behandling / 2020-03-27

Temporärt tilläggsstöd LF 13/2019-2020

Det senaste är väl kemin mellan människor och hur man ska kunna samarbeta bättre. Jag tror att det är första gången jag i ett utskottsbetänkande sett att det har skrivits in att det har röstats om att inte höra någon. Jag varit med om att man inte fått höra människor. Jag får väl rikta kritik...

Bert Häggblom / Repliksvar / Första behandling / 2020-03-27